Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 56892 wiersze.

* * *

Zbul­werso­wana życiem?
Pier­wszy dzień zaw­sze bo­li, ko­lej­ne dni także, za miesiąc powtórka. 

fraszka
zebrała 4 fiszki • 13 kwietnia 2017, 00:19

Ty wiesz ?

Trzydzieści lat temu
Na pla­cu za domem
Tam rosły drzewa
Nie było hałasu

Ta his­to­ria już była
Na uli­cy Sąsiedniej
Nikt wte­dy nie wiedział
Ten czas się skończy

Gdzie te­raz jesteśmy
Kim byłem
Dokąd idziemy

Kil­ka mi­liardów ludzi
Płacze na wi­dok cierpienia
Jut­ro sta­niemy bezradni
Obok siebie sami

Gdzie te­raz jesteśmy
Kim byłem
Dokąd idziemy
Może wiesz, może wiesz... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 12 kwietnia 2017, 22:46

Tu, gdzie chadza piekło i niebo.

nikt już nie chce walczyć
na noże gdy tępe os­trza

bez krwi jak bez emoc­ji
brnący w śle­pe za­par­te

ile ra­zy trze­ba zwątpić
by włas­ne zważyć grzechy

jak długo w nie spoglądać
żeby wy­dobyć sedno

co mu­si się jeszcze zdarzyć
byś się wreszcie opiamiętał

mój bied­ny bra­cie siostro
obojętny na ludzkie piękno 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 12 kwietnia 2017, 22:06

Smutną praw­da jest
Co dla nas najważniejsze
In­nym pyłkiem jeno 

haiku
zebrał 5 fiszek • 12 kwietnia 2017, 21:05

nieboskłon w pełni
w je­zio­rze pływa rybka
w noc złota połów 

haiku
zebrał 5 fiszek • 12 kwietnia 2017, 20:33

* * *

dob­rych ludzi po­nosi ten świat
w pier­wszej kolejności
niena­wiść niesiona przez wiatr

złość nie wy­pełnia włas­nej próżni
sko­ro wy­liczo­no wszel­ki kwant
na miłość nauki brak

po­za człowiekiem
wo­la istnienia
nie po­zos­ta­wia nic cenniejszego 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 12 kwietnia 2017, 20:29

To ona In­ka się na­zywa
Co mo­je ser­ce co dzień od no­wa zdo­bywa
Na­leżę te­raz do niej .
Mo­je ser­ce...ciało
Myśli i sny
Tyl­ko ja i Ty
Na zaw­sze ra­zem
Kocham dziś,jut­ro i chy­ba nie przes­tanę ;p
Bo kocham co dzień co­raz to mocniej
Kocham i pragnę
Moją Inkę kochaną
Jak tą nie osiągalną gwiazdę
Którą można co noc podzi­wiać
Mo­ja cud­na ..bos­ka ...zmysłowa ... In­ka..Ineczka...Inu­sia :*

12.04.2017


றĭℓℓ... ™

Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 12 kwietnia 2017, 19:47

Ewokacja

Ucichłeś la­ta temu
zwiał cię je­sien­ny wiatr
błąkasz się gdzieś wśród opuszczo­nych serc
szu­kając drogowskazów
do naszych wspomnień. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 12 kwietnia 2017, 19:37

radość

wycze­kiwa­na jak miły gość
wędru­je między smut­kiem a bólem
koi
przychodzi odchodzi

toczysz wewnętrzną walkę
pogodzić


Cris 12.04.2017r.
insp.Naja 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 12 kwietnia 2017, 19:20

jałmużna po

Odtwórz
gro­mada cieni bez blas­ku miłości pojednania
ciszą mil­cze­nia szeptów niena­syco­nych głosów
pożądli­wych po­tar­ga­nych z za­ciśnięty­mi dłońmi
które nie uwol­niły ziar­na w glebę
z błogosławieństwem

oszustów snów zła wszel­kiego bez granic
skruszo­nych za dnia cierpieniem
cóż was strzeże
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 12 kwietnia 2017, 18:36
Aktywność

dzisiaj, 20:50nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Głęboko cho­wane emoc­je kryją [...]

dzisiaj, 20:38yestem sko­men­to­wał tek­st boję się, że kiedyś [...]

dzisiaj, 20:30nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Głęboko cho­wane emoc­je kryją [...]

dzisiaj, 20:24piórem2 sko­men­to­wał tek­st Empatia to nie współod­czu­wanie, [...]

dzisiaj, 20:24PainWithoutLove sko­men­to­wał tek­st boję się, że kiedyś [...]

dzisiaj, 20:15yestem sko­men­to­wał tek­st boję się, że kiedyś [...]

dzisiaj, 20:08yestem sko­men­to­wał tek­st Zdrada ma w pełni [...]

dzisiaj, 20:03nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 20:01batram sko­men­to­wał tek­st Nie chroń siebie kosztem [...]

dzisiaj, 19:58yestem sko­men­to­wał tek­st no­gi - or­ga­ny [...]