Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 49376 wierszy.

K.

Jes­teś daleko
A może sie­dzisz obok?
Znaczysz dla mnie dużo,
Przy To­bie pragnę być sobą.
Zam­knę oczy,
Gdy je ot­worze chcę Ciebie przy so­bie,
Uczuć do­tyk i na­pawać się uśmiechem.
Kochać Cię
Bar­dziej niż wcześniej.
Budzić się przy To­bie i pat­rzeć, jak zasypiasz...
Chcę by wie­dział o tym świat,
Lecz to będzie nasza słod­ka tajemnica... 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 20:31

Sen

Choć gwiaz­dy są gwiazdami
od wielu lat milionów,
ja wierzę, że każda z nich
jest okiem jed­ne­go z aniołów.

Ko­loro­we parasole
kręcą się co­raz szybciej,
wznoszę się wyżej i wyżej,
by zniknąć w ciem­niejącym błękicie.

Błękit się sta­je mrokiem,
który sa­ma przemierzam.
Choć wiele się rąk wyciąga,
ni­komu nie dowierzam.

Kim jesteście
aniołowie z gwiez­dny­mi oczami,
którzy czu­wacie na­de mną,
gdy wed­ruję mroczny­mi nocami? 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 20:12

(do)prawdy

szu­kam w gęstwi­nie słów
mylą szcze­re po­zory
nies­pra­wied­li­wie roz­darta na pół
w strzępach w okruchach
gorzka królo­wa
leży w łóżku po środ­ku mnie 

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 20:00

ZABIŁEŚ ME SERCE.

ZA­BIŁEŚ ME SER­CE !

Nie od­dam ser­ca ni­komu...
zam­knęłam go w szuf­ladzie na klucz w do­mu,
nie od­dam ser­ca bo po co ? 
gdy dzień równa się po­tem z [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 19:55

* * *

Czuję jak­bym żył je­dynie by 
Tęsknić
żrące szpo­ny wewnątrz
uśmiech na zewnątrz
przez to że 
Kocham
stoję nad rozdrożem
bo jes­teś jak wo­da na pus­ty­ni
uciekająca ze ściśniętych dłoni
Boję się
bo by­liśmy blisko
wy­jechałaś z sercem
wróciłaś ale bez niego
na szczęście scho­wałem ka­wałek
który mi po­wie­dział:
Już Wróciłam. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • dzisiaj, 19:44

Go my own way

Ub­ra­na w roz­cza­rowa­nia
sprzątam resztki
ciebie

Kochanie
tej no­cy płonę bladym
światłem księżyca

Zaw­sze byłam tą dziewczyną
z duszą kameleona
bez mo­ral­ne­go kompasu

Nie załamuj mnie
Podróżuję już za długo
Sta­ram się zbyt mocno

Każdej no­cy mod­liłam się
by od­na­leźć siebie
i w końcu tak się stało
na ot­wartej drodze 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 19:02

Więźniowie umysłów

Wyrwani
ze snu
zmeczonych
powiek
tesknimy
za tym, co daleko
boimy sie
te­go, co nieuchronne
wspominamy
to, co juz minelo.

Wyrwani
ze snu
podazamy
w niewole
sa­mych siebie.

Wiez­niowie umyslow. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 18:30

Dobrowolna autodestrukcja

Przyszła nie wiado­mo jak i skąd.
Za­mie­szkała na dob­re w Twym umyśle.
Cicha i niepo­zor­na, tak często pożąda­na...
Liczysz na spokój i ciszę?
Jakże to po­mylo­ne myślenie.
Właśnie wpadłeś w jej kościs­te ramiona.
Wbi­ja szpo­ny w [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 17:13

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Reklama