Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57665 wierszy.

* * *

Jed­na sta­ra d. pa
Za­lała się w trupa.
Nikt nie wie dlaczego?
Od­po­wiedz- kolego. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 23 lipca 2017, 22:03

w podróży z agonią

za szkla­ny­mi drzwiami
sa­mot­ność wdzięczy
cisza aż
jęczy

aniele
od ciebie
wiele

przyjacielu
przyw­ra­casz nadzieję


Krys­ty­na A.Sz.22.07.2017r. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 23 lipca 2017, 11:51

* * *

gdy­bym wziął cię od ręki
cier­piałbym udręki,
że dru­ga próżnuje
roz­koszy nie kosztuje 

fraszka
zebrała 6 fiszek • 23 lipca 2017, 08:28

Nici

to co nas dzieli to przepaść
a łączy most nad nią
za­pad­nie się nie raz
nie zat­rzy­mam tego

będę spoglądać gdy odchodzisz
jak­by Cię czort po naglił
- a niech cię diab­li -
za­wołam po cichu
choć ko­nać z rozpaczy
za [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 23 lipca 2017, 02:50

zbiór wspólny

Odtwórz
od Boga
mocą ramienia
co na ser­cu wypisane

d r ż y
wsty­dem przed grzechem
i pełnią spichlerzy
praw
głów marnych
co mienią się
chwas­tem

wszys­tko co Boże
utęsknione
do końca niepojęte
lśni w darze
o korzyść dba
nie swoją

gdyż jest 
miłością

mądrością

ś w i ę t e
 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 lipca 2017, 21:30

Ostatnia pieśń

Co oni w głowach mają,
że się w prze­paść rzucają?
Je­den ciągnie drugiego,
li­nią śmier­ci i roz­paczy przywiązanego.
Nikną w ot­chłani,
na życie nie zachłanni.
Pub­li­ka ich chłonie
A oni do zbrod­ni mają mok­re, drżące dłonie.
Mik­ro­fon już [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 lipca 2017, 15:24

* * *

jak nóż na gardle
wżynają się wspomnienia
i mglis­te bi­cie serca
co­raz szybciej

umieram 

wiersz • 22 lipca 2017, 15:14

Zaczarowany ogród

po no­cach mi się śni
wciąż tyl­ko ta biel skrzydlata

ty­siącem piór przystrojona

którą og­nie słońca złocą

i woła mnie głosem bez drżenia
aby cichość w ser­cu zagłuszyć

bo w moim og­rodzie
tańczą anioły

gdy mu­zyka z ot­wartych okien brzmi

a cho­ciaż i w najsłod­szej pieśni
jest go­rycz milczenia

o wszys­tkich na­pot­ka­nych cudach

jak ludzkich oczu dwa słońca

i stru­mieniu co falą błękitną
przek­racza brze­gi rzęs

opo­wiem ci kiedyś

w for­te­piano­wych etiudachDla Ma­deleine, w dniu Jej imienin. 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 22 lipca 2017, 08:29

pachnące wspomnienia otula czar

i dziś
wiły węże na niebie
sreb­rzyły za­miast gwiazd
wówczas tak
deszcz o szy­by za­cinał jak wi­nylo­wa z tangiem
świs­tem prze­gonił go wiatr

do wscho­du jeszcze czas a
po burzy by­wa pogodnie
świt obudzi

zmok­nięte pąki kwiaty rozwiną
uniosą ku słońcu
a ja twarz

te­raz przed snem
ser­cem odpłynę w odległą
mi­nioną dal


Krys­ty­na A.Sz. 21.07.2017r. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 21 lipca 2017, 23:27

* * *

po­wiedz
czy coś nam więcej zos­ta­nie
prócz warg opa­sanych w po­całunków testament

może tyl­ko zni­kanie w miłości roz­szep­ta­nej
do snu kołysa­nej twoim czu­waniem

odej­dziemy przed ranem
nim świt zga­si pier­wsze latarnie 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 lipca 2017, 11:58
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 13:03Inmate do­dał no­wy tek­st Nie każde­go stać na [...]

dzisiaj, 11:38LiaMort sko­men­to­wał tek­st Zawsze jest ja­kieś niebo [...]

dzisiaj, 11:34I.Anna sko­men­to­wał tek­st Nie proś o zbyt [...]

dzisiaj, 11:34Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Męskie dzieciństwo... ... od [...]

dzisiaj, 11:29Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Entliczek, pętliczek, za sznur­ki [...]

dzisiaj, 11:29I.Anna do­dał no­wy tek­st Ciemną nocą

dzisiaj, 11:27Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Brak działania nie uwal­nia [...]

dzisiaj, 11:23Naja sko­men­to­wał tek­st Świadomość

dzisiaj, 11:21Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

dzisiaj, 11:19Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Nic bo­wiem nie czy­ni [...]