Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 47635 wierszy.

Pracujący Żebrak

Idę so­bie dziś do sklepu
, a tu nag­le jak z kam­fo­ry wys­ka­kuje chłop młody, led­wo trzy­mając się na nogach
pa­nie daj pan dwa złote na chleb
Nie dam
nie masz pan serca
weź za pra­ce, a nie pi­jesz i żebrasz
, ale ja jes­tem cho­ry nie mogę iść do pracy
to, jak jes­teś cho­ry, to przes­tań pra­cować żebrząc 

wiersz • dzisiaj, 11:09

sknera pazera

Masz... weź sobie
i się nachłap, pier­do­lona pazero
aż się us­rasz a my się pośmiejemy...

... z two­jego gówna
war­te­go mniej niż zero,
ty skur­wy­syńska sknero. 

wiersz • dzisiaj, 10:10

CZYMŻE JEST MIŁOŚĆ

Czymże jest miłość jak nie siebie oddaniem
Od­da­niem bez reszty, bez tchu, bez pamięci
Od­da­niem myśli, duszy i życia
By nic nie zos­tało w nas do ukrycia

Czymże jest miłość jak nie uwielbieniem
Ciągłą pa­mięcią, troską, tęsknotą
Ciepłem do­tyku, ges­tem, spojrzeniem
Codzienną przyszłością i ciągłym pragnieniem

Czymże jest miłość jak nie radością
Po­godą, słońcem, błęki­tem nieba
Śmie­chem, co smu­tek z ser­ca wymiata
Psotą, co życiu życie płata 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 07:20

Elefant Master

O Wiel­ki Wład­co Mro­ku i Pożądania,
usłysz mo­je wołanie i jeśli możesz
od­suń ode mnie ten kielich
i wy­dobądź mnie z zarzuconej
na mnie pod­le sieci.

Znów krew mi z ser­ca leci
i płaczą cu­dow­ne dzieci
przez tych co [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • dzisiaj, 04:45

Zaczekam

I za­nim odejdę,
Ra­zem z tobą pobiegnę,
W stronę zachodzące­go słońca,
Z tobą zacze­kam do końca,
A kiedy mnie już nie będzie,
Będę z tobą wszędzie,
W twoim ser­cu będę z tobą chodził,
Na­wet wte­dy gdy mój syn będzie się rodził... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 01:38

* * *

mój chłop­cze, mam dla Ciebie
oczy, które widziały więcej
i ręce
co obej­mo­wały gorycz

us­ta wie­cznie spragnione
ser­ce wy­lud­nione - przelicz
czy wszystko
czy nie oszu­kałam Cie w tym oddaniu
czy coś nie um­knęło uwadze
jes­tem tu i stoję
go­towa na przyjęcie
więc prze­licz pospiesznie
bo już te­raz i dziś ktoś mu­si mnie mieć
koniecznie

spi­jać z moich warg
(i tyl­ko moich) esen­cję pragnień 

erotyk • dzisiaj, 00:05

Maryjo

Ma­ryjo, Mat­ko Najukochańsza
Od świ­tu wołam do Ciebie czule
Tyś mą nadzieją, osłoną, wzorem
Nie zginę gdy o Twą będę pro­sił ochronę

Wszak na Twe wes­tchnienie Mat­ko Najczulsza
Syn Twój nad swą trzódką wciąż się lituje
A Twa [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:02

głupisknota

a gdy­by tak ten wiatr
który codzien­nie gładzi two­je włosy
wrócił do mnie szep­cząc w ucho
że fru­nie nies­ka­lany pros­to od ciebie
to cho­ciaż choróbska się bo­je
dałbym żeby mnie przewiało 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 29 marca 2015, 23:20

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama