Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 58250 wierszy.

W temacie śmierci (życia)

cza­sem spoglądam w Księżyc
czy myślę wte­dy o śmierci?
nie, tyl­ko podzi­wiam ja­ki jest piękny
sreb­rzys­ty w otoczce chmur
o tam
jas­na poświata
i jak­by oczy us­ta i nos
ta­ki py­zaty i uśmiechnięty
jak to nie ma oczu?
ależ ma
spójrz jeszcze raz
przym­knij powieki

no, nie bój się

cóż z te­go, że stoisz nad przepaścią
życia
masz prze­cież skrzydła
leć
i ciesz się, ciesz 

wiersz • dzisiaj, 12:55

***

dzielisz mnie na czworo
jak włos z głowy
co spada

niezauważenie 

wiersz
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 19:56

Wojna

Kiedy krop­le deszczu o pa­rapet stu­kają
w mo­jej głowie mi­liony myśli powstają
Nie pot­ra­fię ich wszys­tkich poz­bierać już w jedno
Gu­bią mnie i siebie za­nim poz­nam sedno
Ciągle czas tracę na przyziemności
od­da­lam się od marzeń moich przyjemności
żałuję i klękam pod siłą ich wielką
Cze­kam aż one w głowie mo­jej pękną
Wy­buchną jak bom­ba gdy skończył się lont
Za­biorą mnie na całe szczęście stąd... 

wiersz • wczoraj, 14:38

dopalacze

węgiel miał
koks 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 13:10

Metamorfoza

Niemiec mor­derca
Stał się faszystą
A żyd sa­dys­ta
Tyl­ko komunistą
Ta­ka me­tamor­fo­za
Przedziw­ne zjawisko 

wiersz • wczoraj, 09:48

Synowie Mojżesza i Stalina

Przyjdą i w oczy będą urągać
Drwić z was
Z waszej niemo­cy
Jak­byście by­li na ko­lanach
A ręce wasze ołowiane
Bezwład­ne
Nie ścisną za gardło
Więc przy­gotuj­cie się
Bo wy­dadzą was
Przez [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 08:16

Realny

Nie wierzę w Je­zusa i nie wierzę w cuda,
nie wierzę w traf szczęścia, który wyg­rać się uda.

Wszys­tko to, co dos­taję, jest efek­tem mo­jej pracy,
wierzę w siebie i w Ciebie i w świat, który nas otacza. 

wiersz • wczoraj, 00:54

Marmur mokry od snów

To już chy­ba dru­gi tydzień
jak zasypiam
w ho­telu Marmur

nie (z)noszę biżuterii
mam nóż na gardle

pła(sz)cz
chy­ba za­padam się. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 21:34

konwalia

mo­wili mi że ta­kie łzy
to tyl­ko ze szczęścia
nie chciałam więc py­tać
jak wygląda smutek

czys­te jak płótno
a jed­nak brudną pa­mięcią nie sięgam
od kiedy miłość umiera ostatnia
nig­dy nie byłam pierwsza

kon­wa­lie przekwitły
te­raz już nic na ser­ce nie działa
za­pach pew­nych osób
w oczy szczy­pie rosą

i znów wśród ludzi idę
całkiem sama 

wiersz
zebrał 5 fiszek • przedwczoraj, 18:52

Nowe

Nowe

Do­tyka nas
co raz
no­we

Prze­lewem z ban­ku
o po­ran­ku
i płonie

Przychodzi i niszczy
aż świszczy
ogień

Zno­wu świat to­nie
płonące ko­nie
wi­tamy nowe

Py­taj­cie nas
czy chce­my was
i waszą mowę 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 04:51
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 13:10Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

dzisiaj, 13:08Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 13:05Gaia sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 12:55Gaia do­dał no­wy tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 12:53Gaia sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 12:35kati75 sko­men­to­wał tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

dzisiaj, 12:14szpiek sko­men­to­wał tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

dzisiaj, 12:00kati75 sko­men­to­wał tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

dzisiaj, 11:52szpiek sko­men­to­wał tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

dzisiaj, 11:49kati75 sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.