Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 58464 wiersze.

Do Człowieka

Człowiecze!

Prze­budź swo­je człowieczeństwo!
Za­nim znik­nie, za­pad­nie w sen bez odwrotu.
Co zro­bisz gdy już nig­dy się nie przebudzi?

Krzycz i wołaj,
szar­pnij, wy­lej szklankę zim­nej wody!
Czas powstać!

Byś nie umarł w samotności... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 20 maja 2018, 21:22

Opo­wiem dziś o waj­de­locie co w Licheniu
Sa­balił o swoim si­wym już przyrodzeniu
Po stok­roć o nim bajał
I się nie kajał
Al­bo­wiem li­mery­ki nie po­legają na liryceniu 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 20 maja 2018, 20:43

Dom (na faktach)

Na dom ten z ka­mienia
Składała się cała rodzi­na
Oj­ciec mat­ka ciocia
I bab­cia Gienia

Po la­tach
Ja­koś tak się złożyło
Że ich po­tomek To­mek
Za długi od­dał domek 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 20 maja 2018, 13:54

Dach piaskownicy
Łoże popołudniowej
Drzem­ki kocicy 

haiku
zebrał 2 fiszki • 20 maja 2018, 12:02

Pa­rapet okna
Ko­cica medytuje
Wol­ność ko­cich dróg 

haiku
zebrał 5 fiszek • 20 maja 2018, 11:35

W teatrze goryczy.

Ze­gar zat­rzy­mał się na pięć po północ.
Wy­bił w takt, to już nie ten czas.
Sta­ran­ny pie­szczot ust,
Twa mgiełka o zachodzie wciąż świeża.
Upa­dek o piętnas­tej, a 
O dziewiętnas­tej już szum,
Wkoło cisza i brak braw,
Ścis­kam cię namacalnie.
Wi­rujesz w świet­le i muzyce,
Wi­watują na wi­dok twój,
Sprag­nieni jak zwierzę,
Płacą i płaczą za blask.

.
Choć godzin­na niez­mien­na od dnia,
Wskazówki sta­re jak głaz,
Coś uchwy­cił zegarmistrzu? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 19 maja 2018, 19:14

mąż zaufania

jak tu zaufać jed­ne­mu
jeżeli od­po­wiada każdemu 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 19 maja 2018, 14:55

Dżem z węgierek
Smaczniej­szy niż nie jedno
Ust całowanie 

haiku
zebrał 3 fiszki • 19 maja 2018, 11:31

* * *

Kto kocha, ten nie zaz­na spokoju.
Sa­mot­ne no­ce do­pa­dają każdego
Za­kocha­ne­go,
Kiedy do­pa­dać nie po­win­ny nigdy.

A Ci, którzy pra­cują u Wro­ga,
Będą tęsknić, nie za pieniądzem,
A za Rodziną, bo prze­cież ona naj­więcej znaczy,
A czy na pewno?

Po­wiesz, że mu­sisz pracować,
A ja pod­ważę by­cie Twoim Priorytetem,
Jak najgłup­sza gówniara.

Jeśli chcesz, mogę przy­pom­nieć To­bie,
Jak to kiedyś mówiłeś, że nig­dy nie poczuję
Two­jej nieobecności.. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 19 maja 2018, 10:59

Osłoda życia

De­likat­nie mus­ka od wewnątrz
Po żołądku,
Po ser­cu,
Po gardle.

W Głowie tłok.

Cieknące po licu,
Ciąga­nie za włosy,
Dla niepoz­na­ki na­wet połas­kocze po udzie.

Właśnie Coś poczułam..

Na osłodę wy­piję wyt­rawne wino. 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 18 maja 2018, 18:27
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 01:19Zraniony95 do­dał no­wy tek­st Nie ma mnie. Gdzieś [...]

dzisiaj, 00:32Persiasty do­dał no­wy tek­st Zabawne, że wys­tar­czy jed­no [...]

wczoraj, 23:18Naja sko­men­to­wał tek­st Nic nas tak nie [...]

wczoraj, 23:03yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy gołąb cier­pi, mil­czy.  

wczoraj, 23:01yestem sko­men­to­wał tek­st Pies sztyw­ny to pies [...]

wczoraj, 23:01Naja sko­men­to­wał tek­st Zawiesić glos na wie­sza­ku [...]

wczoraj, 22:55piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdy gołąb cier­pi, mil­czy.  

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy gołąb cier­pi, mil­czy.  

wczoraj, 22:51piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pies sztyw­ny to pies [...]

wczoraj, 22:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdy gołąb cier­pi, mil­czy.