Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57665 wierszy.

Ciemną nocą

Tyl­ko nocą, kiedy nikt nie widzi
Na­bieram głębo­ko po­wiet­rza
Zrzu­cam dzien­ne ub­ra­nie duszy…
Poz­wa­lam na jed­na chwilę
Bić ser­cu ryt­mem ja­kim chce
Jak­by dzień mi­niony nie istniał
A jut­ro miało nie nadejść…
Jeśli chcesz mnie zabić
przyjdź o tej porze... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 11:29

chora z miłości

kiedy od­da­jesz siebie,
kiedy dałbyś ko­mus gwiaz­dkę na niebie,
ka­wałek po kawałeczku,
co­raz mniej Ciebie,
mówi­li że miłość to je­dyne o co chodzi.
miłość nig­dy nie zaszkodzi.

A co jeśli od­dasz wszystko?

Wiesz że to niebezpieczne,
jak przy dep­resji myśle­nie zbyteczne.
Lecz wie­rzysz w baśnie o miłości,
nie ocze­kując litości
umierasz z miłości.... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 09:46

Niewidzialna obecność

Jes­tem, a jed­nak jak­by mnie nie było
Bez­radność
ob­dziera mnie bo­leśnie z oddechu
Myśli nies­po­koj­ne śmieją się ze mnie

Choć nie pozwalasz
Jes­tem w kącie ciem­ne­go pokoju
Wiem nie mam ta­kiego pra­wa by być…

Cza­sami pat­rzysz na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 09:05

nie mogę się przełamać

ob­rus is­krzy się w bieli jak niedocze­kany śnieg
świece ro­nią łzy woskiem

czas jak­by stanął w miejscu
i aż trud­no uwie­rzyć
że to już nasza kolej

a we mnie pełno jest
nak­ry­tych pus­tych miejsc
dla tych z który­mi już więcej nie usiądę przy stole 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 07:26

W spa ni ale...

Wstałam prawą nogą
Reszta poszła w zapomnienie
Stojąc na skra­ju światła
Wszys­tko załamałam
Kruche to życie... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 00:23

Do trzydziestki ósemki

Piszę właśnie
do ciebie
Trzydzies­tko ósem­ko
Sa­mot­na ko­bieto

Po co ci sie­dzieć
Jak mniszka
W ere­mie
Ja cię zap­raszam
Na seans doz­na­nia
Ty dla mnie ja to­bie
Czyż nie war­ta grzechu
Za­bawa

A bal to może os­tatni
Dru­giego ta­kiego nie będzie
Więc nie bój się ba­bo
Roz­bieraj do na­ga
Ja sta­wiam szampana 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 21:57

Świadomość

Dałeś nam stwórco

Wraz ze swiadomością

Jęczące cierpienie


Czyż

Zwierzęta

Ciszej nie odchodzą 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 21:48

* * *

Masz tak niewiele dni
By cie­szyć się życiem
Go­nisz ni­by za szczęściem
A to ono za tobą nie nadąża

Widziałeś dziś gwiazdy
I otu­lone śniegiem drzewa
Słyszałeś jak szu­mi las
Wiesz jak pachnie je­mioła ?

Tam gdzieś zat­rzy­mało się szczęście
By [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 21:26

* * *

Mieć brat­nią duszę
taką od serca
która w nieszczęściu
wes­prze pomoże

mieć duszę bratnią
która w rozterkach
ukoi smutek
słońce pokaże

ra­mieniem swoim
otoczy ramię
pod­trzy­ma miłość
i wzmoc­ni wiarę

nadziei doda
na lep­sze jutro
mieć brat­nią duszę

dziś wiem że war­to. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 15:59

* * *

świat pełen barw
i two­ja pa­leta wyob­raźni

dążysz po­woli do celu
z górki masz trochę lżej
życiowa for­tu­na kołem się toczy

uważaj na dziury
w as­falcie pos­po­litości

na cza­tach stoją
tra­dyc­jo­naliści po­rażek

syg­na­lizac­ja znów zep­su­ta
przez lek­ce­ważenie

śmiało możesz pędzić
przed siebie
bez celu

żad­nych ba­rier
to two­je zasady

i nag­le stop

ja już ci nie poz­wolę
da­lej się stoczyć 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 15:45
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 13:03Inmate do­dał no­wy tek­st Nie każde­go stać na [...]

dzisiaj, 11:38LiaMort sko­men­to­wał tek­st Zawsze jest ja­kieś niebo [...]

dzisiaj, 11:34I.Anna sko­men­to­wał tek­st Nie proś o zbyt [...]

dzisiaj, 11:34Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Męskie dzieciństwo... ... od [...]

dzisiaj, 11:29Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Entliczek, pętliczek, za sznur­ki [...]

dzisiaj, 11:29I.Anna do­dał no­wy tek­st Ciemną nocą

dzisiaj, 11:27Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Brak działania nie uwal­nia [...]

dzisiaj, 11:23Naja sko­men­to­wał tek­st Świadomość

dzisiaj, 11:21Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

dzisiaj, 11:19Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Nic bo­wiem nie czy­ni [...]