Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 47240 wierszy.

w pół oddechu

Dławiłam się ilością słów wyrzu­ca­nych z gardła, te­raz krztuszę się ciszą.
Wy­myśliłeś ka­re dot­kliwą.
Bez mrug­nięcia okiem poz­ba­wiłeś mnie złudzeń od­ci­nając tym sa­mym dopływ po­wiet­rza.
Czy przet­rwam?
Jak myślisz?
Głazu nie można tak po pros­tu scho­wać w niebyt niepa­mięci.
Zim­na jes­tem?
Nie­czuła?
Na tak pos­ta­wione py­ta­nia od­po­wiedź znasz...
Być może......
Odtwórz 

wiersz • dzisiaj, 08:13

Fyrfl Jonatana i Maugośi

Wiesz mam w so­bie niecier­pli­wość bliskości
Którą to­nuje spokój i pew­ność nadziei

Kocham Cię miłością cier­pliwą właśnie
Spo­kojną pewną mądrą przemyślaną
Nie nie ma we mnie miej­sca na ślepotę
I sza­leństwo ro­man­tycznej bezmyślności
Dzień za dniem noc po [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 07:29

* * *

Oczy ot­wieram, czym twierdzę,
twar­dość czy­nu przyt­wier­dzo­na w przestrodze.
Po­par­te czyn­nym, acz prze­zor­nym kon­sensu­sem,
po pier­wszym działaniu dziel­ność mnoga,
zsu­mowa­na przez różnicę doznań;
drze­mie w rzędzie kon­ster­nacji, ależ za nic,
za dwa cza­sy, przeszłe, całe, przez strumienie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 01:41

Całą noc lało
Zmokłem do suchej nitki
Aż wzeszło słońce 

haiku
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 01:10

Dwie Siostry.

Nie wiem kiedy Two­je oczy
stały się obce
a wzrok
ten wzrok...
przes­tał grzać

Nienawiść?
niena­wiść jest sios­trą miłości
te wiel­kie oczy
tak sa­mo ogrzewają
lecz Twoje
tak zim­ne z obojętności
kiedy stały się obce?

Że na­wet dwie siostry
stoją zakłopotane 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 01:00

* * *

Przychodzisz do mnie
Mo­ja Niemocy
W dwóch sa­mot­nościach ciemności
I nic nie można poradzić
Że ten blask szczęśliwy
Nie chce się przedrzeć
Przez zasłony okna

Przychodzisz do mnie
Mo­je opuszczenie
Me zgubienie
W ciem­nościach samotności
Dziś sa­ma idę przed siebie
Po­zos­ta­wiając jedną
Za dużo 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:07

* * *

Mówią że będzie dobrze
Że za­raz przyj­dzie wiosna
Że w końcu do mnie wrócisz
We­soła i radosna
Że znów się położymy
Pod tym bez­chmur­nym niebem
Ale ja wiem-
Nie wrócisz-
Nig­dy nie było ciebie 

wiersz
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 23:36

Niepogoda

za­tajo­na złość w jękach wiatru
smu­gami deszczu ko­lej­ny policzek

wstrząśnięta i zmieszana
wanną kieliszek ze szminką
już po
a może przed

ka­pie tęsknota
trwo­niąca ty­kanie zegarków

z pus­te­go nie nalejesz
ale do ro­bi różnicę

a to tyl­ko ko­lej­ny przeciek
mo­jej niepogody 

wiersz
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 23:01

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99