Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57246 wierszy.

Pozory

wąskim szla­kiem niepowodzeń
przedzieram się
przet­rzeć szlak dziki
by dotrzeć
i zrozumieć
co kry­je się za liana­mi zamysłów

łat­wo drogą na skróty
pochopną oceną
udać się w to miejsce
gdzie po­zor­nie wszys­tko jas­ne jest
choć wi­dać tyl­ko cienie

niebez­pie­cznie
zbyt cicho
tak mówi mi zmysł
za­myśliłem się w chwili
gdy w od­da­li
ta­jem­ni­ca za­wiesiła na mnie wzrok

łako­my kąsek wpadł w jej sidła
nie spodziewa się
de­ter­mi­nac­ji w dążeniu
do zapoznania 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 4 czerwca 2017, 22:40

Bez granic...

Pragnę jak dziecko
bez ko­lej­ki wpaść
w mat­czy­ne ramiona
za który­mi tęsknie

Roz­dzielo­ne przez
stu kilometrową
między Na­mi odległość
i smut­ne wydarzenia

Cho­wam urazy
by usłyszeć w telefonie
Twój ukocha­ny głos
bo życie zbyt kruche jest...


Mamie...

04.06.2017 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 4 czerwca 2017, 21:12

listy nie do wysłania (2)

po­gubiłam spojrzenia
na dwor­cach zostawiłam
na ro­gach ulic nocą

kiedy chmu­ry jeszcze
padały
ja­kieś słowa między nami

trochę mnie ubyło
naj­bar­dziej od środka
nie żeg­nam się zno­wu

lecz też nie proszę byś został 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 4 czerwca 2017, 20:44

Kilka tysięcy mil

Ocean to nic
To tyl­ko kil­ka ty­sięcy mil
I choć te mi­le nas dzi­siaj dzielą
To ten ocean jest dla mnie nadzieją.
Wśród głębin,
Wśród ciem­nych od­chłani,
Wśród fal, które w klif uderzają,
Są spo­koj­ne taf­le wody,
Które uspokajają
I jas­ność nieba w so­bie odbijają...
Bo nie ma oceanu
Na którym sztor­my wie­cznie trwają.


~Mar­ty­na Rakowska 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 4 czerwca 2017, 20:00

Płatek za płat­kiem
Pi­woni kwiat ułożył
Czer­wo­ny dywan 

haiku
zebrał 5 fiszek • 4 czerwca 2017, 19:21

Obycza­jowych
Norm nam nie spełnia łóżko
Gdy się kochamy 

haiku
zebrał 4 fiszki • 4 czerwca 2017, 18:07

Zielo­ne Świątki
Wy­ciął mal­wy przyd­rożne
Człowiek bez Ducha 

haiku
zebrał 4 fiszki • 4 czerwca 2017, 12:41

dumka

pu­kał rozum
w rytm serca
ra­ny, otwórz !
mam nóż 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 4 czerwca 2017, 11:37

Sonet o końcu

Zasnę blis­ko twej po­wieki mi­goczącej jak brzask,
księżyca światło łas­ka­we utu­li nas sennie,
przy­pom­nieć mi będzie da­ne jak kochałeś mnie wiernie
Nie uga­si naszej przeszłości dzi­ki wrzask.

Ref­leksy na twoich rzęsach jak ro­sa zastygną, [...] — czytaj całość

wiersz • 4 czerwca 2017, 00:34

pachnące kwiaty
wy­rosły na polanie
uśmiech dziewczyny 

haiku
zebrał 4 fiszki • 3 czerwca 2017, 19:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 03:15JaJo sko­men­to­wał tek­st Każdy człowiek jest od­mienną [...]

dzisiaj, 03:11JaJo sko­men­to­wał tek­st Disco po­lo

dzisiaj, 03:05JaJo sko­men­to­wał tek­st Mogę wal­czyć z każdym O [...]

dzisiaj, 01:33Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st nie do­niesiesz śmier­ci którą [...]

dzisiaj, 01:21Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma już [...]

dzisiaj, 00:48skorek sko­men­to­wał tek­st Lewa idea

dzisiaj, 00:47Cris sko­men­to­wał tek­st Niekiedy war­to dać się [...]

dzisiaj, 00:36skorek sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma już [...]

wczoraj, 23:56misuniaa11 sko­men­to­wał tek­st „– To wódka? – [...]

wczoraj, 23:38Cris sko­men­to­wał tek­st Niekiedy war­to dać się [...]