Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57990 wierszy.

O Tobie

Otaczasz mnie
ot­chłanią słów
nic nieznaczących

Chwy­tasz
w pajęczynę arogancji
ta­tuując mo­tyw bólu
na sercu 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 czerwca 2018, 08:29

pot - prąd

gaszę światło
i nie pieści mnie prąd
kiedy przy­mykam oczy
ładuję się ...
do łóżka

mo­ja po­duszka ma w so­bie ty­le wody
że jest mi naj­lep­szym przewodnikiem 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 czerwca 2018, 07:30

Tychy

Nie ma dru­giego ta­kiego miejsca
Na ziemi a tym samym
Na Górnym Śląsku
Gdzie tak dob­rze sta­wia się
Pier­wsze kro­ki w życie
Gdzie tak przy­jem­nie mówi się
Pier­wsze słowa
Gdzie uczysz się że życie
To blok traw­nik parking
Ma­ma ta­ta babki [...] — czytaj całość

wiersz • 22 czerwca 2018, 06:23

Przepis na władzę

Mah­med Piąty bał się
Chodził po mu­rach i wycze­kiwał
Woj­sk co wznoszą tu­many kurzu
Odgłosów ko­pyt krzyków na­jeźdźców

Nocą gdy nie mógł spać
I szu­kał uko­jenia w swym haremie
Stwier­dził że wróg przyj­dzie po [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 czerwca 2018, 19:23

Zapominasz...

że wciąż tu jestem
po­między słowami
składam swój dźwięk

z wy­razów zlepiając
myśli wciąż ukryte
po­między historią

że wciąż tu bywam
pal­ca­mi tworząc dziś
siebie wspominam...

.Rodii. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 21 czerwca 2018, 12:43

* * *

Tęsknię, czasem
który pod
pal­ca­mi tyka.

Kocham, myślą
wple­cioną między
kar­ta­mi życia.

Żyję, historią
po­między us­ta­mi
odnalezioną.

Umieram, sercem
bijącym pomiędzy
klat­ka­mi życia. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 21 czerwca 2018, 12:03

MoC jednOści

Trzy Ptaszki śpiewają, dzwo­neczki nam grają
Duszyczki uśmie­chnięte - blas­kiem swym zaklęte
Od­dałaś mi wszys­tko, twe ser­ce jest blisko
Niech ptak ten wzla­tuje, życie śpie­szno ulatuje
Choć lękam się zna­ku cier­pienia, za­bierz słowa zwątpienia
Czar­na Ma­don­na nas [...] — czytaj całość

wiersz • 21 czerwca 2018, 11:05

Szklarka

Żar­nowce mają już po trzy metry
I kwitną złotą ko­roną płatków
Jak mi Los włożył
W ciało i duszę miłość po­nad złoto
Jeszcze bar­dziej melodyjną
Niż ta z nut i spod strun
Gi­tary Mar­ka Knopflera

Pod białym tynkiem
Jest wciąż [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 czerwca 2018, 09:04

diaGnoza lekarzy

zdro­wy jak byk
tyl­ko rogi
pościeli
przetarte 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 21 czerwca 2018, 07:48

wikt i opierunek

leżę w szpitalu
mam łóżko
sto­lik dzien­ny
i lam­pkę nocną jak światełko w tunelu

kar­mią mnie po kropelce
bym przełknął chorobę
i nie zak­rztu­sił się zdrowiem

biało czer­wo­na pościel
nasze dziewic­two narodowe 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 21 czerwca 2018, 07:20
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

dzisiaj, 19:23piórem2 do­dał no­wy tek­st Kto ko­lana ugi­na, czer­pie [...]

dzisiaj, 19:19Badylek sko­men­to­wał tek­st Myślisz, ze da sie [...]

dzisiaj, 18:09danioł sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

dzisiaj, 18:06danioł sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

dzisiaj, 17:47AMA sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:46cyt.adela sko­men­to­wał tek­st poeta ma wpływ na [...]

dzisiaj, 17:16yestem sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:14yestem sko­men­to­wał tek­st Świetnie uda­wała wy­racho­waną zołzę bez [...]