Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 43502 wiersze.

Weronika

Stojąc wśród tłumu
Wy­ciągasz rękę
Swe gorzkie łzy wy­cierasz w sukienkę
Nie chcą
Trzy­mają Cię
Twe myśli biją się ze sobą
Wbrew stereotypom
Lęk trwa tyl­ko chwilę
Gdy z męki i z bólu człowiek się wije
Im­pulsem pro­wadzo­na
I wielką wiarą
Wy­biegasz z chustą
Którą byłaś przepasaną
Poświęcasz swe życie
Za życia początek
Jes­teś go­towa od­dać majątek
Bo naj­ważniej­szą wartością
Jest mała drobnostka
Którą za innych
Pot­ra­fisz oddać 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 01:22

Czułą tęsknotę
głębo­ko ser­ce nosi.
Sa­mot­ne noce. 

haiku
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 01:04

* * *

krople
szep­czą na dachach
mówią o ludziach,
na których spadły os­tatnim razem
scho­waj pa­rasol i
po­roz­ma­wiaj z nimi 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:36

.

Za­mykam oczy
widzę piękne wrzosowisko
niczym ro­dem z Anglii

Widzę cień
to chy­ba Ty
przy­naj­mniej tak myślę
po­nieważ jes­teś obecny,
w każdym moim śnie.

Tyl­ko mam jed­no pytanie.
Czy to na pew­no jest sen?
Jest zbyt realistyczny,
a nie może to być wspomnienie
bo nig­dy nie by­liśmy na wrzosowisku.

Może to jed­no z tych
wspólnych, nies­pełnionych marzeń.

To jest ta­kie piękne,
ale NAS już nie ma,
więc te­go też. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:19

Dusza już sucha,
wśród wydm pus­tynnych szuka,
choć krop­li życia. 

haiku
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 23:50

222

Pi­je­my, kiedy chce­my coś zapomnieć....
Pi­jemy kiedy nas coś cie­szy ....
Ko­lej­na noc...
i nieraz nie po­zos­ta­je nic in­ne­go jak tyl­ko wzrusze­nie ra­mion .... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 23:21

* * *

Nadzieja jest ni­by sama
A jed­nak, to pe­wien dialog
Po­między miłością a wiarą

Wyg­ryzła mnie lek­ko od środka
Na mo­je ser­ce nie bacząc
Nadzieja - wieczna
Choć śmiertelna 

wiersz • wczoraj, 23:04

cieśnina marzeń

po­ka­załeś mi nicość
jest ta­ka piękna
wymowna

chcę tu wy­nająć pokój
na dobę

jeśli chcesz
zostań

chcę tu­taj odpocząć
naz­bierać kreatywności
w worki

wysłać do szarych
komórek

zro­bić wyprzedaż
już nie będą potrzebne
im trumny

jed­nak wy­najmę
pokój na dłużej

nie zgu­bię się

piękność
dop­ro­wadzi mnie
do celu

lu­bię trud 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 21:40

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100