Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 58506 wierszy.

* * *

jes­teś jedyna
w moim rodzaju
zbyt rzadko
spotykana

Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • 10 grudnia 2018, 20:39

koty - lion

bal trwa
a my ...
pasujemy 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 10 grudnia 2018, 11:03

Różany ogród...

Po wielu la­tach życia w czys­tości i uczci­wości
Chciałem doz­nać wreszcie fałszy­wej miłości
By poczuć się jak szma­ta do podłogi
By wy­ciera­no o mnie ubab­ra­ne nogi
I cze­mu Boże znów mi przeszkodziłeś
I anioła na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 9 grudnia 2018, 22:15

NIż

Uli­ca pusta
od­bi­ja się w niej
me­taliczny od­dech nieba

Mimo
że nie ma słońca
między samochodami
wi­je się jas­kra­wa wstęga

Na szy­bie deszcz
a w każdej kropli
osza­lał świat
do góry nogami
jak w soczewkach

Ścianę sąsied­niego bloku
pok­ry­li blachą
też w ko­lorze nieba
jeszcze ru­da cza­pa drzewa
na tle sos­no­wego lasu
splu­nięta na horyzoncie
od niechcenia... 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 9 grudnia 2018, 13:26

wiem

przy­dało by się powietrze
ja­kiś przepływ
że nie tyl­ko
płynów us­tro­jowych w ni­cość ciebie
ze mnie pustki

bo grzech
oz­nacza chy­bić ce­lu
kochanie 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 9 grudnia 2018, 11:58

* * *

Sto­py do­tykają zim­nej posadzki
Roz­puszczo­ne ciem­ne włosy
Opa­dające na biust
Mas­kując go idealnie
Czer­wo­ne lica
Pieką
Gęsia skórka na ra­mionach i brzuszku

Czu­jesz słony smak
Wo­dy z prysznica
Mie­szającej się z pa­roma łzami

A Ty się zastanawiasz
- Jak długo jeszcze
Za­nim poz­nasz siebie na nowo 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 8 grudnia 2018, 17:27

Kosztem człowieka drugiego

Ja mam pięćdziesiąt lat
Ma myśl jest spraw­na i ok­rutna
I widzę jak in­ny ta­ki drań
Wsadza z łat­wością
Swe słowa w wasze us­ta

Mój wzrok już nie ten sam
Lecz widzę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 7 grudnia 2018, 18:34

***

Za­pat­rze­ni w dal
Otu­leni po­ranną mgłą
kroczy­my powolutku
trzy­mając za rękę Te­raźniej­szość

Niczym dzieci układamy
puzzle wspomnień
tych wszys­tkich chwil
zam­kniętych w klep­syd­rze Przeszłości

Za­sypiając na łące
up­le­cionej ze snów
z nadzieją
chwy­tamy mo­tyle Przyszłości 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 7 grudnia 2018, 14:12

Narodziny biznesu

Myślą przy ko­rycie
Dy­rek­torzy opasłe ka­bany
Jak tu roz­mnożyć eta­ty
Dla całej rodzi­ny
Od ma­my i ta­ty

Myślą i oczka swe mrużą
Bo dzwo­nią i proszą zat­rudnij
Trze­ba wy­naleźć powód rzeczo­wy
By [...] — czytaj całość

wiersz • 7 grudnia 2018, 08:29

Obrazy - oni

A prze­cież ona

Przed­sta­wiła się do­ty­kiem dłoni

Chłod­na i sub­telna

Trochę niepew­ności


Oczy do­pełniły ob­raz

Kielich pełny i uczci­wy


W chwi­li tam­tej

Imię nie miało znacze­nia


W cza­sie i przes­trze­ni

Dwo­je ludzi


Zanurzeni 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 6 grudnia 2018, 17:56
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 16:58motylek96 do­dał no­wy tek­st Stracony czas jest nieod­wra­cal­ny, [...]

dzisiaj, 14:55wonderful348 do­dał no­wy tek­st Wiem jak trud­no jest [...]

dzisiaj, 14:52carolyna sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]

dzisiaj, 14:42Eufemia do­dał no­wy tek­st Wszystko jest po coś [...]

dzisiaj, 14:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]

dzisiaj, 14:07carolyna sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:30AnnMaria do­dał no­wy tek­st Cierpienie uczy po­kory.  

dzisiaj, 12:59RozaR sko­men­to­wał tek­st Humoreska nie­dziel­na

dzisiaj, 10:39piórem2 sko­men­to­wał tek­st Miej od­wagę wrzu­cić do [...]