Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 46912 wierszy.

Bajka o róży

Kiedyś byłaś różą mą,
Gdy ująłem łodygę twą.
Tyś mi dała światło życia,
I uj­rzałem sens me­go bycia.

Gdy żem raz nie pod­lał Cię,
Tyś ukłuła moc­no mnie.
Wówczas zwiędłaś raz i dwa,
Łamiąc ser­ca obydwa.

Jak żem płakał no­cy wiele,
Gdy grze­bałem Cię w popiele.
Tyś złością od­rzu­ciła mnie,
Lecz ja so­bie po­wiem nie.

Kochać zaw­sze będę cię,
Różo mo­ja, nie kłuj mnie.
Wiem że mi mówisz nie,
Lecz ja zaw­sze będę kochać cię. 

wiersz • dzisiaj, 17:28

* * *

Idziemy tak so­bie bliscy
cichut­ko zmie­rzając się
z roz­paczli­wie bo­lesną burzą
sza­lejących dwóch światów
roz­dartych na pół marzeń
z resztką cierpliwości
prze­pełnionej drażliwą pustką
wy­bucha­my w milczeniu.

I drży cały mój świat
kiedy cię trzy­mam blisko
wal­cząc z des­truk­cyjny­mi myślami
z de­mona­mi karmiącymi
się naszym strachem
. . . 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 15:57

światło dzienne

choć po­liczo­no nam dni
nie wszys­tkie odmierzone
może dla­tego
od­ległość ser­ca nie zna miary

gdy co­raz krótsze noce
pięknieje każdy świt

kiedy o sza­rej godzinie
wychodzę bo­so na schody
słyszę zna­jomy szum skrzy­deł

i wiem już
choć z deszczem przychodzisz
żaden ko­lej­ny świt
nig­dy nie będzie już szary 

wiersz
zebrał 7 fiszek • dzisiaj, 12:48

***

Będę Two­ja kotką
będę Ci mru­tać słodko

nie skończy się pieszczota
gdy Noc jeszcze złota

Oczy me namiętne
ciało Twe ponętne

Fu­ter­ko nas­troszo­ne
od­dechy przyspieszone

Widzę jak mnie pragniesz
po szyi wędru­jesz

ziemia zadrżała
w sza­le ciał dwóch uniesienie

poczuć chce jak otu­lasz mną swe ciało
i pragnę by nigdy
nam te­go nie brakowało.


Malusia_035 

erotyk
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 12:30

* * *

Głos spa­lo­ny przez blask
głup­stwa uk­ry­te w kłamstwie
mi­mo te­go wrak,który gro­madzi samotność
jest pus­ty...pod­czas deszczu
blask pot­rzeb­ny jest nam do życia
każde­go dnia...
cza­sem pięk­no uka­zujące czy­jeś emocje
skrad­nie mo­je ser­ce...po­zos­ta­wi płacz
uciekłam nie oglądając się za siebie
ka­wałek two­je­go życzenia
ka­wałek two­jej przeszłości ...będzie tam
niebo ko­lo­ru różowe­go do­ty­ka moją skórę
wra­cam do przeszłości prze­siąk­nieta pokusą
i mo­je ser­ce znów boli...
uda­wa­ny śmiech,smu­tek,uda­wa­na miłośc
uda­wa­ne słowa,miewam ich już dość
aby żyć-wyrzucę tę suknię
wołam ...wszys­tkiego co najlepsze
do jutra...
Odtwórz 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 11:51

* * *

Jes­tem osobą in­te­li­gentą, Ale nie umiem marzyć a jeśli człowiek nie marzy umiera ,... czy ja też umieram ? 

fraszka
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 11:34

starość nie radość

Z nieboszczy­ka nozdrzy
tru­pi jad się sączy
wprost do twe­go talerza
i for­tunę twą kończy.

Z łoża swe­go nie wstajesz,
wyjąc z bólu w swym piekle.
Trup do gęby ci bączy.
Los ze śmier­cią cię łączy. 

fraszka
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 11:28

FYRFL DLA SAIRY AHMED

Jes­teś Pa­kis­tanką i mu­zułmanką więc
Dla tra­dyc­ji bił Cię tatuś
Dla ho­noru tłukła mamuś
Dla za­sad łoił braciszek
Jes­teś ko­bieta więc dla chuci
Mo­les­to­wali Cię wszys­cy bracia
Gwałcił bru­tal­nie narzu­cony mąż
Praw­dziwą Twoją miłość okrutnie
Zniszczyła kochająca ho­nor rodzina
Ciebie oczywiście [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 11:11

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99