Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 51939 wierszy.

Królowa Śniegu

Dlacze­go wciąż mnie wołasz
Do ciem­ności, której się boję

Pro­wadzisz mnie za rękę jak ślepca
I bar­wisz mo­je oczy żółcią

Poczułam już twój chłód
Na szyi

Dlacze­go wciąż mnie wołasz
Idziesz po dra­binie z żeber
i pi­jesz moją krew
Op­la­tasz mo­je ser­ce szor­stki­mi pal­ca­mi

Już za­pom­niałam, że jes­teś w moich kościach
Tak sa­mo pięknie zimna

Chy­ba Cię słyszę wyraźnie

Dlacze­go mnie wołasz. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 20:14

Podróż po mapie

Pal­cem po ma­pie
Przes­ka­kując kon­ty­nen­ty
Zmieniając kierun­ki
Wyob­rażam so­bie da­ny kraj

Szu­kam
Miej­sca wyjątko­wego
Właści­wego dla siebie 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 19:56

* * *

cóż to za piękny wieczór
gdy skrzyżowa­ne palce
wska­zują tą samą gwiazdę

a za­rad­ne spojrzenia
zbliżają ogniskowe 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 19:31

Chaos

Mo­ja wyob­raźnia jest dziś pełna ciebie
naszych wspólnych chwil
naszych marzeń cze­kających na spełnienie

Bez­cza­sowość wspomnień
gmat­wa­nina myśli
roz­sy­pane puz­le smutku
szczęście, które się nie przyśni 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 19:27

NIE CIEPŁO

zima
śnieg
noc
czar­no biało
czy
biało czarno
śro­dek miasta
światła czy światełka
ja w tym środ­ku
wiruje
kręce
czy co robie
wyob­rażam sobie
al­bo przypominam
i zapominam
odrazu
wilżą mi się powieki
nie z żalu
z zim­na
w sumie
w sumie
to nic nie jest z żalu
z zim­na wszystko
al­bo nic z zimna. 

wiersz • dzisiaj, 18:32

Wózek dziecięcy
Od­dam w dob­re ręce

Nie używany 

haiku
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 17:48

* * *

dla mnie jes­teś naj­ważniej­sza, ma­mo ;
dla mnie jes­teś jak­by ser­ce sa­mo ;
dla mnie jes­teś - chleb, wo­da i ogień,
i od święta, ma­mo, i na co dzień ! 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 17:46

* * *

Gdy będziesz da­leko ode mnie,
Jak łódź płynąca po fali,
Wspom­nij, że kochające serce,
Bi­je dla ciebie z oddali. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 17:44

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama