Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 41260 wierszy.

Opętanie Barbary S.

Nikt nie wie co opętało Bar­barę S.
Urodziła pier­wsze dziecko,
wcześniej nie wie­działa jak to jest.

Za­raz po po­rodzie coś złego się z nią stało.
Stała się jak­by nieobecna,
od tam­tej po­ry mówiła bar­dzo mało.

Pew­ne­go ra­zu jej [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 06:24

* * *

po­kochaj­my się
chodź
usiądziemy na ław­ce w parku
będziemy dusze swe ogrzewać
wzno­sić się na fa­lach pocałunków
dry­fując w swoich ramionach
zaopiekuję się tobą a ty
nig­dy nie poz­wo­lisz mi cierpieć
nierozłączne dłonie
i myśli do siebie lgnące
jak pta­ki do gniazd
będziemy do siebie wracać
jak stęsknione dziecko
do swo­jej matki
po długich la­tach rozłąki

syn­cho­roni­zac­ja serc

chodź
po­kochaj­my się 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:36

Now or Never

Po­kiereszo­wane twarze
przeglądają się w potłuczo­nych lustrach
ma­jacząc że pragną
za­tańczyć z ducha­mi wspomnień
które codzien­nie mnie to­pią i duszą
swoim szy­der­czym śmiechem.

Zat­ra­cając się w myślach
ujętych w dwie dłonie sple­cione,
w dwa ser­ce sku­te ka­mieniem zranienia
nie znając li­tości - dla swe­go su­mienia,
usiłuję pojąć praw­dy rzeczy wielkie.

Tańczę tan­go z szarą mgłą
Ra­niąc bo­se no­gi na porozrzucanych
szklis­tych łzach wspomnień 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 23:20

Romans

Niejas­na przeszłość,
bez­tros­ki świat,
ogród pełen prze­pychu
i ta­jem­niczy las.
Nu­ta pędząca błogość,
ro­mans dwoj­ga kochanków,
burza ok­ry­wająca nagość
i śmierć w blas­kach poranków.
Ulot­ne głosy
biegnące w oddali,
go­niące nieznane,
ginące w otchłani,
szu­kając ujścia
u kre­su doliny,
pragnąc wolności,
piękna bez­kres­nej krainy...
Odchodzą.
Nie pat­rząc za siebie.
I giną bezpowrotnie
wtu­leni znów w siebie.
Nie słychać radości,
jest dra­mat i boleść,
od­chodzą ich głosy,
roz­stają się losy.
Zos­ta­je samotna
pa­ra kochanków.
Zos­ta­je ich romans...
I śmierć o poranku. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 22:51

* * *

Gdzieś z Tobą między oddechami.
Wtu­lona wyob­raźnią w Two­je ramiona.
Nie wiem skąd jes­teś, gdzie jes­teś i jak Ci na imię,
Ale wiem, że na tym świecie to dla mnie się urodziłeś.
Może jeszcze nie znam [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 22:39

nieobecność

na co mi te okna?
stoję aby
patrzę

na pa­mięć znam już Twoją
nieobecność 

erotyk
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 21:51

Zamilknąć na wieki

Spoj­rzałem w Twe oczy,
Wy­pełnione strachem po brzegi.
Miałaś dość. Chciałaś skończyć,
I za­mil­knąć w pia­chu - na wieki.

Z dnia na dzień, było tyl­ko gorzej,
Tonęłaś we włas­nych strumieniach,
Z kro­pel łez, po­rażki gorzkiej,
Na łożu śmier­ci - tej pa­ni bez sumienia.

A te­raz milczysz,
Tak jak chciałaś.
Na szczęście w mych ramionach. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 18:23

Tęsknię...

Kiedy Cię os­tatnio widziałem?
Kiedy ust Twych smakowałem?
Smak ich prze­padł w zapomnieniu
Jes­teś tyl­ko we wspomnieniu
o tym co było tak radosne
co budziło we mnie wiosnę...
Dziś gdy imię Twe wspominam
to na chwilę zapominam
o tym świecie pełnym bólu
w którym czuję się jak w ulu... 

wiersz
zebrał 8 fiszek • wczoraj, 17:18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Aktywność

dzisiaj, 06:35 female ce­nobi­te sko­men­to­wał tek­st Czasami myślę, że szkoła [...]

dzisiaj, 06:24 MOON G. do­dał no­wy tek­st Opętanie Bar­ba­ry S. 

dzisiaj, 03:14 zwax do­dał no­wy tek­st Po wiel­kiej burzy, zwykły [...]

dzisiaj, 03:07 Mtqsn do­dał no­wy tek­st Nie szu­kaj sen­su, bo [...]

dzisiaj, 03:07 korniczek7 do­dał no­wy tek­st Głęboka nos­talgia mnie ogar­niająca [...]

dzisiaj, 02:49 Rollo To­mas­si do­dał no­wy tek­st Wujka Mar­ci­na Kołysan­ka Deszczo­wa

dzisiaj, 02:28 _aśś sko­men­to­wał tek­st Miałam obu. Te­raz nie [...]

dzisiaj, 02:19 _aśś sko­men­to­wał tek­st Mówisz, że to było [...]

dzisiaj, 02:15 _aśś sko­men­to­wał tek­st Idąc późnym wie­czo­rem zgu­biłam [...]