Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57190 wierszy.

Przemoknięty orzeł

Deszcz nat­chnieniem
ok­rył ciszę
prze­mok­nięty złodziej
krop­la duszę za­wiesiła
pod wer­sem na spodzie
wtem leciutko
wiatr nią po­wiał
w zam­glo­nej scenerii
szu­ka rymów za­gubionych
prze­mok­nięty dzięcioł
obok sie­dzi
niczym tru­sia
pra­cowi­ty orzeł
na suchej gałęzi
w nie swo­jej pa­mięci
przy je­go koronie
z połama­nym
wzorem

insp 

wiersz • 20 sierpnia 2017, 18:18

*

jeśli mi po­wiesz gdzie jesteś
i ja będę drżał o ciebie 

wiersz • 20 sierpnia 2017, 17:57

Choć so­koli wzrok
Ser­ce ser­cem doglądaj
Uszczęśliwienie


Cris 20.08.2017r. 

haiku
zebrał 2 fiszki • 20 sierpnia 2017, 17:36

Kruszynka

Wy­syłam ci kwiaty polne
i ten po­ran­ny do­tyk rosy
w darze
po­wiadasz że to tylko
mar­ne grosze
że ta­kich pre­zentów
da­rować nie wy­pada
ale to tyl­ko Two­je zdanie
nag­ryzmo­liło przy blas­ku księżyca
pla­tonicznie za­kocha­ne
w za­pożyczo­nej sławie [...] — czytaj całość

wiersz • 20 sierpnia 2017, 17:28

* * *

To jest o czasach
W których się urodziłem
Czy to był dob­ry czas dla mnie?
Nie wiem, cza­sami myślę, że był
Po pros­tu ta­ki był i ja
Nic z tym nie mam wspólnego
Ale nieraz myślałem inaczej
Myślałem, że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 20 sierpnia 2017, 17:23

Deszcz

Kiedy wystukuje
na pa­rape­cie
ryt­micznie sambę
za­sypiam od razu
bo­wiem tyl­ko on
tak na prawdę
pot­ra­fi uspokoić
mo­je skołowa­ne myśli
tak szyb­ko
i niespodziewanie
a kiedy przechodzi
w mon­su­nową ulewę
zry­wam się na równe nogi
i już [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 20 sierpnia 2017, 17:11

Deszcz

Znów prze­mok­nięte buty
Wzrok wpat­rzo­ny w białe ściany
Pow­tarzam wciąż al­fa­bet jak man­trę lecz to na nic
Sto mys­li na se­kundę tworzy ciągle ten sam grafik
lecz brak w nim miej­sca na to co po­win­no się [...] — czytaj całość

wiersz • 20 sierpnia 2017, 15:29

###

zgwałć mnie ochyd­nym pchnięciem
aż skóra zadrży przerażona
brak­nie oddechu

pa­nika zdławi wołanie o pomoc
roz­szerzo­ne źre­nice pękną jak balon

zak­nebluj usta
bym nie mogła się uwolnić

unieś wy­soko głowę
chcę usłyszeć Twój śmiech

piep­rz mnie
por­ce­lano­wy chłopcze
Two­je kruche ciało jak bal­sam na obo­lałą duszę 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 20 sierpnia 2017, 13:59

Rudy zdrajca

Zas­ta­nawia mnie tyl­ko jed­no po której stronie
stała ru­da poet­ka od trójkąta im man­ka
która za po­mocą wersów wyroczni
do­nosiła nie tyl­ko na mnie
ale i na mo­je dzieci
do vipowskiej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 20 sierpnia 2017, 11:14

Nowy czas

Le­we in­te­resy
Le­we pieniądze
Le­wi biz­nesme­ni
Ban­ki koszer­ne

Ho­dow­cy le­wiz­ny
By krzyczała
Ro­zumu nie miała
Głupia była

Przyk­ryła le­we biz­ne­sy
Ciem­na ideę
His­to­rię i zbrod­nię
Ko­munę i głód


Krzyż ze skały i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 sierpnia 2017, 08:12
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 00:21Dr Ta­wian Stam­buła sko­men­to­wał tek­st Gdyby nie gra­witac­ja, nie [...]

dzisiaj, 00:15Paladin sko­men­to­wał tek­st Lubię myśleć, o od­ległych [...]

dzisiaj, 00:11Dr Ta­wian Stam­buła sko­men­to­wał tek­st Lubię myśleć, o od­ległych [...]

dzisiaj, 00:10lizzie sko­men­to­wał tek­st Poeta to dziec­ko, które [...]

dzisiaj, 00:04Paladin sko­men­to­wał tek­st Lubię myśleć, o od­ległych [...]

dzisiaj, 00:00MyArczi sko­men­to­wał tek­st Poeta to dziec­ko, które [...]

wczoraj, 23:59lizzie sko­men­to­wał tek­st Poeta to dziec­ko, które [...]

wczoraj, 23:59Dr Ta­wian Stam­buła sko­men­to­wał tek­st Lubię myśleć, o od­ległych [...]

wczoraj, 23:58lizzie sko­men­to­wał tek­st Poeta to dziec­ko, które [...]

wczoraj, 23:56MyArczi sko­men­to­wał tek­st Poeta to dziec­ko, które [...]