Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 58506 wierszy.

Pod kapeluszem

Od­bi­jam się od ścian
Bezwładnie
Ocierając o skra­wek nieba
Chy­ba nic mi już nie trzeba

Ni spa­ceru w wy­sokich trawach
Ni kro­pel słońca pod ko­niec lata

Lu­bię się cza­sem zgubić
Błądzić wsród po­miętych trosk
Szu­kać zwa­dy bezpodstawnej
By siebie nie stra­cić jak dawniej

Ni nadziei, grzechów, marzeń wszelakich
Ni chwil słabości czy za­kusy obojętności

Mam w schow­ku naiw­ności garstkę
Częstuję się nią gorliwie
Sycę się każdą chwilą
Ka­len­darzem gar­dzę i godziną

Ni se­kun­da, do­ba mnie ponagla
Ni de­kada czy ćwierć wieku mierzi 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 6 grudnia 2018, 01:29

Pejzaż naszego czasu

Ta­ki świt
dos­ta­je się nie często
z tą drogą szaloną
wstającą we mgle pijaną
w pli­sowa­nej spódnicy
na krzy­wych nogach

We­lon z si­wego pejzażu
tańczy przed słońcem
wschodzącym leniwie
oddechem
uja­dający pies w mroźne powietrze

Jest ta­ki obraz
si­ny na ścianie
w sta­rej chacie
a w ra­mie zamknięta
święta rodzina
z miską chipsów
przed telewizorem
ze zgrzewką piwa... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 6 grudnia 2018, 00:02

Inaczej

w smo­le płuca skąpałeś
cały jes­teś w sadzy
to­niesz teraz
po­wiet­rza ci brak
szu­kasz wyjścia
dry­fujesz w myślach
wspom­nień się chwytasz
kiedy obok jest
i dobrze
może zrozumiesz
iluzją się nie napoisz
twarz nie ta
i ser­ce ja­kieś puste
ale to już wiesz,
bo tle­nem jestem 

wiersz • 5 grudnia 2018, 22:43

Tak kruchy płatek,
w piękno bieli nie zmienia,
kryształ istnienia. 

haiku
zebrał 3 fiszki • 5 grudnia 2018, 20:39

O Ojcu Rydzyku

Jadą po człowieku
By błotem ob­le­pić
Py­tam się za­tem
Cóż złego na Bo­ga
Zro­bił ten człowiek 

wiersz • 5 grudnia 2018, 07:57

ADWENT 3

Boże Oj­cze Wszechmogący
Kształtem przestrzeni
Mową obrazu
Mu­zyką ekranu
Pieśnią ko­biety i mężczyzny
Tchnij
Wzruszenie
Przyśpie­szo­ne tętno
Szlochanie
Spieko­ty twarzy
A ja już będę prorokował
Zdaniami
Wersami
Może ktoś przeczy­ta usłyszy
I po­myśli żeby być dobrym 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 4 grudnia 2018, 11:24

Łańcuch...

Pocze­kaj jak zbiorę
każdą łzę z podłogi
za­nim zamarzną
mo­je pal­ce od zimna

Naw­lekę je na nić
jak najpiękniejszy
łańcuch na choinkę
gdzie po­tem usiądę

Przy­tulo­na do Ciebie
by wy­pełnić płuca
słod­kim zapachem
nad­chodzących świąt...


4.12.2018 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 4 grudnia 2018, 09:29

Ogień

Ty jedyny
Wznieciłeś w zgasłej me­go życia
Supernowie

nie ma Cię

zos­tał mi po Tobie
gasnący płomień

G. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 4 grudnia 2018, 02:07

# moment

ułożona między kartkami
w zbio­rze in­tymnych liter
pachnę kredą,
- blaknę aby znów wyos­trzyć szkic
staję się treścią

* wsłucha­na w nas­trój wiat­ru - wsiąkam w ziemię, pa­ruję - wra­cam z deszczem
- Jes­tem  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 4 grudnia 2018, 00:32

Podsumowanie

Za­cięła mi się wrażliwość
w porcie
gdy głuchy sy­reny dźwięk
w słoiku pejzażu
ug­rzązł tępo

Jeszcze po­biegła bez łba kura
i uderzyła o sta­re drzwi komórki
to my
z gar­bem wy­roków bożych
pełnych miłości i krwi
nie wiemy czy się modlić

Spo­cone w pościeli
tracą os­trość sny
choć jeszcze poprzednie
nie wy­bielo­ne w praniu
gdzie na po­duszce nasze łzy
i sza­re słowa
w kub­kach po kawie... 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 3 grudnia 2018, 21:35
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 17:29rudolf88 do­dał no­wy tek­st Jedyne wspom­nienie ja­kie mam [...]

dzisiaj, 16:58motylek96 do­dał no­wy tek­st Stracony czas jest nieod­wra­cal­ny, [...]

dzisiaj, 14:55wonderful348 do­dał no­wy tek­st Wiem jak trud­no jest [...]

dzisiaj, 14:52carolyna sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]

dzisiaj, 14:42Eufemia do­dał no­wy tek­st Wszystko jest po coś [...]

dzisiaj, 14:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]

dzisiaj, 14:07carolyna sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:30AnnMaria do­dał no­wy tek­st Cierpienie uczy po­kory.  

dzisiaj, 12:59RozaR sko­men­to­wał tek­st Humoreska nie­dziel­na