Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 49349 wierszy.

z(a)wiodła nas wewnętrzna sygnalizacja

dwudzies­ty pier­wszy wiek
pod­glądam przez judasza

gdy ty szu­kasz rozumu
między uda­mi ob­cych kobiet

ja na rzecz "per­fekcyj­nej pa­ni domu"
re­zyg­nuję z ko­lej­nej lam­pki wi­na

to nie jest m i ł o ś ć
jeśli wiesz o czym mówię


in­spi­rowa­ne: Ar­tur Ro­jek "Czas który pozostał"

Odtwórz 

wiersz
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 23:58

noc

błysk flesza
czar­na fotografia
w kad­rze zat­rzy­mana ciemność

sen
tęczo­wym woalem otulona
prze­nikasz przez mgłę

zaczarowany
pokręcony
nielogiczny
uryw­ka­mi znajomy

budzisz
zielona

Cris 2015r.07.03. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 22:38

Nie nazwę

Spa­cero­wałem przez morza naszych lat
wit­ry­ny od­bić mew, pól , traw
nicze­go nie bra­kowało nam
chcieli­byśmy więcej
nie pot­rze­buje­my już

proszę przyjdź
bądź mi nad ranem
dopóty uj­rzę cię niczyją
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 22:22

W miłości two­jej tonę
Za­pach na po­duszce i pus­ty ku­bek po kawie 

haiku • wczoraj, 22:08

The history of Paul Walker

za­pach spa­lonej gumy
słod­ki pos­mak Jack’a o poranku
w ustach
ekstaza

Uliczny dealer pyta
co mi się podoba
ja gram w czerwone

Test dri­ve?
cze­mu nie

Za­jecha­liśmy aż na wschodnie
wybrzeże

Cop cze­ka przy „Kornerze”
po­nad 120 wska­zał licznik

Stałeś po mo­jej stro­nie bez względu na to
co przeżywałem
a te­raz będziesz moim to­warzyszem
pod­czas os­tatniej przejażdżki 

wiersz • wczoraj, 21:38

* * *

Miód na ser­ce wylany
Na­bal­sa­mował duszę
Nie może uciec
Od prag­nień
Skosztu­je drugą połowę 

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 21:18

Melancholia

chłód studzi pro­mienie za­mieniając je w gru­be pręty więzien­nych krat
ciem­na roz­pacz zachłan­nie do na­giego szpi­ku zżera radość
jak gasnąca lam­pa wreszcie połyka zmęczo­ne walką światło

po naj­mniej­szej is­kier­ce po­zos­tają je­dynie w oku plamy
gro­tes­ko­wo kolorowe [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 21:06

PRZYJAŹŃ

POZ­NAJĘ I BĘDĘ POZNAWAĆ
LUDZI KTÓRYCH NIE ZNAM
BO WIEM ŻE MOŻE KIEDYŚ
POZ­NAM CZŁOWIEKA
KTÓRY NIE BĘDZIE PACZYŁ
NA MNIE JAK NA NIEPEŁNOPRAWNĄ
OSOBĘ LECZ ZAW­SZE BĘDĘ MÓGŁBYM
NA NIEJ PO­LEGAĆ I SPO­TYKAĆ
SIĘ NIĄ 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 20:30

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama