Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 48008 wierszy.

topole znajome

wzro­kiem na miej­sca które są
a jak­by ich nie ma
gdzie te ścieżki do jeziora
trawą wyściełane

wyb­ru­kowa­ny deptak
wspom­nienia przysłonił
i tak nie zapomnę
one we mnie

echo je dogonikrys­ta 17.04.2015. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 11:09

TCTS - Thinking About You

Piosen­ka na dziś:
"Ba­by, I've let you get the best of me
And la­tely, you ha­ve ma­de a mess of
me
I sus­pect you al­ready know
Waiting for you ti­me goes slow
I sus­pect you al­ready know
Feel you [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 10:36

W niedziele nikną wszelkie znaki

Ciężko, gdy dru­tem mądrość spawana
Co nik­nie niczym łabędź w oddali
I nie, żebym od ra­zu coś skreślał
Lecz wiem, że wiąże się z darami.
Kruchy lód wie­dzy oz­naką snobizmu
To nie is­tnieje w mo­jej głowie
Ani nie spo­ziera przez ok­no trwałe
Jest jed­nak za­letą oka­zywaną najrzadziej.
Wiara wzno­si góry trwal­sze niż ze spiżu
Choć jej za­nik po­wodu­je paraliż
A niemoc ogar­nia częściej niż na ekranie
To jest niczym ho­ryzont, ciągnie mnie w nieznane. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 08:39

miłość

czasem
kiedy wchodzę w nią
płacze

cza­sem przerażona
pyta
kto tam

a czasem
rozkłada uda
jak parasole 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 08:26

orgia zmysłów w jadzie niewinnosci

miód sma­kuje naj­le­piej solą złamany
a Wi­sia niech się podzieli kielichem
go­ryczki z Bożenką
przed na­sadza­niem
mi­ni mod­rze­wi
w czy­nie społecznym
to ideal­na zap­ra­wa
pod­wiązki
ko­byle oko
już wydzier­gał
a i rota
pochwal­na
u wikiego
z rozporka
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 07:53

Ka­załeś le­cieć, to so­bie latam,
Gdzieś tam, między lek­ki­mi wierszami.
A po­tem spa­dam z wiel­kim hukiem,
Gdzieś tam, gdzie mnie nie pot­ra­fisz złapać.
Sa­ma się z dołka wykopuję,
Gdzieś tam nis­ko ja, tam wy­soko ty.
Po­tem już nie jes­teś mi potrzebny,
Gdzieś tam mnie widzisz, gdy mówię "spadaj",
Bo tam, na do­le, zro­zumiałam coś. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 01:26

90125

Cy­fer­ki, słowa
Na­cis­ki, trwoga
Niewin­ne uśmiechy
Trwałe zasłony
Cisza jeziora
Nieme bezdechy
Przys­pie­sze­nie tętna
Po­tem woda
Łyk powietrza
Zawrót głowy
I sen przerwany
Jak wtedy. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 00:29

wspólnik

Szu­kam wspólnika
Pos­ta­nowiłem dać anons ta­ki do dziennika
od­po­wied­nio duży, by uwagę skupiał.
CHCĘ ZOS­TAĆ PORZĄDNYM CZŁOWIEKIEM
POSZU­KUJĘ WSPÓLNI­KA
fraszka zain­spi­rowa­na wier­szem Mike
SAM NIE BĘDĘ SIĘ WYGŁUPIAŁ
Ma­rian Załucki 

fraszka
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 00:13

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Reklama