Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57524 wiersze.

apartament

na miłość się otworzyła
gdy je­go wnętrze odkryła 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 24 września 2017, 22:49

Jana Kowalskiego refleksja z mgłami

Chciałbym jeszcze kiedyś
poczuć radość
uśmiech
szczęście

ci ludzie z telewizyjnych
reklam
za kla­wisza­mi białych zębów
skacze czer­wo­ny język
oczy rozedrgane

chciałbym jak ci ludzie
poczuć ten smak
radości

skąpa­ne w rosie
róże 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 24 września 2017, 21:52

marmór

kładę się spać
ale gdzie się nie położę
to nie mogę zasnąć

to sta­ry dom
dziw­nie pachnie
wilgocią
gro­bową ciszą
tęsknotą od
praw­dziwą miłością
nie wiem
nig­dy wcześniej te­go nie czułam 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 24 września 2017, 20:51

matema(Ty)ka

wstałam
pół ka­wy wcześniej

od zmro­ku
dzielą nas ułamki 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 24 września 2017, 20:03

Kure#@ki sen o wiośnie

( wier­sze i lis­ty Miłosne)

O ty mo­ja Melatonino
Ty [email protected] świnio
I ty po­ro ro­ku, la­to
Ty co mi ją za­bierasz szmato
To źle, że się zakończyłeś
Przychodzi te­raz [email protected]
Której mniej nie cierpię
Bo Me­lato­niny da­je więcej
Naj­bar­dziej nie lu­bię tej kur#y
Która za­biera dzień
A ciepło to tyl­ko dob­ra cień
Lu­bię sen i kocham Hor­mon ten
Który to re­gulu­je ten sen
Wios­na, wios­ny tu zabraknie
Niech się jej upie­cze i obej­dzie ze sma­kiem

Odtwórz  

erotyk • 24 września 2017, 15:17

Dusza

Chodź, zap­raszam Cię
na ek­sklu­zyw­ny spa­cer po mo­jej duszy.
Widzisz, jest tu
mnóstwo kwiatów poszar­pa­nych czasem
a ko­loro­we czar­ne klocki
kiedyś były znicza­mi palący­mi się
dla tych or­ganów kocha­nych bardziej
O widzisz spójrz !
Ten za­pad­nięty mur otoczo­ny kolczatką
tam jest [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 24 września 2017, 12:54

Miłość małżeńska

Szu­kam nas w tej sa­mot­nej nocy.
Uświada­miam so­bie, że jes­teśmy w moim wyobrażeniu.
W moim prag­nieniu Two­jego ciała.
Two­jego ciała zapachu.
I tak sza­leńczo uwil­biane­go prze­ze mnie
Sma­ku two­jego wnętrza.
Jeszcze dwie no­ce i dzień
I prze­sycę się Tobą,
A [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 24 września 2017, 12:23

Przedjutrze

Nim cieniem przekwitniesz
tru­pio bla­dym wspomnieniem
ziar­nkiem ciszy
sta­nie się krzyk istnienia
wędrow­na ka­rawa­na
zet­rze śla­dy stóp
wśród piasków czasu
spójrz w zielo­ne oczy łąki
roz­kwi­taj błęki­tem stepów nieba
sreb­rniej rosą poranka
zachwy­tem ko­lii dotyku
pie­szczotą dot­knij szeptu
ulot­nej tęczy motyli
arką księżyca płyń
koralowym [...] — czytaj całość

wiersz • 23 września 2017, 22:33

taka gra

w ważnej chwi­li os­nu­te mgłą
nie grzeszy szczodrością
w roz­da­waniu dru­gich szans
gra bez­względna i dość szybka
by w zwol­nionym tem­pie
zo­baczyć jak niebies­kie ciałka
przepływają przez zim­ne ser­ce kosmosu

i w niewol­niczym śpiewie
usłyszeć ciche trzaśnięcie drzwiami 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 23 września 2017, 20:43

szept

pod błęki­tem nieba
na dróg rozstaju
pod krzyżem z mchu
szeptałem
ser­ca uderzeniami

nocą
pod gwiazd kotarą
w ciszy bezkresu
wiat­rem owiewany
szeptałem
ser­cem obumarłym

nie słyszałaś
dla świata umarłaś
a ja wciąż szeptałem
ser­cem niepogodzonym
w pus­tce zanurzonym
miłości wyznania 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 23 września 2017, 12:24
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 21:25.Rodia sko­men­to­wał tek­st zzz

dzisiaj, 20:30bellatrix do­dał no­wy tek­st chwycił mnie za dłoń [...]

dzisiaj, 19:41har.monic do­dał no­wy tek­st z igły widły

dzisiaj, 19:26Papużka sko­men­to­wał tek­st Dom

dzisiaj, 19:03bystry.76 sko­men­to­wał tek­st rozlałaś się we mnie jak [...]

dzisiaj, 19:03Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Bo w par­ty­zan­tce...  

dzisiaj, 18:27har.monic do­dał no­wy tek­st wygoda ducha

dzisiaj, 18:19har.monic sko­men­to­wał tek­st słoń(ce)

dzisiaj, 18:18Kasztan91 do­dał no­wy tek­st Czyżbym Ją dzi­siaj zo­baczył [...]