Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 47656 wierszy.

Przeszyty uczuciem

Sta­do sa­ren na wpół z rogami,
chłod­ne nor­weskie kolory.
Zieleń przeszy­wa mech, liście
chłód przeszy­wa serce.
Słychać wołanie zza drzewa,
strach w oczach chodzącej delikatności.
Ko­biece ry­sy, wy­kończo­ne kroplą usta
spłoszyły się stadem
razem
Zes­chły wrzos sze­leścił, obok
ga­lop leśnych koni
Gdy siadałeś obok mnie,
milczałeś
po­liczek do­tykał roz­grza­nych dłoni.
Zam­knęłam oczy,
stanęły w miej­scu sarny,
czas, strach gdzie mech i liście.
Od­dech miłością przeszy­ty na wskroś
chłod­ne już tyl­ko nor­weskie kolory.

Odtwórz 

wiersz • dzisiaj, 17:22

o matko

tłukły się widły z widelcem
które na­bie­rze i cze­go więcej

to­bie szpi­ce grze­bią głównie
w słomie sianie no i w... lesie
szczerząc zęby swo­je dumne
na łopatę łypiesz durnie

ścierasz z nożem się na niby
sztur­chasz na sto­le łyżeczkę
grzebiesz
 [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 12:52

w-tłum-ię-ja

Prze­nikam na wskroś umysły tłumów.
Tłumię myśli prze­nikające mnie na wskroś.
Gład­ko zakładam, że wol­ne są ich głowy.
Na swoją głowę wol­no zakładam gład­kie okowy.
Mi­liony myśli ich odbieram.
Nie na­daję mi­liar­da moich własnych.

w-tłum-ię-ja 

wiersz • dzisiaj, 12:21

Gdy krzyk drze niebo,
nikłe uj­rzeć jej uśmiech.
Dziura­wy sweter. 

haiku
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 09:04

Wielkie porządki

Brak dziś wiel­kich prze­mian
skruchą pozłoco­nych kątów.
Świąty­nią chleb pow­szed­ni,
codzien­ność - dawką grzmo­tu.

Sprząta­nie wielką parą ruszyło,
pro­moc­je owie­czki kre­dytem wzmac­niają.
Ok­na znów świat przyj­mują
czy tyl­ko oni się ogarną [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 08:54

Newerhód BIG HEART

Piękne chmu­ry skłębiły się nad światem
gdy star­szy brat
po­godził się z młod­szym bratem
i topór wo­jen­ny zawiesili,
mamę i tatę we łzach przepraszając
i przy­tulając do ser­ca
wier­ne­go, kocha­nego psa...

Jak mój dzium­dziuś dziś się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 08:42

...

We śnie odwiedziłem
Do­linę namiętności
Pachniało perfumami
I ciepłem twe­go ciała

De­likat­nie grałem
Na stru­nach wrażliwości
Od me­go dotyku
Two­ja ki­bić drżała

Od­kry­wałem tajemnice
Zdo­bywałem niezdobyte
W apo­geum pieszczot
Przer­wałaś no­cy ciszę

Ra­nek mnie obudził
Przes­tałem już śnić
Lecz ten dźwięk spełnienia
Na­dal jeszcze słyszę 

erotyk
zebrał 9 fiszek • dzisiaj, 07:02

MATKA NATURA

Były so­bie dwa kwiatuszki
Je­den miał fiut­ka a dru­gi cycuszki
I ciągle im bar­dzo do siebie się chciało
Bo zaw­sze oboj­gu coś tam sterczało

Pokłady sek­su zbierały w swym pyłku
Wiate­rek je kle­pał po płat­kach i tyłku
Motylek, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 06:33

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Reklama