Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57990 wierszy.

raj(d) nad ziemią

bu­jaj duszą
ciała nie ma 

fraszka
zebrała 4 fiszki • 21 czerwca 2018, 07:10

Upadły

Nie pojmę tego
co dla mnie wybrałeś
ani tej dro­gi nie ma
co mi ka­załeś przejść

na wędrówkę po ka­mieniach
w spieko­cie życia
na bo­so iść

nie pod­niosłeś z kolan
łez zakazałeś
tyl­ko do przo­du
z mo­zołem ten wózek pchać

choć mo­je ciało cierpiało
dusza sta­wała się lekka
mnie wys­ta­wiono na próbę

ciebie odar­to ze skrzydeł
bo za bar­dzo uwie­rzyłeś w człowieka 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 21 czerwca 2018, 05:09

Sad najwyższy

Idę spać
idę przez sad

czy można obrać
właściw­szą drogę

upadam
podnoszę

jabłko

to też człowiek
a na­wet dwoje. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 20 czerwca 2018, 20:25

słona woda

na moim brze­gu cisza
tyl­ko dzień umie tak lek­ko odchodzić

słońce kładzie głowę na wodzie
jak dziec­ko na mat­ki kolanach

skrzydłami białych mew
za­myka sen­ne oczy

ry­bacy zwi­jają sieci

po­siedzę tu i poczekam
tej nocy
jak przed laty
do rana 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 20 czerwca 2018, 08:18

***You`re The One I Need ...❤

twe oczy łagodne
ma­lowa­ne bar­wa­mi Nieba
uwięziona w ich blasku
za­tapiam się
w twą bez­kresną duszę

twe słowa muskają
brze­gi myśli
ob­my­wając
nie­chciane wspomnienia

do­tykać cię chcę
delikatnie
niczym mgła
otu­lająca horyzont

dla Ciebie
zja­wie się jak błysk
złotych warkoczy
wi­tający świt
tam gdzie okiem sięgniesz
będę
obiecuję ...

Kocha­nemu N...❤

8.06.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 20 czerwca 2018, 07:14

S*********o

To­pisz się
w za­kamar­kach wspomnień
na oceanie życia

Umar­li łapią oddech
trzy­mając Cię
czu­le za dłoń
szkarłatną
od krzy­ku serca

Pętlę czasu
za­wie­szasz na szyji
niczym bry­lan­to­wy naszyjnik
i skaczesz ... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 19 czerwca 2018, 08:56

para p(o)etów

z żalu powstałem
w żar się obrócę 

fraszka
zebrała 4 fiszki • 19 czerwca 2018, 07:21

Niezapomniany

Nie umiałeś
pożeg­nać się słowami
więc od­szedłeś w ciszy

na­dal w myślach jesteś
choć daw­no
ob­ra­zy wspomnień
za­tarł czas

nie zga­siłeś
wszys­tkich świec
w ciem­nościach stąpasz
na krawędzi moich snów

by ser­ca nie zbudzić
ono jed­nak wciąż bije
na­wet w tej pus­tce
po tobie


Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 19 czerwca 2018, 04:24

* level designer

Odtwórz
przy­pom­nij mi dlacze­go? - pow­strzy­muję się
za­kochaj­my się po­konując ten dzi­ki lęk

czuję, że od­dychasz tym tle­nem - zakochania
- więc, wejdź i weź mnie bez opa­mięta­nia
skorzys­taj ze skrótu, który zdobyłeś

przys­pie­szmy tem­po tej gry
czu­je Cię
i jak to możli­we, że jes­teś wszędzie gdzie te­go chcę
zmysłowy zapach
upiłeś mnie, za­wiązując gest...
 

erotyk
zebrał 5 fiszek • 18 czerwca 2018, 22:39

Bez­radną dłonią,
let­nim muśnięciem wiatru.
Cicho we mnie grasz... 

haiku
zebrał 8 fiszek • 18 czerwca 2018, 21:14
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

dzisiaj, 19:23piórem2 do­dał no­wy tek­st Kto ko­lana ugi­na, czer­pie [...]

dzisiaj, 19:19Badylek sko­men­to­wał tek­st Myślisz, ze da sie [...]

dzisiaj, 18:09danioł sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

dzisiaj, 18:06danioł sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

dzisiaj, 17:47AMA sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:46cyt.adela sko­men­to­wał tek­st poeta ma wpływ na [...]

dzisiaj, 17:16yestem sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:14yestem sko­men­to­wał tek­st Świetnie uda­wała wy­racho­waną zołzę bez [...]