Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57925 wierszy.

(8XII-16XII) do M

wszys­tko co sprawiło
że poczułam się tam­tej doby
ważna i chciana
pot­rzeb­na i kochana
zniknęło

ale cze­go mogłam oczekiwać?
po jed­nej dobie
w Twoich ramionach
wsłuchując się
w ser­ce Two­je bijące

będąc przed Tobą obdarta
ze wszys­tkiego co we mnie moje
i już wtedy [...] — czytaj całość

wiersz • 16 grudnia 2017, 23:44

Czujesz?

Nie cze­kasz, nie myślisz, nie planujesz
Nie tęsknisz, nie śmiejesz się, nie płaczesz

Do dro­gi się szykujesz
W ogóle coś czujesz?

Cho­ciaż ręce w kie­sze­niach masz
Czy dos­ta­niesz, czy też dasz

Obojętność, Twym wro­giem
Cho­ciaż sączysz miętę ze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 16 grudnia 2017, 16:51

W oceanie myśli

W oceanie moich myśli
jedną z Tobą zaw­sze mam.
Gdzieś na dnie mi­nionych dni
wciąż od­najduję Cie każde­go dnia.
Płynąc przez ocean życia
szu­kam dwóch jas­nych gwiazd.
Ciepłego spoj­rze­nia oczu
za­pamięta­nych daw­no tak.
Spo­koj­nym oceanem było życie me
te­raz myśl nies­po­koj­na tkwi,
krop­la co sztorm sprowadza.
Tak bar­dzo pragnę… z Tobą być.
(na­pisa­ny 13.03.2011r) 

wiersz • 16 grudnia 2017, 14:10

***

Wy­leczy­li mnie z marzeń i snów
Wy­kar­mi­li bólem oraz lękiem

Pięściami zrzu­cili z piedestału
układając czu­le w naj­ciem­niej­szym z kątów

za dnia po­sinia­czy­li duszę
w no­cy złama­li żebra

Od­bi­jam się od niemych ścian ludzi
bez­sku­tecznie ma­lując krzy­kiem autoportret... 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 15 grudnia 2017, 12:43

***

Zam­knij oczy
I otul się ciszą
Niczym ciepłym kocem

Og­rzej zmarznięte serce
Od­dechem wspomnień
I ususzo­nych pocałunków 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 grudnia 2017, 11:39

adventus

na uli­cach wiel­kich miast wyścig świateł
kuszą nas światłowody
płyniemy z prądem bez ce­lu wiel­ki­mi autostradami

a ktoś ka­zał pros­to­wać nam ścieżki

jak da­leko uciek­li­byśmy od Ciebie
gdy­byśmy nie upadali

a Ty porzu­ciłeś niebo
żeby je ludziom przychylić

pat­rzę na Ciebie w żłóbku
i oczom nie mogę uwierzyć
kim dla Ciebie mu­siał być człowiek
że zechciałeś być ta­ki mały 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 15 grudnia 2017, 07:52

* * *

swoim obrazem
poruszyłaś
mar­twą naturę

to wiel­ka sztuka
ob­co­wać z tobą 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 14 grudnia 2017, 22:21

* * *

Jest tam kto?
Wewnątrz...
W mo­jej głowie...
W lochu...
Jest tam kto?
Nie jes­tem pewien,
Być może ucie­czki dokonał
Więzień ostatni.
Nie jes­tem pewien.

Pis­to­let do głowy,
Nabój gotowy,
Wystrzelony,
Za­kończmy te poetyc­kie głupoty.

W zniszczo­nym ciele nie za­mie­szka duch
Następny, no­wy lokator. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 grudnia 2017, 19:37

* * *

dzień jak codzień

widzisz znów
wypłowiałe
od przemęczenia
ludzkie jednostki

sznur aut
posłusznie
cze­ka na swój sygnał

ktoś sla­lolem
przedziera się
wśród groźnie
war­czących maszyn

niebo lek­ko oburzone
za­lewa łza­mi wielkimi
jak groch

ktoś za drogowskazem
oba­la już piątą małpeczkę
za ludzkie błędy
te­go zwyczaj­ne­go dnia

niech życie
się zatrzyma

po­ra odpocząć

stoisz w bezruchu

weź głębo­ki oddech

może to właśnie
jest już ten
os­tatni raz? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 grudnia 2017, 18:56

...

Już ty­le minęło dni
ty­le się wydarzyło,
Każde poszło ścieżką swą.
Od­na­lazło miłość.
Dlacze­go więc wspominam
na no­wo wciąż
to co było
i tak bar­dzo zra­niło.
_ Sekwoja 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 14 grudnia 2017, 18:35
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 15:50zofija wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 15:48zofija sko­men­to­wał tek­st Zmieniłam po­dejście i ob­lodzo­ny [...]

dzisiaj, 15:46zofija sko­men­to­wał tek­st Jeżeli pot­ra­fisz kochać bez [...]

dzisiaj, 13:59RozaR sko­men­to­wał tek­st SYZYFOWIE

dzisiaj, 13:54silvershadow sko­men­to­wał tek­st Piąty ko­nik u wo­zu

dzisiaj, 13:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st adoramus

dzisiaj, 13:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tyle w nas po­mady, [...]

dzisiaj, 13:07giulietka sko­men­to­wał tek­st adoramus