Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57049 wierszy.

***

Bieg­nijmy pod gasnące wdzięki
Gdzie by­le wi­dok, gest napawa
Nie zaj­mie płomyk nas jutrzenki
Nie dot­knie sro­gi szept - obawa

Bieg­nijmy aż się skończą ślady
Ludzkości serc i dusz natury
I stóp, i tchu, i śmie­chu łez
Zos­ta­nie do­tyk i... ten wtóry

A gdy fo­tog­raf wszechujęcia
Zechce nas złapać na swej kliszy
Zadrżymy głębiej w negatywach
Na­wet niebo nas nie usłyszy 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 12 marca 2017, 18:15

Heros

Pa­mięci ks. Fran­ciszka Blachnic­kiego ,wiel­kiego wiz­jo­nera i twórcy min. ruchu Światło Życie lub spot­kań oazo­wych.
Czy­ny je­go w sposób niez­wykle sku­teczny od­ciągały społeczeństwo od in­dok­try­nac­ji, peere­low­skiej pro­pagan­dy.
Fakt że na­dal Po­lacy są [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 12 marca 2017, 09:33

Już...nie.

O Boże, com uczyniła
klęczę przed twym tronem
po­wiedz mi, że dość wycierpiałam
niech cze­kają na mnie...ot­warte ramiona
wy­ciągnij mnie
bym ni­komu nie służyła
od­rodzo­na przez czas
niech stanę na ziemi niczyjej
niesłyszal­nym głosem...wypowiem
nie będę no­sić ko­rony cierniowej
po­kor­na przed twym majestatem
przet­rzy­muję bi­cie serca
odpływam...

Odtwórz  

wiersz
zebrał 4 fiszki • 12 marca 2017, 08:25

Kowalskiego Jana zgaga umysłu

Szkoda
ka­wa z mlekiem

Żyję na tym świecie
już zapomniałem
co to uśmiech
no
chy­ba że go so­bie przykleję
z gazety
wy­cięty ja­kiemuś celebrycie

Wte­dy zobaczysz
jak wspa­niałym jes­tem człowiekiem
mężem
oj­cem dwóch synów

Obyś mnie kochanie
nie zas­tała na sznurze
poszcza­nego w spodnie
z chrys­tu­sową ko­roną cierniową
zro­bioną z lam­pek choinkowych

Boże
co za ironia
cho­ler­ne­go szczer­ba­tego losu
roz­la­na po niebie we­lona­mi obłoków

Modlitwa. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 12 marca 2017, 00:59

Jak wino

Wyk­raczam po­za ra­my i skale
Ciężka wskazówka na dwu­nas­tce budzi mnie
Naj­czar­niej­sze sny to mój zwykły dzień
Chodzę bru­kiem, po kos­tki w siarce
Ro­zog­niam muśnięciem każdą z sza­rych scen
Roz­bi­jam lep­ki czas na wzburzo­ne fraktale
Miałaś być toksyczna, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 marca 2017, 23:17

powrót na ziemię

zsuń z ciem­nych chmur
spójrz w niebo
sreb­rzys­te od gwiazd
nasze

przytulnie
czu­jesz jak no­wo narodzona
w dłonie chwy­tasz ciepły wiatr
świszcze przez palce

gwiżdżąc pięknie gra
szum niesie pośród hal
porywa

kołysze
a ty 
z nim


Cris 10.03.2017r. 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 11 marca 2017, 22:15

wypalone wspomnienie

Us­ta, us­ta wy­pełniła,
oczy, oczom się oddały,
ciało z ciałem się scaliło,
lecz to wszys­tko niczym było.

Znów wspom­nienia powracały,
całą roz­kosz oddalały,
pus­tką duszę wy­pełniały,
pragnę być Twój,
Tylko,
cały. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 11 marca 2017, 21:43

sekret

czer­wo­ne cyf­ry zegara
spa­dają jak ob­darte dusze potępionych kobiet
krzyczących w ob­cych językach

oj­ciec we śnie ot­worzył so­bie żyły
byłam dość mała by wy­pełnić sobą
je­go dom

po­tem mówi­li nieładna
szko­da ta­ki talent
w ich oczach za­bawa i ty
ro­ześmiane nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 11 marca 2017, 19:27

* * *

Zap­rzy­jażnię się sa­ma ze sobą
niech nie przeszkadza mi 
że mam zaz­wiąza­ne oczy
nie ja jed­na pot­rze­buję przewodnika
pod po­dupadłym niebem
zer­wiemy to co...zaszyłeś
trzy­mam język na wodzy
opuszczam nis­ko czoło
głazy zderzają się z rzeczywistością
grze­bię swe zdziczałe słowa
rozpływając je na wietrze
wy­rywając mi z rąk
im szyb­ciej spadam
tym głębiej tonę
pew­ne­go dnia to mnie pochowa
tak jak ja pocho­wałam ciebie. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 marca 2017, 16:40

Miłosna ulewa

Pa­da miłos­ny deszcz,
Łez szczęścia potężna ule­wa,
Grzmo­ty po­całunków biją o ziemię,
Za­kocha­ni op­le­ceni chmurą uniesienia...

A ja?

Ja chy­ba mam parasol... 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 11 marca 2017, 14:42
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 01:15eskimo sko­men­to­wał tek­st od zaw­sze kłaniamy sięwscho­dom [...]

dzisiaj, 01:12eskimo sko­men­to­wał tek­st Piękne i prędkie pow­ro­ty [...]

dzisiaj, 01:04Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st od zaw­sze kłaniamy sięwscho­dom [...]

dzisiaj, 00:54yestem sko­men­to­wał tek­st Czyli szczu­ry

dzisiaj, 00:41skorek sko­men­to­wał tek­st Leave with Leafs

dzisiaj, 00:20skorek sko­men­to­wał tek­st Czyli szczu­ry

wczoraj, 23:46yestem sko­men­to­wał tek­st Dla jed­nych pus­ty­nia, dla [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st - Wiesz czym pachną [...]

wczoraj, 23:41yestem sko­men­to­wał tek­st Dalej go nie wyr­wałaś? [...]

wczoraj, 23:34piórem2 sko­men­to­wał tek­st Lekko sta­pać czy lekką [...]