Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57398 wierszy.

Jaskółczy balet

Tańczy pi­ruety jaskółka
Zak­reśla na niebie kółka
Roz­widlo­nym ogonkiem
Podąża za nis­kim słonkiem

Spro­wadza nam ko­niec dnia
Jaskółka wiosnę i burze zna

Za­powiada czy też nie czyni
Uwięziona czy też na wolności

Jaskółka już tak ma 
Że do kółek ma skłonności

Gniaz­do jak ku­la magiczna
Pod skle­pieniami le­pi swo­je siedliska

„Jaskółka sios­tra burzy…”
Na gościnę u ludzi
Na pew­no so­bie zasłuży

Odtwórz  

wiersz
zebrał 3 fiszki • 11 czerwca 2017, 20:39

P

Nap­rawdę czerwiec
nap­rawdę maj
i as­tma, która za­lewa os­tatnie szklan­ki na zlewozmywarce 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 11 czerwca 2017, 18:28

***

W ciem­ności utkanej
wśród świateł la­tar­ni krążę
i dążę
za ciepłem po Twoich słowach niewypowiedzianych,
za od­dechem chwil niespełnionych,
i biegnę by zobaczyć
jak za­mykają się powieki
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 czerwca 2017, 16:19

* * *

Przestrzeń
westchnień

Otchłań
knowań

Lirycznie
toksyczni
kochankowie
bez po-wiek 

fraszka
zebrała 5 fiszek • 11 czerwca 2017, 12:41

walentynki

na świecie zwyczaj to oczy­wis­ty,
choć u nas nie wszys­tkim znany,
że wa­len­tyn­ki to uroczysty,
naj­mil­szy dzień zakochanych 

wiersz • 11 czerwca 2017, 11:46

WIATR

Czy to Ty?
Nie, to wiatr
głaszcze mo­je włosy.
Cze­kam tu,
na ko­go, wiesz,
cho­ciaż blis­ko do nocy.
Pat­rzę w dal,
może tam
twój cień pad­nie na domy.
Słyszę szmer.
Ty?
Nie, wiatr,
jak blis­ki znajomy... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 11 czerwca 2017, 11:36

Zniewa­lająco
Pachną kwiaty pi­woni
Ogród czerwcowy 

haiku
zebrał 4 fiszki • 11 czerwca 2017, 11:18

* * *

os­tatnie słowa na języku
pus­tym wy­razem twarzy

opuszczo­ne powieki
płuca bez tchu

bezwład­nie ciało
mar­twe leży

zbyt słono płacimy
za gorzkie lata
z wierzchu
po­sypa­ne cukrem

kwaśno mi na myśl
choć pi­kan­tnie ostro
w duszy

wie­cznym odpoczynkiem
mu nagródz
Bos­kie danie 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 11 czerwca 2017, 02:37

Niepokorny

W szcze­linach pa­mięci ut­kwione wspom­nienia,
Zat­ru­wają czas, od­bierają wzniosłość nam.
Chwi­lowe popląta­nie rodzi oka­lecze­nia,
Jak wy­dos­tać się stad? Jak wytrwać?
Pod­czas księżyca brzas­ku, gdy za­bija nas noc,
W ciem­ności podążamy, bez światła przed nami.
Cza­sem jakąś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 10 czerwca 2017, 17:48

Głośne milczenie

Te nasze głośne milczenie
Po­rozu­miewa­nie się bez słów
Roz­ma­wiamy doskonale
Myśla­mi dopasowani

Nikt nie wie o roz­mo­wach tych
Czy My zda­jemy świado­mość sobie
Czy to właśnie roz­mo­wa, a nie mo­nolog?
Czy to nie śpiew naszych serc?
Czy głośny krzyk [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 10 czerwca 2017, 16:07
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 03:17pandayoo do­dał no­wy tek­st Tak się nie ro­bi

dzisiaj, 03:12pandayoo do­dał no­wy tek­st Mordę drzesz

dzisiaj, 01:08Cambel do­dał no­wy tek­st Kiedy zro­zumiesz, że to [...]

dzisiaj, 00:08William do­dał no­wy tek­st Ten sys­tem to per­pe­tuum [...]

wczoraj, 23:51Irracja sko­men­to­wał tek­st wiara w cu­da do­wodzi

wczoraj, 23:45Irracja sko­men­to­wał tek­st człowiek - is­to­ta Bo­ga

wczoraj, 23:34yestem sko­men­to­wał tek­st trik tak

wczoraj, 23:33LenaK do­dał no­wy tek­st - Dlacze­go odmówiłaś? - Bo [...]

wczoraj, 23:30Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Jeśli po­konasz to, co [...]