Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 43981 wierszy.

Księżniczka

Mówi­li - życia nie zmar­nuj i nie zmar­nuj talentu,
ciągle sta­ram się to ro­bić, lecz ja­koś bez sentymentu.
Nie prze­mawiały do mnie słowa przez długi czas,
jed­nak wiem, że kocham i jes­tem ni­kim bez was.

Jestem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 02:40

nad głową

Odtwórz
W twoim oknie
oczu...

widziałem na spacerze.

Dziś zrodził się s m u t e k.
Za­pukał do drzwi
pop­ro­sił o szklankę wody.
W oczach ut­kwione ziar­nka piasku.

Mówił niewiele. Ob­licze mówiło za niego.
Po­wie­dział że sa­mot­ny lot bez Boga,
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 00:12

idealnie

Ra­zem z Tobą mogłam wszystko.
Niereal­ne marze­nia sta­wały się naszym do­celo­wym planem.
Nies­pełnione obiet­ni­ce były na porządku dziennym.
Każde słowo wy­powie­dziane w gniewie, czy złości
nie było bra­ne na po­ważnie w naszym wspólnym życiu.

Może dla­tego pot­ra­filiśmy się tak dob­rze dogadywać.
Żad­na kłótnia nie była nas w sta­nie rozdzielić.
Nic nas nie było w sta­nie roz­dzielić, oprócz niej. Śmierci. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • dzisiaj, 00:03

nie umiem oderwać od Ciebie serca

i żeby było tak
jak się pisze
w księżycem zmąco­nych wersach
co jeszcze roz­dra­pują sen

na skruszo­nych krańcach spojrzeń

choć chciałoby się
dać im więcej
niż nie-swój zachwyt
roz­snu­ty czyimś wzrokiem
nad tą jedną nieobecnością

dla której wciąż szu­ka się słów_______________________________________________________________
A. - za to, że ob­my­wa mnie z te­go, co ludzkie 

wiersz
zebrał 14 fiszek • wczoraj, 22:48

Kalendarzowe
La­to pachnie jesienią
Ma­lino­wy sad


21.08.2014r.
 

haiku
zebrał 13 fiszek • wczoraj, 22:28

Na herbatę zawsze czas.

Chmu­ry pływają w wodzie
Wo­da la­ta w chmurach
Róże her­ba­ciane są w ogrodzie
A w her­ba­cie różany zapach

Czas bez­li­tośnie szyb­ko mija
Wspom­nienie czas prze­wija
Fo­tog­ra­fia czas nam chwyta
Na zdjęciu czas już nie umyka

Płyną chmu­ry, tworzą ulewy
A z ule­wy, kałuże, rze­ki i zalewy
Wle­wam w ter­mos różaną herbatę
Pójdę czas zat­rzy­mać, z aparatem

Odtwórz 

wiersz
zebrał 25 fiszek • wczoraj, 19:43

* * *

Na roz­gwieżdżonym niebie
tak pięknie i gwarno
a in­tro­wer­tyczny Księżyc
myśla­mi daleko
ma już dość
słucha­nia skarg ludzkich 

wiersz
zebrał 23 fiszki • wczoraj, 19:08

przekwitam

ze wszys­tkich przyjaciół
zos­tały drzewa
za­korze­nione po brze­gi palców

nie pot­ra­fią się ze mnie wyrwać 

wiersz
zebrał 13 fiszek • wczoraj, 19:05

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100