Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 45558 wierszy.

bicie dzwonów

Mo­je oczy zo­baczyły dziś Ciebie
i na­poiłem sprag­nioną duszę
nie usłyszałem głosu rozsądku
ani bi­cia kościel­nych dzwonów
bo na­kar­miłem siebie Tobą
a mo­je ser­ce biło głośniej 

wiersz • dzisiaj, 00:20

realny ty

wtu­lasz w objęcia ciepłych ramion
budząc uczu­cia dzielenia
tym co oczywiste

gorączka schładza myśli
prze­mycasz rozważne

cza­sem dra­pieżne
kuszą
wte­dy cud­nie być razem

korzys­tajmy z tych
które


drogowskazem


18.11.2014r.
 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:12

blisko

gdy­bym był blis­ko ciebie
czułbym życie w to­bie , nas
ciche od­dechy , spojrzenia
do­tyk
ma­lut­kie marze­nia , sny 

wiersz • wczoraj, 23:28

Spadanie

Spa­dam w dół jak krop­le w deszczu,
Scho­wane już te­raz, to co było na wierzchu
Zra­niłem się, próbując nowego,
Byłem o krok od ce­lu. I co z tego?
Życie zmieniło swój tor, te­raz kieru­je się ku...
Bar­dzo nis­ko... I bra­kuje tam tchu. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 23:16

Wybory 2014

Precz z łaj­da­kami
Za to że sprzedali
Tych co oszukali
Precz z oszustami
Od dróg, fi­nansów ,
Przekrętów wyborczych
Od po­lity­ki na ko­lanach
Od kłam­stw codzien­nych
Precz z ty­mi co płótno
Rwa­li z po­ległych
Precz z Plat­formą
Precz z komuną
Precz z Tus­kiem, Mi­lerem
Precz z Komorowskim.
Precz z całym tym łajdactwem.
Sprze­daj­nym robactwem. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 23:13

Odkurzam pamięć

Od­kurzam pamięć
Kil­ka pros­tych faktów i tych zapomnianych
Do­tykasz mych włosów, szyi, ramion
Jak ciepła kąpiel roz­luźniasz mięśnie
Zi­ma za ok­nem już blis­ko- rzu­ca cień na świat
Wspo­minam dni z przeszłości
Nie szkodzi
Czas uga­sił ból i zawód
Poz­wo­lił dorosnąć
Los doświad­czył nas
A ja czu­je, że nicze­go nie żałuje 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 22:13

Do X

Nim wczo­raj­sze pragnienie
Noc po­całun­kiem do snu utuli
Przy­pom­nij so­bie o mnie
Os­tatni raz, jeszcze.
____________________
Odtwórz 

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 21:29

Całe szczęście

Dziś
w drodze na przys­ta­nek zo­baczyłam Boga
dziurę a w niej ani złama­nego cen­ta, ani złama­nego serca. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 21:14

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100