Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57990 wierszy.

majowy

opływam ciebie
fa­lami uniesienia
ury­wanym oddechem
sko­wytem mięśni
drżeniem serca
wni­kam w źrenicę
i wciąż na no­wo wielbię 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 18 czerwca 2018, 21:08

* * *

uwiel­biam ciche poranki
gdy tyl­ko kos śpiewa
coś o mnie, do mnie
nieudolnie
składa skrzydła do lotu,
a może na amen...

budzę się prawie
choć sen jeszcze trwa
ty i ja, bez cenzury
bez głębi, bez dna
błękit­ne morze spojrzeń
a ja nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 18 czerwca 2018, 20:06

Białe żagle

czy to jest prawda
czy wspomnienie
że pod cieniami sta­rych drzew
czy­tałem mistrzów

a pełno było na­de mną aniołów
upierzonych
uskrzydlonych

i cały brzmiał mu­zyką - ul

uczył mnie dziadek
nie tęsknić
nie cze­kać na okręty które odpłynęły
na tam­ten brzeg

lecz na wszys­tko przy­sięgać mogę

widziałem je 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 18 czerwca 2018, 16:33

nie odkrył ameryki

przy no­wym yorku
czuł się ta­ki mały
wo­bec wier­ności psa
człowiek wciąż niedoskonały 

fraszka
zebrała 6 fiszek • 18 czerwca 2018, 11:06

(s)poko lenie

młody bóg
i
sta­ry dług 

fraszka
zebrała 5 fiszek • 18 czerwca 2018, 08:32

Zabierz mnie

Za­bierz mnie do krainy snu
zam­knij oczy wstęgą wieczności
ukołysz czule
i utul
śpiewając nieus­tannie niczym Syzyf
kołysankę zdrady

Są szep­ty, których nie usłyszę
Są słowa, których nie wypowiem
Jest ze­gar, który nie zabije
Jest woj­na, której nig­dy nie wygram 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 18 czerwca 2018, 07:38

***

Zat­ru­te myśli
w ko­rowodzie wspomnień
prze­tacza­ne niczym krew
z komórki rozumu
do komórki serca
wy­wołują sztorm uczuć
nie do zatrzymania

W milczeniu
zag­ry­zam do kości
palce
chwy­tając się okruchów
przetrwania,
z których le­pię niezdarnie
te­raźniej­szość chwil

Wys­tar­czy, że głośno
klaśniesz w dłonie
a oz­dro­wieję ... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 18 czerwca 2018, 07:27

Ty M czasem

Idziesz drogą w ręku ki­jek dzierżysz
Wcześniej ser­duszka i li­tery wydrapałaś
Lecz już o Nas za­pom­niałaś, wo­da rozmazała
Os­tro wy­ryte w ser­cu no­sisz, niczym w głowie

Chcesz cza­sami cofnąć cza­sy, od­ku­pić wi­ny
I choć jesteś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 17 czerwca 2018, 19:52

na głupiego

odet­nij głupiemu głowę...
da nogę 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 17 czerwca 2018, 17:34

wybie.raj !

zbliża się dru­ga tura
szu­kam z lat dawnych
swo­jego sobowtóra 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 17 czerwca 2018, 11:34
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

dzisiaj, 19:23piórem2 do­dał no­wy tek­st Kto ko­lana ugi­na, czer­pie [...]

dzisiaj, 19:19Badylek sko­men­to­wał tek­st Myślisz, ze da sie [...]

dzisiaj, 18:09danioł sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

dzisiaj, 18:06danioł sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

dzisiaj, 17:47AMA sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:46cyt.adela sko­men­to­wał tek­st poeta ma wpływ na [...]

dzisiaj, 17:16yestem sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:14yestem sko­men­to­wał tek­st Świetnie uda­wała wy­racho­waną zołzę bez [...]