Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57049 wierszy.

prześmierć

po­dob­no miłość jest ślepa
a więc tra­fiło się śle­pej kurze ziarno
to te­raz kładź się na mnie
twarzą do ziemi
i śpij 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 24 czerwca 2017, 22:39

Strach

Boję się zasnąć
Bo kiedy tyl­ko za­mykam oczy
widzę re­wol­wer unoszący się do mo­jej skroni
Boję się zasnąć
Bo wszys­tkie myśli na­bierają kształtu pocisku
ocze­kujące­go w drżącej niepewności
"czy pa­lec wska­zujący drgnie na spuście...?"
Boję się zasnąć
Bo gdy dzwięki [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 24 czerwca 2017, 19:16

Vademecum…?

Wap­no wychodzi
Wychodzi z paznokci
Jem sto gram słodkości
Nie mam otyłości?
Lecz nie mnie
Oce­niać siebie
Byłem w sklepie
W kościach łamie
Kawę ku­piłem Mamie
Piję i ja to, co pije
Jak piję to żyje
Żyć nie umierać
Lu­bię ok­ruszki zbierać
Zja­dam je czasami
A co z manierami?
Ja­kieś tam bywały
Da­my przepuszczały
Sta­ruszki siadały
Us­ta bekały
Ręce nie wycierały
Ręce wycierały
Żyć, być i mieć
Mieć chęć do życia
To jest pi­gułka do (za)życia

Odtwórz  

wiersz • 24 czerwca 2017, 19:05

* * *

jak­by os­tatnie tchnienie a jednak
roz­pro­mieniło światełko w mroku
wycze­kiwa­na nadzieja


Cris 23.06.2017r. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 24 czerwca 2017, 15:01

Internetowy jad

Dużo myśli, jeszcze więcej nie jasności.

Któż to poj­mie w życiu pełnym zawiłości.

Ciągłe po­tyczki, kłótnie i zwa­dy, ja­du sącze­nie już nie dla zabawy. 

Często słowa rzu­cane na wiatr, przyk­re, ra­niące nie dające spać.

Często [...] — czytaj całość

wiersz • 24 czerwca 2017, 03:18

Przebłyski

widziałem Cię dzisiaj
stałaś tam wpatrzona
w sku­pieniu
aż żal było ci przerwać

przez szybę obłoki
zdają się nie mieć końca

słońce led­wo muskało
miej­sce w którym stoisz
ale dla mnie
w mo­jej wyobraźni
by­laś gwiazdą która święciła najjaśniej

i choć to [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 24 czerwca 2017, 03:18

Chwilę

Przychodzą ta­kie chwi­le ze wszys­tko się wa­li, myśli płyną jak na wzburzo­nej fa­li.
Sta­rasz się złożyć to wszys­tko w całość, i znów spa­da bom­ba przek­ształca to w chaos.
I tak jak ze [...] — czytaj całość

wiersz • 24 czerwca 2017, 03:15

* * *

Wszys­cy na miej­scach?
Wszys­cy go­towi?
Zaczy­namy.

Zam­knij oczy, weź głębo­ki wdech,
Wszys­tko od tej chwi­li będzie snem,
Podróż nocą i dniem,
Spa­cery wśród gęstych drzew,
Jes­teś świadom ce­lu tej wyp­ra­wy?

Tam we [...] — czytaj całość

wiersz • 23 czerwca 2017, 22:34

nie życz mi słodkich snów kiedy nie mam czego do gęby włożyć

idę spać 
tyl­ko po co
tam chodzę

zwod­niczym mostem

jak się nie boję
to boję się bać
i tak w kółko tyl­ko stres i strach

w su­mie dla nich to żad­na różnica
trzęsę się
czy drżę

po drodze za­tarła się granica
pomiędzy
noc­nym mocze­niem a mok­ry­mi snami

ga­cie mam pełne
ale nie wyrzutów sumienia


bez­wstyd­nej mnie nie im­po­nu­je już nic
no, może jeszcze krew na rękach 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 23 czerwca 2017, 22:09

* * *

święto­jańska noc
wciąż ku­si tajemnicą
spełnionych marzeń 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 czerwca 2017, 21:57
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 01:15eskimo sko­men­to­wał tek­st od zaw­sze kłaniamy sięwscho­dom [...]

dzisiaj, 01:12eskimo sko­men­to­wał tek­st Piękne i prędkie pow­ro­ty [...]

dzisiaj, 01:04Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st od zaw­sze kłaniamy sięwscho­dom [...]

dzisiaj, 00:54yestem sko­men­to­wał tek­st Czyli szczu­ry

dzisiaj, 00:41skorek sko­men­to­wał tek­st Leave with Leafs

dzisiaj, 00:20skorek sko­men­to­wał tek­st Czyli szczu­ry

wczoraj, 23:46yestem sko­men­to­wał tek­st Dla jed­nych pus­ty­nia, dla [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st - Wiesz czym pachną [...]

wczoraj, 23:41yestem sko­men­to­wał tek­st Dalej go nie wyr­wałaś? [...]

wczoraj, 23:34piórem2 sko­men­to­wał tek­st Lekko sta­pać czy lekką [...]