Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57665 wierszy.

Jej Powrót

Za szybą sa­mocho­du twój uśmiech
Jest jak zorze za­powiadające
Gorący słoneczny let­ni dzień

Po­tem wychodzisz za­my­kasz drzwi
To jest ja ten ge­nial­ny i piękny
Nad Bes­ki­da­mi lip­co­wy wschód

Następnie moc­no obej­mu­je­my przy­tu­la­my się
Jak na bałtyc­kiej plaży ułożyć ciało
Poczuć bry­zy og­rza­ne słońcem dobro

Wreszcie czu­je­my swój zapach
Rozpływa­my się w sma­ku ust
A do tej chwi­li nie ma porównania 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 grudnia 2017, 11:46

Posłaniec*

W po­nurej chacie
blis­ko okien
ob­le­pionych szronem
sie­dział smut­ny staruszek
zgra­białe palce
kreśliły kolejne
krzy­we litery
łzy ka­pały na 
mały skra­wek
sza­rego papieru.
Pi­sał list do nikogo
wspo­minał chwi­le
które za­tarł czas
bar­dzo chciał zat­rzy­mać
mo­men­ty szczęścia
lecz ok­rutna
śmierć już
trzy­mała go 
w swoich zim­nych ramionach
nag­le izba
stanęła w łunie
światła
to anioł skrzydlaty
otu­lił sta­ruszka swoim skrzydłem
po­pat­rzył tylko
i wyszeptał
to nie ko­niec twój
ale początek no­wej podróży. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 13 grudnia 2017, 11:10

***

Jestem
Wciąż tu­taj jestem

Od­dycham ciszą,
Która wyrzeźbiłeś
Pal­ca­mi słów,
Których wciąż mi za mało.

Spaceruję
po świecie
ut­ka­nym
z pajęczy­nyT­wo­jej obecności
której pająk czasu
nie chce zapleść

Jestem,
Wciąż tu­taj jestem,
Ale popęka­ne serce
Bi­je już co­raz słabiej ... 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 13 grudnia 2017, 10:35

adresat nieznany

tam­ta zi­ma wciąż mi się śni
nos na szybie
za­pach świeżej drożdżówki
i uśmiech
ciepły jak lam­pa za­wie­szo­na nad stołem

blask og­nia
grający na kaflach
przez niedom­knięte drzwi

gasną światła
roz­my­wa się obraz
ale we mnie wciąż będzie żył
ten stół
tam­ta zima
te okna
i dom pod naj­tros­kliw­szym aniołem 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 13 grudnia 2017, 09:54

* * *

Lwy za­siadły w kręgu
Opłakując ry­kiem zmarłego,
Sępy la­tają wokół
Nad głowa­mi, w oczekiwaniu,
Nad mar­twym ciałem
Leżącym bezwładnie,
Królo­wie ry­kiem dają sygnał,
Ce­remo­nię czas rozpocząć.

Miałem w głowie pe­wien koszmar,
Leżałem na­gi wśród kobiet,
Kły ich i pazury
Od­ry­wały frag­menty ciała mego,
W krwi kałużę wbi­ty wzrok,
Żywym pożarty,
W końcu martwy. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 grudnia 2017, 04:24

* * *

Na pew­no już śpisz otu­lona światłem księżyca
Może jed­nak pat­rzysz w at­ra­men­tową czerń nocy
Ty­le masz jeszcze do po­kaza­nia światu i mnie
Tak dużo niewy­powie­dzianych wspom­nień w Nas
His­to­rie, które łączą w bólu i śmiechu...
Sen mąci [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 12 grudnia 2017, 23:32

O tobie

Obudzmy się obok siebie ra­no,
Spójrzmy w nasze pla­ny abyśmy nig­dy nie stra­ci­li wiary w siebie,
Nie ważne czy noc ciem­na ,czy pus­ty­nia sucha jak mo­je ser­ce bez ciebie. Ja zaw­sze będę przy to­bie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 12 grudnia 2017, 22:43

łożysko

od ściany ja
bo ściany to płacz
bo ściany mnie budowały
nig­dy nie wyrzeknę się ściany
na­wet na ucho
z dru­giej stro­ny rozłożona spoczy­wa an­na karenina
między wier­sza­mi ty
dob­rze ci 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 12 grudnia 2017, 22:14

* * *

być al­truistą
rzad­ko dziś
spo­tyka­na rzecz

wyz­być się wszystkich
zachcianek i do­god­ności
- no skądże
prze­cież to grzech

w popłochu codziennego
zachłan­ne­go bytu
ciężko o drobną
i de­likatną przysługę

usiądź kiedyś
od­pocznij

ro­zej­rzyj się
dookoła

pochłaniaj
to niewinne
piękno

i po­wiedz mi 
wtedy

czy
egoizm
ma ja­kikol­wiek
sens? 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 12 grudnia 2017, 21:50

* * *

za ok­na­mi wciąż żal
uno­si się wśród życia
skażonym powietrzem

za drzwiami wciąż serce
po­zamy­kane od wewnątrz,
obojętność prze­myka dłońmi

w duszy wciąż klucz
w sa­mot­ności ukryty,
przekręcił się w czas 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 12 grudnia 2017, 17:22
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 13:03Inmate do­dał no­wy tek­st Nie każde­go stać na [...]

dzisiaj, 11:38LiaMort sko­men­to­wał tek­st Zawsze jest ja­kieś niebo [...]

dzisiaj, 11:34I.Anna sko­men­to­wał tek­st Nie proś o zbyt [...]

dzisiaj, 11:34Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Męskie dzieciństwo... ... od [...]

dzisiaj, 11:29Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Entliczek, pętliczek, za sznur­ki [...]

dzisiaj, 11:29I.Anna do­dał no­wy tek­st Ciemną nocą

dzisiaj, 11:27Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Brak działania nie uwal­nia [...]

dzisiaj, 11:23Naja sko­men­to­wał tek­st Świadomość

dzisiaj, 11:21Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

dzisiaj, 11:19Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Nic bo­wiem nie czy­ni [...]