Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57665 wierszy.

***

Zam­knij oczy
I otul się ciszą
Niczym ciepłym kocem

Og­rzej zmarznięte serce
Od­dechem wspomnień
I ususzo­nych pocałunków 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 15 grudnia 2017, 11:39

errata

ze wszys­tkich snów
tyl­ko nasze nie przepadły
gli­niany dom
po­dar­ty pled
przez ko­ta ogrzewany
za­gięty róg
i sza­ry grzbiet
znów na­wołują do powieści

bo naj­praw­dziw­sze w snach jest to
że nic nie można już poprawić 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 15 grudnia 2017, 09:53

adventus

na uli­cach wiel­kich miast wyścig świateł
kuszą nas światłowody
płyniemy z prądem bez ce­lu wiel­ki­mi autostradami

a ktoś ka­zał pros­to­wać nam ścieżki

jak da­leko uciek­li­byśmy od Ciebie
gdy­byśmy nie upadali

a Ty porzu­ciłeś niebo
żeby je ludziom przychylić

pat­rzę na Ciebie w żłóbku
i oczom nie mogę uwierzyć
kim dla Ciebie mu­siał być człowiek
że zechciałeś być ta­ki mały 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 15 grudnia 2017, 07:52

* * *

swoim obrazem
poruszyłaś
mar­twą naturę

to wiel­ka sztuka
ob­co­wać z tobą 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 14 grudnia 2017, 22:21

* * *

Jest tam kto?
Wewnątrz...
W mo­jej głowie...
W lochu...
Jest tam kto?
Nie jes­tem pewien,
Być może ucie­czki dokonał
Więzień ostatni.
Nie jes­tem pewien.

Pis­to­let do głowy,
Nabój gotowy,
Wystrzelony,
Za­kończmy te poetyc­kie głupoty.

W zniszczo­nym ciele nie za­mie­szka duch
Następny, no­wy lokator. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 grudnia 2017, 19:37

* * *

dzień jak codzień

widzisz znów
wypłowiałe
od przemęczenia
ludzkie jednostki

sznur aut
posłusznie
cze­ka na swój sygnał

ktoś sla­lolem
przedziera się
wśród groźnie
war­czących maszyn

niebo lek­ko oburzone
za­lewa łza­mi wielkimi
jak groch

ktoś za drogowskazem
oba­la już piątą małpeczkę
za ludzkie błędy
te­go zwyczaj­ne­go dnia

niech życie
się zatrzyma

po­ra odpocząć

stoisz w bezruchu

weź głębo­ki oddech

może to właśnie
jest już ten
os­tatni raz? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 grudnia 2017, 18:56

...

Już ty­le minęło dni
ty­le się wydarzyło,
Każde poszło ścieżką swą.
Od­na­lazło miłość.
Dlacze­go więc wspominam
na no­wo wciąż
to co było
i tak bar­dzo zra­niło.
_ Sekwoja 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 14 grudnia 2017, 18:35

Jezioro snów

Tonę w je­zio­rze snów
w je­zio­rze marzeń.
Nie mogę wypłynąć, nie umiem
wo­da przepływa przez palce
nie mogę nic zrobić
nie ruszę z miejsca
nie potrafię,
a może nie chcę.
Po­woli umieram.
Je­zioro marzeń
je­zior snów – ginę.
(na­pisa­ny 22.01.2007) 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 grudnia 2017, 18:04

słabość

słabość czuję

miłość uczucie
cho­roba  serc

i co jeszcze

pa­pieros płuca depcze

wi­no sąsiadka

czuję się pijana
jak noc­na lampka 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 grudnia 2017, 15:41

ustka

sie­dzi­my so­bie przy stole
nic tak nie łączy, jak płacz w czte­ry oczy
ja i mo­ja złota ryb­ka, która lu­bi pływać
w cichej wodzie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 14 grudnia 2017, 15:18
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 13:03Inmate do­dał no­wy tek­st Nie każde­go stać na [...]

dzisiaj, 11:38LiaMort sko­men­to­wał tek­st Zawsze jest ja­kieś niebo [...]

dzisiaj, 11:34I.Anna sko­men­to­wał tek­st Nie proś o zbyt [...]

dzisiaj, 11:34Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Męskie dzieciństwo... ... od [...]

dzisiaj, 11:29Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Entliczek, pętliczek, za sznur­ki [...]

dzisiaj, 11:29I.Anna do­dał no­wy tek­st Ciemną nocą

dzisiaj, 11:27Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Brak działania nie uwal­nia [...]

dzisiaj, 11:23Naja sko­men­to­wał tek­st Świadomość

dzisiaj, 11:21Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

dzisiaj, 11:19Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Nic bo­wiem nie czy­ni [...]