Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 54602 wiersze.

* * *

da­je mi wolność
pieści wiat­rem zmysły
na­wet gdy dzień bezwietrzny
pro­wadzi do celu
i nig­dy nie my­li drogi

dźwięk je­go głosu
wy­wołuje lawiny
a trujący oddech
za­bija codziennie
ko­lej­ne­go po­lar­ne­go misia

kocham go i dbam
o wszys­tkie je­go bolączki
mój samochód
nie od­wza­jem­nia uczuć
ze sta­li i szkła jest zrobiony

*pa­mięci kierow­cy i aktora

Odtwórz  

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 03:22

niewiele tak a jaki smak

do uszka szept mus­ka­ny pocałunkami
wy­powiada­ny czułością

lek­ki jak piórko wzno­si ku chmurom
a gwiaz­dy blas­kiem oświet­lają drogę do nieba
dzieląc ok­ruszka­mi

niezastąpione­go chleba

Krys­ty­na A.Sz.01.05.2016r.
 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 01:24

Tobie

Żeś przy mnie był, gdy brakło nadziei,
Żeś śmiał się z mo­jej głupoty
I od­da­lał ode mnie tęsknoty,
I wy­rywał ze smutków kniei.

Żeś płakał mi na ramieniu.
Żeg­nając się krzyżem z życiem,
Żeś słomiane nadzieje ob­ra­cał w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 23:11

"Skarb"

Skar­by serc naszych,
Do skrzy­ni wsadziliśmy,
Zakopaliśmy,
Na wys­pie nasze­go szczęścia,
Ra­nisz mnie,
Mówiąc że skarb już nic nie jest wart,
Płynę przez wichry,
Bez ma­py, którą spaliłaś,
Bez two­je­go ciepła,
Kom­pa­su mojego,
Na wzburzo­nym morzu,
Chce zna­leźć mo­je szczęście,
Z tam­tych dni. 

wiersz • wczoraj, 23:05

* * *

Na całej długości po­roz­rzu­canych słów
W kon­wul­sjach i dreszczach niedo­kończo­ne myśli, strzępy banałów,
Żywe po­pioły nie­dzi­siej­szych cząstek czasoprzestrzeni
Leżą mi w głowie, do góry nogami. 

wiersz • wczoraj, 22:52

Nic nie zostało
Już nic w tej miłości
Tyl­ko błądzimy. 

haiku
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 22:49

W deszczu smugach

W deszczu smu­gach skąpa­ne ulice,
Sza­rość nieba jest smut­kiem spowita.
Wiatr bezład­nie rzu­ca gałęźmi i korony
Zim­no sączy się w ser­ce z każdej strony.

Płacze deszczem niebo ołowiane,
Nad mias­to spływa ule­wy wanna.
Łzy deszczu spływają po szybach, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 19:43

Stos

Ach, więc wróciłeś.
W zdu­mieniu zdążyłam
coś szepnąć, wyszedłeś
bez "pa".

Zniknąłeś jak wtedy,
prze­pad­nij z kretesem!
Sprawdzałeś
czy tonę we łzach?

A ja so­bie pływam.
Mówiłam - nie umiem?
To praw­da, a jednak,
no cóż...

Opływam we wszystko
- mam ko­niak i wódkę,
na­lewkę, piwo
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 19:00

SZUKANIE

Szukanie
-to zbiera­nie ziaren piasku
do sita
Szukanie
-to łapa­nie kro­pel deszczu
w chusteczkę
Szukanie
-to kocha­nie ciebie ta­kiego
ja­ki jes­teś

® by Mrs Vercetti 

wiersz • wczoraj, 18:16

Westerplatte

kiedy chodziłam po Westerplatte,
ich ból do­tykał moich kości
godzi­ny za­dumy sięgające dzi­siej­sze­go dnia
jak­by ta chwi­la wciąż trwała
jak­by nie chciała przes­tać istnieć
ich twarze, imiona wy­ryte na płycie
od­dech wiat­ru i szum,
ok­rutny szum płaczące­go morza
który roz­dzierał serce

zain­spi­rował Adamo70 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 14:09
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 09:56shulag sko­men­to­wał tek­st Chcecie zo­baczyć mo­je zdjęcie? Jeżeli [...]

dzisiaj, 09:56Starlight. sko­men­to­wał tek­st Chcecie zo­baczyć mo­je zdjęcie? Jeżeli [...]

dzisiaj, 09:52shulag sko­men­to­wał tek­st Chcecie zo­baczyć mo­je zdjęcie? Jeżeli [...]

dzisiaj, 09:52jantar sko­men­to­wał tek­st Oceniaj zacho­wania i poglądy, [...]

dzisiaj, 09:51Starlight. sko­men­to­wał tek­st Chcecie zo­baczyć mo­je zdjęcie? Jeżeli [...]

dzisiaj, 09:49jantar sko­men­to­wał tek­st Trudno jest co­kol­wiek po­wie­dzieć [...]

dzisiaj, 09:47Rychcik sko­men­to­wał tek­st Trudno jest co­kol­wiek po­wie­dzieć [...]

dzisiaj, 09:47karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Życie to łódka, oso­bowość [...]

dzisiaj, 09:47shulag sko­men­to­wał tek­st Chcecie zo­baczyć mo­je zdjęcie? Jeżeli [...]

dzisiaj, 09:46Starlight. sko­men­to­wał tek­st Chcecie zo­baczyć mo­je zdjęcie? Jeżeli [...]