Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 45073 wiersze.

***

W deszczu się rozstaliśmy
Krop­le słyszeliśmy
Odeb­rałeś mi słowa
Wys­tar­czyła Two­ja mowa
Za rękę mnie trzymałeś
Płakałeś, przepraszałeś
Tłumaczyłeś powoli
Jak moc­no Ciebie to boli
Nie mogłam słuchać więcej
Bo właśnie roz­dzierało mi serce
Po­pat­rzyłeś w mo­je oczy
Nie było w nich żadnej [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 01:20

trudny obraz

Odtwórz
tyl­ko na płótnie
odpowiem

wzniecasz ogień
og­nia się boisz

mówisz jak ktoś
kto ma władzę
by usunąć
wszys­tkie
zakręty świata

a ja
jes­tem tu
tyl­ko przechod­niem

słowem
od­ci­nasz wy­ciągnięte dłonie

słowem
próbu­jesz je przyszyć

ile ra­zy tak potrafisz
ba­wiąc się ciszą

ko­lory
też mają gorzki smak

ja­ka jesteś
w tam­te słoneczne dni
wy­biegam myślą

wte­dy szept sma­kiem myśli
do­ty­ka głęboko

uwal­nia rozkosz

gdy ciszą myślę
uj­rzeć mogę wszys­tko
cze­go prag­nie ktoś

zdo­bisz mnie każdym
ges­tem miłości
dla­te­go płonę

ma­ziam na płótnie
wbrew ho­ry­zon­tom nieba

do­ty­kam piekła
 

wiersz • dzisiaj, 00:35

Zostań

Błagam, nie budź mnie.
Nie po­kazuj mi blas­ku wschodzące­go Słońca,
nie każ mi czuć je­go żaru,
le­piej usiądź ze mną w tym wie­cznym cieniu.

Proszę, zos­tań ze mną.
Nie zos­ta­wiaj mnie na tej drodze samego,
pot­rze­ba mi ko­goś, kto mnie obroni
prze­de mną samym.

Szyb­ko, chwyć mnie za rękę.
Nie widzę gruntu,
po­kieruj mnie ku przeznaczeniu,
tyl­ko Ty widziałaś moją duszę. 

wiersz • dzisiaj, 00:31

DROGA – Janowi Pawłowi II

W ska­lis­tych tur­niach me­go losu
Jest gdzieś uk­ry­ty dob­ra kryształ.
On pośród zwykłych głazów stosu
Przy sa­mej drodze będzie błyszczał.

Muszę więc ugiąć kark boleśnie.
Przemóc cier­pienia i trudności.
Wte­dy marze­nia ucieleśnię
Dźwignąwszy ciężar tej piękności.

Gdy go udźwignę i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:10

Kochaj mnie

To nie jest prośba nie jest też żąda­nie
Ale kochaj mnie z sił całych
Kochaj mnie Kochanie.
Szyb­ko czas ucieka chwi­la go­ni chwilę
Kochaj mnie bo nie wiesz
Chwil nam da­no ile.
Po co czas mar­no­wać i [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 00:01

***

Cienie, prze­nikające ulice
Za­pat­rzo­ne, zamyślone
Myślące, że są same
Sza­re, smut­ne, zapomniane
Ma­mione nadzieją
Za­pisują karty
Swe­go losu 

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 23:26

czy jest coś lep­sze­go niż czas
pier­wszy po­całunek , uśmiech
po­każ mi sen by­cia samotnym 

haiku
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 22:35

Na marginesie błędu

tchórzy­my i ra­zem uciekamy
cho­wając ser­ca na krańcu świata
to­warzyszą nam tyl­ko złudzenia
o przeznaczeniu

marze­nie nas wzywa?
możliwe
ale to kusze­nie diabła
na mar­gi­nesie błędu 

wiersz
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 22:10

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100