Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57665 wierszy.

upsynt

zielo­na wróżka
mai
zi­mowe miesiące 

fraszka
zebrała 5 fiszek • wczoraj, 12:33

z magnesem

ta­kie dni
zdarzają się ciągle
stół pod­piera ścianę
i przestępu­je z no­gi na nogę
widząc przy­gaszo­ny kominek
sta­ry dy­wan wspo­mi­na czasy
kiedy od­dychało się pełną piersią
na­wet su­fit czuje
że wi­si coś w powietrzu

ale nic tak jak lodówka z karteczką
"od­bierz nag­rodę w niebie"
nie przy­po­mi­na mi Ciebie
babciu 

wiersz
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 10:51

* * *

nie mam już ta­kiego nieba
pod którym można się schować

i ciepłe dłonie
ni­by nie­chcący
po dłoni przesuwać

przep­raszam już wszystkich
po­za sobą jedynie
że nie mam wpływu na słońce
co we mnie nie żyje

i nie chcę
bo nie wypada
cze­kać na nie pęka­jace serce

wstydzę się
że to ja widziałam
a te­raz idę upa­dać już wszędzie 

wiersz
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 01:11

Dotyk rzeczywistości

Zrodzo­no nas
byśmy się zmie­rzy­li
Dot­knęli rzeczywistości
W dob­ro wie­rzy­li
A to ona nas
pro­wadzi na sznur­ku
My tyl­ko cza­sami
głowy pod­no­simy al­bo pochy­lamy
I w tym zgiełku szczęścia szukamy
w ten sposób grzeszy­my
Wpad­liśmy na chwilę
na te to­ry żywo­ta
Trochę cos skub­niemy
nim zam­kną się wrota 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 23:46

(8XII-16XII) do M

wszys­tko co sprawiło
że poczułam się tam­tej doby
ważna i chciana
pot­rzeb­na i kochana
zniknęło

ale cze­go mogłam oczekiwać?
po jed­nej dobie
w Twoich ramionach
wsłuchując się
w ser­ce Two­je bijące

będąc przed Tobą obdarta
ze wszys­tkiego co we mnie moje
i już wtedy [...] — czytaj całość

wiersz • przedwczoraj, 23:44

.

Ład­nie wyglądasz
bez koszuli
z moją muszką. 

erotyk
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 17:06

Czujesz?

Nie cze­kasz, nie myślisz, nie planujesz
Nie tęsknisz, nie śmiejesz się, nie płaczesz

Do dro­gi się szykujesz
W ogóle coś czujesz?

Cho­ciaż ręce w kie­sze­niach masz
Czy dos­ta­niesz, czy też dasz

Obojętność, Twym wro­giem
Cho­ciaż sączysz miętę ze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 16:51

W oceanie myśli

W oceanie moich myśli
jedną z Tobą zaw­sze mam.
Gdzieś na dnie mi­nionych dni
wciąż od­najduję Cie każde­go dnia.
Płynąc przez ocean życia
szu­kam dwóch jas­nych gwiazd.
Ciepłego spoj­rze­nia oczu
za­pamięta­nych daw­no tak.
Spo­koj­nym oceanem było życie me
te­raz myśl nies­po­koj­na tkwi,
krop­la co sztorm sprowadza.
Tak bar­dzo pragnę… z Tobą być.
(na­pisa­ny 13.03.2011r) 

wiersz • przedwczoraj, 14:10

rozpływam się

motylkiem 

fraszka
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 09:59

***

Wy­leczy­li mnie z marzeń i snów
Wy­kar­mi­li bólem oraz lękiem

Pięściami zrzu­cili z piedestału
układając czu­le w naj­ciem­niej­szym z kątów

za dnia po­sinia­czy­li duszę
w no­cy złama­li żebra

Od­bi­jam się od niemych ścian ludzi
bez­sku­tecznie ma­lując krzy­kiem autoportret... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 15 grudnia 2017, 12:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 13:03Inmate do­dał no­wy tek­st Nie każde­go stać na [...]

dzisiaj, 11:38LiaMort sko­men­to­wał tek­st Zawsze jest ja­kieś niebo [...]

dzisiaj, 11:34I.Anna sko­men­to­wał tek­st Nie proś o zbyt [...]

dzisiaj, 11:34Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Męskie dzieciństwo... ... od [...]

dzisiaj, 11:29Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Entliczek, pętliczek, za sznur­ki [...]

dzisiaj, 11:29I.Anna do­dał no­wy tek­st Ciemną nocą

dzisiaj, 11:27Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Brak działania nie uwal­nia [...]

dzisiaj, 11:23Naja sko­men­to­wał tek­st Świadomość

dzisiaj, 11:21Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

dzisiaj, 11:19Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Nic bo­wiem nie czy­ni [...]