Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57398 wierszy.

Dobra Noc

wie­czo­ry się lenią
nie chcą przeminąć
piszę list
noc się zaczyna
wie­czna noc
to już czas
na­piszę os­tatnią
linijkę
i po cichu
do Bo­ga
os­tatni raz
pójdę spać
 

wiersz • przedwczoraj, 20:08

idę

Idę pus­ty­nią,
wlokę za sobą spłowiałą chustę,
nie mam wo­dy, nie mam sił, idę i nie wiem kiedy będzie koniec
nic nie wiem, bo upa­dam i za­sypiam ale to nie sen to śmieć,
budzę się [...] — czytaj całość

erotyk • przedwczoraj, 16:20

''My''

Lam­pa w kącie gdzieś tam sa­mot­nie mi­goce
w po­wiet­rzu uno­si sie za­pach Ciebie, te zszem­ra­ne noce
gdzieś w głębi umysłu poszu­kuje ho­ryzon­tu
mam wielką ar­mię, w Twoim ser­cu li­nia frontu
ma­pe siebie od zaw­sze na szcze­rości naznaczałem
pew­ność siebie prze­ważnie moim piedestałem
zas­tanów się głębiej z kim dzieliś swe łoże
bo cóż piękniej­sze­go niż My przyt­ra­fić się może 

wiersz • przedwczoraj, 14:39

Przyjaźń

Ile ziar­na scho­wane pod plo­nem
ty­le wyob­raźni we mnie się kole
wczo­raj jeszcze bra­tem byłeś mój miły
dziś na sy­tuac­je bra­kuje mi siły
można prze­nieść wszys­tko w czas przeszły
ale czy można przy­jaźń zniweczyć?
coś zaw­sze rodzi się by umierać
praw­da ważniej­sza jest tu i te­raz
ciężko jest wrócić do te­go co było
ale pa­miętaj dob­ro wra­ca zawsze
ze zdwo­joną siłą! 

wiersz • przedwczoraj, 14:37

Apolityczny kościół ?

Wszys­tko ma wy­miar po­lityczny
Na­wet pi­cie her­ba­ty
Bo przez nią też
Woj­ny się toczyły
A co do­piero kościół

1) Nie będziesz miał Bogów cudzych prze­de Mną,
An­ty­niemiec­kie
2) Nie będziesz brał imienia Pa­na Boga [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 12:13

Żal

Niegod­ne czuć ta­ki żal
W ob­liczu cudzej miłości
I podłe i małe
Poz­wo­lić sączyć się zazdrości
Co zro­bić z ta­kim uczuciem
Co cier­niem wbi­ja się w serce
Bez­pańskie niech pozostanie
W po­piół niech się obróci
I w zapomnienie
Od­chodzę w mrok nocy
Nie ja szlocham
Lecz ktoś we mnie
Co zro­bić z tym głodem
Co nadzieję napędza
Choć daw­no zat­rzaśnięte są drzwi
Każde­go serca
Czy zaw­sze będzie bo­leć Miłość
We mnie nienarodzona
Oślepłam Pa­nie
Lecz
Ufam w to co Twoje. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 11:21

Mgła

Słyszysz...
Drży powietrze
Od naszych oddechów
Niepokornych
Na gra­nicy rzęs
Osiadła mgła
Strzepnął ją ruch powiek
Spłynęła niczym łza
Po moim policzku
Lecz to nie ja płacze
A mgła
Nim roz­wieje ją wiatr
Nim osuszy ją słońce
Bo znów przyj­dzie jej
Tęsknić
Za otuleniem
Piękna te­go świata 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 09:23

ściernisko

wiesz
zgu­biłam się wierszach
spadła na nas tak nag­le ta jesień
okręcił mnie wokół palca
zawrócił w głowie październik

na liściach wiatr pozawijał
złotych snów papiloty

a ja tu plączę się w słowach
jak pocho­wany w trawie
strażnik snów no­cy letniej
przy­jaciel mój
nieśmiertelnik 

wiersz
zebrał 6 fiszek • przedwczoraj, 08:26

Z ser­ca na papier
at­ra­men­tem łza kapie.
Pa­mięć nie zatrze.


Krys­ty­na A.Sz. 11.09.2017r. 

haiku
zebrał 6 fiszek • przedwczoraj, 07:48

serce w panierce

już pra­wie pozamiatane
idę spać
późną jesienią
przyj­dzie mi zmienić rękawiczki
z kochanych
na skórzane 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 18 października 2017, 22:07
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 03:17pandayoo do­dał no­wy tek­st Tak się nie ro­bi

dzisiaj, 03:12pandayoo do­dał no­wy tek­st Mordę drzesz

dzisiaj, 01:08Cambel do­dał no­wy tek­st Kiedy zro­zumiesz, że to [...]

dzisiaj, 00:08William do­dał no­wy tek­st Ten sys­tem to per­pe­tuum [...]

wczoraj, 23:51Irracja sko­men­to­wał tek­st wiara w cu­da do­wodzi

wczoraj, 23:45Irracja sko­men­to­wał tek­st człowiek - is­to­ta Bo­ga

wczoraj, 23:34yestem sko­men­to­wał tek­st trik tak

wczoraj, 23:33LenaK do­dał no­wy tek­st - Dlacze­go odmówiłaś? - Bo [...]

wczoraj, 23:30Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Jeśli po­konasz to, co [...]