Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 44927 wierszy.

Ucieczka-Płacz

__Sad_Dep­ressing Hip Hop Beat - DjDeficient_(ALLConverter)

Płaczę ty­le, gdy ciebie widzę,
Płaczę ty­le, gdy odsłaniam kar­ty swoje
Płaczę ty­le, bo chcę za­pom­nieć dziś o tobie
Ale nie mogę, pa­miętać będę na­wet w grobie.


Cały czas po rozstaniu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 18:45

„W deszczowy dzień” o upadłych drzewach (jesienna fantazja trzecia)

…hu­la je­sieni szu­mu muzyka

resztka­mi bry­zy ciepłego lata
wśród (pra­wie) na­gich kończyn konarów
spląta­nych w tańcu grzeszne­go fata

…siłą na­tury ciśnięci pokotem

leżymy nadzy (nie licząc kory)
na wie­rzchu zmiętej gwałtow­nym wichrem
świeżo zrzu­conej liścias­tej kołdry

…ślis­kie pnie ciała skrzy­pią melodię

jęcząc na przekór głuchości nocy
pier­wszy wstyd chyłkiem umy­ka w półmrok
ru­mieniąc brzas­ku pro­myki słońca

Odys, paździer­nik 2014
http://odyssynlaertesa.wordpress.com/2014/10/20/w-deszczowy-dzien-o-upadlych-drzewach-jesienna-fantazja-trzecia/ 

erotyk
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 17:11

dachy tego świata

w ga­le­rii - galerianką
na plan­tach - plantatówką
por­ta­lach - portalówką
wszędzie za bo­ny, albo
na żetony

wybór
na­leży do ?
skrzyp­ka na dachu

no i co
zro­bi
napalony
skręta­mi no­cy i dni
gdy zem­dli smak
przesłodzonej
cuk­ro­wej waty


Odtwórz 

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 15:49

Milcząc...

niebo zgasło w moich oczach
szarą chmurą przysłoniłam usta
-milczenie-
poj­muję te­raz w czym naprawdę
mi do twarzy 

wiersz
zebrał 7 fiszek • dzisiaj, 15:08

steposłowie

po pus­tko­wiu dni błądzi­my zagubieni

wołasz
udam że nie słyszę

idźmy
każde w swoją stronę 

wiersz
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 14:57

Zlota pora

Nig­dy nie widziałem ty­le złota w jed­nym miejscu,
nig­dy nie po­dej­rze­wałem zo­bacze­nia pro­mienii tak wielu,
cały świat mieni się i is­krzy od światel tej je­sieni,
a po­winienem roz­glądać się i szu­kać puszys­tej bieli.

Ko­lory na gałęziach szu­kaja swe­go ujścia i ciężar życia wraz z wiat­rem krok po kro­ku na ziemię je opuszcza.

Na­malo­wać te­go nie jes­tem w sta­nie dla­tego ten oto opis będzie moim obrazem. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 14:30

* * *

Jes­tem mordercą,
Mi­mo te­go, że mogę być młoda lub stara,
Piękna, ład­na, brzyd­ka, gruba,
Duża, mała,
Jes­tem mordercą,
Przyz­na­je się,
Za­biłam Sok­ra­tesa tłumem,
Za­biłam Pla­tona starością,
Za­biłam Filozofa,
Za­biłam, za­biłam i po trzyk­roć zabiłam,
Kim jestem? 

wiersz • dzisiaj, 14:14

miniatura I

Jes­tem At­la­sem, kiedy niebo spa­da ci na głowę.

zro­zum więc że z cza­sem
mogę już nie mieć siły
by po­wie­dzieć ci choćby

dzień dobry 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 13:18

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama