Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 58250 wierszy.

ogłoszenia drobne

up­rzej­mie poszu­kuje się osoby
ze zdol­nością czy­tania na głos
przy jed­noczes­nym trzy­maniu za rękę
i okaz­jo­nal­nym śpiewaniu
małemu kac­pro­wi lat dziewięć (białaczka szpikowa)
wy­maga­ny sta­tus człowieka
oraz wy­ciszo­ny te­lefon
na czas roz­mo­wy na czas gładze­nia po głowie
wymagana [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 16 września 2018, 13:10

caf fee

za­mula umysł !
to za mało?
oczyszcza ciało 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 16 września 2018, 07:29

Croquella

Wstać już
żeby cały dzień przes­tać w ok­nie życia

pat­rząc to w przeszłość
to w przyszłość
na te­raz (to wy­daje się nie do zrobienia)

wstać już
tak oddana
a po­zos­ta­wiona na parapecie
zda­na na 
jak ko­mu zawieje. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 16 września 2018, 06:03

Taco quesadilla

Iść spać już
iść o suchym pysku
dieta cud
(z)jem uszami

idę spać
idę po przejściach
czar­ny kot na mlecznej drodze
to chy­ba zebra

dochodzę spać
dochodzę zmęczona
sieć powiązań
by­wa cza­sem siecią rozwiązań. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 15 września 2018, 19:21

Przeznaczenie

Od­na­leźć dwa ser­ca so­bie przez­naczo­ne,
Pop­rzez dro­gi lo­su nieświado­mie złączo­ne,
Dwa ser­ca nieświado­me swo­jego is­tnienia,
W Bos­kim pla­nie stworzo­ne do współistnienia,
Ona i On miłości pragnącej,
Nieus­ta­nie jej szukającej,
Każde z nich osob­no nieideal­ne,
Lecz dla siebie każde jest idealne, 

wiersz • 15 września 2018, 19:09

Ksieżyc Król Nocnego Firmamentu

Z Tobą wszys­tko jest ma­giczne,
mo­je Ty kocha­nie śliczne,
je­dyne ta­kie na tym świecie,
dla mnie wy­marzo­ne ...

Tak bar­dzo kocham Ciebie,
że chcę Cię na zaw­sze wziąć za żonę.

Wczo­raj myślałem, że ze szczęścia w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 września 2018, 14:37

SEN O NOCY

NE­VERHOOD, Gar­wo­lin 31.VIII.2018
Odtwórz
Gwiaz­dy mi­goczą wy­soko na­de mną,
na fir­ma­men­cie, który wie­cznie trwa.
Za­kap­turzo­ny Mis­trz kroczy ze mną
i de­cydu­je o tym, co jest w snach.
A oni ciągle tu, wciąż za­pat­rze­ni we włas­ny egoizm,
nie słyszą prostych [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 15 września 2018, 02:15

Dotyk owy

Idę spać
idę sam na sam
idę z samsungiem
samotność
podwójnie. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 14 września 2018, 20:46

RUDE

Ru­de jest piękne
a za­razem wredne.
Trze­ba wie­dzieć jak kochać rude.

Ru­de niegrzeczne
Ru­de przebiegłe
lecz nie fałszy­we.

Ru­da od­da Ci nie tyl­ko ciało
Ru­da od­da ser­ce, dusze
oraz życie swe. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 14 września 2018, 16:28

Ona

"Jej czar­ne, długie włosy opa­dały na białą po­duszkę z miękkiego puchu. Miała zam­knięte oczy. Us­ta jeszcze czer­wo­ne a twarz bladą. Wyglądała jak­by spała ale ona od pa­ru godzin nie żyła..."

Jej ciało tak [...] — czytaj całość

wiersz • 14 września 2018, 10:26
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 13:10Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

dzisiaj, 13:08Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 13:05Gaia sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 12:55Gaia do­dał no­wy tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 12:53Gaia sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 12:35kati75 sko­men­to­wał tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

dzisiaj, 12:14szpiek sko­men­to­wał tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

dzisiaj, 12:00kati75 sko­men­to­wał tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

dzisiaj, 11:52szpiek sko­men­to­wał tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

dzisiaj, 11:49kati75 sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.