Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 55970 wierszy.

Ułudy

fałszy­we schronienia
ludzkiego myślenia

w klep­syd­rze umysłu
fatamorgany

piasek myśli
z jednej
do dru­giej półkuli
przesypywany

hologramy
gloryfikacji
na­macal­nej sytości

pochwała zastoju
uk­ry­ta w pełnej akceptacji
obec­nej osobowości

wszel­ka redukcja
tętna oraz impulsu
co zmienia
treści i znaczenia

na rzecz
zagłaskiwania
stereotypowego
głębi
postrzegania
 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 8 grudnia 2016, 18:31

Nienazwany

od­su­wam się od lustra
bo się boję że pokaleczę
swe bla­de dłonie

już z po­koju nie wychodzę
tam gdzieś za ro­giem czają się ludzie
co zmuszają do rozmów

od­su­wam się od ciebie
i od was
żeby nie popękać do reszty
zra­nione­go serca

po­wiet­rze też czys­te nie jest
a ja się tak bar­dzo boję przecież

przes­tałam więc oddychać...


De­dykuję: smut­ko­wi, co uśmie­chem no­si się na ustach 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 8 grudnia 2016, 16:51

* * *

na urodziny
życzysz mi
spełnienia marzeń

ale wiesz

to ty
jes­teś moim marzeniem 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 8 grudnia 2016, 16:00

Zaskoczenie

Roz­moczyła wo­da grudzień
wiatr poz­ry­wał igły ru­de
w lodzie piasek przemarznięty
dum­ny bażant przemoknięty

Czy to wios­na już tak prędko
czy to zi­my tyl­ko piętno
czy to aż je­sien­na fa­nabe­ria  [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 8 grudnia 2016, 14:23

Kont(akty)

zdjął koszulę
ściągnął spodnie
na­pił się wina
usiadł wygodnie

paradoksalnie
wszys­tko mu zwisa
a tu­taj proszę
ero­tyk napisał

o war­tość tekstu
zad­ba reklama
tak wier­sze powstają
tak poez­ja upada 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 8 grudnia 2016, 11:54

Wiara

Płyne myśla­mi, przez ocean trud­nych wy­borów, ciężkich sy­tuac­ji kreowa­nych mi­lionem po­rażek. Twar­do stąpam po załata­nym pokładzie sta­wiając żag­le na wiatr nadzieji. Wy­pat­ru­je kruków na niebos­klo­nie, by zna­leźć drogę do Ody­na stwórcy. Pieśń [...] — czytaj całość

wiersz • 8 grudnia 2016, 06:14

Żona

Jest niczym sta­jen­ka
Cicha i miła
Ale jak to sta­jen­ka
Do­syć chłod­na
Przez jej dach
Cza­sami pa­da deszcz
A na­wet burze
Cza­sami też
Za­myka i cichnie
Jak na sta­jenkę
Jest dość so­lid­na
I można na nią liczyć 

wiersz • 8 grudnia 2016, 03:55

Cichy zabójca

Częste zwroty
Rzad­kie wzloty
Szczęście sprzyja
Choć przemija
Cza­sem staje
Lecz na chwilę
By poderżnąć
Twoją szyję 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 grudnia 2016, 22:56

***

Języ­ki nasze są żartem,
Formą na miarę rozumów
spon­ta­niczności martwej
dźwięczności szumu

Więc proszę: z ulot­nych piękności
Ludzkim zwycza­jem wilczym
Nie od­rzyj chwi­li do kości;
Tym ra­zem wspólnie pomilczmy. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 7 grudnia 2016, 20:58

* * *

Dzień dobry.
Pop­roszę szmatę,mam porządki.
Zetrę z siebie twój dotyk,
słowa i ko­lor oczu.
Niech szma­ta pochłonie aro­mat miłości.
Układam,
tam nadzieja,tam radości
i jeszcze je­den sto­sik z ob­razów marzeń
naszej wieczności.
Sprzątam,ścis­kam,wykręcam słone potoki
niech zabłyśnie czys­tość nicości.
Zmęczo­na,przed lus­trem oglądam odciski
cze­kane­go uk­radkiem uczucia.
Jeszcze po­tar­gam włosy ugłas­ka­ne twoimi dłońmi,
jeszcze zdmuchnę ciężar powiek,
co pod ni­mi dialog z monologiem.
Pos­przątałam po miłości.
Jutro,
płuczę,ścis­kam,wykręcam słone potoki...
 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 grudnia 2016, 19:12
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 17:44M.M. sko­men­to­wał tek­st Jak mogę tęsknić za [...]

dzisiaj, 16:10tomek43i sko­men­to­wał tek­st Zapuściłym wun­sy.  

dzisiaj, 16:02Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st paździerz ce­leb­ry­ta, czu­je się [...]

dzisiaj, 13:53Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st co jeszcze zwod­nicze­go i [...]

dzisiaj, 13:46szpiek sko­men­to­wał tek­st zalożonego paździe­rza nie opuszcza [...]

dzisiaj, 13:09natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st cry

dzisiaj, 11:34Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Codziennie budzę się piękniej­sza, ale [...]

dzisiaj, 11:33Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Lubje pi­rogi.  

dzisiaj, 11:33Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Zapuściłym wun­sy.  

dzisiaj, 11:02Indygoo sko­men­to­wał tek­st Codziennie budzę się piękniej­sza, ale [...]