Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57049 wierszy.

Wspomnienie rzeczywistości

Ah te spoj­rze­nia
Pa­miętne, ponętne...
Gdzież dni tamte
Przeżyte i ciepłe?

Ah te uśmie­chy
Wa­biące, przepiękne...
Gdzież chwi­le te
Ulot­ne i miłe?

Ah te myśli
Kuszące, gorące...
Gdzież cza­sy tamte
Łas­ka­we i wdzięczne?

A te­raz spoj­rze­nia nienawiści
A te­raz uśmie­chy szydercze
A te­raz myśli zazdrosne
I wszys­tko szep­czące: "nie". 

wiersz
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 23:01

* * *

Pat­rzę jak po­woli spa­dają na ziemię
Białe płat­ki jaśminu
W ilu­minac­jach ze świateł ro­baczków świętojańskich
Jest tak spokojnie
Jest tak cicho
A to jeszcze nie sen
Choć już na pew­no nie dzień
Wiem ze w kom­poście powoli
Zaczy­na się budzić jeż
I nim przyj­dzie burza w og­rodzie gdzieś
Spot­ka­my się
Ja mu po­wiem że "bab­cia śpi na pieniądzach"
On mi że nocą wi­dać więcej 

wiersz
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 21:15

BEZE

...Be­ze cuk­ru i glutenu
A po­wiet­rze be­ze tlenu

Nie ubi­jesz dob­rze głodu
Jak po­solum be­ze sodu
Z pa­pirosów tyż nic ni ma
gdy po­ciun­gniesz be­ze dyma
Ale nic sie nie urodzi
Ty­mu co we gu­mie (w)chodzi
Nie odeg­ro num kurantów
Zespół [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • przedwczoraj, 20:40

Ostatni lot

chcesz po­lecieć samolotem?
wiem, to nic takiego
ale ja lecę tam
po co? nie wiem
dos­tałem bi­let na lot
jeszcze nie szybowałem
będę le­ciał wy­soko, wysoko
chmu­ry ci dam…
nie, nie chcesz tego
to co chcesz?
będę le­ciał, ty zos­ta­niesz tu
tu­taj… znaczy…
pojedziesz [...] — czytaj całość

wiersz • przedwczoraj, 18:00

nocne myśli nieulotne

bo­daj zno­wu się popsuły
wpuściły w sieć neuronów skażoną melancholię
roz­rosły się we mnie
jak mszy­ca w ogrodzie
spoj­rze­nie - Pacyfik
mam ciem­ne i chłodne

ich traj­kot płoszy mi serce
w niewy­god­nej pościeli
za­mieniam się
w ruch wskazówek zegara

za każdym razem
kiedy budzą się do życia
oba­wiam się ich

bardziej 

wiersz • przedwczoraj, 17:47

Ederlezi

prze­zam­knięte tchnienia ludzkie
przy słonecznych łunach przygaszonych
gdy już każdy jest uśpiony
swoim tchnieniem upojony

w wol­nych dźwiękach trąbki
chce­my krzyknąć coś o naszych tchnieniach
coś o bun­cie prze­ciw końcu
coś o drżeniu duszy w środku

a więc drodzy tańczmy oro
i za­toczmy duże koło
tańczmy, rwij­my się z letargu
przy słonecznym pocałunku

do­bija­my życia targu

Odtwórz  

wiersz • przedwczoraj, 16:50

Dziennik Tworzyciela I

Kim tak na prawdę jest Tworzyciel,
Czy to ja? Czy ty, uk­ry­ty we włas­nych snach?
Przez oczy wy­lew­ny, jak Marzyciel.
Przez życie spo­koj­ny, po­woli gna.

Gdzie łza trwa?

Pod ser­cem scho­wane i w duszy, skarby,
Skar­bie. Nie szu­kaj ich. Nie zrozumiemy.
Ta­jem­ni­ca od­kry­ta, tra­ci swe barwy.
W ręce tra­fia, to cze­go nie chcemy. 

wiersz • przedwczoraj, 16:44

Czyli szczury

Czy­li szczu­ry

Prze­kor­nie to woj­na wy­kuwa herosów
Szczu­ry mnożą w po­koju
To woj­na da­je władzę szlachet­nym
To ich z pot­rze­by wy­biorą

Oca­lony berło po­dej­mie
Z ruin pod­no­sić będzie
Przyl­gną doń tak blis­ko że światło zasłonią
Układ­nej na­tury pochleb­cy

Czy­li szczury 

wiersz
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 16:00

płynoholicy

wi­no do życia?
czy czys­ta do picia? 

fraszka
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 12:30

myśl wyżej

wchodzę do lokalu
po raz pierwszy
proszę to co zawsze
i dos­taję to co chciałem
ta­kie życie filantropa
sprzy­ja ko­niun­ktu­ra galaktyki
chy­ba mam w niebiosach wtyki

na kon­cie sześć zer
bez je­dyn­ki z przodu
ale nie szu­kam w ma­terial­ności wzwodu
bo men­talność i psychika
piękno budzi, nie jest dzika 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 24 czerwca 2017, 23:10
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 01:15eskimo sko­men­to­wał tek­st od zaw­sze kłaniamy sięwscho­dom [...]

dzisiaj, 01:12eskimo sko­men­to­wał tek­st Piękne i prędkie pow­ro­ty [...]

dzisiaj, 01:04Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st od zaw­sze kłaniamy sięwscho­dom [...]

dzisiaj, 00:54yestem sko­men­to­wał tek­st Czyli szczu­ry

dzisiaj, 00:41skorek sko­men­to­wał tek­st Leave with Leafs

dzisiaj, 00:20skorek sko­men­to­wał tek­st Czyli szczu­ry

wczoraj, 23:46yestem sko­men­to­wał tek­st Dla jed­nych pus­ty­nia, dla [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st - Wiesz czym pachną [...]

wczoraj, 23:41yestem sko­men­to­wał tek­st Dalej go nie wyr­wałaś? [...]

wczoraj, 23:34piórem2 sko­men­to­wał tek­st Lekko sta­pać czy lekką [...]