Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57190 wierszy.

Obcas czarnej Pani

Uścisk czar­nej Pa­ni znów za­cis­ka gardło,
kocham ją tak moc­no lecz pat­rzę z pogardą.

W jej oczach nie znajdę ni krzty po­cie­sze­nia,
ona tańczy nad mym gro­bem po­rusza się bez cienia.

W dłoni swej ok­rut­nej dzierży szty­let nagi,
prze­bi­ja ser­ce całując me wargi.

Pieści mo­je ciało, duszę kar­mi jadem,
pat­rzy jak ko­nam... Umieram, odchodzę...

Pro­wadzi swą ścieżką w krainę ciemności,
tam kończy mój żywot, żywot samotności.

*** *** *** *** ***
MP 

erotyk • wczoraj, 23:31

Spica composita

im­pulsy do trwania
siła oddziaływania

tętno
zbliżenie
źrenica

ugniatana
przez nas
misternie
pszenica

tworzy
symbol
nie do odczytania
przez da­lekie i 
blis­kie nam cywilizacje

mówisz: zam­knij się

masz rację
 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 21:51

Rozmyślania

Ciche szep­ty, łomo­ty do drzwi
Przekręcasz się w fo­telu obojętnie
unosząc brwi
Spoglądasz w ni­cość nieobec­nym spojrzeniem
Piel­grzym­ka przez życie mi­ja z oka mgnieniem
A ludzka krzyw­da wciąż piętrzy się i rośnie
Świat nie zna li­tości śmiejąc [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 11:59

Umierająca poezja

Widziałem
jak umierała poezja
wiotka
wśród snów lip
opa­dających sze­les­tem na ziemię

Magnolia
na rękach ją niosła
jak dziecko
po­ważną twarz miał
w roz­la­nych włosach
jak requiem
nu­cone przez biały welon
naiwny
i nieśmiały

Później lato
opar­te o drzewo
stało
z teczką pękatą
w po­peli­nowym płaszczu
i butach
wy­liza­nych rosą
w zmur­szałej bra­mie z cegły
mdlały róże
z bólu posiwiałe
w zniszczo­nych dłoniach
cho­wały twarze... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • wczoraj, 10:46

^

Po­wiedź mi, ja mam się z te­go wyr­wać? Czy w ogóle można opuścić
błędne koło, czy jest ono wyłącznie łonem mat­ki, w którym czekamy
na me­tafo­ryczny dzień na­rodzin, nieświado­mi, że poród od­biera śmierć.

Skoro [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 10:13

Na ss many

Choćby i wyr­wać spod ziemi
by­le by było czym gwiaz­dorzyć na fo­rum

in­sp SS many 

fraszka
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 10:06

sadownik

drze­wo ge­nealo­giczne
to je­dyne drzewo
w twoim ogrodzie
które­go wyr­wać
nikt ci nie pomoże 

fraszka • wczoraj, 08:37

Sierpniowy Deszcz

Spot­kałem wczo­raj deszcz
Tak bar­dzo da­wał wytchnienie
Pragnącym ochłody pro­mieniom słońca
Studził porywczość
I leczył niezrówno­ważenie wiatrów
Zapład­niał ziemię aby po­rodziła poplon
I złoty pył płatków nawłoci

Pod­kreślił mie­dzianą og­nistość twoich włosów
Lśniły tak bar­dzo że nie mogłem nie zauważyć
Płomiennej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 06:53

Zaćmienie

masz piękne pier­si i oczy

nie wytrzymałem
w To­bie szczytowałem
 

erotyk
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 03:53

Homo-tabletus

Cza­sami nie wiem… bo mo­men­ta­mi, pragnąłbym trzasnąć zam­knięty­mi drzwiami.
Ani to z nerwów, ni ka­mień w bu­cie, to niczym tra­gedia, u Szek­spi­ra w sztu­ce.
Bo wca­le nie wiem… ile lat trze­ba, by dotknąć [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 00:48
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 00:21Dr Ta­wian Stam­buła sko­men­to­wał tek­st Gdyby nie gra­witac­ja, nie [...]

dzisiaj, 00:15Paladin sko­men­to­wał tek­st Lubię myśleć, o od­ległych [...]

dzisiaj, 00:11Dr Ta­wian Stam­buła sko­men­to­wał tek­st Lubię myśleć, o od­ległych [...]

dzisiaj, 00:10lizzie sko­men­to­wał tek­st Poeta to dziec­ko, które [...]

dzisiaj, 00:04Paladin sko­men­to­wał tek­st Lubię myśleć, o od­ległych [...]

dzisiaj, 00:00MyArczi sko­men­to­wał tek­st Poeta to dziec­ko, które [...]

wczoraj, 23:59lizzie sko­men­to­wał tek­st Poeta to dziec­ko, które [...]

wczoraj, 23:59Dr Ta­wian Stam­buła sko­men­to­wał tek­st Lubię myśleć, o od­ległych [...]

wczoraj, 23:58lizzie sko­men­to­wał tek­st Poeta to dziec­ko, które [...]

wczoraj, 23:56MyArczi sko­men­to­wał tek­st Poeta to dziec­ko, które [...]