Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57190 wierszy.

Obłuda

Wol­ność i demokracja
cóż to ta­kiego
kiedy wokół rządzi
cwa­niac­two
zniewo­le­nie autosugestii
ku­mo­ter­stwo i prze­moc
na co­ko­le mamony
zbu­do­wa­ne
bez­wol­ne ple­mię
jas­ki­niowców
egoiz­mem wal­czące
ja­ko tym je­dy­nym orężem
w tej woj­nie krzyżowej
glo­ry­fi­kującej
ducho­we manekiny

w żywe oczy kpiące
z Dekalogu  

wiersz • 19 sierpnia 2017, 17:06

***

Lęgo­wy pa­sożyt milicjanta
pod­rzu­cony do wspólne­go gniazda
Bez­myślnie pałujący
niewin­nych pod porękę
 po­sadzo­ny z ku­mo­ter­stwa na urzędzie
ku pot­rze­bie białorus­kiej pre­mii
z ra­mienia upar­tyj­nienia u czer­wo­nej gwar­dii
wy­pa­siony brzuszek eme­ry­tur­ka wcześniej­sza
dla roz­ryw­ki po­lo­wa­nia na niewy­god­ne poet­ki
przy­pięta do pa­sa [...] — czytaj całość

wiersz • 19 sierpnia 2017, 16:56

Wodzirej

Pro­sem kłaniał się w obłoku
z liścia dębu strzepnął rosę
brzózki tańcem zauroczył
wiotką ta­lię brał fok­stro­tem

Gry­ka wi­rem kołysa­na
w ec­ru dziat­ki swe ub­rała
jędrne kłosy w pszen­nym tran­sie
zachwa­lały zbiory raźnie

A ty syn­ku ma­min­synku
niedo­ro­biony pu­pil­ku
tyczkę z kresów przyg­ruchałeś

że ty książę ci się zda­je
bo jej sięgasz aż po pępek
 do zy­del­ka przy­rośnięty 

wiersz • 19 sierpnia 2017, 15:35

***

Zem­sta ma smak przegranej
nig­dy nie bo­li nieba
ona krzyczy milczeniem
to jej służą żywioły
zem­sta budzi demony
w zemście stają zegary
zem­sta jest sprawą Bogów
w Bo­gu rodzi się człowiek 

wiersz • 19 sierpnia 2017, 15:28

miała baba

Stry­jen­ka mieli sios­trzeńca
chłopaczka skwar­ne­go
który się spec­ja­lizo­wał w za­dymach
na rzucającego


przy okaz­ji lan­so­wania siebie
na poczcie w prze­gięciu
pod­czas ochocze­go ap­lauzu
ochoczej [...] — czytaj całość

wiersz • 19 sierpnia 2017, 14:24

Ten obcy w swojskiej korporacji

To byłby niezły mo­tyw
ksiądz opłaca­ny z po­datków
na zwyczaj­nym eta­cie

a in­ten­cje od­pra­cowy­wane w Ca­rita­sie
w ra­mach wo­lon­ta­riatu
wte­dy nikt by so­bie nicze­go nie uzur­po­wał
przy [...] — czytaj całość

wiersz • 19 sierpnia 2017, 07:59

*

ten let­ni pros­ty wiatr
dueci mnie jak wietrzyk... 

wiersz • 19 sierpnia 2017, 05:40

doba dobra

dob­ry człowiek to ty­ko chce
dob­rze zjeść
dob­rze wypić
i dob­rze się napalić

z przyjaciółmi
i psami

czas w ze­gar­ku upływa mozolnie
nie to, co przy okrągłym stole


tra­wa wys­ta­je nam z butów
tra­wa wys­ta­je nam z kieszeni


a jeśli są rzeczy
których nie wy­pa­da ro­bić przy mat­ce naturze

to dzięki bo­gu 
za og­nis­ko domowe
i lodówkę  

wiersz
zebrał 3 fiszki • 18 sierpnia 2017, 20:48

zjawię się

snem przyjdę a
jeśli wybudzisz
na dru­gi bok przewróć
by dośnić
jawę

nieus­tające trwanie


Cris 16.08.2017r. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 18 sierpnia 2017, 20:16

Patioa

myślałem że mnie nie ma
to na nic było to zni­kanie, ko­leżan­ka mi powiedziała
A ja tyl­ko stałem, chwi­lami przy­siady­wałem na drew­nianym podeście
wy­ciągałem pa­piero­sa i pa­liłem do filtra
ona siadała koło mnie i pal­cem gro­ziła, a jed­nocześnie pou­czała, bym rzu­cił palenie
od­po­wiadałem moc­nym zaciągnięciem

(pro­siłbym o nieod­biera­nie te­go wier­sza ja­ko skłon­ność do lekkomyślności) 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 18 sierpnia 2017, 15:46
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 00:21Dr Ta­wian Stam­buła sko­men­to­wał tek­st Gdyby nie gra­witac­ja, nie [...]

dzisiaj, 00:15Paladin sko­men­to­wał tek­st Lubię myśleć, o od­ległych [...]

dzisiaj, 00:11Dr Ta­wian Stam­buła sko­men­to­wał tek­st Lubię myśleć, o od­ległych [...]

dzisiaj, 00:10lizzie sko­men­to­wał tek­st Poeta to dziec­ko, które [...]

dzisiaj, 00:04Paladin sko­men­to­wał tek­st Lubię myśleć, o od­ległych [...]

dzisiaj, 00:00MyArczi sko­men­to­wał tek­st Poeta to dziec­ko, które [...]

wczoraj, 23:59lizzie sko­men­to­wał tek­st Poeta to dziec­ko, które [...]

wczoraj, 23:59Dr Ta­wian Stam­buła sko­men­to­wał tek­st Lubię myśleć, o od­ległych [...]

wczoraj, 23:58lizzie sko­men­to­wał tek­st Poeta to dziec­ko, które [...]

wczoraj, 23:56MyArczi sko­men­to­wał tek­st Poeta to dziec­ko, które [...]