Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 46217 wierszy.

Erozja wspomnień

W różnych al­bu­mach zbieram zdjęcia,
ma­gicznie zat­rzy­mane chwile.
Tak chciałabym mieć Two­je, Pawle...
Wte­dy, gdy z troską mnie tu­liłeś,
al­bo gdy na Two­jej twarzy,
niczym mi­liony gwiazd,
błyszczał uśmiech.
Chciałabym mieć przy sobie
zdjęcie Twych oczu błękitnych
i za­pis Twojego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 23:48

* życzę Ci *

Cze­go mam Ci ja życzyć
w te prze­magiczne święta?
Prze­pięknej żywej choinki,
i pot­raw sma­kuśnie przesmacznych?

Ko­goś kto kocha nad życie
i z miłością na Ciebie patrzy?
Kto Ci wszys­tko co złe
na zaw­sze, na zaw­sze wybaczy?

Dzieci zdol­nych i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 23:48

Nasza próżność

Wy zawład­nięci swą osobą,
ciągle czuję, że na Was natrafię..
nieważne, jaką pójdę drogą.. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 22:45

WIECZÓR

Wieczór
Od świ­tu go czekam
Nie mam fotela
Siedzę przy stole
Brodę podpieram
Czas jak krew wycieka

On jest zmęczeniem
A wokół mnie cisza
Ki­lomet­ry ode mnie
Rozmowa
Której nie ma

Je­den po drugim
Od­ległe od siebie
O dzień drogi
Mi­jają wieczory
Każde z nas
Ma oddzielny

Co­raz da­lej mamy
Co­raz ciemniej
Bar­dzo daleko

Roz­la­ne mleko
Syczy na kuchence
Czar­na ka­wa z mlekiem
Wieczór i nic więcej

Ka­zimierz Winnicki
(wszel­kie pra­wa zastrzeżone) 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 22:07

Merry Christmas :) :) :)

Na świątecznym stole
sa­mych pyszności wam życzę
i byście się kochali
i o siebie dbali.

Ze­ro nienawiści
i niech wam się ziści
wszys­tko co wam się marzy....
... uśmie­chniętych twarzy,
serc pełnych miłości
no i nig­dy złości...

Te­go życzę wam na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 21:57

Jak ja widzę święta...

Nie ma złota, nie ma srebra
słowa ra­nią, mil­cze­nie ka­leczy. Przys­tro­jona jest
ka­ted­ra; ba­ran­ki i osły i upi­ty anioł
zwierzęco śpiewają na chwałę...

Ale chwała - ko­mu? po co? - zni­ka razem
z pier­wszą gwiaz­dką. Co­raz więcej
nienawiści [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 21:54

Versus Morte

Zniknął, od­szedł, zasnął na wieki
Stos ok­reśleń na jed­no zdanie
Zam­knął oczy, zsunął powieki
Żad­na treść z tych ust już nie powstanie
Je­den umarł w chwa­le, in­ny umarł dumny

A wszys­cy pocho­wani do jed­nej
I tej sa­mej trumny 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 21:35

* * *

Ser­decznie zap­raszam Autorów do pub­li­kowa­nia swo­jej twórczości na moim no­wym Por­ta­lu Poetyckim.
Za­pew­niam, że war­to spróbować.
Ja­nusz Cy­gan - Właściciel

http://e-skwerekpoetow.pl 

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 20:33

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama