Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57190 wierszy.

myśli ...

w pośpie­chu
trwam niczym spa­dająca gwiazda...
mknę pośród zwykłych spraw..
tak to ja...
brzęczy w myślach stu­tysięczna myśl
czas tyl­ko mknie pośród po­lan zielo­nych
gdzie słyszę mi­liono­wy głos
bądź tu i te­raz żyj...
w obłokach marzeń [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 23:59

* * *

Będę zły, jeżeli…
Dob­rze, słuchaj
Coś chcesz
Czy dob­rze wiesz
Cze­go chcesz?
Mu­sisz wiedzieć
Jeśli chcesz
Bez złości żyć
Wiesz cze­go chcę?
Chcę żyć
Bez złości
I dla­tego powiem
Nie złość mnie już
Bo nie wiesz
Sam nie wiesz
Cze­go chcesz
Ode mnie chcesz
Chcesz do­wie­dzieć się
Do­wie­dzieć cze­go chcesz?
Dos­ta­niesz złość
Tak, moją
Mu­sisz, sam mu­sisz wie­dzieć co chcesz
Chcesz mo­jej złości… 

wiersz
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 21:23

na stepy szerokie

Dziel­ny ry­cerz tak często wal­czył z wib­ra­torem
że aż mu mała czar­na sza­bel­ka
zag­ro­ziła roz­wo­dem

in­sp Ra­dio Z 

fraszka • przedwczoraj, 10:23

Zaczarowana kraina

Mo­ja zacza­rowa­na kraina
nig­dy nią tak na prawdę nie była
na­wet mianem krainy
nie po­win­na była się szczy­cić
tak do końca

Ot jed­na śle­pa uliczka
za­pom­niany zakręt
od­na­leziony zbiegiem okoliczności
to­tali­zator pus­te­go losu

Wys­sa­na z tab­loidu pal­ca wskazującego [...] — czytaj całość

wiersz • przedwczoraj, 09:41

ROZŚWIET­LIĆ PONIEDZIAŁEK

Uducho­wiona geodet­ka w Żyw­cu Sporyszu
Me­dyto­wała o kar­dy­nale Dziwiszu
Wspięła się hędo­go na Grojec
Tam krzyczała jes­tem mołojec
Po lek­turze to Kaf­ki czy po haszyszu

W Niem­czech gdzieś pod Kolonią
Dziew­czę piep­rznięte starą harmonią
Pragnęło popa
Jak ciota [...] — czytaj całość

limeryk • przedwczoraj, 09:19

***

- z przed­na­rodze­nia -

"Jes­tem uducho­wiony, oz­nacza to niepow­tarzal­ność każdej chwi­li. A jeśli coś pow­ra­ca, znaczy, że na chwilę za­pom­niałem, by istnieć.

Jeśli po­now­nie po­jawia się w życiu, w niez­mien­nej formie,
znaczy przes­tałem is­tnieć skupiając [...] — czytaj całość

wiersz • przedwczoraj, 06:24

*

ciii
wiem 

wiersz • przedwczoraj, 00:44

Pro depresant

Przyk­ro jest się
tak nag­le obudzić
nad ra­nem
i wreszcie zro­zumieć
że włas­na we­na
to nie jest wca­le
żaden talent
zza czoła zmar­szcze­nia
oglądać myśli
spląta­ny pa­raliż
re­zyg­nując tym sa­mym
z podróży do marzeń
a bi­let na wys­py szczęśli­we
na ak­cji dep­resji zastawić
i miotać się już od tej po­ry
w hor­ro­rach na ja­wie
od wieku do wieku
po wiek wieków
amen 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 20 sierpnia 2017, 19:44

W obłokach

Chmu­rom kłębias­tym
w pas się pokłonimy
na ob­nażone ramiona
pie­rzas­te obłoki
zarzucimy
i tak wystrojeni
po­jedziemy na gapę
do nieba
aby tam za­palić
za­kaza­nego skręta
z zorzą polarną
pod rękę
a następnie usiąść na niebies­kim skle­pieniu
w la­zuro­wym fo­telu
tyl­ko po aby czarną po­lewkę za­podać
ku­lis­te­mu piorunowi 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 20 sierpnia 2017, 19:29

Sprostowanie dla Onejki

To nie czas nas spier­nicza
tyl­ko rozczarowanie
to nie życie nas ka­leczy
tyl­ko przyjaźń
to nie miłość nas karci
tyl­ko pycha
to nie człowiek
jest wro­giem człowieka
tyl­ko nienawiść
zazdrość
i niepohamowanie 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 20 sierpnia 2017, 19:18
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 00:21Dr Ta­wian Stam­buła sko­men­to­wał tek­st Gdyby nie gra­witac­ja, nie [...]

dzisiaj, 00:15Paladin sko­men­to­wał tek­st Lubię myśleć, o od­ległych [...]

dzisiaj, 00:11Dr Ta­wian Stam­buła sko­men­to­wał tek­st Lubię myśleć, o od­ległych [...]

dzisiaj, 00:10lizzie sko­men­to­wał tek­st Poeta to dziec­ko, które [...]

dzisiaj, 00:04Paladin sko­men­to­wał tek­st Lubię myśleć, o od­ległych [...]

dzisiaj, 00:00MyArczi sko­men­to­wał tek­st Poeta to dziec­ko, które [...]

wczoraj, 23:59lizzie sko­men­to­wał tek­st Poeta to dziec­ko, które [...]

wczoraj, 23:59Dr Ta­wian Stam­buła sko­men­to­wał tek­st Lubię myśleć, o od­ległych [...]

wczoraj, 23:58lizzie sko­men­to­wał tek­st Poeta to dziec­ko, które [...]

wczoraj, 23:56MyArczi sko­men­to­wał tek­st Poeta to dziec­ko, które [...]