Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 51133 wiersze.

Tęsknię [*]

Pa­miętasz tą pier­wszą roz­mowę? To Pier­wsze spoj­rze­nie? Ten głos który co noc przy pożeg­na­niu mówi KOCHAM CIE? Właśnie te­go mi bra­kuje two­jego spoj­rze­nia tej roz­mo­wy i piękne­go, uz­dra­wiające­go słowa: ,,Kocham Cie 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 23:19

Ad novum

"Szepczę
i słowa roz­kołysa­ne ryt­mem wiel­kiej wody
plotą się w wiersze
mokre
bar­dzo słono biegną pop­rzez twarz."
(Ha­lina Poświatowska)

Piękna kometo.
Czar­nym jak sa­ma noc warkoczem
prze­cięłaś mo­je błękit­ne niebo na pół
zwias­tując katastrofę.

Nie zasłoniłem zwier­ciadeł duszy.

Chwi­la zapatrzenia
i wszys­tkie in­ne gwiazdy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 23:09

Bądźmy Szczerzy

Pot­rze­buję przy­jaciela ...
Ko­goś, kto ideal­nie mnie zro­zumie ...
Ko­goś, kto nie zdradzi mnie nig­dy ...
Ko­goś, kto jak ja wyróżnia się w tłumie ...

Pot­rze­buję brat­niej duszy,
która sa­mot­ność mą ze swoją
w przy­jaźń naj­lep­szą zamieni.
Nie chcę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 22:19

.

Jes­teś do wyższych celów
mawiali
i miałam ce­le
wiel­kie
myśli
w tej celi
pat­rzyłam w niebo
przez kraty
lecz rzad­ko
było przejrzyste
w mej głowie 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 21:54

Sztuka.

Na­malo­wałabym Ci las.
Skąpa­ny w słońcu, pod­pa­lany je­sienią.
Byś mógł podzi­wiać i kochać się w każdym, po­mar­szczo­nym liściu.
Doszki­cowałabym dwie smut­ne wie­rzby, które chy­liłyby Twe ra­miona ku moim.
Po­marańczo­wej far­by dołożę między liście,
By namówiły abyś wziął mnie do siebie.
Ty­le piękna bym Ci dała, całymi wiadrami.
Lecz brak mi ta­len­tu, cóż, tak by­wa czasami. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 21:36

wierzę

Ra­zem przez życie
To nie ba­nał
Po­wiadam szczerze
I moc­no w Ciebie wierzę
Pokładam to­ny nadzieii
Bo wiem że pew­ne­go dnia
Coś się w To­bie zmieni 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 21:24

Postrzelona

Chciałeś mnie zabić
Ja­kimś tam kalibrem
Z bro­ni by­le jakiej
Chciałeś bym zginęła
Za­nim na dob­re żyć zaczęłam
Chciałeś widzieć czerwień
Na zielo­nych ścianach
Jak­byś nie wiedział
Że do siebie nie pasują
Chciałeś zos­tać sam
I poz­być się wszystkiego
Chciałeś pat­rzeć mi w oczy
Gdy os­tatni od­dam dech
Po­myliłeś się
Stoję tak jak stałam
Te­raz już wiem
Że war­to było zainwestować
W ku­lood­porne serce. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 21:05

* * *

na bez­senność Ciebie zażyje
po­pijając fan­tazją przełknę
ze smakiem
a po­tem załamię się
załując

że była to tyl­ko mar­na podróba
Ciebie 

erotyk
zebrał 7 fiszek • dzisiaj, 20:45

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama