Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 50977 wierszy.

verte

tak
minęło ty­le czasu
bom­bka wi­ruje pomiędzy

do­tykam myśli
westchnień

na końcu twoich ust
amen

nikt nie pa­mięta. jedynie

nie ma win­ne­go zimy
dla mnie

jes­teś błyszczącą
na szczy­cie cu­dow­nej zieleni

2007-12-01 

wiersz
zebrał 12 fiszek • dzisiaj, 01:29

Gdy noc zapadnie

otulę się ko­cem wspomnień
o Tobie..

Oczy zasłonię uśmie­chem
nieśmiałym
Twoim..

uszy na­kar­mię nostalgii
muzyką..

roz­ma­wiać będę o Tobie
z ciszą..

A gdy świado­mość wkroczy
na wyższy wymiar

pop­ro­wadzę Cię marzeń
sen­nych krainą

byś zro­zumiał wreszcie..

myśli me każdej nocy
falą tęsknoty
do Ciebie płyną.. 

wiersz
zebrał 14 fiszek • dzisiaj, 00:13

nie do wszys­tkich pić
nie ze wszys­tki­mi można
wy­pij mądrość sam 

haiku
zebrał 10 fiszek • dzisiaj, 00:09

p(om)ieścić w sercu dobro

dzielisz
rozmnaża
jak krew przyrasta

dar
znaj­dzie ujście
do łaknących

na twarzy
wy­malu­je uśmiech
nie skąpy

cel
dobro(duszność)
ból głowy i panika

znika

Cris 03.10.2015r.
 

wiersz
zebrał 15 fiszek • dzisiaj, 00:03

Jak o sobie mniemamy czasami - poeci?

Widzę nap­rze­ciw op­rawców muz
Wiem iż chcą je zranić
Ja w szczęściu i chorobie
Chro­nię je Swy­mi wersami
Pry­wat­ny konceptualizm
Po­winienem spalić
Wszys­tkich ich wrogów
Lecz zachód ema­nuje złem
Więc szko­da zachodu
Zapędza to w ko­zi róg
Wpędzi Mnie to do grobu
Er­go stoję na krawędzi
Na pokuszenie
Jak wszys­cy święci 

fraszka
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 23:05

Indywidualizm...

Py­tasz kim jestem
nie bez znaczenia
gdzie pragniesz
zro­zumieć gorycz

Zap­la­taną o chłód
dzieki które­mu
pow­stała twierdza
od­dzielająca mój

Świat o charakterze
in­dy­widualis­tki
od ludzi śpieszących
za pop­rawą jutra...03.10.2015 

wiersz
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 22:50

(Nad) wrażliwi

Tak trud­ne życie mają ludzie wrażliwi
(Zbyt) dużo myślą
(Zbyt) dużo czują
O (zbyt) dużo py­tają
I (zbyt) dużo oczekują
I tak łat­wo się rozczarowują
A na sza­li wa­ha się ich los
Chwi­lowy upa­dek czy całko­wite dno? 

wiersz
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 22:40

* * *

Nie uciekaj w przeszłość
Nie bieg­nij w przyszłość
Nie pat­rz jak mo­ment się zaczyna
nie pat­rz jak się kończy
to jest coś o czym się zapomina
szczęśli­wy cza­su nie liczy
Nie od­liczaj chwil
Nie zatrzymuj
po pros­tu żyj
i się nie przejmuj 

wiersz
zebrał 10 fiszek • wczoraj, 21:45

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama