Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57992 wiersze.

"Doceńmy"

Do­ceńmy słowa, za­nim te znikną,
I spoj­rze­nia ludzkie, choć cza­sem puste.
Do­ceńmy wspom­nienia co w myślach nikną,
I dłonie nasze od ska­zy czyste.

Każdą se­kundę w jej chwi­li istnienia,
A także gdy is­tnieć przestanie,
Do­ceńmy to co od [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 20:58

(***) kiedyś była inna

kiedyś była inna
łatwa
mogła zmieścić się w dłoni

dziś widzę jak przez la­ta
nab­rała kształtów
i ciąży mi na ramieniu

kiedyś była wszędzie
nigdzie
tak łat­wo było ją znaleźć
jak i stra­cić

dziś kiedy jest
chciałabym ją wyrzucić
a kiedy jej nie ma
tęsknię 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 19:54

* * *

cho­ciaż sprawa
do­biegła końca
wciąż zwra­cam się
ku początkowi
bo choć słowa padły
wciąż się unosisz
bezwiednie

Odtwórz  

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 18:56

TAJEMNICA

Pocze­kam cierpliwie,
mil­cząc, w uk­ry­ciu ...

Mo­jego planu
nie zdradzę ni­komu ...

To tyl­ko JA zro­bię,
nikt in­ny, JA tyl­ko ...

A kiedy to się stanie
będziesz wie­dzieć kim jestem. 

wiersz • wczoraj, 15:18

Pawie królowej

Siedzę w ogrodzie
nie nad­ska­kują mi pa­zie królowej

mam w brzuchu ikara
iszkarja
nieloty.


(L) 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 07:46

* ANIOŁ *

Było mi da­ne przejść raz przez naj­gor­sze piekło,
które­go na tym świecie in­ny nikt nie przeszedł,
lecz od­ku­pienie mo­je te­raz mi przyrzekło,
że to już ko­niec piekła i że będzie lepiej.

Te­raz gdy de­mon mój spoczywa [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 00:31

Przyjaciel

Czy można uz­nać za przyjaciela
Osobę która tak nie myśli?
Czy można uz­nać za przyjaciela
Te­go co co noc ci się śni?
Czy można uz­nać za przyjaciela
Człowieka który cię nie zna?
Czy można uz­nać za przyjaciela
Te­go co [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 23:23

W chaosie są
Za­gubione połówki
Szu­kają siebie. 

haiku
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 23:02

"My, którzy jesteśmy ostatnią nadzieją świata"

Niebo za­pali się czerwienią,
Świat zaśmieje się ten os­tatni już raz,
A my spoj­rzy­my za siebie z nadzieją,
Bez strachu, czy do­goni nas czas.

I z pew­nością łzy popłyną,
Gdy śmierć ko­lej­no dot­knie każde­go z nas,
Lecz my [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 21:13

Szarość po jedenastej

Wu­jek Zbyszek
bar­dzo się posunął
mówi ciocia Grażyna

Widzę go jak z ledwością
do sa­mocho­du wsiada
tak się zmienił
od mo­jego dzieciństwa

Przy­jechał z Głogowa
na pog­rzeb mo­jej mamy
z led­wością niósł wieniec
w po­peli­nowym płaszczu

Wszys­tko dzieje się pomału
ale i tak jes­teśmy zaskoczeni
w go­nit­wie po przetrwanie
za chle­bem powszednim... 

wiersz
zebrał 8 fiszek • przedwczoraj, 19:20
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 00:36Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

wczoraj, 23:34Naja sko­men­to­wał tek­st Doceńmy

wczoraj, 23:28Naja sko­men­to­wał tek­st Są głowy wiel­kie, są [...]

wczoraj, 22:24PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st To co się dzieje [...]

wczoraj, 22:24PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st To co się dzieje [...]

wczoraj, 22:23cyt.adela do­dał no­wy tek­st Są głowy wiel­kie, są [...]

wczoraj, 22:22PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st To co się dzieje [...]

wczoraj, 22:18yestem sko­men­to­wał tek­st To co się dzieje [...]

wczoraj, 22:16yestem sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na

wczoraj, 22:11PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st To co się dzieje [...]