Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57398 wierszy.

Tak się nie robi

Tak się nie robi
idzie się of­fli­ne i się nie mówi nic.
tak się nie robi.
bez słowa od­chodzi wylogowuje
tak się nie robi
lo­gout kli­ka i się znika
tak się nie robi
gil­die zos­ta­wia na pas­twę kougraga
tak się nie robi
przykład­nym GM trze­ba być i low lvl invać
a nie ... tak się nie ro­bi ...

Pan­da 14.10.17 23:18 

wiersz • dzisiaj, 03:17

Mordę drzesz

Mordę drzesz, ale po co?
Mordę drzesz, ale w ce­lu jakim?
Mordę drzesz, ale in­nych o to oskarżasz.
Mordę drzesz i się wygrażasz.

W dar­ciu mor­dy nikt Ci nie dorówna
Ale czy war­to drzeć mordę i in­nych trapić?
Mordę drzeć przez całe życie
A gdy znaj­dziesz się w je­go zenicie
Za­mil­kniesz na wieki
i mordę przes­ta­niesz drzeć po kres wielki. 

wiersz • dzisiaj, 03:12

przy błędach

idę spać
dobranoc
dobradziewczynka
gdzie on się szwęda
przybłęda
praw­dzi­wy przyjaciel
zły pies 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 21:30

80-90

Ja dob­rze pa­miętam
Jak dzi­siaj to widzę
Zap­cha­ne gra­nice
W ko­lej­ce na mro­zie
Ko­biety kucające
Przy drodze

Pa­miętam też in­ne
Na bru­kach Pa­ryża
W Ham­burgu i Rzy­mie
Córki Po­laków
Spod Mon­te Ca­sino

Reformę [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 20:48

przywodzi ciele

na­wet ud dawanie
ci już nie wychodzi 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 20:14

spadła z drzewa

i grała na liściach
igłach i dzwonkach

"wszys­cy myśleli"
że to fujara 

fraszka • wczoraj, 19:44

góru

góra da­je przykład
a dół bierze
górę 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 19:32

Melancholijnie

W ciep­le ba­biego lata
pozwól mi się grzać
Niech Twój cień
przep­la­ta
złocistą je­sienną dal
Nie za­mykaj swych oczu
na błeki­tu toń
i nie gaś jeszcze
Światła
od mro­ku mnie chroń 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 18:24

potargały sad

po­nad małymi wioskami
deszcze nies­po­koj­ne...
a duże dzieci się cieszą
że jeszcze urosną... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 17:37

Jesień

Nic się nie od­radza, nie tworzy na nowo
słońce rozpływa się gasnącym złotem
Świat ciszą mil­knie, w mlecznym spoj­rze­niu
pokładając na ziemi ko­loro­we warkocze

Już mnie cień drzew zwiędłych dotyka
Chłód wil­gotny po ciele błądzi
Pod no­gami ocean ko­rowo­dem szu­mi
me­lan­cho­lijną pieśń po­połud­niowej słoty


Lecz nim zasnę, wraz zresztą świata
Stając się jak on, białym obłokiem
Obiecaj mi Pa­ni, że zaczniesz do mnie wra­cać
Wraz z pier­wszych ptaków odlotem. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 17:14
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 03:17pandayoo do­dał no­wy tek­st Tak się nie ro­bi

dzisiaj, 03:12pandayoo do­dał no­wy tek­st Mordę drzesz

dzisiaj, 01:08Cambel do­dał no­wy tek­st Kiedy zro­zumiesz, że to [...]

dzisiaj, 00:08William do­dał no­wy tek­st Ten sys­tem to per­pe­tuum [...]

wczoraj, 23:51Irracja sko­men­to­wał tek­st wiara w cu­da do­wodzi

wczoraj, 23:45Irracja sko­men­to­wał tek­st człowiek - is­to­ta Bo­ga

wczoraj, 23:34yestem sko­men­to­wał tek­st trik tak

wczoraj, 23:33LenaK do­dał no­wy tek­st - Dlacze­go odmówiłaś? - Bo [...]

wczoraj, 23:30Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Jeśli po­konasz to, co [...]