Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57524 wiersze.

* * *

chwy­cił mnie za dłoń
nie puszczał
a ja zaufałam na nowo
że przy nim mogę być

naj­szczęśliw­sza na świecie 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 20:30

z igły widły

nicze­go nie mam cennego
a za­raz mi czoło przebiją
al­bo rozdrapią 

wiersz • dzisiaj, 19:41

wygoda ducha

w do­bie zamków błyskawicznych
i elek­trycznej prędkości
świecę płomień na stole

niech mnie cisza posłucha 

wiersz • dzisiaj, 18:27

Dom

tam na su­fi­cie gdzie gwiaz­dy mieszkały
tam gdzie źre­ni­ce żar­li­wie ciemniały
od po­toków słów cichszych niż światło
od do­tyków od których niebo wyblakło

tam is­tnienie wie­rzyło w cielesność
a każda z miłości stwarzała bolesność
rozżaliło się słońce i doknąć nie dało promykom
te­go co się tworzyło i gasło tajemnicą


tam od­dechy wy­bi­jały tętno krusząc dystans
a każdy no­sił piętno w oku lo­du kryształ
w roz­sta­nia wie­czne­go prze­ded­niu ominąć
nie dało się nicze­go trze­ba było ginąć 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 17:01

wiecznie zielona

nie mam ulu­bionej sukienki
mydlę co naj­wyżej ręce

czas mnie go­ni jedynie
przez łąki 

wiersz • dzisiaj, 16:58

szept ucha

śmierć wiele tłumaczy
szeptem
do ducha 

wiersz • dzisiaj, 15:58

Zmęczo­ny życiem,
je­sien­ny tułacz wiat­ru -
ucichł od­dech barw. 

haiku
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 15:55

* * *

Dan­se ma­cab­re już daw­no mnie znudził.
Za­miast strach - w ar­tystach we­ne wzbudził.
Więc dziś bez po­wita­nia. Od ra­zu wy­biorę san­kcję.
Jes­tem Aniolem śmier­ci i dzi­siaj zjesz ze mną ko­lację.

Na główne da­nie wszystkie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 15:46

(19-24XI) do M

nie tak dużo,
odrobinę
bi­cie ser­ca i szum krwi w żyłach
nie tak dużo,
do­tyk i ges­ty
minimalne
znaczące
nie tak dużo,
słowa i dłużej niż
do śmierci
obecność

nie tak dużo
a jeśli nie tak dużo

to jedno

bądź i pozwól mi być
w życiu
swoim, które
naz­wałbyś
naszym 

wiersz • dzisiaj, 15:06

zzz

czym różni się niesamotność
od sa­mot­ności
po­mimo, że wciąż cze­kasz na cud
to już nie sama
z obiadem 

wiersz • dzisiaj, 14:31
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 21:25.Rodia sko­men­to­wał tek­st zzz

dzisiaj, 20:30bellatrix do­dał no­wy tek­st chwycił mnie za dłoń [...]

dzisiaj, 19:41har.monic do­dał no­wy tek­st z igły widły

dzisiaj, 19:26Papużka sko­men­to­wał tek­st Dom

dzisiaj, 19:03bystry.76 sko­men­to­wał tek­st rozlałaś się we mnie jak [...]

dzisiaj, 19:03Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Bo w par­ty­zan­tce...  

dzisiaj, 18:27har.monic do­dał no­wy tek­st wygoda ducha

dzisiaj, 18:19har.monic sko­men­to­wał tek­st słoń(ce)

dzisiaj, 18:18Kasztan91 do­dał no­wy tek­st Czyżbym Ją dzi­siaj zo­baczył [...]