Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 50066 wierszy.

W mgnieniu

Żyłem tam i byłem
próbuję na­dać sens
wiado­mość i sygnał

mi­gam Morsem
na dru­gim brze­gu cisza
myślą, że to fajerwerki

fajerwerki
wszys­tko tyl­ko jest wybuchem
fajerwerki

i cisza 

wiersz • dzisiaj, 16:18

Przez to cierpienie
Ser­ce tak obolałe
Niez­dolne kochać

28.08.15 

haiku • dzisiaj, 14:48

Szarostan

Znikły bla­de oczy słońca
co snuło opo­wieść letnią.
Znikły mor­skie fale,
sza­le, ko­rale, je­sien­ne bale
zaczną się. Łzy granatu
co cho­wają cię pod kocem.
No­ce, co z myśla­mi się biły
ba­wiły i gniły, w snach mój miły.

Let­nia opo­wieść co ko­niec mieć miała
lecz nikt w to nie wierzył,
nikt nie chciał. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 14:36

Będę od dzisiaj malarzem...

Będę od dzi­siaj malarzem,
Co bar­wi swe życie na jas­ne kolory!
Ja sa­ma się te­raz odważę,
Skiero­wać je na no­we tory.
Wezmę pędzel do ręki,
Na­maluję siebie na płótnie.
Życie uczy­nię pełnym wdzięku.
Nie będzie w nim barw smutku.
Otoczę [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 14:15

mijam cię bezpieczną ulotnością zmysłów

niewiele już we mnie
na­wet z ducha
prócz te­go mijania

się
.

więc może niebo
roz­darto wte­dy w poprzek
zu­pełnie przypadkiem

roz­kra­dając bar­wy wszys­tkim snom
wy­budzo­nym z życia

a ser­ce -
to tyl­ko zam­knięty przebiśnieg
spi­sanych najgłębszą nocą

myśli. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • dzisiaj, 13:31

Rozstanie

to była złota je­sień
in­deksy sza­lały wśród ko­loro­wych liści
prze­ter­mi­nowa­ne wyb­lakłe marze­nia grzecho­tały w kieszeniach
roz­sta­liśmy się bez do­tyku
mil­cze­niem otar­liśmy łzy go­ryczy
za­gubione kar­tki prag­nień ktoś po­giął
wyrzu­cił do kosza z nieświeżą blizną
ak­sa­mit­ne ręka­wy wy­ciągnięte do ziemi plątały się z no­gaw­ka­mi
dzi­kich wspomnień
tyl­ko ser­ca zos­tały czer­wo­nozłote
jak z czasoprzestrzeni

/rok 2007/ 

wiersz • dzisiaj, 12:51

Pamiątka

tak pus­to mi w duszy
i co­raz ciem­niej

nikt nie szu­ka
zgu­bione­go wśród ludzi anioła

nie mam dokąd odejść
ani gdzie wracać

nikt na mnie nie czeka
i nie woła

mam tyl­ko pamiątkę
którą zos­ta­wiłaś po sobie

bo odkąd roz­padło się
i stłukło

mo­je złama­ne serce
jest wspom­nieniem o tobie 

wiersz
zebrał 8 fiszek • dzisiaj, 11:43

przezroczysty

chciałam opi­sać ci niebo
i ciszę na moim brzegu
ale tej no­cy zły wiatr
zga­sił w źre­nicach mi gwiazdy
i słowa drżą jak pochodnie

otu­liłam się szczelnie
w moją gra­natową samotność
i czekam

nikt nie wie ile słońc
muszę w dłoniach zatopić
za­nim wrócę tu szeptem
i zno­wu skradnę ci oddech 

wiersz
zebrał 7 fiszek • dzisiaj, 11:33

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100