Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 44384 wiersze.

Pająk w swojej sieci

Sprag­niony pochleb­stw liczył siniaki
nic za dar­mo, za je­go kopniaki
lżył i pluł, pyszny i za­rozu­mial­stwem obrażał
mucha to czy pająk sa­mot­ny w sieci ?
nie, to człowiek cham tak się obnażał 

wiersz
zebrał 13 fiszek • dzisiaj, 00:30

NIMFA

światło sreb­rne świat przenika
by­li ta­cy co widzieli
pośród pni brzo­zowych bieli
jak po­jawia się i znika

nim­fa na­ga w sreb­rze tra­wy
szu­ka pa­na oszalała
flet­ni to­ny usłyszała
pląsa w ga­ju bez obawy

lu­na niesie ją w ramionach
lekką ni­by piórko małe
przez to flet­ni gra­nie całe
na jej pier­si krop­la słona

światło sreb­rne świat przenika
pośród pni brzo­zowych bieli
nie wszys­cy nimfę widzieli
bo po­jawia się i znika

Ka­zimierz Winnicki
(wszel­kie pra­wa zastrzeżone) 

erotyk
zebrał 11 fiszek • dzisiaj, 00:30

***

Gęstych myśli pnącza,
kiści oczu odurzo­nych życiem.
Kształtów łuków,
w których triumf upadł.
Słów na cokole,
piedes­tałów czczej mowy.

Śmier­cią tragiczną,
śmier­cią głodową
giną dusze skoncentrowane
i w siebie wpatrzone.

Czy i ty 
tak prze­pełniony jesteś,
iż tyl­ko pus­tką pi­sać możesz? 

wiersz
zebrał 16 fiszek • dzisiaj, 00:02

* * *

Skra­dasz się tak cicho po wyszczerbionych
scho­dach je­sieni stęsknionym ciałem
jak­byś za­pom­niał, co znaczy pat­rzeć razem
w gwiaz­dy let­nim wieczorem
nieśmiało pod­sy­casz moją próżność
jak­byś za­pom­niał, że za­palasz we mnie iskry
od by­le dotknięcia
natrętną go­towością do miłości
zdo­byłeś mnie już daw­no, pamiętaj 

wiersz
zebrał 14 fiszek • wczoraj, 23:46

* * *

I gdy­bym wysłała
wszys­tkie lis­ty myślą pisane
po ty­siąckroć at­ra­men­tem łez
nie zos­tałoby mnie wcale

pod skórą mam jedynie
niewy­powie­dziane słowa
nieokiełzna­ne tęsknoty
za­gubiony w nos­talgii czas

mo­ja mała oj­czyz­no
nie zmie­szczę Cię w ramionach
nie umiem mod­lić się o Twój powrót
dryfuję
wciąż ro­niąc swój sens 

wiersz
zebrał 18 fiszek • wczoraj, 23:16

Nigrum

Mam na swoim kon­cie kil­ka­naście wiosen
wyczer­pałam li­mit szczęścia
zos­tała mi już tyl­ko zima
nie ku­pie go jak masła
nies­kończo­na biel
nie roz­mnoże jak Je­zus chleba
zim­ny pod­much
mogę za to sprze­dać rozpacz
ku­piłam szalik
teraz
ko­lej­ny płatek śniegu
zaraz
mróz
dopłacę

... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 22:46

FanChem

Lu­bię oglądać mecze siatkówki
Dob­rze, że znam wszys­tkie za­sady :D 

fraszka • wczoraj, 22:40

Początek

Mogłam czuć się niepew­nie, jak liść niesiony przez wiatr,
które­go je­dynym prag­nieniem jest powrót do domu

Mogłam nie roz­pozna­wać twarzy, od­wra­cać głowę w bok
jak ktoś przyłapa­ny na czy­taniu listów

Mogłam przy­mykać oczy, kiedy wszyscy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • wczoraj, 22:13

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Reklama