Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57049 wierszy.

* * *

wym­knij­my się z domu
jak kiedyś przez okno
i pójdźmy na skwer ten co zawsze
połóżmy ciała na trawie
złapiemy kon­takt z naturą
co matką naszą jest i w imię jej
kochaj się ze mną w świet­le księżyca
gdy niebo pat­rzy niewinnie
a gwiaz­dy mi­gają do nas zadowolone
wte­dy jed­na spad­nie nam na ziemie
rozbłyśnie jak nasze serca
za­pat­rzo­na w nas jak w rysunek
rucho­my ob­raz niepoczytalności
na­ga pot­rze­ba zwierzęca 

wiersz • dzisiaj, 01:51

Widziałem ją

Widziałem cię
Wzro­kiem py­tałem
Tak pa­miętasz
Uśmiech
I mój
Zakręciło się w głowie
Od ob­razów
Ty­le te­go
Nasze­go
Skry­cie dłonią pożeg­nałaś
Tak by on nie widział
Dziś og­la­dać będę
Ar­chi­wal­ne fil­my
Z Tobą 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 22:22

*

Wrzeszczały, gdy ktoś je do­tykał, jak hieny w stronę sępa. Nad­le­ciał znienacka,
by wyr­wać ka­wałek pad­li­ny, nad którą czwo­rono­gi święto­wały ucztę.

Ale co mieliśmy ro­bić? One tyl­ko pat­rzyły, wys­traszo­ne, bez ubrań.
Z ciałami zab­rudzo­nymi od [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 21:12

Nieistnienie...

Tak pragnęłam
zo­baczyć podziw
w oczach bliskich
że byłam gotowa

Wra­cać rowerem
zmęczo­na po pracy
gdzie je­sien­ne dni
stały się zbyt krótkie

Za­pał gasł z każdym
no­wym tygodniem
bo przes­tałam być
dziew­czyną z duszą...


26.06.2017 

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 21:11

drzwi

tak, to coś dla ciebie
ideal­nie się w tym mieścisz
mnie jest tu ciasno
mogę oddychać
ale ty…
no co, co z tobą jest?
prze­cież ty… nie jes­teś żoną mą
chcesz, to po­wiem coś?
nie będziesz słuchać…
bo dlaczego
masz swo­je drzwi
i wyj­dziesz nimi
na zewnątrz
a ja będę kisł, tak
będę się dusił
dlacze­go nie pójdę
nie pójdę jak ty?
prze­cież też mam
mam swo­je drzwi 

wiersz • wczoraj, 21:04

Błędy

Zda­je się, że do każdej sytuacji
Przys­to­sować się trzeba.
Co się sta­nie jed­nak,
Kiedy wszys­tko co przed na­mi,
Będzie za nami?

Co jeżeli
Paląc mos­ty za na­mi,
Pa­limy naszą przyszłość?

Nie chcę się mylić.
Nie mogę przewidywać.

myśli ko­lidują z rzeczywistością
bo za­waliłam z życia przejrzystością.

Po­myliłam się. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 20:13

* * *

Leżę
Na­de mną niebo błękitne
W trochę chmur prących na wschód
Chmu­ry nie są burzowymi
A na­wet deszczo­we nie są
Leżę
Ap­li­kuję so­bie do we mnie
Napój
Złocis­tość ar­cyksiążęca sprawia
Że jes­tem ta­kiej jas­ności pełen
Po­woli krys­ta­liczną czys­tością się staje
Leżę więc
Po­nie­działek ot ta­ki zwykły
Jak to w Beskidach
Dziś nig­dzie nie idę
Leżę
O góra idzie do mnie
No dobra
Wstanę po dru­gi kufel 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 19:12

Homo sum

Człowiek żyjący by is­tnieć - myśli
Człowiek żyjący by is­tnieć - działa
Człowiek żyjący
I również wierzący

Człowiek wierzący by czcić - ufa
Człowiek wierzący by czcić - słucha
Człowiek wierzący
I również stworzony

Człowiek stworzo­ny by kochać - tęskni
Człowiek stworzo­ny by kochać - czuje
Człowiek stworzony
A jed­nak zrodzony

Człowiek zrodzo­ny by być - rozumie
Człowiek zrodzo­ny by być - pragnie
Człowiek zrodzo­ny
A jed­nak martwy 

wiersz
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 23:35

Pragnienie

Chcę utonąć, utonąć we śnie.
Pragnę być, być myślą bez serca.
Chcę um­rzeć, um­rzeć na no­ce i dnie,
Bo śmierć jest tak ponętna.

Nie chcę bym był dłużej niż ty.
Nie pragnę bym był dłużej niż inni.
Chcę bym skończył na dole,
Bo w tym og­niu nie spłonę.

A cze­go ty chcesz... do szczęścia?
A cze­go ty prag­niesz... od życia?
A cze­mu ty chcesz in­nym coś dać?
Prze­cież... nie każdy zasłużył, by brać. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 23:18

Tischnerowska myśl

Uwol­nij mnie.
Tak Ty, uwol­nij mnie.
Uwol­nij mnie, bom w niewoli.

Uwol­nij mnie.
Tak Ty - in­ny, uwol­nij mnie.
Uwol­nij mnie, Ty je­den możesz.

Uwol­nij mnie.
Tak Ty, daj ulgę mi.
Uwol­nij mnie Twą wolnością.

Uwol­nij mnie.
Tak Ty - dru­gi człowieku, uwol­nij mnie.
Uwol­nij mnie, nie tyl­ko dziś.
Uwol­nij mnie na zawsze... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 23:09
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 01:15eskimo sko­men­to­wał tek­st od zaw­sze kłaniamy sięwscho­dom [...]

dzisiaj, 01:12eskimo sko­men­to­wał tek­st Piękne i prędkie pow­ro­ty [...]

dzisiaj, 01:04Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st od zaw­sze kłaniamy sięwscho­dom [...]

dzisiaj, 00:54yestem sko­men­to­wał tek­st Czyli szczu­ry

dzisiaj, 00:41skorek sko­men­to­wał tek­st Leave with Leafs

dzisiaj, 00:20skorek sko­men­to­wał tek­st Czyli szczu­ry

wczoraj, 23:46yestem sko­men­to­wał tek­st Dla jed­nych pus­ty­nia, dla [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st - Wiesz czym pachną [...]

wczoraj, 23:41yestem sko­men­to­wał tek­st Dalej go nie wyr­wałaś? [...]

wczoraj, 23:34piórem2 sko­men­to­wał tek­st Lekko sta­pać czy lekką [...]