Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 55970 wierszy.

Łeb jak sklep

Sprze­dam mózg mało używany
Niedużo książek ma przeczytanych
Pus­ty mózg, bez wy­razu, wręcz biały
Mózg z pier­wszej ręki, trochę stuknięty
Cza­sami roz­ba­wiony, smut­ny i zamknięty
Mózg z nis­kiej półki, obok re­gału politycznego
Proszę ku­pować można z nim zro­bić coś wspaniałego

Odtwórz  

wiersz • dzisiaj, 16:38

Most

Nadżarta
Naga
Martwa
Sa­mot­ności pieść!
Nie przestawaj.
Pa­miętasz je­go oczy?
Dłonie ciepłe?
Szep­ty i ten początek?
Obyd­wo­je nad brzegami
ub­ra­ni w tęsknoty.
Hej moście
ut­ka­ny z prag­nień, stabilny,
żyjący w ko­lorze zieleni,
co pot­ra­fisz runąć w jed­nej chwili,
to­piąc w upadłej nadziei.
Pamiętasz,
te cicho ry­sujące się uśmiechy...? 

wiersz • dzisiaj, 14:41

cry

nocą na rze­ce wśród śnieżnych brzegów
jak zgu­bionym na mro­zie szaliku
ścieżce z dwóch garści popiołu

chmu­ry z wywróco­nego nieba
skrzep­nięte w os­tre kształty szkla­nych kier
przepływają pod krzywą gałęzią czasu

- zog­nisko­wane na oku
w symbol
gwiaz­dy widzianej przez łzę 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 10:57

in flacja

Ban­kno­ty, monety
Far­bo­wany papier
Wytłacza­ne blachy
Na wszelką okazję
Stworzo­na zapłata
Co nie da­je szczęścia
Lecz uniknąć nędzy
Świat cały krąży
Wokół pieniędzy
Lecz i tu­taj także
Znaj­dziesz haczyk:
Gdy to­waru braknie
To do d..y ta­ki papier 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 09:14

* * *

Po­wiew światła
jak co dnia budzi
uśpione serce
uno­si w niebiosa
ciche westchnienie
do świata
do ludzi
popatrz...
poczuj...
zrozum...

Zbyt wielu
prze­biega nie widząc
oczy serc zam­knęli dawno...
a /on/ tam trwa...
i trwa...
popatrz...
poczuj...
pomóż...

Je­den jedyny
wśród tłumów
Po­wiew światła
od­chodzi ostatni... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 23:45

Stara Miłość

Miłość to mo­ja karma
Miłość to są spojrzenia
Głębo­kie bez dna
To myśli o Niej, co dnia
Miłość to nie spokoje
Czy będziemy we dwoje?
To spa­cery i sple­cione dłonie
Miłość to też lęk i ból wielki
Że za­nikną serc Naszych dźwięki
Miłość to dob­ro i od­ro­bina złości
Która to wypływa w zazdrości
Wiele zaw­dzięcza­my Miłości
Smutków go­ryczy
I ra­dości słodyczy
Czy młodość czy starość
To najmłod­si jes­teśmy
Gdy jest z Na­mi Sta­ra Miłość

Odtwórz  

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 22:56

ko­lej­ny wieczór
znów licze­nie baranów
po set­ce skończył 

haiku
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 19:40

***

Zos­tań i daj mi więcej siebie
po­pat­rz na mnie w ta­ki sposób, w ja­ki jeszcze nie patrzyłeś,
uśmie­chnij się do mnie w ta­ki sposób, w ja­ki jeszcze się nie uśmiechałeś,
dot­knij mnie w taki [...] — czytaj całość

erotyk • wczoraj, 19:28

Związane ręce

W za­mu­ro­wa­nym po­ko­ju nie można nic zro­bić,
z wnętrza pa­ra wciąż uchodzi,
ale nie będzie z niej herbaty. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 17:31

Teraz

Niech będzie te­raz.

Niech nie cze­ka na jut­ro, na zgodę.
na dob­ry mo­ment czy na po­godę.

Niech się wy­darzy i chwy­ci za gardło,
za ser­ce, za myśli, które pob­ladną.

Niech się zadzieje i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 14:59
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 17:44M.M. sko­men­to­wał tek­st Jak mogę tęsknić za [...]

dzisiaj, 16:10tomek43i sko­men­to­wał tek­st Zapuściłym wun­sy.  

dzisiaj, 16:02Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st paździerz ce­leb­ry­ta, czu­je się [...]

dzisiaj, 13:53Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st co jeszcze zwod­nicze­go i [...]

dzisiaj, 13:46szpiek sko­men­to­wał tek­st zalożonego paździe­rza nie opuszcza [...]

dzisiaj, 13:09natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st cry

dzisiaj, 11:34Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Codziennie budzę się piękniej­sza, ale [...]

dzisiaj, 11:33Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Lubje pi­rogi.  

dzisiaj, 11:33Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Zapuściłym wun­sy.  

dzisiaj, 11:02Indygoo sko­men­to­wał tek­st Codziennie budzę się piękniej­sza, ale [...]