Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57049 wierszy.

o wrodzonych wadach serca i innych chorobach

jak wiele trze­ba przeżyć
żeby dało się powiedzieć
to nic*
w ciepłej krwi z przeg­ry­zionych warg
usłyszeć mod­litwę o wodę
z dru­giego końca świata

w mil­czącym śpiewie bożych
rąk
wzras­tać śmier­cią jak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 22 czerwca 2017, 20:06

gdy łka­nie skrzypiec
na czte­ry stru­ny świata
ave kuleje 

haiku
zebrał 5 fiszek • 22 czerwca 2017, 19:07

nie czas i miłość

poez­ja to tyl­ko jed­no słowo

roz­wle­kane niemiłosier­nie w nieskończoność

może kiedyś opo­wiesz im, jak to jest być moją drugą połową
jak to jest być mną 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 czerwca 2017, 13:13

- - -

Odtwórz
wi­tam
w zgliszczach
upadłych nadziei

gdzie czy­jaś dłoń
na opa­mięta­nie jutra
po­sy­pu­je głowy
po­piołem

by już nie było
za późno na uśmiech
oczu
 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 czerwca 2017, 12:37

to­perz

bzyknęła mucha
koło
nieto­perza ucha

to­perz ją za­bił

dlacze­go, nie py­taj
długo po­tem - krwa­wił

by głupot nie wy­ga­dy­wać
wsłuchuj się w życie, nie czy­jeś szumy


Odtwórz  

fraszka
zebrała 2 fiszki • 22 czerwca 2017, 12:20

wojna

Odtwórz
żywe tru­py, próbują po­ciągnąć za sobą jak naj­więcej swoich ofiar
a więc płaczą, skomlą, wrzeszczą że nie pot­rze­bują li­to­wa­nia się nad ni­mi
w głębi duszy, krzyczą przy­tul, po­ciesz
gdy ot­rzy­mują ciepło, posądzą o za­nied­ba­nie

śla­dy za
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 czerwca 2017, 11:37

praw­da kłam­stwa

by­leja­kość
o nędznej pod­szew­ce
za no­gi złapa­ne
ku­la­we szczęście
najgłośniej za­wodzi
pier­wsze grając skrzyp­ce

to dob­rze
że ko­biety noszą pier­si przy so­bie
pier­si po­win­ny mieć właści­ciela
zaw­sze w jed­nej oso­bie
far­bo­wa­ne blon­dy­ny
to tyl­ko bar­dziej
sztuczne dziew­czy­ny

nie ko­lor włosów
ro­zum zdo­bi
 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 czerwca 2017, 11:29

Do Chusteczki

wypluj
słowo każde
które cię uwiera

w usta
...
 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 czerwca 2017, 11:11

nie-haiku

ach ty niebo

do ciebie zaw­sze
oczy wra­cają

owie­czki smętnie
po cy­ta­tach la­tają

a wil­ki... śpią?
 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 czerwca 2017, 11:08

nie-haiku

roz­juszo­ne sępy
ty­tułem wstępu
drą sza­ty, pożerają mięso
na kościach, dzioby tępią
wciąż mu­tują, by na końcu
w os­tat­nim ak­cie odsłony
kości pożreć
wszys­tko to w za­cier­ce
sym­pa­tyczne­go
at­ra­men­tu

013
 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 22 czerwca 2017, 11:03
Aktywność

dzisiaj, 01:15eskimo sko­men­to­wał tek­st od zaw­sze kłaniamy sięwscho­dom [...]

dzisiaj, 01:12eskimo sko­men­to­wał tek­st Piękne i prędkie pow­ro­ty [...]

dzisiaj, 01:04Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st od zaw­sze kłaniamy sięwscho­dom [...]

dzisiaj, 00:54yestem sko­men­to­wał tek­st Czyli szczu­ry

dzisiaj, 00:41skorek sko­men­to­wał tek­st Leave with Leafs

dzisiaj, 00:20skorek sko­men­to­wał tek­st Czyli szczu­ry

wczoraj, 23:46yestem sko­men­to­wał tek­st Dla jed­nych pus­ty­nia, dla [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st - Wiesz czym pachną [...]

wczoraj, 23:41yestem sko­men­to­wał tek­st Dalej go nie wyr­wałaś? [...]

wczoraj, 23:34piórem2 sko­men­to­wał tek­st Lekko sta­pać czy lekką [...]