Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57990 wierszy.

Do trzech

Liczyłem do trzech.
Je­den. Być.
Dwa. Żyć.
Trzy. By­le do przodu.
Prze­liczyłem się.
Zaczy­nam od nowa. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 12:09

Wolna Wola Pana Bola

Był Pan Bo­lo, Bacharzyniok
Była As­tka Pie­cho­cino.
Był uczu­ny w piśmie człowiek
I Te­renia moc­no w mo­wie.
Każdy wo­le wol­num mić chcioł
Nik ij ni mioł - Bo­lo mioł

Bo nieważne czy istniene
Tyn jum mo kto os­tro chle­je.

Tak przy­naj­mni mu sie myśli
Pos­tawta my wi­no...
Naj­le­pi ze wiśni! 

wiersz • wczoraj, 08:40

nie napiszę

na­piszę dla ciebie wiersz
wkład będzie duży
długo­pis mały
wier­sz biały
ciągle za słaby by wy­dać ...
wszys­tkie pieniądze

za resztę ku­pię nam dom z (w)sa­dem na zimę
z za­bitym ok­nem do wskrzeszenia
zgar­bionym dachem od niechcenia

na wy­cieraczce wciąż bu­ty bałwana
kto dotrwał?
rana 

wiersz
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 07:56

mógłbym jak na słowo

w tym ciele roz­dartym obiet­nicą śmierci
przej­rzałym owo­cu wiat­ru co ni­by orzech pęka
pod na­porem dłoni lat
na jed­no two­je słowo - 
mógłbym ut­kać skrzydła ze światła
kruszejące­go na skroniach
jak ko­rona rozstań
i u zaszłego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 04:33

somehow.

jakoś
tak się po pros­tu zdarzyło
że cisza wy­ciekła pias­kiem z międzypalców
tak to
wśród zabłąka­nych tańców
zalęgła się nieza­bor­cza biała miłość

oto
po­wiewem słońca
roz­siała się wokół z bra­ku adresata
teraz
pod ko­lej­ny ko­niec świata
wras­ta żywo nie ro­zumiejąc ni świata
ni końca 

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 01:05

Ulot­na jak sen
wa­bi lekką suk­nią mgieł
noc - za życia śmierć 

haiku
zebrał 6 fiszek • przedwczoraj, 20:15

Pod drzewem życia

Idę idę i idę spać
a dzi­siej­szej no­cy idę przez sad

sa­mot­ność to pes­tka
otu­la mnie zepsucie
i skóra

i tak od zawsze
rozkładam się jabłkiem
więcej grzechów nie pamiętam. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 19:41

dobrze prawi

poeta pisze od le­wej strony
później przekłada to...
na pra­wy język 

fraszka
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 15:15

* * *

gdy ktoś chce tak po pros­tu być
trwać z po­moc­na dłonią 
i słuchać 
i po­dać cza­sem chusteczkę 
zaklętą w słowo

to tak po prostu...
jest... 
po­mimo i wbrew

nie poz­wo­li zabłądzić 
ni upaść naz­byt boleśnie
i choćby niebo 
naj­ciem­niej­szą chmurą się stało
to ta [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • przedwczoraj, 14:53

Ulotność chwili

Póki noc nie nastała
cie­szmy swe oczy słońcem
chłońmy za­pach i smak wiosny
ra­zem aż po świt
podróżuj­my gdzie szczęścia toń
do­sięgnie nas aż za­pom­ni­my się
uto­niemy w jed­nej chwili
zak­rztu­simy się wi­dokiem boskim
wzniesieni ku niebu
niczym ta ptaszy­na niewinna
ułożeni w lo­cie jak część jed­na i złożona
za to ja­ka łagod­na i zwinna
Po­niesieni ciepłym po­wiewem miłości
od­naj­dziemy swe ciała w kra­ju błogości
gdzie drzwi tyl­ko dla nas otwarte. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 14:02
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

dzisiaj, 19:23piórem2 do­dał no­wy tek­st Kto ko­lana ugi­na, czer­pie [...]

dzisiaj, 19:19Badylek sko­men­to­wał tek­st Myślisz, ze da sie [...]

dzisiaj, 18:09danioł sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

dzisiaj, 18:06danioł sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

dzisiaj, 17:47AMA sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:46cyt.adela sko­men­to­wał tek­st poeta ma wpływ na [...]

dzisiaj, 17:16yestem sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:14yestem sko­men­to­wał tek­st Świetnie uda­wała wy­racho­waną zołzę bez [...]