Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 56920 wierszy.

Modlitwa

Pa­nie Boże Przy­jacielu Mój na szczęścię
Ja tam żad­nych po­dań do Ciebie nie piszę
Po pros­tu kon­sekwen­tnie wy­mod­liłem sobie
Ko­bietę nor­malną bez skrzy­deł z piersiami
Soczys­ty­mi i proszę trzy­maj te­raz ręce na pulsie
I niech sił do [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 8 lutego 2017, 12:12

Spokój duszy

Bez udawania
bez masek
bez min
bez dekoracji
us­nęłam, snem ciężkim,znużonym
burza grzmiała
a we mnie szu­miał spokój
ła­god­ność ob­jęła mnie całą
ucałowa­ła ze mną chłodną poduszkę
zasnęła...
Odtwórz

ps starocia 

wiersz • 8 lutego 2017, 11:55

na dedukcję

O piękna dedukcjo
we­no ty mo­ja morowa
na różdżce przy­jeżdżasz
poszlaką za ro­giem mnie wołasz 

fraszka • 8 lutego 2017, 08:32

* * *

na krótko się noszę
ule­gam nawykom
ob­gry­zam paznokcie

nie pot­ra­fię roz­wiązać sznurówek
i tak siedzę na przystanku
z pustą krzyżówką

bo nastrój
mam w kratkę


in­sp. Lily 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 7 lutego 2017, 22:09

bo w czekaniu najgorsze jest niedoczekanie

od przebudzenia
ociera­my nasze słowa
o wie­rzchołki marzeń

po­całun­ki szkliste
składa­my bla­dym świtem

kiedy odej­dzie miłość
będziemy gotowi
na wspólny sen 

wiersz dnia z 9 lutego 2017 roku
zebrał 28 fiszek • 7 lutego 2017, 21:48

Obok peronu pierwszego

Sie­działa w lodówce
zziębnięta miłość
pos­ta­wiłem obok niej musztardę
płacze

Wczoraj
obok dwor­ca w Gdańsku
w KFC
ja­kiś człowiek
pop­ro­sił o pieniądze
i następny
było ich wielu

Obok mnie
położył się bezdomny
rozpłynął się smród
wys­ta­wał mu złom z torby

Je­den z gdańskich KFC
pęka od bezdomnych
którzy zaglądają [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 7 lutego 2017, 13:01

Serce nie umie zapomnieć

przyjdź do mnie pow­rotną drogą
i spójrz na mnie
błęki­tem ukocha­nych oczu

nim w sen za­padnę
jak w ciszę

w gar­dle więźnie mi zdławione słowo
by krzy­ku duszy
nie słyszało serce

a na­wet w pus­tce po nim
jesteś 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 7 lutego 2017, 10:22

kołyska

co­raz trud­niej człowieko­wi z żelaza
ugiąć swo­je kolana
a ser­ce
choćby z kamienia
pod Je­go spoj­rze­niem klęka

wszys­tko cze­go jeszcze nie wiesz
o sobie
to naj­piękniej­sza opowieść

na­wet jeśli wciąż nie rozumiesz
zaufaj
i bądź pew­ny jak dziecko
jes­teś w naj­lep­szych rękach 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 7 lutego 2017, 09:22

Czasami...

Cza­sami myślę,
że jes­tem dziwny,
tak nienaturalny
i poz­ba­wiony życia.

Chciałbym to cofnąć,
te chwi­le w nicości,
dające poczu­cie radości,
mi­mo mo­jej ułomności.

Cza­sami nie wiem czemu,
ale jes­tem ta­ki jak inni,
dając upust emocją,
nękające ob­licze Śmierci.

Chciałbym wte­dy urosnąć
w siłę do dal­sze­go życia,
na­dając so­bie no­we imię,
od­dając kres samotności. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 7 lutego 2017, 07:47

* * *

po­daj mi, proszę, papierosa,

pa­miętasz kłosy, let­nie warkocze,
zdej­mo­wałeś z moich włosów wiatr

na­gie pier­si, de­likat­ne dłonie
krzyczałam, że jes­teś wszys­tkim
we mnie co płonie

mówią, że ta­ka na­miętność wy­pala tyl­ko raz

za­pal mi, proszę, papierosa
przy­gasa żar ciał 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 6 lutego 2017, 23:57
Aktywność

wczoraj, 23:47fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 23:47fyrfle wy­powie­dział się w wątku Neologizmy

wczoraj, 23:06Pankreator sko­men­to­wał tek­st zazdroszczę pta­kom za­pachu po­wiet­rza [...]

wczoraj, 22:59PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st ...najtrudniej zwy­cieżyć sa­mego siebie..  

wczoraj, 22:53PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Na lu­bienie trze­ba so­bie [...]

wczoraj, 22:42szpiek sko­men­to­wał tek­st O his­to­rii, pat­riotyz­mie i [...]

wczoraj, 22:39Żółty sko­men­to­wał tek­st zazdroszczę pta­kom za­pachu po­wiet­rza [...]

wczoraj, 22:34Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Podobno miłość jest śle­pa [...]

wczoraj, 22:22stepbyson sko­men­to­wał tek­st Sztuka pow­sta­je pod wpływem [...]

wczoraj, 22:21Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia