Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 55070 wierszy.

* * *

Kiedyś mogłam mówić - szu­kam prawdy
Dziś wiem, że szu­kam no­wych głębin

By po trochu od­wi­jać złe myśli
By czyścić spojrzenie
I od­dychać świadomiej

Nie wiesz, że to ko­lej­ny zabieg
Ek­spe­ryment, który gdzieś głębiej
Mógłby nab­rać znacze­nia, gdy­by ktoś się zanurzył
Gdy­by ktoś chciał i umiał
Się dowiedzieć
O czym mówię w swo­jej głowie szeptem


Odtwórz  

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 12 sierpnia 2016, 13:56

***

wędru­jesz po mnie
wzrokiem
zagłębiasz się w najczulsze
za­kamar­ki duszy
przy­nosząc
błogi spokój

12.08.2016
Malusia_035Odtwórz  

wiersz
zebrał 13 fiszek • 12 sierpnia 2016, 12:28

Maleńkie marzenia

pod skle­pieniem mru­gaja­cych gwiazd
jest miej­sce na ma­leńkie marzenia
za dużo go nie ma
bo jest ich tak wiele
że myśli cza­sem się burzą
kiedy spoj­rzysz wysoko
w głąb kos­mo­su bieg­nie oko
a końca nie widać
przytłoczo­ny
ta­kim bezmiarem
mam tyl­ko ma­leńkie marzenia
na miarę człowieka
pod no­gami którego
jest nasza ziemia
pędząca w tem­pie szalonym
autostradami
wszechświata


***
Dział: Za­myśle­nie
***
Zbig­niew Małecki 

wiersz • 12 sierpnia 2016, 06:09

* * *

Już się nie boję two­jej nieobecności.
Jes­tem bezpieczna.
Ser­ce zos­tało z Tobą i nie chce go powrotem.

Nicze­go nie udaję.
Zam­knij oczy…
wszys­tko będzie już w porządku.
Jes­teśmy wolni

Noszę Cię w sobie
Choć mnie w To­bie nie ma ani [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 12 sierpnia 2016, 02:30

Wstajemy

Ku­bek przecze­kał noc dziś cierpliwie
obudź się i zrób w nim gorącą kawę.
Cho­wa się księżyc, gwiaz­dy też zabrał
hymn z ra­na grają Ci świer­szcze w trawie.
A gdy brak chęci by głowę unieść
możesz posłuchać co [...] — czytaj całość

wiersz • 12 sierpnia 2016, 01:20

* * *

Jest we mnie spokój
Tak jak­by całą drogę aż do tu szedł ktoś inny
I na­wet nie po­wielał moich kroków jakby
Spadł nag­le z wy­sokiej sos­ny i dzi­wił się i pytał
Jak to?

A ja mam w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 12 sierpnia 2016, 00:28

Dzisiaj

Różny­mi por­ta­lami dziś świat śmier­dzi,
re­ligia i in­ternet rozkłada ra­miona ni­by sy­met­rii.
Bos­kość dziś za kasę od­dają obłudy chle­bem
blis­kość, rodzi­na to mo­giła zaśnie­dzeń.

Cy­wili­zac­ja, jakże piękny dar
ludzi ro­zumem goniących. [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 11 sierpnia 2016, 22:59

Wracam

Przyszłam od nowa
Chmur­na - oszukana

Muszę być tu gdzie in­dziej mam
Wle­wać swo­je natrętne tajemnice
Pachnące ta­nim al­ko­holem i paczką fa­jek z po­ziom­ko­wym klikiem

Oszu­kana - myślałam
To już mi się nie zdarza że na ludziach
Zbyt dobrze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 11 sierpnia 2016, 19:56

* * *

pa­miętam te dni i chwile
gdy umierała miłość
a za­pom­nienie na­bierało sił

dzi­siej­szym dniem za­tykam krzyk
w la­biryn­cie nagłych słów
uk­ry­wam płoche myśli

nie pot­rze­buje nas aby milczeć
gdy cię nie ma
do­gadu­jemy się najbardziej

o tym że wspomnienia
pot­ra­fią dziś
tęsknić podobnie 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 11 sierpnia 2016, 15:53

spływa po szybach o parapet dzwoni

deszcz
sen morzy
spod po­wiek wyłania
echo

po omac­ku dłonią sięgam po muszelkę
pa­miątkę tam­tych dni

uchem łowię szum
wspom­nienia odtwarza

słońce
morze
plaża

balsam


K.A.Sz. 10.08.2016r. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 11 sierpnia 2016, 12:54
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 10:26funeralofheart sko­men­to­wał tek­st Wolę za­marznąć bez Ciebie, [...]

dzisiaj, 09:54natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st poezja lek­kich obyczajów

dzisiaj, 08:30magda.h-m sko­men­to­wał tek­st Wolę za­marznąć bez Ciebie, [...]

dzisiaj, 04:07Alojzy Chro­mola sko­men­to­wał tek­st Niektórzy żyją w [...]

dzisiaj, 03:44Alojzy Chro­mola sko­men­to­wał tek­st Wszelkie nie­czys­tości i ba­last [...]

dzisiaj, 01:20Naja wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 01:07Naja wy­powie­dział się w wątku offtop.  

dzisiaj, 01:06Naja wy­powie­dział się w wątku Gwiezdne Wro­ta

dzisiaj, 01:06Naja sko­men­to­wał tek­st Z upływem lat, czas [...]

dzisiaj, 00:56Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera