Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 56920 wierszy.

impas

His­to­ria kołem się toczy
toczy się toczy
aż się wytoczy 

wiersz • przedwczoraj, 16:24

spójrz jaki jesteś

nie pat­rz na mnie
nie chcę tego
nie lu­bię
nie po­doba mi się
gdy mi się przyglądasz
idź, odejdź
odejdź do swoich zajęć
zaj­mij się sobą
dlacze­go te­go nie zrobisz?
nie pat­rz na mnie
nie rozumiesz
o co mi chodzi?
idź i nie [...] — czytaj całość

wiersz • przedwczoraj, 15:17

ślub

- „Boże, ale się zgrzałem”
- „Fred­die, jes­teś boski”
- „i co z tego?”
- „nic, po­dobasz mi się”
- „a jak się zestarzeję
to co wtedy
też będę Ci się podobał?”
- „przy­puszczam, że nie tak
bardzo”
- „to [...] — czytaj całość

wiersz • przedwczoraj, 14:18

nawet łzy miękną

przy zam­kniętych powiekach
źre­ni­ce bar­dziej wrażliwe
kon­tu­ry ry­sy bliz­ny i serce
które czer­wieni się
na ot­war­cie przedsionków

je­zioro uczuć i ja
wy­gięta jak ta wiklina
w bu­ja­nym fotelu 

wiersz
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 14:06

prawda czy fałsz

- „jak mnie te­raz widzisz?”
- „Fred­die, nie widzisz się?
nie wiesz jak wyglądasz?”
- „nie, kocha­nie, nie wiem
mu­sisz mi to powiedzieć”
- „Fred­die… chcesz usłyszeć prawdę?”
- „nie, na tym mi nie zależy”
- „dob­rze, w ta­kim ra­zie skłamię”
- „dasz radę?”
- „zo­baczy­my, prze­konasz się”
- „to da­waj, mów, mów co chcesz”
- „Fred­die, nie lu­bię Cię
jes­teś paskudny
nie po­dobasz mi się
jes­teś zarozumiały
mało co potrafisz
tyl­ko śpiewasz”
- „coś jeszcze?”
- „nie, ty­le wystarczy” 

wiersz • przedwczoraj, 12:23

Krzyczę

Us­ta­pić miej­sce odwadze
krzyczeć krzyczeć
jak wys­traszo­ny pies
który nig­dy nie szczekał
naz­wać po imieniu strach
nie można no­sić ze sobą cierni
słowa mają ostrza
więc ...krzyczę krzyczę
to co noszę w sobie
cza­sem ...wyschnie
dla­tego muszę iść naprzód
i pochwy­cić pro­mień z nieba
po­nieważ węzła w gar­dle nie rozwiąże
ustąpić miej­sce odwadze
słowa mają swój brzeg
a mi nikt nie zab­ro­ni krzyczeć.

Odtwórz  

wiersz • przedwczoraj, 09:25

Na dominanta.

On chodzi jak paw,
a wszys­cy strze­lają miny. 

fraszka
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 09:04

na niepogodę

Wciąż leje;
chcę bzów powąchać
strącić kil­ka krop­li na twarz
a ty tkwisz we mnie i mówisz że
dob­rze ci i nig­dzie się nie ruszysz. 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 08:30

opowiedz mi bajkę jak deszcz leje wodę

deszcz dud­ni od stu dni
w stud­ni trwa noc księżyc gwiaz­da złota ryb­ka i czar­ny kot
co praw­da nie mam życzeń
ale lu­bię bajki


naj­pierw człowiek od­chodzi od zmysłów
a po­tem je­dyne co mu po­zos­ta­je, to iść dalej
to idę spać
a dro­ga do snu to tęsknota 

wiersz
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 00:27

szum­nie gra słota
piękny smu­tek wygrywa
znik­nie po czasie 

haiku
zebrał 1 fiszkę • 28 kwietnia 2017, 22:42
Aktywność

wczoraj, 23:47fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 23:47fyrfle wy­powie­dział się w wątku Neologizmy

wczoraj, 23:06Pankreator sko­men­to­wał tek­st zazdroszczę pta­kom za­pachu po­wiet­rza [...]

wczoraj, 22:59PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st ...najtrudniej zwy­cieżyć sa­mego siebie..  

wczoraj, 22:53PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Na lu­bienie trze­ba so­bie [...]

wczoraj, 22:42szpiek sko­men­to­wał tek­st O his­to­rii, pat­riotyz­mie i [...]

wczoraj, 22:39Żółty sko­men­to­wał tek­st zazdroszczę pta­kom za­pachu po­wiet­rza [...]

wczoraj, 22:34Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Podobno miłość jest śle­pa [...]

wczoraj, 22:22stepbyson sko­men­to­wał tek­st Sztuka pow­sta­je pod wpływem [...]

wczoraj, 22:21Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia