Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 46959 wierszy.

niewid­ka mówi
ja­ka piękna jest cisza
głuche emocje 

haiku • dzisiaj, 01:01

Moja ta noc

Mo­ja noc, niespokojna
Przyb­ra­na płat­ka­mi śniegu
Styczniowa, za­pylo­na gwiazdami
W ciszy Dusza pnąca ku niebu

Mo­je mil­cze­nie głośne
Oder­wa­na od Ziemi mgła
Do góry drepcze
W mrug­nięciu oka

Sreb­rzys­ta taf­la na­de mną
Nad moimi godzinami
Noc mi­ja mi czu­lej niż zwykle
Te­raz prze­cie nie jes­teśmy sami

Cichaj tam Słońce!
Jeszcze chcę się wzbić
Za­nim roz­to­pisz me skrzydła
Ciągle, ciągle chcę śnić 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:22

Oblężenie.

Wspi­nam się,
po mu­rach twierdzy,
wśród gra­du pocisków,
i głuche­go deszczu strzał.

Szu­kając domu,
zna­lazłem wojnę.
Miałem grzać się przy kominku,
lecz marznę na warcie.

Gdy os­try grot,
po­całuje me płuca,
gdy spadnę w dół,
wstanę,i zarzucę linę dru­gi raz. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:14

*

przyjacielu
jest w to­bie święto

od które­go bolą mnie noce

i dłonie łamią mi się bardziej
niż mówi o tym bladość
po­wiek o poranku

al­bo drżenie głosu
uk­ry­te za milczeniem

wiesz
wte­dy na­wet zwykłe
- jestem
upuściłbym jak filiżankę

i uwierz
nie poz­bierałbym się już
wcale 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 00:02

ANIOŁ STRÓŻ

Zna­lazłam przeznaczenie
Mały znak, że jest
że czuwa.
Te­raz wiem, że wszys­tkie mod­litwy tra­fiają do Niego
Mogę wyb­rać od­po­wied­nią drogę, której nie pomylę.
Piórko
to znak, że On czuwa. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 22:53

Miłości ma

Kocha­ny, zos­tań lub odejdź.
Cokolwiek,
By­leby tyl­ko nie stać tu na wietrze.
Bo nasze lek­kie dusze,
Te­raz już chy­ba poz­ba­wione miłości,
Odlęcą od nas na zawsze.
Niczym po­całunek śmierci,
Wyz­by­wa ludzi miłości.
Tak, to sprawiłoby,
Że pus­tka stała by się [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 22:49

* * *

za­mykam się dziś w czte­rech ścianach
niepokoju
od kiedy strach ma wiel­kie oczy
i lu­bi przelecieć

czuję jak­by nikt już nie mógł
po­kochać mnie do końca

i te­mu wszys­tko się pieprzy 

wiersz
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 22:31

* * *

Jes­teś różą w mym ogrodzie
Ciepłem ser­ca w zi­my mrozie
Mą nadzieją na dni lepsze
Te chłod­niej­sze i cieplejsze
Kroplą ro­sy o poranku
Ko­tem co na moim ganku
sie­dzi, i na ko­goś czeka
Na człowieka
Na człowieka 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 22:24

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100