Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57990 wierszy.

południe

mi­liar­dy płonących zapałek
od­dechów wal­czącej i uzu­pełniającej się jedności
żyć to fa­lować w sieci skra­dające­go się przeznaczenia

na po­wie­rzchni roz­kwi­tają zroszo­ne lustra
strzępy kołyski
echa na­bierają do ust wody
wy­pełnionej tajemnicą
ciszy po­między błys­kiem a początkiem

czy idę szyb­ciej czy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 14:00

f(r)azy księżyca

(z)nów zasłania kobietę
by później od­kryć
(zu)pełnie nową 

erotyk
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 13:43

Mleko Zambrowskie

Bie­rzesz z szaf­ki kre­den­su głębo­ki talerz
Wy­pełniasz mu wnętrze żurawiną
Przy okaz­ji na­biera kolorów
Na żura­winę wy­sypu­jesz słonecznik
Dzieło wieńczy biały len
I nu­ta rozpusty
Łyżeczka masła
Schodzę więc do piwnicy
Daję ko­tu skrzydło ptaka
I z kar­to­nu wyj­mu­je karton
Z którym [...] — czytaj całość

wiersz • przedwczoraj, 13:02

Czasem myślę

Żeś jest najzwyk­lej­szy chłop
Że zro­bię z ciebie dob­ry wiersz
Który rzucę, ot tak, na wiatr
Jak pa­piero­wy samolocik
Byś osiągnął szczyt kariery 

erotyk
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 08:15

Przynajmniej jeden

Ob­serwuję, gdy tworzysz się
Jak gnieciesz pa­pier w dłoni

Mogłabym do­pisać Ci
ka­pelusz, różdżkę
oraz kil­ka królików

By­lebyś nie skończył
się jak zwykły wiersz 

erotyk
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 00:05

* Dwadzieścia Już Lat Dziś Kończy Mój Kwiat *

Dwadzieścia już lat dziś kończy Mój Kwiat ...
Ma jed­na, je­dyna, ma MIŁOŚĆ, Mój Świat ...
Dziś, w dniu Twych Urodzin NADZIEJA się rodzi
a trwo­ga na zaw­sze w dal siną odchodzi.

Ty jes­teś mym życiem, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 czerwca 2018, 20:11

Niedokochani

On słucha co mówi,
ale nie widzi co mówi.
Ona widzi co mówi,
ale nie słyszy co mowi.
Kocha ją za niezdarność,
ale nie zno­si jej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 czerwca 2018, 19:18

Piękno.

Ulot­na myśl
Wys­tar­czy lepiej
Po­myśl i idź
Stąpaj pewniej
Kochaj i strać
Ka­mien­ny plon
Przes­tań wciąż łkać
Ra­dos­nych kwiatów woń
Poczuj choć raz
Prze­pas­tny strach
Błękitną toń
Włas­ne­go dzieła
Kto się spodziewa
Że umysł wolny
Grze­bać szczęście potrafi
Ta­ki jest los
Gdy do duszy na wskroś
Piękno przybija. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 czerwca 2018, 19:06

Ukradkiem przez duszę.

Co czu­jesz
Gdy myślisz o szczy­tach wysokich
O łąkach zlo­cis­tych od zboża
Wnet w do­linie pew­nej zboczysz
I wej­dziesz na bezdroża
Nie będzie już łąk i góry bezzmiernej
Lecz chci­wość prze­leje czarę
Go­ryczy bezimiennej 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 czerwca 2018, 18:53

Słowo na drogę

Jes­teś Ja­kubie dziełem stworzenia

Dziełem pięknym choć nie doskonałym

Jak my wszys­cy ugi­nasz z się pod włas­ny­mi słabościami


Mu­sisz sta­wić czoła swym le­kom i pokusom

Choć nie jes­teś jeszcze świado­my zagrożeń

To go­tuj się na walkę każde­go dnia


Gdy już poczu­jesz siłę która cię chroni

Możesz wówczas wzno­sić ku niebu

Dzieło swe­go życia 

wiersz • 22 czerwca 2018, 18:19
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

dzisiaj, 19:23piórem2 do­dał no­wy tek­st Kto ko­lana ugi­na, czer­pie [...]

dzisiaj, 19:19Badylek sko­men­to­wał tek­st Myślisz, ze da sie [...]

dzisiaj, 18:09danioł sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

dzisiaj, 18:06danioł sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

dzisiaj, 17:47AMA sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:46cyt.adela sko­men­to­wał tek­st poeta ma wpływ na [...]

dzisiaj, 17:16yestem sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:14yestem sko­men­to­wał tek­st Świetnie uda­wała wy­racho­waną zołzę bez [...]