Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57398 wierszy.

#

jes­tem tak pusta
że staję się miejscem

po­lem gdzie bi­jesz się sam
próżnią w której możesz t(r)opić

wroga 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 18 października 2017, 21:24

* * *

Dźwięk roz­paczy tka
tęskno­ty rozdział
wpi­sany w nas
roz­pa­la się znów.

Ogień roz­przes­trze­nia się
gna­ny przez wspomnienia
spa­lając się w cierpienie
na ob­rzeżach obojętności.

Po­piół jak malowany
roz­wiewa szczęścia wiatr
skry­wany pod niebem
pełne­go szkla­nych gwiazd. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 18 października 2017, 20:19

skarbie(c)

no­gi się po­de mną uginają
mo­ja tęskno­ta do ciebie
jest bar­dzo ciężka

wciąż rodzę jabłka ronię
ale żad­ne nie jest do mnie podobne
jak dwie krople

do jutra
idę spać

ale kiedyś pójdę o krok dalej
a wte­dy do zo­bacze­nia (skarbie)
tam, gdzie nia ma ciał  

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 18 października 2017, 20:16

Poezjo

Porzu­ciłam cię na długie miesiące
Nie chciałam byś grzała moją dusze
Za­pom­niałam jak na­dajesz życiu smak
Zmar­twiało mo­je serce
bo chy­ba czuć nie mogło więcej
A kiedy dot­knął mnie Twój cień
A kiedy obudziłaś we mnie głód...
Nie mogę mil­czeć ani dnia 
Życie znów in­ny wy­miar ma
I w moich myślach czu­le szepcze 
Pióro już nie leży w poniewierce
Cichut­ko w tle Vi­val­diiego utwory 
i ja 
i mo­je pióro też gra 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 18 października 2017, 20:13

na­deszła jesień
ba­bie la­to na krzaku
cicha tęsknota 

haiku
zebrał 2 fiszki • 18 października 2017, 17:00

Epoezja

Naj­le­piej iść tam gdzie nikt nie idzie
naj­le­piej pat­rzeć w miej­sca, w które nikt nie patrzy
po­wiesz że się pomyliłem
ja Ci po­wiem że te­go nikt nie widzi
Jedziesz BMW przez miasto
na zakrętach zwal­niasz, gdyż wiesz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 18 października 2017, 16:59

Inaczej

Zdarza mi się zastygnąć
A cisza nie brzmi jak zwykle
Bo dud­ni serce
W najświat­lej­szy dzień
Mrok dla mnie tylko
Uciekam od ciebie
Kimże jestem?
Nie pot­ra­fię spa­lać się
W twoim świetle
Choć je­dynie tego
Pragnę… 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 18 października 2017, 12:06

Godzina duchów

straszą mnie widma
tłumem nieopłaka­nych upiorów
i ok­rwa­wionych wron

lecz już ciebie nie ujrzałem
i nikt mo­jej dłoni
nie ujął do rąk

zap­rawdę
niebo jest mod­litw jak gwiazd pełne

a nic jaśniej­sze­go nie ma
po­nad ten mrok 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 18 października 2017, 11:06

rosa na szybie

nie płacz
cień to stróż słońca
a krzyż to ta­ki drogowskaz
że trze­ba się z drogą oswoić

słońce na kil­ka dni zaszło
lecz nim oczy z roz­paczy obetrzesz
które­goś po­ran­ka znów wstanie

kiedy zniknę ci z oczu
nie gaś w ok­nach błękitu

rozłąka wpi­sana jest w miłość
jak mgły nad łąka­mi w świtanie 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 18 października 2017, 09:48

****

Dziw­ne myślo – myśli
Dziw­ność się dzieje
Nie ma nies­te­ty nic
Dzi­ka łza z ust
Dreszcze na twarzy
Le­ci go­ryczy miód
Lis­to­pad ciepły
Przed­tem październik
Przek­li­nam zimę (trochę)
Wiosnę ktoś przywołał
Po­wie­działa mi to gąsienica
Szep­to – krzyk
Krzyczy szeptem
Ra­niąc rani
Bo­leści umysłu
Spleen
Scho­wać się jak Wo­kul­ski pod tą ławkę w pociagu
I już nie wychodzić
Nigdy
Nigdy
Gdy
Dy
y... 

wiersz • 18 października 2017, 07:22
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 03:17pandayoo do­dał no­wy tek­st Tak się nie ro­bi

dzisiaj, 03:12pandayoo do­dał no­wy tek­st Mordę drzesz

dzisiaj, 01:08Cambel do­dał no­wy tek­st Kiedy zro­zumiesz, że to [...]

dzisiaj, 00:08William do­dał no­wy tek­st Ten sys­tem to per­pe­tuum [...]

wczoraj, 23:51Irracja sko­men­to­wał tek­st wiara w cu­da do­wodzi

wczoraj, 23:45Irracja sko­men­to­wał tek­st człowiek - is­to­ta Bo­ga

wczoraj, 23:34yestem sko­men­to­wał tek­st trik tak

wczoraj, 23:33LenaK do­dał no­wy tek­st - Dlacze­go odmówiłaś? - Bo [...]

wczoraj, 23:30Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Jeśli po­konasz to, co [...]