Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 48582 wiersze.

* * *

Przy­nieś mi swoją miłość
ona jest na twoich drogach
w twoich palcach
przy­nieś mi swoją miłość
ona jest na twoim języku
w gar­dle utkwiona
widzę krew na śniegu
bez­bo­les­ne duchy przeszłości
czuję wasz odór i bo­li mnie głowa
sznur wy­ciągam
to nie boli... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 19:25

s k r a j n o ś ć

ty­le ile wynaturzeń
uroku
blasków no­cy i dni
kontrastów
spa­leń i samobójstw

ile zebr na przejściu
myśli nagich
życia w klubie
nadziei w szpitalu

skraj­nością nazywaj
obłędną
łza­mi bezdomnego
z dwor­ca pustyni


okrąg poszukiwań
pętla tłem mo­jego umierania17.3.15 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 18:17

Skarb.

Boję się odez­wać i przejść obok
Nie chcę w tym mo­men­cie zawładnąć
Twoją za­myśloną, zap­ra­cowaną głową
To Ty przy­godą, na wyspie
To Ty skar­bem sa­mot­nie, odkopanym
I dob­rze o tym wiesz, co tak naprawdę
Na wys­pie włas­nej zna­leźć chcesz

Odtwórz 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 17:19

...

Być blis­ko Ciebie na wy­ciągnięcie dłoni
Ja­kież to być mu­si cieka­we doświadczenie
Móc dot­knąć Twych włosów i poczuć zapach
Na włas­nej oczy zo­baczyć Twe spojrzenie
Zmysłom poz­wo­lić uro­kiem Twym się pławić
Niżli w wyob­raźni Twe wdzięki malować
Lecz nie jest mi pi­sane zaz­nać tej rozkoszy
Od­ległości co nas dzieli nie mogę pokonać 

wiersz
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 16:16

Wiersze z linii życia: Kalka widokówki z dzieciństwa

czy tęsknisz cza­sami za ko­tem w butach
i frajdą wokół do­mu, aż do wyczerpania
słonecznej ba­terii. wa­kac­je trwały wtedy
okrągły rok, a dni zbyt krótko. człowiek

po­ruszał sobą uśmie­chem bez przerwy,
mi­mo iż bra­kowało je­dyn­ki. szerokim
i umazanym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 13:09

* * *

Zam­knięci w gra­nicach marzeń
Wol­nością umysłu natchnieni
Fi­nez­ja słów dot­knęła pragnień

Niepow­tarzal­ne szep­ty mkną
W wędrówce po dreszczach
Sprag­nione­go ciała 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 12:39

(po)ezja

to nie wys­tar­cza, kochać to co się robi
al­bo ro­bić to co się kocha

to trze­ba kochać się z tym co się robi

biorę kartkę
biorę długopis

biorę się do pisania

odkładam 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 11:39

Gdy sens zatarty
Szu­kam Cię pośród ciszy
Mo­ja miłości.

__________________________

Odtwórz 

haiku
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 10:34

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama