Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57049 wierszy.

* * *

Stałam się włas­nych myśli niewolnikiem.
Ro­zum Mój od­wie­cznym ser­ca krytykiem.
Dusza Mo­ja raz wzle­ci, raz upada.
Przez wspom­nienie mi­nione­go lata.

Każdy sen, tym sa­mym wspomnieniem.
Raz jest koszma­rem, a raz marzeniem
I w każdym Twój wzork na wskroś mnie przenika.
Niczym Anioł zaglądasz w duszę grzesznika.

Nie próbuj mnie zba­wić - Ja sa­ma so­bie katem.
Wy­rok wy­dałam : Grzesznik kar­mić będzie się ja­dem.
Nie chcę li­tości, nie ocze­kuje wybaczenia.
Nig­dy nie pragnęłam grzechów odpuszczenia. 

wiersz • 23 czerwca 2017, 21:33

Poezję gwałci się piórem. 

wiersz • 23 czerwca 2017, 21:14

rudzik budzik

nie chce mi się iść spać
jes­tem zmęczo­na 
po­leżę jeszcze przez moment

pomyślę

tu na północy
gdzie o półno­cy jest jeszcze jasno
czar­nych myśli nie da się wyjaśnić


pełna miłości
marzę już tyl­ko o jedzeniu

głód mnie ssie

a ty
pragnę cię, ale już tyl­ko od niechcenia


już czas
muszę wstać i iść da­lej spać


o czwar­tej nad ra­nem zadzwo­nią ptaki  

wiersz
zebrał 4 fiszki • 23 czerwca 2017, 20:50

i tego lata

sze­leszczą nut­ki rosnących traw
a kwiaty pachną pa­letą barw
w da­li rozśpiewa­ny las

jeszcze w tym cudzie natury
kołyszą łany zbóż

źródełko wybija
górskim po­tokiem us­pa­kajający szum
popłyną wian­ki z ziół

w blas­ku księżyca i gwiazd og­nisk żar
za­bawa do białego rana

oj nie jedną parę
zeswata
noc świętojańska


Cris 23.06.2017r. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 23 czerwca 2017, 16:36

bo jak?

Bo, jak miłość cię znaj­dzie, do­pad­nie to będziesz się jej trzy­mać choćby cię już daw­no na stra­ty zapchnęli,
dep­ta­li, szydzi­li bo miłość da­je wszys­tko, poświęca umysł, duszę a po­tem w zadzi­wieniu cze­ka na brak reakcji.
By­le do następne­go lata.
Odtwórz  

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 czerwca 2017, 12:27

blind

Odtwórz

Co­raz więcej bzdur
a przecież
lu­bię swoją dietę.

A wiesz,
to­bie bardziej
styg­nie obiad

nie ob­wi­niaj się

nig­dy nie lubiłem
z zam­knięty­mi oczyma
jeść ko­muś
z ot­war­tej dłoni.

Lu­bię też kawę

i nie zawsze
słodzę.
 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 czerwca 2017, 12:06

stan zawieszenia

oczy prze­cieram zmęczone
kurz twarzy za­pom­nianych ścieram
daw­nej miłości płomień zgaszony
imion za­tar­tych w pamięci

py­tam głucho­nieme­go starca
o sens ob­ra­zu ślep­ca zza rogu
bezzębna bab­cia sma­kuje migdały
w tłumie za­gubieni sa­mot­nością owładnięci

prze­mie­rzam pus­te ulice
zburzo­nych krzyży ludzkiej egzystencji
w poświacie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 czerwca 2017, 10:06

coś na drogę

nie bój się
gdy się zgubisz
mapę wpi­saną masz w serce
może nie da­no ci skrzydeł
byś nie dał za­pom­nieć stopom

wiara jest sil­niej­sza od strachu
poz­wa­la la­tać najwyżej

jeśli zaufasz do końca
możesz iść dokąd oczy poniosą 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 23 czerwca 2017, 08:50

***

Pros­ty­tut­ki w tym mieście, o długich no­gach i krótkim kręgosłupie, w us­tach mielą pa­zury kotów.
Z ogo­nami za­miast ust, machają na po­wita­nie przychodzącym w od­wie­dzi­ny samolotom.
Każdy ma swo­je skrzydła, lu­biące prze­lotną zna­jomość, w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 23 czerwca 2017, 08:30

po drugiej stronie tęczy

to jak pi­cie ka­wy o poranku
ze swoim aniołem stróżem
trzy­mając filiżankę
ko­niu­szkiem małego paluszka
głębo­ko pat­rząc w oczy
i nie móc oder­wać wzroku
nieog­ra­niczo­ne szczęście
wewnętrzny spokój
poczu­cie spełnienia
i gdy­by ktoś mnie te­raz zapytał
w trak­cie sen­ne­go lunatykowania
dokąd zmie­rzają mo­je kroki
pew­nie odpowiedziałbym
że na dru­gi ko­niec twoich źrenic
tam cze­ka raj na mnie
mój Eden
trzy stop­nie nad niebem 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 23 czerwca 2017, 01:32
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 01:15eskimo sko­men­to­wał tek­st od zaw­sze kłaniamy sięwscho­dom [...]

dzisiaj, 01:12eskimo sko­men­to­wał tek­st Piękne i prędkie pow­ro­ty [...]

dzisiaj, 01:04Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st od zaw­sze kłaniamy sięwscho­dom [...]

dzisiaj, 00:54yestem sko­men­to­wał tek­st Czyli szczu­ry

dzisiaj, 00:41skorek sko­men­to­wał tek­st Leave with Leafs

dzisiaj, 00:20skorek sko­men­to­wał tek­st Czyli szczu­ry

wczoraj, 23:46yestem sko­men­to­wał tek­st Dla jed­nych pus­ty­nia, dla [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st - Wiesz czym pachną [...]

wczoraj, 23:41yestem sko­men­to­wał tek­st Dalej go nie wyr­wałaś? [...]

wczoraj, 23:34piórem2 sko­men­to­wał tek­st Lekko sta­pać czy lekką [...]