Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 55279 wierszy.

bardzo niż bardziej

I że mi­mo odszedłem
zauważyć to możesz
że gdzieś z tyłu tam stoję
Ciebie wspieram i 

ki­bico­wałem zaw­sze Tobie
to nie zaw­sze okazywałem
bym nie chciał byś upadł nigdy
mój przy­jacielu wzleć
na wyżyny wzleć
o ciężkiej nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 lipca 2016, 14:42

*Królowa Nocy*

Odtwórz

Dziec­ko we krwi, oczy we mgle,
ser­ce na zaw­sze kocha Cię.
Przeszłość we łzach, w pułap­ce zła,
tak bar­dzo chcę wy­dos­tać się.

Królo­wo No­cy, pochłoń w twe oczy dziś mnie.

Pew­ne­go dnia zja­wił się on -
potwór imieniem Al Ko­hol ...
matkę mą zjadł, pożarł mój dom,
szczęście po­tar­gał w ka­wałków sto.

Królo­wo No­cy, pochłoń w twe oczy
dziś mnie już na zawsze,
w rękach twych duszę mą miej.

*Dla Joasi* 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 lipca 2016, 14:41

introdukcje

niezidentyfikowany
cho­ciaż spa­ceru­je po par­ku widziano go wśród żywych
pe­sel wy­robiono dowód również

zadziorny
ale lu­bi spokój sze­lest liści
wy­cie­czki w po­la wi­dok kołyszącej się trawy
roz­mo­wy z dziewczyną

wewnętrzny spokój przy­pomi­na skałę
al­bo pagórki
często o nich marzy
po­rośnięty drze­wami zerka [...] — czytaj całość

wiersz • 22 lipca 2016, 11:46

Regres.

miłość
tu gwiaz­dy spo­tykają się z niebem

za­mykam oczy
krzyżuje ręce
i nikt mi Cię nie za­bie­rze

tyl­ko zaz­drość

strąca świętych do morza
i śpiewa cho­re kołysanki 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 lipca 2016, 11:21

do poezji trzeba mieć łeb na karku

inaczej to tyl­ko słońce się śli­ni do nieba
i błękit ocieka znudze­niem jak tra­wy bez wiatru
upał i sześćdziesięciolet­nia ku*wa nie może już
mówić dla­tego trzy­ma ot­warte us­ta dla niepoznaki

ro­zumie że ogródek nie jest już [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 lipca 2016, 10:59

Wolność

Niewiele z te­go zos­tało
Czym ko­zak
By­wał na ste­pie

Do­mek
W którym żyje­my
Za­cieśnił i zma­lał
A ruch każdy
Zgod­ny być mu­si
Z pra­wem
I wier­ny idei

Nas­tały tu­nele działania
Pokrętne drogi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 22 lipca 2016, 09:55

otu­leni cudem
w swych pie­rzach przebierają
we­selą chwile 

haiku
zebrał 6 fiszek • 22 lipca 2016, 08:38

Senna ospałość

sen­na ospałość
let­niego popołudnia
rozleniwia
na­pełniając ciało
dreszczem rozkoszy
wy­ginając w łuk
prężące się
mięśnie
de­lek­tując się
na­pięty­mi muskułami
w rozgrzanym
po­wiet­rzu
pok­ry­wając ciało
kro­pel­ka­mi potu
sączący­mi się
wzdłuż kręgosłupa
zwilżając
głębię
odczuć
przenikającą
spaz­ma­mi rozkoszy


***
Dział: Erotyki
***
Zbig­niew Małecki 

erotyk • 22 lipca 2016, 05:04

malownicze wzgórze

wys­tar­czy wy­ciągnąć dłonie ku niebu
gdzie słońce za ho­ryzont zachodzi
uwodzi­ciel­skie uczu­cie
opuszka­mi gra­niczysz z ciepłem złoto og­nistej czerwieni

jak nie z tej ziemi


Krys­ty­na A.Sz. 21.07.2016r. 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 22 lipca 2016, 03:20

Nocne igraszki

Jest ba­jecznie kolorowo
Stoisz mi nad głową
Czuję od­dech bar­dzo blisko
Mmmm jest ja­koś ślisko.

Wzdycham moc­niej i się kręce
Czuję blis­ko Two­je ręce
Rzu­casz mnie już na łopatki
Nie mam ruchu masz me zadki.

Gdzie bieliz­na się podziała
Goła strona
 [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 5 fiszek • 22 lipca 2016, 00:11
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 13:10Banitka sko­men­to­wał tek­st Sangreal

dzisiaj, 13:09Banitka sko­men­to­wał tek­st Nie is­tnieje poświęce­nie god­ne [...]

dzisiaj, 13:07fyrfle sko­men­to­wał tek­st Trudno o porządek w [...]

dzisiaj, 12:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Miłość by­wa śle­pa, ale [...]

dzisiaj, 12:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Poeta i myśli­ciel w [...]

dzisiaj, 12:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jest wiele dob­ra, które [...]

dzisiaj, 12:45krzyż sko­men­to­wał tek­st Nie is­tnieje poświęce­nie god­ne [...]

dzisiaj, 12:44Adnachiel sko­men­to­wał tek­st zaplątanie

dzisiaj, 12:35Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Ludziom, którzy ze źródła [...]

dzisiaj, 12:30wdech sko­men­to­wał tek­st Stambulizacja pra­wa to je­dyna [...]