Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 49855 wierszy.

Wciąż pamiętam

naj­bar­dziej bo­li gdy nie wiesz co u mnie
nie tęsknisz nie piszesz nie dzwonisz
naj­grub­sze łzy ska­pują po policzkach
sty­kając się ze wspom­nieniem tam­tej zimy
co zim­nem zbliżała nas do siebie

la­tem duszno się ro­bi gdy odetchnąć [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 13:41

DOM

nie tam Twój dom
gdzie czte­ry ściany Cie otaczają
nie tam Twój dom gdzie krzy­kiem Cie witają
nie tam Twój dom gdzie Cie wyzywaja
nie tam..gdzie wzrok lo­dowy Cie spotyka
gdzie sa­ma z prob­le­mami sie borykasz

tam jest [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 13:34

Polepiona

Po ciężkich dniach, wreszcie spokój nastał.
Choć z każdym z nich w mym ser­cu za­miast ma­leć wzrastał.
Lecz wszys­tkiego kres kiedyś na­dejść musi.
Bóg w końcu poz­wo­lił na lecze­nie duszy.

Nie mam już żalu ani nawet [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 13:33

* Oddaję JEJ me serce *

Kocham Cię i nie przestanę,
cho­ciaż jes­tem baranem
i po­noć ... tak mówi wielu,
że mam do głowy nasrane
to upar­cie przy twym ser­cu po­zos­tanę !

Nie ob­chodzi mnie
co mówią in­ni, bo w naszej miłości
jes­teśmy niewin­ni i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 13:00

Dwie Burze

Nieboskłon bos­ki na dwo­je pękł z hu­kiem,
Szmer łez anielich po­sypał się z nieba,
Ktoś za­wył straszli­wie, z przeciągiem,
W podwójne kleszcze świat schwy­tany kona.

Zabójczy biały płomień noc czarną przerywa,
Łuna w od­da­li po­jawia się [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 12:32

* * *

poz­wo­liłeś krzyczeć ścianom
o tym cze­go Ty
nie chciałeś mówić

pozwoliłeś
nies­ka­zitel­nie czys­tej pościeli
studzić mo­je ciało- ko­lejną noc

widziałam
set­ki ob­cych kilometrów
w Twoich pus­tych spojrzeniach
które mnie
tyl­ko mijały

poz­wo­liłeś mi
wszys­tko zobaczyć
w pomieszczaniach
pełnych pustki

a tak długo
po­cierałam dłońmi
trzy­mając ciepło
i już rozchylałam
by tra­fić w serce

a Ty
z przyzwoleniem
uchy­liłeś okno
by wszystko
uleciało 

wiersz • dzisiaj, 11:36

Znak na lodzie

sta­li na środ­ku
za­marznięte­go sta­wu
w naz­naczo­nym bu­tami
niedos­ko­nałym ser­cu
księżyc znak ten nieśmiały
wy­pełniał swym światłem
a oni w nim bled­li

moc­no w siebie wtu­leni
po tańcu na lodzie
wśród mro­zu i la­su
drżący młodzi niepew­ni
wpat­rze­ni w kon­tu­ry swych twarzy
i błyszczące oczy bez obaw
że ta noc się kiedyś skończy 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 09:46

Miłość nie ma terminu ważności!Pamiętaj o Nas, pamiętaj o tym..

Zno­wu niebo, zapłonęło słońcem,
Za­jarzyło się pro­myka­mi jak szczęście!
Po­ruszyło obłoka­mi, ra­dością w końcu!
Za­kołysała ra­miona­mi do mnie tęcza.
I znów za­jaśniał świat bar­wa­mi, blaskiem!
Ot­worzył swe ra­miona, zalśnił, zag­rał skrzy­piec dżwiękiem.
Przyszedłeś do mnie zno­wu Ty, w [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 07:32

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100