Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 44917 wierszy.

dedukcja

Py­tasz mnie niez­na­jomy dlaczego
świat od wiek wieków
w obłudzie to­nie
Bez obaw już
od­po­wiadam
z włas­nej i niep­rzy­muszo­nej woli

Jes­tem wpraw­dzie
tyl­ko kobietą
którą posyłają
 [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 09:31

* * *

Jes­tem w tym,
ser­cem dla serca
słowem dla ciszy
do­tykiem dla ulgi

Jes­tem po­nad to,
umysłem dla problemów
cza­sem dla rozwiązań
wyłącznie sobą

Jes­tem przy To­bie ... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 09:14

Powroty

Pow­ra­cam myślami
Do brzegów swobody
Wol­ności i chęci
Bez gra­nic swa­woli

Mo­wy bez­tros­kiej
Co język przy­niesie
I śmie­chu z niczego
Ten co jest szczęśli­wy
Też nich się śmieje

Przez życie po­biegłem
Nie bacząc niczego
Gra­nice i [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 08:18

A(kompan)iament

roz­chy­liła sze­roko nogi
goszcząc między udami
lichą (post)urę (mater)ii
omi­jając lo­dowatą stopę
aby nie drżeć z podniety
łechtała każdą krawędź
łamaną echem brz(ucha)
szem­rzące­go włosiem
skrzących głosem strun
ku­lawe­go (kontra)basu 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 07:44

TY

Wyłoniłaś się z mgieł rozpaczy
Otu­liłaś skrzydłami
Tchnęłaś w me życie po­wiew nadziei
Na życie

Słowem wstrzy­małaś po­tok łez szarych
Roz­wiałaś beznadziejności
Przez ser­ca roz­sta­je wska­załaś ścieżkę
Ku życiu

Wyr­wałaś ze mnie korze­nie letargu
Naz­wałaś nienazwane
I poszłaś ze mną niez­naną nam drogą
Przez życie 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 07:11

Joanna

Cza­sami jed­na chwi­la przyb­liża ser­ce do człowieka,
jed­na led­wo dos­trze­gal­na czyn­ność,
którą ten je­den, roz­pozna z daleka.

Świata mi­liony oczu, mieniące się tęczy kolorami,
two­je są wyjątko­we, śnią mi się czasami.
Płynę wte­dy po je­zio­rze, trzymam [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 02:03

nikt nie pyta co dzieje się w tobie

od le­wej stro­ny, tak moc­no w środku
dob­ra­ne do cha­rak­te­ru, roz­ma­zane wspomnienia
wiążą się niez­wykle- nie mając znaczenia.

wszys­tko płynie - 
dla od­po­wied­nich słów za późno aby przystanąć.

M. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 01:54

PRYSZNIC

Stanął pod pryszni­cem
Piękny jak bóg młody
Na­myd­lił się
kran od­kręciłA tu nie ma wo­dy

Ka­zimierz Win­nicki
(wszel­kie pra­wa zastrzeżone) 

fraszka
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 01:02

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama