Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 58250 wierszy.

Między znakami

Od z do e
a te­raz krzyżyk na drogę, be­mol, kasownik
ile to człowiek w życiu poświęca święte­go spokoju
żeby w składzie porcelany
nie kopnąć w kalendarz. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 00:22

* * *

Zaw­sze będę o krok, o mały włos,
O jedną myśl bar­dziej niewidoczny,
O spoj­rze­nie, które ci umknie,
O dwa słowa za dużo.

Będziesz mnie śledzić – 
W sieci, w niebie, na ziemi,
Na drze­wie, na tar­gu, w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 września 2018, 22:43

* * *

Sie­dzi obok mnie w ten deszczo­wy wieczór, nieświadom mych uczuć, które buzują
Gdy pro­si mnie o herbatę... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 września 2018, 19:53

MóJ PANIE!

Tak mi dob­rze gdy im źle ...

Żyję kiedy boją się ...

Gdy ich widzę, cud­nie mi ...

Pełzną w dół w kałużach krwi ...
Odtwórz  

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 września 2018, 17:51

Tytuł się zawiesił w sieci

w chaosie słów mi­gamy życie
po­między jed­nym a dru­gim syg­nałem ekranu
czas się za­korze­nił i wrósł w obcowanie
w po­ciągu, tram­wa­ju, przy stole
gdziekol­wiek jestem

a wśród pochy­lonych głów nad ekranem
cisza

- przep­raszam, która godzina? 
py­tanie z pop­rzed­niej epoki
wpółprzy­tom­ne oczy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 22 września 2018, 14:13

list miłosny albo pocztówka ze spalonego miasta

(de­dykuję War­sza­wie 1944)

tą żwi­rową drogą wprost ku domowi
gdzie niosły cię sto­py wewnątrz snu
który zmyłeś łzą w jas­krze brzasku
idź
do sa­du ciężkiego od złotych słońcem
jabłoni
skradzione­go po­całun­ku wśród ru­mianków i 
bzów
do pol­nych kwiatów za­nurzających liście
w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 września 2018, 13:02

Hol

Człowiek z Marmuru
dzięki Bogu
nie wszys­cy na obaz
ściany mają też prze­cież uszy

wy­sokie IQ
nis­ki głos

ile ra­zy bym nie doszła do wniosków
to zawracam. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 września 2018, 21:59

NIGDY

Ni­komu nic nig­dy nie uj­dzie na sucho
bo­wiem każdy się kiedyś spo­tyka z kostuchą.

Spra­wied­li­wość tam cze­ka gdzie dro­ga się kończy
i nie można uciekać gdy ze śmier­cią Cię łączy.

Jeśli myślisz że się ko­muś co­kol­wiek upiecze
to posłuchaj słów moich co do Ciebie ja rzeczę ...

Jeśli skrzyw­dzisz co­kol­wiek co czu­je i żyje
będziesz mu­siał zapłacić na­wet gdy życie minie. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 września 2018, 01:32

***

Moją pier­wszą sąsiadką była miłość. Zaw­sze po­magała, da­wała nadzieję, ra­dość, szczęście. Nig­dy nie chciała nic w za­mian. Cza­sem roz­paczała bez po­wodu, zat­ra­cała się w smut­ku, by znów ema­nować jak daw­niej. Ogólnie była [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 20 września 2018, 22:03

IKAR

Są we mnie ta­kie potoki,
rwące brze­gami ust.
Gdy drążą upar­cie ciszę ,
wa­gi na­biera upływ chwil.

Im bar­dziej przy­mie­rzają głos,
tym więcej chcą unikać.

A obok - spa­da ptak,
mierząc lot włas­nym cieniem
z wy­siłku niepo­rad­nych p i ó r,
- ginie.

I tyl­ko ry­sy pozostają,
mnożą się i parzą w kątach
aż do granic 
możności - niemożności
wytrzymania

są we mnie ta­kie potoki
słów, które nie padły 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 września 2018, 21:16
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 13:10Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

dzisiaj, 13:08Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 13:05Gaia sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 12:55Gaia do­dał no­wy tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 12:53Gaia sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 12:35kati75 sko­men­to­wał tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

dzisiaj, 12:14szpiek sko­men­to­wał tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

dzisiaj, 12:00kati75 sko­men­to­wał tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

dzisiaj, 11:52szpiek sko­men­to­wał tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

dzisiaj, 11:49kati75 sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.