Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57190 wierszy.

A My jak te motyle

Zbliżasz się do mnie ciuchutko
na ty­le by od­dechem mą szyję otulić
chcę dziś delikatnie
a jut­ro może moc­niej...po­wiem ... poproszę
w ucho zacznę szep­tać, podpowiadać
co mi się marzy i czy mógłbyś i czy może
musnęłam ustami [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 5 fiszek • 24 kwietnia 2017, 09:38

Oj­ciec Ta­deusz po­leciał do Toronto
Dwudzies­tosześciocyf­ro­we głosi konto
Pieniążki od Po­lonusów spłyną
Jak fi­nał spółki z dziewczyną
Wielu weźmie akon­to i prze­leje na konto 

limeryk
zebrał 3 fiszki • 24 kwietnia 2017, 07:42

Bunt...

Za­daję so­bie pytanie
kiedy tak zmieniłam się
gdzie jednocześnie
zim­ny wiatr smaga

Po bla­dych polikach
nicze­go nieświadom
że wzma­ga we mnie
na­ras­tający bunt

Wo­bec fałszu
za­lewający ludzi
nie zostawiając
cienia współczucia...


24.04.2017 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 24 kwietnia 2017, 00:43

lekcja

je­den i jeden
to dwa
na matematyce

pod ławką
scałowują się w jedną
nasze łzy 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 23 kwietnia 2017, 22:59

Lubię...

Lu­bię zacho­dy gdy drze­wa się palą,
Słowa war­te ty­le, co Ci, którzy je wypowiadają.
Lu­bię wie­czo­ry z kub­kiem herbaty,
Myśleć na mi­lion spo­sobów – nic po­za tym.
Lu­bię spoj­rze­nia choć tyl­ko te szczere,
Gdy ludzie wokół szanują [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 23 kwietnia 2017, 22:34

Znów zawiodłem

Ręce swo­je bez­bron­ne rozłożysz.
Łzy z twoich czu popłyną
I włosy roz­puścisz , wrażli­wość swoją ukażesz. Spoj­rzysz na mnie z nadzieją, cicho mo­je imię wyszep­tasz a ja z przyk­rością od­po­wiem, że znów cię zawiodłem. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 23 kwietnia 2017, 22:17

Wina

Czy to jest je­go wina,
że daw­no nie czyścił ko­mina ?
czyścik mu sadzą zap­chało, tu i ówdzie zardzewiało
a na je­go chuć, to i wiag­ry było mało
Czy to jest je­go wina,
że żad­na mu z [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 31 fiszek • 23 kwietnia 2017, 21:28

przyrzeczenie

właśnie so­bie dotrzymaj
dzien­ne­go światła uj­rzeć nie może
stra­ci moc magiczną

nie za­dawaj pytań
choć uciska

w sek­re­cie tkwi siła a
przep­ra­wa trwa
do końca

życia


Cris 02.04.2017r. 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 23 kwietnia 2017, 21:27

trzy głowy smog

wsi spo­koj­na
wsi wesoło

ileż piękna w to­bie woła
ziele­nin­ka i jabłuszka
piękne są 
wieśnia­czek usta
itd.
aż tu z mias­ta wiel­kim świstem
paździe­rzo­wo pe­dałuje świ­nia goła
ubłoco­na w to­leran­cji z szo­py se­xem
dy­mi - jes­tem
bar­dzo
rozpalonym
głod­nym wie
 [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 4 fiszki • 23 kwietnia 2017, 21:02

Dla M

Słońce już zaszło
Po­nad trzy ty­siące razy
To z głowy mej nie wyszło
Ciągle mam te obrazy

Naj­jaśniej­sze są nocą
W umyśle się szamocą
Łzy słone ser­cu szkodzą
Fun­kcje ludzkie zawodzą

Czy od­po­wie mi wiatr?
Jak da­leki dro­gi szmat?
Ile ra­zy spoglądać będę?
W je­ziora myśli mętne?

Po­nad trzy ty­siące razy
W księżyca sreb­rnym blasku
Które słowa i ja­kie wyrazy?
Uwol­nią Ciebie z potrzasku?

Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 23 kwietnia 2017, 18:53
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 00:21Dr Ta­wian Stam­buła sko­men­to­wał tek­st Gdyby nie gra­witac­ja, nie [...]

dzisiaj, 00:15Paladin sko­men­to­wał tek­st Lubię myśleć, o od­ległych [...]

dzisiaj, 00:11Dr Ta­wian Stam­buła sko­men­to­wał tek­st Lubię myśleć, o od­ległych [...]

dzisiaj, 00:10lizzie sko­men­to­wał tek­st Poeta to dziec­ko, które [...]

dzisiaj, 00:04Paladin sko­men­to­wał tek­st Lubię myśleć, o od­ległych [...]

dzisiaj, 00:00MyArczi sko­men­to­wał tek­st Poeta to dziec­ko, które [...]

wczoraj, 23:59lizzie sko­men­to­wał tek­st Poeta to dziec­ko, które [...]

wczoraj, 23:59Dr Ta­wian Stam­buła sko­men­to­wał tek­st Lubię myśleć, o od­ległych [...]

wczoraj, 23:58lizzie sko­men­to­wał tek­st Poeta to dziec­ko, które [...]

wczoraj, 23:56MyArczi sko­men­to­wał tek­st Poeta to dziec­ko, które [...]