Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 56920 wierszy.

* * *

Ciułacze żni­wa siew­cy na ścier­nisku życia:
pus­ty kłos psze­niczny mar­twe­go ciała.
Niebies­kie pta­ki nie sieją, a zbiorą je­go ziarna. 

wiersz • 28 kwietnia 2017, 21:46

zazębienia

po­za sobą mam tyl­ko ramę
- płaszczyznę wklęsłą - 
do której nie da się już przylepić
żad­ne­go spojrzenia

a wciąż co ra­no
tym nieobec­nym wzorkiem
pow­tarzasz mi że kochasz

ale nie wiem już jak można kochać
tak bar­dzo tęsknie
jak ty

do ko­goś innego 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 28 kwietnia 2017, 21:25

Dbałem o nie

Pta­kami mo­jego dzieciństwa
były wrony
i wy­nosiłem im w alu­miniowym gar­nku resztki
wśród komórek
ścieżką po­sypaną popiołem

Na us­mo­lonym sadzą śniegu
cze­kały na obiad
w udep­ta­nym kole
i uderzałem pa­tykiem w garnek
by słyszały
że dbam o nie

Zla­tywały głod­nym stadem
z cmen­tarnych drzew
za­topionych w po­piela­tym niebie
i opar­ty o ścianę komórki
ssąc landrynkę
czułem niebo w gębie

Mogłem stać tam godzinami
a przy nodze sie­dział pies
o ludzkich oczach
i dra­pał grzy­biejący grzbiet
zajęty prze­mija­niem rzeczywistości... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 28 kwietnia 2017, 17:52

piękno

- „tak, chy­ba jed­nak Ci się podobam”
- „Fred­die, zgłupiałeś?”
- „nie, zaw­sze byłem głupi”
- „a nie zro­biło Ci się gorzej
od ja­kiegoś czasu?”
- „nie, chy­ba nie”
- „to dlacze­go mówisz ta­kie rzeczy?”
- „jes­tem ład­ny, jestem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 28 kwietnia 2017, 17:00

* * *

Na wzgórzu stoi dom,
dnia nie opuszcza mrok,
przyśpie­szmy więc swój krok,
przyśpie­szmy, czas by biec...

Księżyc wciąż w rozkwicie,
deszcz pa­da obficie,
dla swych ciał nakrycie
zna­leźliśmy tu i wycie
wiat­ru przecze­kaj­my razem,
pod dachem, wewnątrz domu...

Roz­pa­lony piec,
sucha do­mu część,
łóżko jeszcze całe,
da­lej, leż...

Niebo przeszy­wa błysk,
słychać burzy ryk,
twój prze­rażony krzyk,
spo­koj­nie mo­ja piękna,
jes­teś tu bezpieczna,
bez obaw me śliczności,
zam­knij oczy swe
i udaj się do krain snów! 

wiersz • 28 kwietnia 2017, 16:30

* * *

Wskocz do je­ziora
Gdy księżyc rzu­ca światło na nie 
Za­nurz się w 
Poświacie je­go bla­dej
Gdy biel op­la­ta ciało
I za­myka oczy
I od­biera siły na 
Walkę ze snem
Tońmy
Traćmy od­dech
Bez­kresną jest toń
I mroczną
Niez­na­ne
Niez­ba­dane dotąd
Pod­dajmy się
Mu­simy utonąć 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 28 kwietnia 2017, 16:29

* * *

Autos­tra­da królów zos­tała ot­warta
Dro­ga cała ze złota
I kryształowe zna­ki
Gro­madzące próbujące schwy­tać księżyc
I uwięzić go w so­bie
Sta­wiając na straży
Ba­rier­ki ze sreb­ra czys­te­go
By drogę zacho­wano w czystości [...] — czytaj całość

wiersz • 28 kwietnia 2017, 16:28

* * *

Umieram w wyob­raźni
Bez po­wodu
Og­nisko do­gasa
Noc w roz­kwi­cie
Wciąż da­leko do świ­tu

Ry­sujący gałązką w ziemi
Zna­ki wy­rażające myśli
Zas­ta­nawiam się nad po­wodem
Ja­ki jest powód na­dejścia no­cy
Czy to [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 28 kwietnia 2017, 16:26

* * *

Choć na imię masz Malina,
nie jes­teś zbyt słodka.
Ale ja Ci źle nie życzę:
niech Cię... szczęście spotka! 

wiersz • 28 kwietnia 2017, 15:42

jeśli jesteśmy tu, by żyć

"- [...] Pan uważa, że dusza is­tnieje, tak?
- Nies­te­ty. To ra­na, która wciąż krwa­wi i nig­dy się nie goi"
- E. E. Schmitt.

wpleć mi między palce
najlżej­sze z uderzeń twojego
serca
bym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 kwietnia 2017, 14:13
Aktywność

wczoraj, 23:47fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 23:47fyrfle wy­powie­dział się w wątku Neologizmy

wczoraj, 23:06Pankreator sko­men­to­wał tek­st zazdroszczę pta­kom za­pachu po­wiet­rza [...]

wczoraj, 22:59PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st ...najtrudniej zwy­cieżyć sa­mego siebie..  

wczoraj, 22:53PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Na lu­bienie trze­ba so­bie [...]

wczoraj, 22:42szpiek sko­men­to­wał tek­st O his­to­rii, pat­riotyz­mie i [...]

wczoraj, 22:39Żółty sko­men­to­wał tek­st zazdroszczę pta­kom za­pachu po­wiet­rza [...]

wczoraj, 22:34Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Podobno miłość jest śle­pa [...]

wczoraj, 22:22stepbyson sko­men­to­wał tek­st Sztuka pow­sta­je pod wpływem [...]

wczoraj, 22:21Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia