Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 44312 wierszy.

***

dzi­siaj nie ma warunków
do wychodze­nia na miasto

na­wet sza­rość uli­cy od­pycha się
od szy­by raczej niechętnie

jak mucha al­bo ko­mar -
zetrą ją z wi­doku wy­cieraczki
jas­kra­wych sa­mochodów na obcych
rejestracjach

wychodzę bez parasola

i jak za­pach deszczu
zat­rzy­muję się na ko­niu­szkach traw
nie śmiąc zro­bić ani kro­ku dalej

- co­raz częściej prze­widuję trasę chmur
od po­gody twoich policzków 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 15:33

Kto kogo goni?

Wiatr go­ni chmu­ry po niebie
Deszcz prze­lot­ny cze­ka na Ciebie
Deszcz prze­lot­ny, Ty uciekasz
Uciekasz, bo na słońce czekasz.

Odtwórz 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 14:55

* * *

było ciepło
o po­ran­nej zorze
gwiaz­dy wto­piły się w morze

leżała martwa
nieczysta
na­tu­ra matka

w os­tat­nim sakramencie
rozłożyła nogi
Bo­ga nie było

wy­rosły jej rogi
ob­ca­sy wbi­te w pięty
ka­leczą ziemię
jej cho­re zapędy

dochodzi
z pogodą

pod psem
z świętością rozwodzi
(naz­wij to miłością
jeżeli rozumiesz
jak kochać fizycznie)

na niższym szczeb­lu utknęła
zwierzęcy in­styn­kt
roz­szar­pu­je jej wnętrze
i pomrukuje
z pys­ka ka­pie ślina
mat­ka poślad­ki wypina

i przyb­liża
przyb­liża
człowie­czeństwo "do nogi"zwierzę nie człowiek
powiesz

a myślisz
człowiek to zwierzę 

wiersz • dzisiaj, 14:54

* * *

Na­rodziłaś się z pragnień
z miłości i wiary
by ser­ca dwoj­ga połączyć na zawsze
W świecie ut­ka­nym z ni­ci różności
płaszczem okryta
z uczuć, emocji...

Daj szczęście i miłość,
wiarę pogłębiaj
bądź cu­dem żywym
co dzień rozjaśnia,
kwiatem co płat­ki z wdzięcznością swoją
w ra­mionach bez­pie­czeństwa rozkłada.

Niech Cię pro­wadzi Anioł Stróż Wielki
byś drogą prostą kroczyła dzielnie
kochaj i szanuj
bądź też opoką
żyj jak pot­ra­fisz najpiękniej


Z de­dykacją dla Igi 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 14:46

W Tobie nadzieja

Nie pa­miętam już kiedy widziałeś ,
mo­je oczy i us­ta pod kołdrą zgubione?
Tracę głowę i gdzie Ty się podziałeś?
Leczę się nocą słod­ka­wym burbonem.

Trzeźwym okiem spoglądam w tę stronę,
gdzie tyl­ko wie­rzcho­wiec sa­mot­nie rwie,
i za­nim wraz z aro­matem, ducha wyzionę,
wspom­nij o mnie i rzuć grosz na mszę.

Choć jeszcze nie odchodzę,
gdyż to jeszcze nie czas,
ja w wie­rze się odrodzę,
bo­wiem mój pro­mień zgasł. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 14:33

* * *

Siedzę przy Ok­nie
pat­rze w obłoki

Myśla­mi odpływam
w Niebiańskie pomroki

Liścias­te powieki
za­myka mi wiatr

Pod­muchem wspom­nień przenika
mnie czas...

wznosi,unosi
opa­da ,wiruje

Tworzy Tornada..

Nęci i kręci za Nos wodzi
Je­sien­na aura w Duszy Mi Gra... ;))


Malusia_035 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 13:37

Angelique Cruelty : Nowe Narodziny

Po­syłam was w śpiączkę, towarzysze.

Więc śpij­cie spo­koj­nie i w snach swych
podróżuj­cie do da­lekich, ma­gicznych krain.

Nie wiem czy jeszcze
kiedy­kol­wiek was obudzę.

Pop­rostu nie mam już siły
ani cza­su dla was.
Wie­działam, że na­dej­dzie ten dzień,
w którym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 07:26

szczegół taki

ta­ki mały szczegół
by prawdę zamknąć
otu­loną nieszczerością

szczegół ta­ki mały
sy­tuacją stworzony
obłędny­mi myślami

mały ta­ki szczegół
o nie praw­dzie stanowiący
drzwi duszy zamknął 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 05:30

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99