Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 49842 wiersze.

Seks kontra Miłość

( psychodelik)

Przyszedłem do sza­leństw swoich
Dob­re zmysły mnie wca­le nie znają
Choć jes­tem nor­malny to dob­rze mi z tym
To że wszys­tko jest dob­rze to mi przeszkadza
Tak czy inaczej wie­działem, że w poniedziałek
Jest jak co [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 18:41

spacer po ludzku

gdy idziesz ulicą mi­ja cię ludzi tłum
ślą do ciebie wzrok obojętny
nic dla nich nie znaczysz

gdy idziesz ulicą mi­jasz ludzi tłum
ślesz do nich wzrok obojętny
nic dla ciebie nie znaczą

lecz spróbuj tyl­ko spoj­rzeć w ich oczu głębie
a zmieni się cały twój świat
i powróci nadzieja że człowiek to nie wrak 

wiersz • dzisiaj, 17:51

Oto…czony

Z chi­rur­giczną precyzją
wciąż duszę kaleczy
przez szkiełko patrząc
(miast oko)

Gdziekol­wiek zajdzie
tam bom­by zrzuca
choć la­tać potrafi
(wysoko)

Za­miast gwiazd sięgać
zwias­tu­nem być życia
w śmier­ci się pławi
(głęboko)

Lecz nie ma innego
stworze­nia na ziemi
co w miłość obleka
(jak w kokon)

„oto człowiek”

Odys, grudzień 2014
https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/07/30/oto-czony/ 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 16:55

"Nie otwierać okien"

duszno
par­ność deszczu
dławi szyby

świat jest skażony
jeśli ot­worzę okno
upuszczę trochę bezpieczeństwa
na rzecz odo­ru nienawiści
i bezprawia

wlecą dzi­kie stada
bez­ce­lowych głosów
brzęcze­niem roz­siadając się we framugach

zlecą się jak epidemia
psie trwo­gi złożone na piśmie
trująca biel chmur
ob­ry­suje mi twarz
zas­tygłą w grymasie
i ob­ce tra­gedie przemówią
pośród czte­rech ścian samotności

ob­darta z włas­nych myśli
za­cis­kam puls w nadgarstkach
krzyczą we mnie ob­ce głosy
pe­net­rują doszczętnie i za­lewają jadem 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 16:23

...że to całe rujnowanie

..że to całe ruj­no­wanie mu­si mieć pos­mak rdza­wej wichury.
Cier­pię, pew­nie, że cier­pię, os­tatni raz to ro­bię - cier­pię na ten
ogólny, men­talny, za­korze­niony w każdym człowieku syndrom
sztokhol­mski. Na man­trę, którą jest psychiczna konstrukcja, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 16:19

...

Bóg stworzył człowieka na swo­je podobieństwo
Dał Bóg człowieko­wi ciało
By mogło się człowieko­wi wy­dawać, że nad nim panuje
A ser­ce milknie

I Bóg powiedział:
"Raz dwa trzy
Dzi­siaj um­rzesz ty"

Na ciało składają się ręce
By w razie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 15:59

~Klucz

W bieli i w zimie,
w czer­ni i w lecie.
Zaś gdzie się zapodział,
ten je­sien­ny plecień.
Wios­na już nawet,
wychodzić tu nie chce.
A w górach i w lasach,
wciąż in­ne powietrze.
Miłości rozkoszy,
jej błędnej potrzeby.
I w czer­ni i w bieli,
naj­bar­dziej pragniemy.
Po­między błahostką
i drobną wer­sją szczęścia.
Jest kłódka, zaś za nią,
klucz do Twe­go serca.

Autor: Pan_Pardon 

wiersz • dzisiaj, 15:22

...

z żądzy urodzony
żądzą nienasycony 

erotyk
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 15:21

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama