Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 56920 wierszy.

Rutyna?

Wsta­waj! Siódma rano
Szyb­ki prysznic, gorzka kawa,
Pęd na przys­ta­nek,
Już autobus,
Złoty pięćdziesiąt.
Tak, proszę.
Szkoła, ko­lej­ne lek­cje,
Z sa­li do sali,
Ko­leżan­ka, przy­jaciółka, wróg.
Szyb­ko wra­caj na busa!
Złoty pięćdziesiąt!
Ach tak.. proszę.
Powrót, dom, obiad.
Zer­ka­nie do książek.
Cho­lera! Ktoś dzwoni.
Pośpie­szne zi­ryto­wane 'słucham!'
.
Tak.
Też Cię kocham. 

wiersz • wczoraj, 23:21

* * *

zaz­droszczę pta­kom za­pachu po­wiet­rza i liściom jak tańczą,
że chmur tak liczne wa­tahy w zmien­ności kształtu, przes­tają istnieć
i pow­stają na no­wo, wie­dzione uro­kiem ho­ryzon­tu, ciężar­ne, wkrótce
deszcz zos­ta­nie ofiaro­wany ziemi sprag­nionej i lek­kość bieli [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 21:57

Jesteś marzeniem

tak, to zno­wu ja
ba­wimy się, ba­wimy razem
wiesz jak się wte­dy czuję?
jes­tem odjechany
jes­tem naprawdę
da­leko, da­leko stąd
da­leko od siebie
od Ciebie? nie
jes­tem tu, właśnie tu
blis­ko, blis­ko Ciebie
wiesz kim jesteś?
jes­teś marzeniem
snem, tak
na­tura ta­kich rzeczy
ta­kich rzeczy…
na­tura tutaj
nie ma nic do rzeczy
to sen, odjechany
to marzenie
chy­ba jestem…
chy­ba jes­tem bożyszczem
jes­tem uwielbiany 

wiersz • wczoraj, 21:21

Jestem pewien

po­wiem Ci
dlacze­go nie by­liśmy razem
byłbym całkiem, całkiem
in­nym człowiekiem
jes­tem pewien
- „Fred­die, po co o tym śpiewasz?
to nie prawda”
- „dziękuję Ci kochanie”
- „ale możliwe
że coś wyglądałoby inaczej”
- „nie de­ner­wuj mnie”
- „Fred­die, ale to nie 
zmienia mo­jej miłości
mo­jej miłości do Ciebie” 

wiersz • wczoraj, 19:33

Wszystko co będziesz chciała

nie, nie będę Cię uczył
po pros­tu dam Ci to
co mam ja
to będą dob­re rzeczy
ta­kie jak lubisz
po­każę Ci je
jes­teś mądrym dzieckiem
jes­teś inteligentna
jes­teś ko­bietą
jes­tem mężczyzną
ale dam Ci wszystko
wszys­tko co będziesz chciała
nie chcę nic w zamian
od Ciebie, nie
zdzi­wisz się 

wiersz • wczoraj, 18:18

Miłość, która nie wie

mo­ja miłość kwitnie
kwit­nie jak nig­dy dotąd
roz­wi­ja pąki, pachnie
mo­ja miłość jest piękna
kocham swoją miłość
kocham ją, tak
za jej piękno
za jej siłę, upór
i coś… coś jeszcze
ta miłość… ta miłość
jest mo­ja, tak
jest mo­ja i też…
i też jest Twoja
czy kochasz
tak sa­mo jak ja?
nie wiesz? pomyśl
co to za miłość
miłość, która nie wie… 

wiersz • wczoraj, 17:28

Na odejście.

Da­je nogę ro­biąc krok,
zos­ta­wiając samotność. 

fraszka • wczoraj, 17:21

Na oko.

Nie ty­le że złe,
ale często mu się wydaje. 

fraszka • wczoraj, 16:04

Miłość

chciałabyś być moją dziewczyną?
przychodziłbym do Ciebie
chodzi­libyśmy na spacer
roz­ma­wiali o wszystkim
o wszystkim…
całowałbym Cię
Ty też byś mnie całowała
przy­tulałbym Cię
Ty byś się przytulała
dałbym Ci swoją kurtkę
żebyś nie marzła
nie chciałabyś mo­jej kurtki
żebym nie zmarzł
a gdy zro­biłoby się
późno, zbyt późno
zos­tałabyś na noc
al­bo ja spałbym u Ciebie
po­tem wy­myśli­libyśmy
miłość, miłość mie­dzy nami 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 14:35

* * *

wie­dza je­go ta­jem­na, ok­raszo­na zgubą,
a ser­ce dum­ne na równi z odwagą,

kto miłość poz­nał w mrokach,
i w mro­kach zaz­nał czułości,
kto is­tnieć mu­siał aż do zatracenia,
w bezdźwięcznej no­cy stru­mieniach
spi­jał z ust je­go łaskę i mądrość,

jak­by w łonie poczęty raz jeszcze,
duszę odzys­ka, lecz po­wie również,
że duszą jest przekleństwo 

wiersz • wczoraj, 14:12
Aktywność

wczoraj, 23:47fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 23:47fyrfle wy­powie­dział się w wątku Neologizmy

wczoraj, 23:06Pankreator sko­men­to­wał tek­st zazdroszczę pta­kom za­pachu po­wiet­rza [...]

wczoraj, 22:59PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st ...najtrudniej zwy­cieżyć sa­mego siebie..  

wczoraj, 22:53PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Na lu­bienie trze­ba so­bie [...]

wczoraj, 22:42szpiek sko­men­to­wał tek­st O his­to­rii, pat­riotyz­mie i [...]

wczoraj, 22:39Żółty sko­men­to­wał tek­st zazdroszczę pta­kom za­pachu po­wiet­rza [...]

wczoraj, 22:34Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Podobno miłość jest śle­pa [...]

wczoraj, 22:22stepbyson sko­men­to­wał tek­st Sztuka pow­sta­je pod wpływem [...]

wczoraj, 22:21Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia