Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 43390 wierszy.

Gdybym Tylko Chciał.

Może...
może mógłbym znaleźć
ciepło dla mej duszy
gdy­bym bar­dzo chciał

Ale czy szu­ka się
ta­kiego ciepła?

Może mógłbym
kupę ka­sy mieć
i sza­leć aż do łez
gdy­bym bar­dzo chciał

Ale czy na tym
życie polega?

Może mógłbym
słowa cen­ne pleść
wzbudzać ra­dość, smu­tek, lęk
gdy­bym tyl­ko chciał

Ale czy poczy­na się
dzieło od "może" ? 

wiersz • dzisiaj, 02:21

Serce vs. reszta

Ser­ce spo­koj­nie po trud­nym dniu zwolniło...
gdy ze swym po­wodem bi­cia się tu­liło.

Pełne wrażeń ser­ce przy­goto­wane do marzeń.

Sny w środ­ku no­cy myśli pas­kudne przerwały,
po­nieważ w głębi rzeczy niep­rzy­jem­ne zwiastowały.

Ro­zum bał się [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 01:58

Semicka pieśń antysemity, czyli palestyńskie żniwa Żydów

Za­tacza się krąg taneczny
Jak pętla na szyi skazańca
Zbliża się mo­ment ostateczny
Zag­rajcie nam do tańca!

Ha­wa nagila
Ha­wa nagila
Wy­bija godzina
Śmier­ci i Żyda

Nie­chaj ho­ra dziś prowadzi
Nogą wprzód i sko­kiem w bok
Kain Ab­la wtórnie zgładzi
By się goj
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 01:26

zemsta

Jes­tem zabójcą,za­daję ból
tym,którzy sprawili,że
upadam.
Jes­tem zem­stą,która zniszczy cię od środka.
Twój krzyk na­pawać będzie radością
Od­wet za krzyw­dy i kłamstwa
będzie srogi.
próba ucie­czki
na nic się nie zda
jes­tem aniołem zamętu.
Uto­niesz w cier­pieniach odmętu.
Szu­kam Cię by [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 00:29

ROZPACZAM

Roz­paczam nie nad lo­sem
nie nad ciała słabością.
Roz­paczam...nad cier­pieniem,
nad wal­ki niemożnością.

Jak bar­dzo bo­leć mu­si
dusza oka­leczo­na!
Sa­mot­ność, którą du­sisz
nim w za­ciszu ścian sko­na...

Wyr­wijże ser­ce mo­je,
ro­zer­wij je na strzępy.
Niech nie cier­pi za dwo­je,
niech już znik­nie ból tępy.

Roz­paczam...nic nie mogąc.
Pogrążam w bez­silności.
Roz­paczam nad bez­miarem
naszej beznadziejności...  

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 00:09

* * *

nie afiszuj się z miłością

jest krucha i delikatna
pot­rze­bu­je troski
i bezpieczeństwa

ona nie chce
być gwiazdą

jest amatorką
daj jej swobodę
dobrą sofę
dro­gie wino
ja­kiś kawior
al­bo szpinak

roz­pieść ją
do końca

a zostanie

wciąż nienasycona

wte­dy będziesz mógł
ją pokazać
ubo­giemu światu

nie na­sy­cisz jej
lecz wysławisz

nie wy­noś jej na ołtarze

scho­waj pod łóżkiem
za­kop za garażem 

wiersz • dzisiaj, 00:06

W krainie mych snów.

Znów jes­teś tu
W krainie mych snów
Żebym tyl­ko dot­knąć Cie mógł
I po­wie­dzieć na ucho kil­ka słów

Abym tak, w śnie zasnąć mógł
I w tym podwójnym śnie, wyśnił Cie
I gdy obudzę się już
Ty stała byś tuż

Nap­rawdę, na jawie
Ja­ko Anioł, ja­ko Kocha­nie
Ta­kie jest sen­ne marze­nie me
By To­bie po­wie­dzieć, Kocham Cię

Odtwórz 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 00:00

Ból wspomnień

Roz­darłam swą pierś,
ser­ce rozszarpałam
wspomnieniami...

O tych którzy nieg­dyś przyjaciółmi,
te­raz ob­cy­mi zostali,
wbi­li nóż i odtrącili.

Bied­na tułam się po świecie,
ale załączo­ny in­styn­kt przetrwania
nie poz­wa­la zaufać ponownie.

Po ja­kimś cza­sie chwy­tam igłę i nitkę,
zszy­wam roz­szar­paną duszę,
by w chwi­li słabości znów się wyniszczyć. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 23:03

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama