Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 53653 wiersze.

W dniu urodzin

Wszys­tkie życze­nia to do siebie mają,
że się nies­te­ty nig­dy nie spełniają.
Za­tem w ten Dzień Urodzinowy.
Nie życzę nic prócz og­nistej wody
Nie życzę 100 la­tek życia
bo to trud­ne do zdobycia.
Nie życzę szczęścia, ra­dości i psoty
Być może ? nie Masz na to ochoty
Życzę na­tomiast ,żeby jeszcze ja­kaś chwila
BAJKĄ cudną się skończyła
Wier­sz pi­sany na kolanie,
Cóż zro­bić, ta­kie życie
MÓJ PANIE 

wiersz • dzisiaj, 19:49

Widnokrąg

niech nasze spojrzenie
dru­giemu człowiekowi
lek­kim będzie

by przyćmione dymem
bo­les­nych zdarzeń
źrenice
chciały poszerzać
sta­re granice

o nieznane
pięknem
rozświetlone

myśli
okiełznane
z głębią
zestrojone
 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 18:11

Me Serce Oddawszy

Nie czas na bzdury.
Zeb­rały się chmury
na­de mną, na niebie
i kocham ja Ciebie.

Pat­rzy­my my w przyszłość
by w życiu nam wyszło
i wszys­tko niedobre
jak zły czar wnet prysło.

Czas te­raz na zmiany
by nie być pijanym
już nig­dy w tym życiu,
lecz To­bie oddanym.

Bo z Tobą na zawsze
jest życie ciekawsze,
ja wiem te­raz Tobie
me ser­ce oddawszy. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 17:19

“la réalité de la frontière”

na­wet słońce
zachłan­nie wkra­dające się
w stróżkę kurzu zza zasłony
pod­waża rzeczywistość

być może słońce, słońcem nie jest
a je­dynie tęsknym złudze­niem źre­nic za światłem,
fa­tamor­ganą zas­tałych powiek

a dłoń prze­nikająca le­witujący kurz
wspom­nieniem is­tnienia
i wios­ny załamującej się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 16:55

dystans do obojętności

jes­tem obok
rzu­cona jak ziemia
pod nogi

tworzę har­mo­nię
włas­ne­go ciała
bez granic

z tej stro­ny przebaczenia
ja­koś raźniej
zat­rzy­mać życie 

wiersz
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 16:54

obudzić

wzro­kowa nie nadąża
choćby cieniem
jed­nym spojrzeniem
musnąć

myśla­mi spotkać
dłońmi
wplątać w twe włosy
pogładzić

po­now­nie usłyszeć
pozostań

wierzę
tam spotkam

Cris 11.02.2016r.
 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 14:34

Anioł.

Jes­teś moją drugą, lep­szą duszą.
Moim aniołem, który nie poz­wo­li mi się potknąć.
Chodź sa­ma w siebie nie wierzę, Ty mnie pod­niesiesz i płat­ka­mi róż po­każesz drogę.
Pro­wadź mnie za rękę.
Pro­wadź mnie do końca. 

wiersz • dzisiaj, 14:30

Nocne Haiku

Haiku
twórczości wers baz­gra­ny na "nocniku"
za­kurzo­ny w szuf­ladce tudzież w notatniku 

fraszka
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 14:24

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama