Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 56240 wierszy.

Adieu

No i co te­raz, cwaniaku?
Po­doba Ci się?
Po­doba Ci się ta dziewczyna?
Wziąłbyś ją?
Zab­rałbyś ze sobą?
To Two­ja dziewczyna
Two­ja, tyl­ko Twoja
A mu­sisz powiedzieć:
Żegnaj…
Odejdź…
Idź stąd…
Pożegnać…
Pożeg­nać nim….
Nim dot­kniesz ust
Dasz radę
Dasz radę…
Musisz
Mu­sisz odejść
Pożeg­nać się
Pożeg­nać ją…
Złamała Two­je serce
Złapała Two­je serce
I co teraz? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 18:18

* * *

Wie­czo­ry smut­ne są jak świty
przez całe życie będziesz bita
mój anioł stróż poszedł do domu
znów sza­ry dzień
świ­ty smut­ne jak wieczory
krew z no­sa cieknie
jes­tem chora
nikt nie od­biera telefonu
na­wet głosu cień
his­to­ria się skończyła
kto będzie mnie przytulał
dziesiej­szej nocy
a może jut­ro ...wszys­tkie kwiaty zakwitną
w in­nym pokoju.

Odtwórz  

wiersz • dzisiaj, 18:08

Na tłusty czwartek

Choćbyś zjadł chłopie ty­siąc z różą pączuszków,
To i tak nie będą ułam­kiem sma­ku Róży cycuszków. 

fraszka • dzisiaj, 17:10

Drobinka

puszek okruszek
wszedł mi w pępuszek
wyjąć go muszę
gdyż dręczy mą duszę
że

puszek okruszek
wszedł mi w pępuszek ...
 

wiersz • dzisiaj, 15:32

***

roz­mieniasz marzenia
na drobne
łudzisz się
że tym razem
uda się
lecz to tylko
złudze­nie żebraka
z dziurawą sa­kiewką
swo­jego istnienia

22.02.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 10:50

Kara borza *

Nie da­ne mi było
przy pus­tym kielichu
chab­ro­wego poranka
won­ne kwiatos­ta­ny lata
sma­kować pełnym
do­pie­szcze­niem

Ani też w księżyco­wym od­bi­ciu
niepop­rawne­go kochan­ka
puszczać za­pom­niane wianki
na pop­la­mionym niebie

Czy też od­pra­wiać
egzor­cyzmy zgrzytające [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 06:37

Sen

Pod ko­niec dnia przy To­bie zasnę.
Z niemożli­wym zmęcze­niem ot­worzę drzwi,
Zdejmę bu­ty oraz płaszcz.
Mar­twiąc się jut­rzej­szym dniem,
Nie zjem kolacji.
Żyję teraźniejszością.

Wchodzisz Ty,
Zmacha­ny, spocony,
Pew­nie biegłeś za mną.
Wszędzie Ciebie pełno,
Nie da się za­pom­nieć, że nie żyję [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 02:38

seconde vie

Boże, jak ja to lubię...
Mógłbym nie schodzić ze sceny
Pod­ry­wałbym Cię cały czas
To co z te­go, że bym Cię miał
I tak bym to robił
Dlacze­go? Nie wiem…
Roz­kosznie się z tym czuję
Chcesz wyglądać tak jak ja?
Ja Ci to dam
Tak, ty to weźmiesz
Będziesz wiedziała
Co z tym zrobić
Uśmiejesz się
Dasz mi dru­gie życie
Tak, Ty to potrafisz 

wiersz • wczoraj, 23:23

lęk ...

nie płacz
szeptaj

zasłuchaj się
w no­cy szum

gdzieś

w półśnie
pół jawie

pod powiekami
zni­ka jak cień
gdy
zgaśnie światło 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 20:50

basen

unoszę się łukiem
po­między niebem i ziemią
płatek śniegu wys­trze­lony ze śnieżnej armatki

ser­ce wy­pełnione lekką watą
którą zli­zujesz z palców

gdy po morzu płynę basenem
spo­między luster
uśmie­chem olśniewa mnie zbawiciel

uk­rzyżowa­na na czte­rolis­tnej koniczynie
proszę zjedz moją duszę
ciało będzie żyło mi­lion lat 

wiersz
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 19:45
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 19:20silvershadow sko­men­to­wał tek­st *** Nocą tęskno­ta sku­bie po­wieki [...]

dzisiaj, 19:07Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Drobinka

dzisiaj, 18:46JaJo sko­men­to­wał tek­st Adieu

dzisiaj, 18:42dark smurf sko­men­to­wał tek­st Adieu

dzisiaj, 18:14owieca wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 17:53adamantine sko­men­to­wał tek­st Drobinka

dzisiaj, 17:15Cykam wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 17:05Lowliness sko­men­to­wał tek­st *

dzisiaj, 14:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st basen