Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 58464 wiersze.

wcale nie chce mi się kochać

uważam że miłość jest gdzie indziej
pić mi się
palić
kawę
pracować
być

inżynier
ojciec
mąż
muzyk
poeta
zdrajca
artysta
przyjaciel
erudyta
żul

w ogóle nie lubię
mieć ja­kieś znaczenie

się tu nie­chcący przeciskam
dokąd ku
gdzie nie wiem

nie pytam
światu zmieniam pieluchę 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 20:26

* * *

byłaś poezją
dziś led­wie stroną
wyb­lakłą
chłoniesz wilgoć
smród
za­miast słów 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 19:39

galeria

obok manekinów
przechodziła samotność

wi­docznie chciała być sama
bo
przy­była tłumnie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 11:01

Fotografia V

To zdjęcie kiedy uwiel­biamy co mamy
Prócz wiel­kiej miłości
Owoc mod­litw do Niebios
Wcześniej twardo
Stąpających po ziemi
Marzeń nie błądzących
Po czer­wo­nych planetach
Ciem­nych stro­nach księżyca
Na­wet nie były na Giewoncie
No właśnie
Sztuką życia jest
Żeby marzenia
Wy­rażały swo­jego stwórcę
Wte­dy lis­ty z modlitwami
Mniej lub bar­dziej polecone
Mają szansę być otwarte
Przeczy­tane przez Adresata
Ziszczo­ne szczęściem
Domu
Przy którym rodzina
Wzruszo­na kwiatem grochu w listopadzie 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 09:39

Stado

Jak żołnierz pat­rzy na śmierć

Cza­sami splu­nie
Lub szklankę wódki wychy­li
I pójdzie da­lej
I tak za­pom­ni
Jak kto nie przy­pom­ni
Kap­ra­la pułkow­ni­ka
Star­sze­go lub Wiśniewskiego

Czas było przy­wyknąć do trupów
Mało było
Py­tam mało
Taką jedną spa­lili
Bo ludzi przed bru­kiem bro­niła
Tam­ci krzycze­li że bom­ba w sa­molo­cie
I w piątek za­wiśli
Ty­le że sta­do nie widziało jak giną
Te­raz ożyło
Wcześniej na znicze szczało 

wiersz • przedwczoraj, 22:12

autoportret

tata 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 13:46

Fotografia IV

Pamiętasz?
Je­sień na­bierała barw.
Nakładała ma­kijaż wymowny,
Jak "cała jas­kra­wość" Steda.
Próbo­wała stworzyć metaforę
Naszej miłości.
Od­dać fres­kiem z liścia kwiatu
Szczęście ja­kim byliśmy.
Og­rom siły i piękna naszego.
Trochę jej wyszło,
Więcej nie bardzo.
Rdze­wiały jej ko­lory ze zgryzoty,
Bo nie umiała przekazać
Tak wiel­kiej doskonałości.
A może nie wierzyła,
Że jes­teśmy tyl­ko ludźmi
I treść fotografii,
To tyl­ko ren­tgen jej wątpliwości. 

wiersz • przedwczoraj, 11:28

do...(list trzeci)

duszno mi od oparów woj­ny o ko­lory Boga
od sporów czy­je byś jabłka wyb­rał
na stra­ganach życia
którą ręką pisał

boję się że stracę pewność
w mro­kach codzienności
że mi światła zabraknie

boję się twarzy które krzyczą
tam­tej i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 stycznia 2019, 16:22

Na Długim Targu

Nie daw­no jeszcze

Bo słychać echo

Jak ga­wiedź na Cam­po de Fiori

Zim­ny Lech krzyczała

Krzyż z puszek zrobili

A z rąk do rąk

Żółta kaczka

Ta­ka za­baw­ka rzucanaDziś wasze gęby poważne

I oczy zatroskane

A wten­czas z ko­go drwiły

I z czy­jej śmier­ci się śmiały 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 stycznia 2019, 15:58

bo nie każdy jest żywy choć żyje

Kim jes­teś człowieku
co ci się zdaje
że ro­zumy zjadłeś

i tra­wisz bez popijania
każdą złość

i niena­wiść podłą
co cię ślep­cem uczyniła

mi­mo że widzisz ?

kim jes­teś
że pra­wo masz być
nieczłowiekiem

dla człowieka ?


Nie ma ta­kiej prawdy
która mogłaby
poz­wo­lić ci być

kiedy już daw­no umarłeś... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 15 stycznia 2019, 13:12
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 01:19Zraniony95 do­dał no­wy tek­st Nie ma mnie. Gdzieś [...]

dzisiaj, 00:32Persiasty do­dał no­wy tek­st Zabawne, że wys­tar­czy jed­no [...]

wczoraj, 23:18Naja sko­men­to­wał tek­st Nic nas tak nie [...]

wczoraj, 23:03yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy gołąb cier­pi, mil­czy.  

wczoraj, 23:01yestem sko­men­to­wał tek­st Pies sztyw­ny to pies [...]

wczoraj, 23:01Naja sko­men­to­wał tek­st Zawiesić glos na wie­sza­ku [...]

wczoraj, 22:55piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdy gołąb cier­pi, mil­czy.  

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy gołąb cier­pi, mil­czy.  

wczoraj, 22:51piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pies sztyw­ny to pies [...]

wczoraj, 22:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdy gołąb cier­pi, mil­czy.