Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 44597 wierszy.

Wyznaję winy...

Zachłysnęłam się,
za­pachem Two­jego ciała.

Zat­ra­ciłam się,
w ko­lorze Twoich oczu.

Za­pom­niałam je­dynie,
że nie powinnam...

Zro­zumiałam sens,
Two­jego od­ważne­go spojrzenia.

Zab­rałam szybko,
kil­ka Twoich uśmiechów.

Za­myśliłam się,
o do­tyku Twoich dłoni.

Zos­ta­wiłam za sobą,
wszyt­skie mo­je obawy.

Za­burzyłam Twój spokój,
w ogóle te­go nie żałując.

Chcę Ciebie,
ta­ka ze mnie egoistka

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 17:34

...

Prze­niknąć przyszłość
Dot­knąć muzyki
Jak do­tykałam twoich żył

Miałam podejść

Od­wróciłam się od życia

Mi­jam i pat­rzę w podłogę
W czub­ki butów
Jak­by były naj­piękniej­szym dziełem sztuki

Prze­cież byłeś moim dziełem
Śniłam o was jeszcze wczoraj

Dzi­siaj muszę się obudzić
Bo może przy­pad­kiem
Tak zu­pełnie przypadkiem

Świat mi przez pal­ce ucieknie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 16:59

Do widzenia

Żeg­naj lecz nie na zaw­sze
spot­kać nam się kiedyś przyj­dzie
chcę Ci podzięko­wać
ta krótka zna­jomość
czymże ona będzie
wte­dy gdy już za­pom­ni­my


Ja obiecuję tak się uśmie­chnę
za każdym ra­zem kiedy
przyj­dziesz wspom­nieniem

Poz­dro­wię raz jeszcze
Anioła które­go us­ta­wiłem
koło Ciebie aby był
aż do chwili
gdy się wszys­cy spot­ka­my
i już nie będziemy pa­mietać
rozstania 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 16:15

Tutaj Mnie Masz

Tu­taj mnie masz
Ry­sujące­go Twój uśmiech w milczeniu
Złapa­ny w og­rom czasu
Nie przes­tałem Cię szu­kać po przebudzeniuTu­taj mnie masz

Przy­tulającą się do myśli, że wrócisz
Po­nieważ myślę o Tobie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 15:13

Toksyczne uczucia.

Zat­ra­ciłam się,
Zachłysnęłam potokiem
Twoich czułych słów.

Za­pom­niałam jak to jest
Cie­szyć się
Od­ro­biną samotności.

Uza­leżniłam się,
Gu­biąc po drodzę
Siebie samą.Dob­rze, że to uczucie
To tyl­ko zamglone
Wspomnienie. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • dzisiaj, 13:38

Czerń Twego oblicza

W mro­ku tak Ci męsko do twarzy
Pod­niece­niem de­likat­nym pot­ra­fisz darzyć
Rozpływam się kusząco,grzecznie marząc
Twój za­pach mi zna­ny,prze­nika prze­ze mnie łatwo
Two­je oczy lus­trują mnie zbyt odważnie
Niep­rzy­jem­nie czuję iż chy­ba marznę
Więc ciepło od Ciebie perfidnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 13:01

* * *

Fa­tal­ne prag­nienie ucieczki
świat zdo­mino­wany przez ból
stra­cił wygląd nasz dom
bez ścian i okien
jest to miej­sce gdzie noc jest wieczna
gdzie duchy uwięzione jęczą i wyją
koszma­ry płynące z obiektu
strach jut­ra spra­wia,że oszaleję
tor­tu­ruje swo­je myśli
ula­tują mo­je słowa. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 12:19

Płaczę

Tak wiele ra­zy przez Ciebie płakałam,
aż do bez­dechu jak dziec­ko się śmiałam.

Ba­wiłeś mnie małą, gdy była potrzeba.
Więc dlacze­go te­raz Bóg zab­rał Cię do nieba?

Wie­rzyłam, że zaw­sze będziesz przy mnie blisko.
Co by się nie działo - dla mnie zro­bisz wszystko!

Stało się inaczej, na­dal nie rozumiem,
Z tą trudną sy­tuacją po­godzić się nie umiem.

Te­raz tyl­ko je­den mam powód do szlochu,
Przyczyną jest brak Ciebie, przy moim boku... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 11:54

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100