Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 53638 wierszy.

Ciału dogodzić
Wnętrze głębię rozpsocić
Poszcząc radośnie 

haiku
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 06:49

***

Hej Przyjacielu,
wyr­wałeś mi serce,
zos­ta­wiłeś na pastwę
ok­rutne­go losu.
Porzu­ciłeś na zawsze,
ra­niąc mą duszę,
łamiąc da­ne słowo
i obietnicę.
Żałuję dnia, w którym moje
oczy mu­siały widzieć Two­je odejście.
Zab­rałeś wszys­tko co miałem...
Naszą przyjaźń. 

wiersz • dzisiaj, 03:11

zły ogrodnik

jak ogrodnik
co pod pre­tek­stem ochrony
kloszem opieki
od­ci­na tlen
za­bierałeś życie
bez ciebie
w duszy
zak­witły mi kwiaty 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 02:46

Marsz

dep­cząc ka­nony codzienności
przedziera­my się przez piekło dnia codziennego
omi­jając żeb­rzących litości
złama­nych walką z włas­nym ego

nasz czas nie stoi w miejscu
nieto­perze zwołują kru­ki i wrony
cze­kając na pier­szy nasz krok
ten je­den ten pomylony

walką stwar­dniałe dłonie
tak sa­mo jak nasza dusza
niech nikt nie wy­ciąga do niej
swej ręki bo to nas nie wzrusza

myśli­my tyl­ko o jednym
codzien­nie idąc z mozołem
aby dot­rzeć do dnia następnego
i nie dać się por­wać żywiołom

***
Pro­za życia
***
ZM 

wiersz • dzisiaj, 01:59

Samookaleczanie

Rozpłaka­na roz­glądam się
W poszu­kiwa­niu pomocy
Ty­le mnie dziś zraniło
Nie przet­rwam tej nocy

Wy­ciąga do mnie dłoń
Ka­wałek metalu
Ni­by nic nie znaczący
Uwal­nia mnie od żalu

"Jes­tem beznadziejna
Co ja ro­bię na tym świecie"
Myślę i pozwalam
Mo­jej krwi spo­koj­nie lecieć

Chwilę przyglądam się bliz­nom
Szpecącym mo­je ciało
W końcu wstaję, ocieram łzy
Udaję, że nic się nie stało 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 00:23

b

i pisze we mnie człowiek
że czarne
to je­dy­nie początek
życie ma mniej odcieni
od śmierci
trochę jak sza­ry człowiek

więc nie wy­la­tuj mi
- z ty­mi twoimi - skrzydłami

że ni­by zimą zbędne motyle
a ćmom

- kokony

a gdy­bym tak
- kiedyś -
skom­lał, że amen;


wypisz
wymaluj

al­bo po pros­tu zabij 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 00:20

REM

noc ot­wiera pewną możliwość
ot­warcia oczu w środ­ku niepewności
po­maga po­luzo­wać bariery
mieć możli­wość, by nie chcieć się budzić znów
sko­ro życie toczy się już...
[tu] 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 00:06

* * *

Po górach do­linach mo­jego ciała
Biegałeś a ja odpływałam cała
Twe ręce jak wichry mnie zdobywały
Z la­winą uniesień nam się zlewały
Wo­dos­pad krzyczał, wiły się ciała
Po­toki wy­lały prze­pełnione nami
Tych wrażeń nie sposób opi­sać słowami…

The­bes­tka­siaa 11.02.2016  

erotyk
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 00:02

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100