Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 54674 wiersze.

* * *

Przy Twym dotyku
Spa­lam się
Bez udziału ognia
Przy Twym dotyku
Płonę
Niszcząc za­wiść innych
Twój do­tyk sprawia
Że dziś to ja
A jut­ro
Ktoś lepszy 

wiersz • dzisiaj, 00:15

* * *

Jadę w dal, ob­serwując błękit
Sta­da pod­nieb­nych owiec prze­ganiają puszys­te ow­czar­ki
ra­zem z wiat­ru wil­ka­mi.
Pat­rzę na niebiańskie łąki...
Czy to Two­je oczy?
Nie, to tyl­ko kwiecis­ty ho­ryzont
Od­bi­ja się w mo­jej szkla­nej duszy 

wiersz • dzisiaj, 00:07

$%^&$#

W ogóle to jest chujo*wizna.
Wys­perma­zowa­na od­rucha­mi dol­nej żuchwy.
Tak, w or­gastycznym uniesieiu, naz­wa­nym natchnienem,
spuszczający z to­nu słowo­tok poeta,
czy­ni to w sposób na­der rzad­ki w rozmowie,
częściej w myślach.

Ek­sploz­ja w ro­zumieniu introwertyka,
przy­biera pos­tać us­chniętej muchy.
Zmumifikowanej [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 00:06

Strach z miłością nie może iść w parze

boję się wszystkiego
boję się dla Ciebie być

(płomieniem co rozświet­li mrok)

szu­kam sen­su wszystkiego
szu­kam Cię wiecznie
tak jak­byś był mi niezbędny
jak­byś tworzył mą wie­czność

do­tykam Cię w snach
w myślach tworzę sce­nariu­sze
gdzie wszys­tko ma in­ny smak
gdzie się spla­tają nasze dusze

czy­tać chcę Cię jak księgę
chłonąc wiedzę wytrwale
czuć smak twoich ust
na ra­mieniu kłaść się os­pa­le

chcę być, chcę czuć
być częścią twe­go świata
lecz boję się znów
a ten strach mnie przytłacza 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:02

* * *

Gro­tes­ka jest wtedy,
gdy w dep­resji le­pię bab­ki z piasku.

Świado­mość,gdy sta­wiam zamki.

Jed­ność, gdy ja i piasek, i każde ziarenko,
każdy od­dech ciepła, uniesione ku słońcu powietrze,
opa­dająca w dół fa­la gorąca.

No­cami prze­cieram oczy z piasku.
Księżyc w pełni chłodem od­biera złudze­nia na in­ne jutro.

Myśli ty­le co wy­budzo­ne, strząsają resztki snu na ko­lec skorpiona. 

wiersz • wczoraj, 23:51

W otoczeniu natury

Po­ran­ny brzask - wsta­je słońce, wszys­tko do życia się budzi, drze­wa, pta­ki i kwiaty kwitnące, po­ranek roślin, zwierząt i ludzi. Opa­ry mgły, po­ran­na ro­sa, zielo­ne łąki soczys­tych traw, w od­da­li morze i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 23:36

Tęsknota

Tęsknię do miej­sca które mi blis­kie, do gór i pól, co złotem się mienią,
co pachną wiosną i piękne są la­tem, a także zimą i cu­downą jesienią.

Kocham kwiatuszki z tam­tej­szych og­rodów i zapach [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 23:27

Radość

Wios­ny nu­ty, naście lat temu
duszą oj­cos­twa od­dałem dziec­ku swemu.
Owoc miłości świat przywitał
dołożył tros­ki, uśmiech zawitał.

Wczo­raj to już nie dziś
zacząłeś po do­rosłości iść.
Dziec­kiem mym i tak pozostaniesz
będę przy to­bie na­dal, gdy upadniesz.

Kochaj ludzi, ciesz się wszystkim
Bóg prze­wod­ni­kiem będzie, a oj­czyz­na kimś bliskim.
W imieniu swoim sy­nu i mat­ki twej
życzę wszys­tkiego dob­re­go, de­dykując ten wiersz.


Dziec­ku swe­mu z okaz­ji osiemnastki... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 22:06

W hołdzie Hubalowi i jego oddziałowi, co bił faszystę podczas wojny!

Le­gen­darny ma­jor „Hu­bal”, w mun­durze ofi­cera Rzeczypospolitej,
Nie uchy­bił ho­noro­wi ofi­cera, o Pol­skę wal­czył od jas­ne­go świtu.
Gdy Niemiec pognębił Oj­czyznę, gdy kraj cały w og­niu zapłonął,
On wal­ki nie za­nie­chał, a ze swoim walecznym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 20:48

* * *

Dzwonię
Nie odbierasz
I mil­cząc mówisz
Że kochałaś mnie miłością nieis­tniejącą
I każdej no­cy płakałaś suchy­mi łzami
Przez niemyśle­nie o mnie
Nie kochałaś mnie jeszcze bar­dziej
Pragnęłaś mnie tak w ogóle
Że z tęskno­ty mogłabyś pod­le­wać kwiaty
Do­tykać mnie chciałaś
Do­tykiem nie do odczucia
Nie całować us­ta­mi nie moimi
Każde­go dnia nie czekać
I nie tęsknić
Chciałaś mnie kochać tak nie mocno
Jak tyl­ko się da
Is­totę niechcianą 

wiersz • wczoraj, 20:39
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 01:27Cris sko­men­to­wał tek­st Fanatyzm re­ligij­ny pro­wadzi do [...]

dzisiaj, 01:22scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 01:22scorpion sko­men­to­wał tek­st Czasami dob­rze jest się [...]

dzisiaj, 01:22Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Fanatyzm re­ligij­ny pro­wadzi do [...]

dzisiaj, 01:20Cris sko­men­to­wał tek­st Strach z miłością nie [...]

dzisiaj, 01:14Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Życie jest py­taniem, a [...]

dzisiaj, 01:10Cris sko­men­to­wał tek­st Fanatyzm re­ligij­ny pro­wadzi do [...]

dzisiaj, 01:09one drop for all sko­men­to­wał tek­st Czasami dob­rze jest się [...]

dzisiaj, 01:06Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Skoro do dzieci, ludzi [...]

dzisiaj, 01:06one drop for all sko­men­to­wał tek­st Sen często by­wa je­dyną [...]