Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 58506 wierszy.

* * *

nie od­da­laj się
choćby na szept
na oddech

ob­naż mnie
z mil­cze­nia

zbyt duża przestrzeń
między
słowami
roz­le­wa kawę

na dźwięk
niedopowiedzenia 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 14 grudnia 2018, 20:51

* * *

poz­nałem

śla­dy twoich stóp
dźwięki os­tatnich słów
ciepło dłoni w kieszeni

je­den dzień
który mnie zmienił.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 14 grudnia 2018, 16:01

Ulecz

Czując się ni­kim,
bijąc z demonami
przeszłość jest wrogiem.
Udało się wam mnie zniszczyć.
Za­bierając oddech.
Duszę się powietrzem
wy­dychając każdą z chwil.
Ro­biąc,to od lat.
Czy te­go chcę czy nie.
Upadam
Nie chcę słyszeć ,,wy­bacz mi''
Cie­szcie się swym życiem.
Nie zapomnę,
Nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 14 grudnia 2018, 13:44

GRUDZIEŃ

Był wiel­ki las i czas sro­gich zim
Pa­radoksów kraina
Ludzie la­su pra­cowa­li ciężko
Zwa­lając sta­re drze­wa i sadząc młody las
Ze sios­trą mieliśmy za złe strajkującym
Naszą ge­hennę gdy pilnie
Mu­sieliśmy do Poznania
A po­tem szwa­gier pi­larz powiedział
Że lenie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 grudnia 2018, 09:26

* * *

modlę się
o wiatr

gdy w Twoich ramionach
jak w sidłach
pajęczych
jeszcze tli się
na wpół żywa
ser­cem na dłoni

rytmicznie
za­cis­kając
pięści 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 13 grudnia 2018, 16:23

xxx

Miałem Cię każdą chwilą
Prze­mienię to we wspomnienie
Two­je ciepło będzie ze mną
Słod­ki smak ust mam na twarzy
Za­pach w każdym oddechu
Drżenie rąk w kie­sze­ni
Nie odej­dziesz dziś ani jutro
Lecz kiedy Ci pozwolę
Wyr­wać się z mo­jej pamięci 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 grudnia 2018, 14:50

Wieszanie

Po­lacy sta­now­czo
Zbyt mało wie­szają
A gdy już
To czy­nią ów za­bieg
Zbyt późno
Lub sta­now­czo za mało

A SZKO­DA

Wszak wie­sza­nie
Tak pięknie
Kręgosłup pros­tu­je
I wspa­niale po­budza myślenie 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 grudnia 2018, 10:29

Kukanie na zegarek

Idę spać
idę przez las
rąk
opadających. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 12 grudnia 2018, 23:14

W moim mieście

W moim mieście
Ściany
Ut­ka­ne są ze zmroku
Co błądzi
W blasku
Świateł ulicznych latarni.

Na krawężnikach
wyrzeźbionych z paranoi
Kurtyzany
Czer­wo­nym blaskiem
Doj­rzałych warg
Wycze­kują z utęsknieniem
Ozłoco­nych kochanków.

Ba­ry przepełnione
Dy­mem i nieustającym
Bul­go­tem procentów
Up­le­ciony­mi z ce­gieł ramionami
Przy­gar­niają ochoczo
Przyszłych bywalców
Zbioro­wych psychoterapii

Tyl­ko tutaj
Strzały pistoletów
Usy­piają beztrosko
Dzieci do [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 12 grudnia 2018, 14:50

* * *

drzazgą w oku jesteś

naj­gorętszym
przewinieniem


żółte prześcieradła
wiją się
jak węże


bez opamiętania 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 12 grudnia 2018, 12:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 16:58motylek96 do­dał no­wy tek­st Stracony czas jest nieod­wra­cal­ny, [...]

dzisiaj, 14:55wonderful348 do­dał no­wy tek­st Wiem jak trud­no jest [...]

dzisiaj, 14:52carolyna sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]

dzisiaj, 14:42Eufemia do­dał no­wy tek­st Wszystko jest po coś [...]

dzisiaj, 14:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]

dzisiaj, 14:07carolyna sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:30AnnMaria do­dał no­wy tek­st Cierpienie uczy po­kory.  

dzisiaj, 12:59RozaR sko­men­to­wał tek­st Humoreska nie­dziel­na

dzisiaj, 10:39piórem2 sko­men­to­wał tek­st Miej od­wagę wrzu­cić do [...]