Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 44526 wierszy.

Sennikt

Cza­sem chciałoby się na ko­lację mieć księżyc
i zjeść księżyc

być w pełni

zdarza mi się, że śnię o kimś
z kim śpię

ale

wte­dy nie budzę się
z weną. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 22:50

Ty i Ty

kiedy mówisz -lu­bisz mnie
nie wiedząc iż "nie"
bar­dzo pogrąża myśli twe.
Myślisz że jes­teś cza­sem jak mgła
stwier­dzam że nie,
gdyż twe miej­sce to ser­ce me.
Py­tań się kłębi wiele
i tych nie­chcianych -czy czas już,
lub dlacze­go jeszcze ?
Chcę i pragnę trzy­mając Cie
za rękę rzec
nie lu­bię lecz kocham,
nie czuję lecz pragnę
nie słucham lecz się ofiaruję
obec­nym cza­sem i przyszłością
nies­ka­zitelną namiętnością
wszecho­becną duszy poezją. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 21:41

pytanie o istnienie

"Pot­rze­buję usłyszeć, że chcesz mnie."
~ Miuosh


mogłabym roz­sy­pać się po brze­gi
i odejść z ko­lej­nym przypływem

tyl­ko czy zauważyłbyś że już mnie nie ma? 

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 21:22

odepchnięta

nie jes­tem sobą
idę ciemną uliczką
jeszcze ja­kiś czas temu
szliśmy razem

te­raz idę sama
zos­tałam pozbawiona
poczu­cia swobody

prze­mawia prze­ze mnie ból
nie wiem po co tkwiła
i na­dal we mnie jest
ta miłość

przyk­ro mi
każde­go dnia bardziej... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 21:17

Podróżnik..

Jes­tem sa­mot­nym podróżnikiem
Wędru­je ze swym kijem
Na końcu które­go wisi
Wór doświad­czeń się kisi
A ja zmęczo­ny padam
Na no­gach się słaniam
Bo ciężar życia
Już mnie przerasta... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 21:14

To wiatr jesienny
wpółżywe drze­wa pieści,
spadł ko­lej­ny liść 

haiku
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 21:08

ćma.

ten nagły deszcz w środ­ku słońca
te nagłe chmu­ry w środ­ku lata
ta nagła cisza w środ­ku zdania
ta ka­tato­nia
bez gra­nic końca

(cykl słoneczny, twór 5.) 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 20:57

TySiąCe lAt MiŁoŚcI

Za mi­lion lat
Spot­kam Cię
Będziesz cze­kał ran­kiem na peronie
I choć połud­nia jeszcze nie będzie
Zap­ro­sisz mnie na po­połud­niową kawę
A ja - ni­by nicze­go nie zauważając
Po­biegnę za Tobą, we­soła, skacząc do każdej kałuży
Przy Twoim ra­mieniu szczęśli­wa, bezpieczna
Za­kocha­na w Twoim spoj­rze­niu
Za­powiadającym ty­siące lat miłości 

erotyk
zebrał 7 fiszek • wczoraj, 20:23

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100