Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 58250 wierszy.

Klócz

Idę spać
zejdź mi z oczu

całuję klamkę
liżę znaczki
Mar­mu­rem prze­bijam głowę. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 20 września 2018, 20:16

babka lancetowata

młoda bab­ka ...
naj­lep­sza na rany 

fraszka
zebrała 5 fiszek • 20 września 2018, 16:51

CZAS

Czas kształtu­je mo­je istnienie,
na deszczu i wiet­rze jes­tem kamieniem,
czas rzeźbi je­dyny praw­dzi­wy mój kształt
bym w końcu się stał naj­praw­dziw­szą z prawd. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 20 września 2018, 01:34

* * *

u pro­gu moich drzwi
usiadł czar­ny mrok
nie straszne mi je­go wes­tchnienia
chro­ni mnie blask księżyca
i na­woływa­nie anioła stróża
który cza­sem mruży oczy
na wi­dok mo­jej ludzkiej głupo­ty

nie jes­tem ideałem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 19 września 2018, 10:32

***

Jes­teś ulot­na, kwiatom po­dob­na
Zak­wi­tasz by opaść niepos­trzeżenie
A ja tylko:
Skra­dałem spoj­rze­nia nieopat­rzne
Chciałem zga­dywać gdzie upadniesz

Coś się skończyło, znikło, zmarniało
Pow­ra­ca wspom­nieniem niepew­nym, drżącym
Kwiatu po­dob­nym i tak ulotnym 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 września 2018, 07:40

o samotności obwiązanej wstążką wokół nadgarstka

trzy­mane­go nieśmiało blis­ko lewej
ko­mory serca
niez­na­jomej ko­biety w zatłoczo­nym
autobusie
połys­kujące­go niewi­docznym biciem
pulsu
które­go języ­ka nikt się nie nau­czył
z nieled­wie zas­kle­pioną raną przy starej
bliźnie
po os­trzu żyletki
oto życie -
czar­na róża wzras­tająca w pod­niebie krwi
trzy­mane na uwięzi wy­roków ciała
i nocy
wykręcające pal­ce w udręce mijania
w ułam­ku chwili
wzdry­ga się po przy­pad­ko­wym cieple
od ręki
wy­siadające­go człowieka 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 18 września 2018, 18:42

Nadzieja umiera ostatnia

Zaczęło padać
I deszczem prze­siąka
Mo­je smut­ne ciało
W tęsknotę ub­ra­ne

Niebo płacze krop­la­mi
Ja ra­zem z chmurami
Zrzu­cam ciężkie łzy
Z ni­mi złud­ne sny

Stań ze mną w tym deszczu
I daj mi nadzieję
Po­wiedz że szczęście jeszcze
wciąż przed nami

Weź mnie za rękę
Ra­zem będzie łat­wiej
Zna­leźć no­we marze­nia
Po­między światami 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 17 września 2018, 19:48

Drzewna podłoga

-Prze­cież pan krwawi…
- Nie, nie. To są liście. Je­sien­ne liście.Idę spać
idę bez­czel­nie, niebez­sze­les­tnie drzemię
kie­sze­nie pełne
skarbów jesieni
nie będę na drob­ne wy­mieniać
każdy kiedyś pod­no­sił coś z ziemi
choćby tyl­ko wzrok(iem)
wszys­tko jasne
jasnobrązowe
bo­gaty ten, co scho­wał miłość do kieszeni
bied­ny ten, co miłość do kie­sze­ni schował. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 17 września 2018, 19:03

* * *

Ależ mam szczęście.
Szko­da, że do pecha najczęściej.. 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 17 września 2018, 06:56

Duch I Kwiat.

Zos­taw mnie
tak, abym nig­dy nie wiedział
że jes­tem sam

zaśnij
za­raz po mnie
nig­dy przed
obudź mnie

Chcę być jak kwiat
co o brzas­ku nie wie
że już czas
mężczyz­na może być jak kwiat...?

Chcę być jak kwiat
co o zmie­rzchu nie wie
że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 16 września 2018, 20:07
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 13:10Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

dzisiaj, 13:08Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 13:05Gaia sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 12:55Gaia do­dał no­wy tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 12:53Gaia sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 12:35kati75 sko­men­to­wał tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

dzisiaj, 12:14szpiek sko­men­to­wał tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

dzisiaj, 12:00kati75 sko­men­to­wał tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

dzisiaj, 11:52szpiek sko­men­to­wał tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

dzisiaj, 11:49kati75 sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.