Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 43551 wierszy.

Dedykowane gryzącym powietrze

Me­taliczny pos­mak krwi
codzien­nie dający o so­bie znać w głębi gardła
i to py­tanie, co niemo na us­tach się tli
czy to już, czy jeszcze po­ker w kartach

szkarłat pus­tej ściany przed oczyma
na pra­wo krzyż, na
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 01:53

Selene

Słyszałam tęskno­ty i ludzkie wes­tchnienia – 
Zadrżałam do­piero przy twoim oddechu,
Rzu­cając swe us­ta nab­rzmiałe od grzechu
Na war­gi wil­gotne, pełne rozchylenia.

Po wieki niech żyje twój sen nieprzespany...
Nad grotą lat­mij­ską won­na tajemnica
Op­la­ta mnie całą; [...] — czytaj całość

erotyk • dzisiaj, 01:01

Tobie

Cza­sem lu­bisz pod­dać się moim dzi­kim żądzom
kiedy ujeżdżam Cię w zapamiętaniu,
masz ot­warte oczy
pat­rzysz na moją namiętność
chłoniesz dźwięki, zapachy
za­gar­niam Cię bez końca
wzniosła i upadła
lu­bieżni­ca miłosna
zaklęta w og­niu Twoich źrenic
prze­taczam się przez spaz­my rozkoszy
bezwład­nie miękka
ocieram się o Ciebie
czu­jesz mnie lędźwiami
w ek­sta­zie do­tykam sed­na, że tyl­ko miłość...
za­padam w duszę

in­spi­rac­ja: "Szał uniesień" Podkowińskiego 

erotyk
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:35

nieHAiKU

0 cze­ka na
1 = 10
sym­bioza istnień

5/7/5 :P 

haiku
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:00

Za­bijam siebie,
zasłużone cierpienie,
da­na pokuta. 

haiku
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 23:45

Horyzont Mgieł.

A gdy Słońce
mo­je zajdzie
odejdę
w dal siną

Lecz Słońce
świecić będzie nadal
choć za horyzontem
bo inaczej być
nie może

I jeszcze Księżyc
mrug­nie tęsknotą
jak za marzeniem
nies­te­ty spełnionym
 

wiersz
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 23:39

A potem?

Ho­ryzont życia za­tonął w fioletach
a ni­cość we mgle os­trzy­la swe szpo­ny
za mało ko­lorów na tar­czę tęczy
zbyt nis­kie na kołysankę tony
i lus­tro pęka gdy gaśnie zarowka
i sta­jesz tak blis­ko gdy jes­tem da­leko
i zno­wu wszys­tko co te­raz nas cze­ka jak mały ko­tek co roz­lał mleko... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 22:45

* * *

Nie wiem jak to jest... Kiedy słońce uśmiechów wsta­je nad nami.
Chwi­le są tak ulot­ne pa­da de­likat­ne stwier­dze­nie z ust.
Za­mykające ko­cie oczy, pat­rzą na mnie i nie wiedzą co mają myśleć.
Da­likat­na łap­ka wyciąga [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 21:51

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100