Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57398 wierszy.

Pokochaj siebie

To nic ze jes­tem sama.
Nau­czy­lam sie juz dawno.
Od­dzieli­lam sa­mot­nosc od siebie.
juz od daw­na mnie nie dosiega...
Dob­rze mi ze soba
z moimi myslami,
nie do­siega mnie ciemnosc,zal,rozgoryczenie.
usy­piam spokojnie,
w zgodzie,
ze soba.... 

wiersz • 17 października 2017, 22:56

Pokochaj siebie

To nic ze jes­tem sama.
Nau­czy­lam sie juz dawno.
Od­dzieli­lam sa­mot­nosc od siebie.
juz od daw­na mnie nie dosiega...
Dob­rze mi ze soba
z moimi myslami,
nie do­siega mnie ciemnosc,zal,rozgoryczenie.
usy­piam spokojnie,
w zgodzie,
ze soba.... 

wiersz • 17 października 2017, 22:56

Z czasem czymkolwiek jest – bez pytań zachodzi słońce, a wtedy…

Już nie zab­rzmi więcej ta­kie sa­mo niebo,
je­dynie to - po­ciechą no­cy w ciem­ności wkuloną,
żadną inną,
niepew­ności drogą.

Tyl­ko sa­mot­nych la­tar­ni sku­pione spoj­rze­nia,
mar­twe w kałuże wto­pione,
tną jak brzyt­wy liście,
w drogę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 17 października 2017, 22:12

ja grab

poez­ja to pes­tka, kiedy jedną nogą jest się już w trumnie
a drugą nie zeszło się jeszcze z drzewa 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 17 października 2017, 20:10

Jestem szczęśliwym Polakiem

To je­dynie pro­jekt wier­sza - jed­nak pub­li­kuję bo te­mat na to zasługu­je

Ja jes­tem szczęśli­wym Po­lakiem
Zbieram żni­wa nadzwyczaj bo­gate
Za­miast ka­zamatów
Widzę w ki­nie piękne ob­ra­zy
Których nap­rawdę nie ma 
Za­miast mro­zu Sy­berii
Czuję ciepło połud­nia
Za­miast mor­dy Sta­lina
Mówił do mnie pa­pież Woj­tyła
Widziałem upa­dek czer­wo­nej za­razy
A os­tatnio złodziej­skiej ban­dy
Jes­tem szczęśli­wym Polakiem 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 17 października 2017, 15:22

PRÓG

po­zos­tał próg,
jak stał
tak jest wciąż
a ty­le ra­zy wy­ciągałam rękę
chciałam przejść,
zazdrościłam,
że tak blis­ko Bo­ga stałeś,
ja która nig­dy nic od Niego nie usłyszałam,
poczuć choć od­ro­binę tej uczty;
a nie,
to za dużo ,
zos­tałam na zewnątrz i wciąż zaz­droszczę
stojąc w przedsionku
życia.
Kiedyś cię musnęłam palcem
ale to za mało byś to zrozumiał. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 17 października 2017, 11:40

*** nieskończone szczęście...

ot­worzył mi bra­my Nieba
głod­ny­mi wargami
spi­ja roz­kosz
z mo­jego pachnące­go ciała

obezwład­nia mą duszę
sunę po je­go skórze
naj­piękniej­sze
dot­knięcie miłości

głaszcz de­likat­nie
mgiełkę Naszej
rozkoszy

Kocha­nemu ...N.ღ za wszys­tkie te Nasze cu­dow­ne la­ta :*)

16.10.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 17 października 2017, 10:58

Jeśli Dusza Spaść Może.

Mgła znów otu­liła las
pod­gląda mnie Bóg
- ko­lej­ne zboczenie
chciałbym zostać
jeszcze przez chwilę
i chciałbym skoczyć
na­wet nie latać
spa­dać i spadać...
tam gdzie dusza upada
dusza lata?
let­nia dusza na pew­no lata!
ale jesienna?
mu­si spadać...!

I jak już tak spadnę
na sa­mo dno
i śnieg przyk­ry­je me ciało
na wiosnę nie będzie już nic
tyl­ko dusza odleci 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 17 października 2017, 00:00

małe bąble czy uuu-czucie?

spro­wadzał ją pod most
po­ka­zać pok­rzy­wy i jeże
lu­bi­li się
ra­zem poparzyć
po­tem w cieniu posiedzieć

te­raz już sama
powoli
wciąż schodzi tam

po po korę


* dla te­go jed­ne­go, który i tak to wie

(bąble - to też po­tocznie dzieci) 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 16 października 2017, 23:28

wolny

prze­mycał miłość
z ser­ca do głowy
bezcłowy 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 16 października 2017, 21:25
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 03:17pandayoo do­dał no­wy tek­st Tak się nie ro­bi

dzisiaj, 03:12pandayoo do­dał no­wy tek­st Mordę drzesz

dzisiaj, 01:08Cambel do­dał no­wy tek­st Kiedy zro­zumiesz, że to [...]

dzisiaj, 00:08William do­dał no­wy tek­st Ten sys­tem to per­pe­tuum [...]

wczoraj, 23:51Irracja sko­men­to­wał tek­st wiara w cu­da do­wodzi

wczoraj, 23:45Irracja sko­men­to­wał tek­st człowiek - is­to­ta Bo­ga

wczoraj, 23:34yestem sko­men­to­wał tek­st trik tak

wczoraj, 23:33LenaK do­dał no­wy tek­st - Dlacze­go odmówiłaś? - Bo [...]

wczoraj, 23:30Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Jeśli po­konasz to, co [...]