Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 48543 wiersze.

"Zbaczając Z Drogi"

Niewin­ne ges­ty i ulot­ne spoj­rze­nia,
dni prze­mijały po­zos­ta­wiając czys­te myśli.
Do­tyk bez większe­go znacze­nia,
pew­na swoich norm póki ten sen się ziścił.

Gdy pier­wszy raz po długim cza­sie
skoszto­wałam grzechu ;
me usta [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 03:00

* * *

pier­wszy zapłakałem
tunel
płaczu spadam
nap­rawdę szko­da, że nie lu­bisz tu­lipanów
bo po­za ty­mi tu­lipa­nami
nie ma tu nic
na­wet
Nas 

wiersz • dzisiaj, 01:21

flauta

(k)łódka ta­jem­ni­cy
w zieleń w rzęsy w cień
kot­wi­ca na wiatr

biały szkwał szar­pie treść
od słowa do słowa

mar­two­ta falochronem
dosłow­nie nad wy­raz
cisza 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:12

Bo świat jest lepszy...

Idę w koszu­li z wy­piętą piersią,
Lecz pod nią skry­wam bliznę największą,
Tą bliznę co w ser­cu, wciąż mi kołacze
Tą bliznę przez którą, wciąż dusza ma płacze...

Choć czas leczy ra­ny, ta ra­na nie zniknie
A czas le­ci da­lej, prze­mija bezwstydnie,
To wciąż słyszę w duszy, jej słowa "kochanie"
Te słowa na­dal, ryją mi banie...

To wie­czny amok, bez cel życiowy...

Zmieniam­Nick - "Czarny" 

wiersz • dzisiaj, 00:09

Mamo czuję jak Ty

prze­nikam wzro­kiem Two­je oczy
za­nurzam w głębię serca
widzę jak tulisz
do­rosłą mnie
dziec­ko Twe
też jes­tem matką
znam to uczucie
ra­dość na każde spotkanie
śpie­szmy
czas ucieka nieubłaganie

kocham Cię na co dzień
ale dzień szczególny
wspom­nienia wracają
i choć cza­sem płynęły łzy
to święto roz­luźnia
godzi i spełnia sny
chwi­la prawdy
uśmiech
życzę by wciąż lśnił
moją miłość ofiaruję Ci


Krys­ty­na Sz. 25/26.05.2015r.

Dedykowany 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 00:01

Drżą gwiaz­dy nocą,
tęsknień łzę w ciszę niosą,
nucą wspomnienia. 

haiku
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 23:47

MAMO

dziękuję ci że jestem
nie słyszałem two­jego krzyku
ale wiem że bar­dzo bolało
dałaś mi cząstkę siebie
ra­zem z życiem.
na zawsze

do­ceniam to
szczególnie dziś
gdy jes­teś na wzgórzach
niebies­kich od bożej miłości
wiem że stamtąd
wciąż pat­rzysz na mnie

tak bar­dzo mi ciebie brakuje
i bi­cia serca
które­go już nie usłyszę
marzę
że jeszcze mnie przytulisz
gdy tyl­ko się spotkamy

kocham cię mamo

Ka­zimierz Winnicki
(wszel­kie pra­wa zastrzeżone) 

wiersz
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 23:06

Jak to tak...

od zaw­sze kochałam
za­kochałam się raz i już nie przestałam
miłość jest moim silikonem
wy­pełnia ubyt­ki w mo­jej głowie
da­je mi siedem­naście gram ekscytacji
ki­log­ram spokoju
wy­mie­sza­nego z niemyśleniem
i nie chwianie się życia
pos­ta­wione­go na połowie paczki zapałek
za­kocha­nie jest moim rusztowaniem
jak to tak
ro­zeb­rać się przed samą sobą
wstydzę się

żyć bez miłości 

erotyk • wczoraj, 22:46

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama