Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 55285 wierszy.

ułożył sobie
mar­twą na­turę w głowie
ożywi w tobie 

haiku
zebrał 21 fiszek • 20 września 2016, 22:29

Czyżby jesień?

Jedzie autobus
A wraz z nim tłum
Lecz na schodach
Leżą dwa kasztany
Je­den duży dru­gi mały
Brązo­we, a brzuszek biały
Jak to mają w zwycza­ju kasztany
Skąd się tam wzięły i po cóż?
Nie wiem, kończy się mo­ja podróż
A kasztany?
Tur­lają się od ściany do ściany

Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 20 września 2016, 21:27

* XIX *

Tej je­sieni niech się zmieni
wszys­tko we mnie już na lepsze.
Ci co mają mnie wciąż za nic
niech odejdą, już na zawsze.

Kocham Cię, Joasiu moja,
będę dob­ry te­raz dla nas.
Oprócz nas jest tyl­ko Marek,
co okaże [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 20 września 2016, 20:36

ostatnie pożegnanie

Je­sień ple­cień co przeplata
- ani trochę lata
Czar­no -biała twarz
Omi­ja mnie świat
W na­wiasie głowy
Mam bezradność
Kil­ka suchych uścisków
Chce po­cie­szyć Ciebie

- nie umiem 

wiersz • 20 września 2016, 18:23

* * *

Chcę słuchać Two­jego głosu
A je­dyne co słyszę to
Cisza
Mar­twa jak roz­mo­wy między nami

Chcę znać Two­je myśli
A je­dyne co znam to
Za­rys moich dłoni
Próbujących do Ciebie napisać

Chcę poczuć Two­je ciepło
A je­dyne co czuję to
Chłód
Naszej ciszy

Chcę być Twoją częścią
A je­dyną częścią ja­ka jestem
Jest by­cie częścią
Łóżka, z które­go nie chcę wychodzić

Chcę być kimś
Gdy wciąż po­zos­taję niczym
I obi­jam się o ściany pokoju
Poszu­kując miłości 

wiersz • 20 września 2016, 18:09

Zabranie (piosenka)

Odtwórz
Do­ceniaj swo­je życie ...
dob­ro­byt twój i zdrowie,
bo gdy go nie szanujesz
to karę przywołujesz.

Wszędzie wokół ciała
pok­ry­te wrzodami,
płyną też w rzekach
tok­sycznej wody.

Ludzie się modlą,
ale jest za późno,
bo gniew boży przyszedł
by zab­rać nas wszystkich.

Bądź dob­ry dla ludzi ...
nie krzywdź ich i nie wykorzystuj,
bo każdy kto krzywdzi
wy­biera drogę do piekła. 

wiersz • 20 września 2016, 16:38

jak w wolierze

Paw wchodzi, stroszy pióra
i ob­cu­je tyl­ko z pawiem.

Z pa­wiem nie pogadasz.

Nic,
tyl­ko pa­wia puścić. 

fraszka
zebrała 8 fiszek • 20 września 2016, 09:43

*** Mój Dom

bu­dowałam dom­ki z piasku
zaw­sze pochłaniał je ocean
bez­kres­na ot­chłań
zos­ta­wiając słone łzy

po­daro­wałeś mi dom
w swoim sercu
niezniszczalny
ciepły
bez­pie­czny

już wiem
że za­mie­szkam tu
na zaw­sze
z Tobą

De­dyko­wany ... N ღ

20.09.2016
Malusia_035Odtwórz  

wiersz
zebrał 12 fiszek • 20 września 2016, 09:41

Krwawa Czerń

Odtwórz
Jes­tem ta­ki zim­ny,
że nic nie czuję gdy mnie przytulasz
i bar­dzo się my­liłem, mając nadzieję
że oni wca­le nie są prawdziwi.

Owiń mnie czar­nym skórza­nym kocem,
bo to je­dyny sposób na zapomnienie.

Czar­na krwa­wość ...
byłem taki [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 20 września 2016, 07:36

* * *

Niektórzy są jak wiatr
Wpa­dają i sieją zamęt
Przew­ra­cają drzewa
Zry­wają dachy

Drze­wa zasadzone
po os­tatniej burzy
Z nadzieją iż
na­wet gdy­by jutro
miałby być ko­niec świata

Dachy postawione
na przekór żywiołom
ciał oraz dusz
gdy pa­dał deszcz łez
i wa­liły pioru­ny rozpaczy

Gdy usłyszysz wiatr
Nie ot­wieraj mu drzwi
Choćby skomlił
jak ran­ny pies
On tyl­ko jest przelotnie 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 19 września 2016, 23:02
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 21:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kanibal

dzisiaj, 21:27DorotaB sko­men­to­wał tek­st Człowiek w przy­rodzie znaczy [...]

dzisiaj, 21:25DorotaB sko­men­to­wał tek­st Głowa niszczy ciało. Jeśli [...]

dzisiaj, 21:23DorotaB sko­men­to­wał tek­st Człowiek im­pli­kuje so­bie zło, [...]

dzisiaj, 21:18Meron sko­men­to­wał tek­st Wółmen

dzisiaj, 21:14wdech sko­men­to­wał tek­st Hiob do bo­ga

dzisiaj, 21:13Meron sko­men­to­wał tek­st Kanibal

dzisiaj, 21:09veraikon sko­men­to­wał tek­st Hiob do bo­ga

dzisiaj, 21:07Paladin sko­men­to­wał tek­st Hiob do bo­ga

dzisiaj, 21:06veraikon sko­men­to­wał tek­st Hiob do bo­ga