Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 56920 wierszy.

Tytułowe przekręty na wygórowanej ambicji pod udawanie z definicji

Wol­ność po­lega na tym
o iro­nio aby szło się wol­no
nie każdy bo­wiem jest 
na­wie­dzoną pszczółką Mają
za­moj­ską
i nie każdy pot­ra­fi na wyści­gi
 [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 14:07

* * *

ja, nie-ja
za­ciera­nie granic,
egzystencja 

wiersz • wczoraj, 13:56

książę

po­wiem Ci coś o sobie
chciałem być Twoją matką
pielęgno­wać Cię
pat­rzeć jak rośniesz
tu­liłbym Cię do siebie
co bym za to miał?
miałbym Ciebie
to byłoby wszystko
wszys­tko cze­go bym chciał
- „Boże, Fred­die, trochę stonuj”
- „kocha­nie, to Ty jesteś
jes­teś nie do wytrzymania”
- „wiem, Freddie”
- „to nauczę Cię sta­wiać kroki
tak, nauczę Cię jak się chodzi
będziesz chodzić jak księżniczka”
- „Fred­die, będziesz moim księciem”
- „nie, te­go za wiele…
ale dziękuję Ci” 

wiersz • wczoraj, 13:44

niania

gdy­bym mógł
byłbym Twoją nianią
ba­wiłbym Cię
zmieniał pieluchy
ro­biłbym to
byłbym zachwycony
Ty byś rosła
ba­wiłbym się z Tobą
uczył Cię różnych
cieka­wych rzeczy
pokazywałbym
co jest dobre
a co złe
a Ty byś rosła
doroślałabyś
i zacząłby się problem
nie chciałbym Cię ożenić
zos­ta­wiłbym dla siebie
by­libyśmy razem
ja bym się starzał
a Ty, kochanie? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 13:33

Bez sensu

- „Fred­die, Ty wyglądasz tak
jak­byś nie do końca był facetem”
- „Ty też tak wyglądasz i żyjesz”
- „tak, ale ja jes­tem kobietą”
- „ład­na mi kobieta…”
- „dziękuję”
- „no wiem, jes­teś kobietą
ale bi­jesz jak facet”
- [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 13:21

Majówka

Jed­ni piją, drudzy spią, in­ni leżakują tyl­ko al­bo marzą, są ta­cy co się wi­dokówką wy­mieniają by­wa, że grają też coś nieliczni a tam­ci się modlą
te dni majówką się zwą i na­zywają wolnością 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 12:18

nie do opisania

co tak nap­rawdę o mnie myślisz…
może sądzisz, że jes­tem wariatem…
nie, nie po­myślisz tak
mie­szczę się w Two­jej normie
- „Fred­die, Ty chy­ba nie widziałeś wariata”
- „widziałem, kocha­nie, nie jednego”
- „i co o nich sądzisz?”
- „są nie do opisania”
- „po­dobają Ci się?”

- „Fred­die, dziękuję”
- „też Ci dziękuję
śniłaś mi się
to były piękne sny” 

wiersz • wczoraj, 11:33

Pogłos, ser­ce drży
Tych chwil nie od­bie­rze nikt
Adoracja


Cris 29.04.2017r. 

haiku
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 11:02

Na wiedźmę.

Białą ma­gią się parała,
jed­nak w jej rękach sczerniała. 

fraszka
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 09:41

Cień światła

wiatr
mu­zy­ka powietrza

która słońca złote żyły
roz­nieca
na skrzydłach aniołów

a każdy z nich mo­zaiką piór
szczęścia ostatek
w prawdę o nas obleka

bo nie chodzą po ziemi
lecz mleczną drogą

gdzie blask swój święty gaszą
by stać się cieniem
człowieka 

wiersz
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 09:40
Aktywność

wczoraj, 23:47fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 23:47fyrfle wy­powie­dział się w wątku Neologizmy

wczoraj, 23:06Pankreator sko­men­to­wał tek­st zazdroszczę pta­kom za­pachu po­wiet­rza [...]

wczoraj, 22:59PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st ...najtrudniej zwy­cieżyć sa­mego siebie..  

wczoraj, 22:53PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Na lu­bienie trze­ba so­bie [...]

wczoraj, 22:42szpiek sko­men­to­wał tek­st O his­to­rii, pat­riotyz­mie i [...]

wczoraj, 22:39Żółty sko­men­to­wał tek­st zazdroszczę pta­kom za­pachu po­wiet­rza [...]

wczoraj, 22:34Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Podobno miłość jest śle­pa [...]

wczoraj, 22:22stepbyson sko­men­to­wał tek­st Sztuka pow­sta­je pod wpływem [...]

wczoraj, 22:21Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia