Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 45729 wierszy.

Ostatnio...

Os­tatni raz byłem tu­taj daw­no temu,
kiedy to bu­dowałem swo­je myśli
i przysłuchi­wałem się im w milczeniu.

Z ka­wałeczków niepa­sujących do ni­kogo innego,
udało mi się stworzyć
ko­goś ro­zumiejące­go i współczującego.

Te­raz wróciłem
z większą liczbą bra­kujących części
i mam nadzieję,
że tym ra­zem bar­dziej mi się w ich układa­niu poszczęści. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 10:44

Moja Mała Samotności

Mo­ja mała niena­wiść, na początku ta­ka niewinna
Zrodziła się z wiel­kiej miłości
A po­tem drob­nej, w końcu tej najmniejszej
Mo­ja mała miłość, na początku ta­ka naiwna
Zrodziła się z dużej nienawiści,
A po­tem jeszcze mniej­szej, wreszcie ni­jakiej

Mo­ja mała Sa­mot­ności, która prze­bierasz między ni­mi dwiema
Niena­widzę i kocham,
Kocham i nienawidzę,
Trwo­nię Ciebie Samotności
Nie mogąc zde­cydo­wać się na jed­no z nich 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 10:13

klif

fa­lują
myśli

może czarne 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 09:47

Ja kochanowska

Jak co dzień mar­sz żałob­ny na przystanek
używam włosów za­miast trenu

nie wiem jak Jan z Dukli
ale mały czar­ny paw na ścianie ka­wiar­ni jest ze mnie dumny. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 09:21

Kojarzysz Misie?

Z pies­kiem mi się kojarzysz.
Jes­teś miłym i lo­jal­nym człowiekiem
o przy­jaz­nej twarzy a kiedy Cię widzę
to mo­je ser­ce o tym żeby pogłas­kać Cię marzy.

Ty z ko­lei przy­pomi­nasz mi kotkę.
Jes­teś ta­ka śliczna i fajniutka,
że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 08:57

Fyrfl adwentowo - rekolekcyjny

Po­marańcze po 2,99,
A więc
Po­woli, bo powoli
Bóg się rodzi.
Karp truchleje.
Gdy rozbłyśnie na niebie
Pier­wsza gwiazdka,
W człowieku zgaśnie
Os­tatnie złudzenie.
Z Ju­daszo­wych opłatków,
Na dnie serca,
Wylęgną się ości
I będą miziać
Do siego roku.

Przełom 26 - 27 lis­to­pada 2014 A.D 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 08:05

Od pachwiny aż po gardło

Już zi­ma nadchodzi
i pow­ra­cają wszys­tkie piękne wspomnienia
czar­no-śnieżno białe,
bru­natną krwią zakrapiane.

Prze­budzo­ny nad ranem
pogłas­kam swoją głowę
ogo­loną w życiu po­raz pierwszy
i przywrócę sobie
mą za­mor­do­waną bez­względnie młodość.

Setką wy­sub­li­mowa­nych wierszy
odzys­kam swoją godność
naj­bru­tal­niej­sze­go na świecie mordercy...
Odtwórz 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 00:47

~~Dotyk tęczy ~~

Twój do­tyk subtelny
Jest jak let­ni wiatr
Co błądzi nieśmiało
By duszy nie spłoszyć
Zgłębia ta­jem­ni­ce
Roz­grza­nego ciała
Budzi śpiące zmysły
Od­dając rozkoszy
Czując pod palcami
Każde ciała drżenie
Pre­ludium uniesień
Po­całun­kiem wieńczy
Bo kiedy się kocha
Prag­nie się bliskości
A kiedy się spełnia
Do­tyka się tęczy .
 

erotyk
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 00:41

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100