Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 55100 wierszy.

światło wody

kiedy tak pat­rzę w je­go oczy
to nie to


kiedy tak pat­rzę w two­je oczy
to­nie to

rzęsis­tość rzęs
światłowody
la­tar­nie morskie 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 11:23

Pyłek

słowa cyf­ry te­rabaj­ty dane
życie tra­dycją zaprogramowane

ból i cierpienie
mądrości dwa rdzenie

roz­cza­rowa­nia i ma­gia istnienia

tak mało jeszcze jest w nas
dążenia do

ducho­wego kwitnienia
 

wiersz • dzisiaj, 10:30

NIE­DZIELA Z MI­NIATURĄ ALA FYR­FLE 24.07.2016r.

Twoim spojrzeniem
Ducha uszczęśliwieniem
La­zur hortensji

Bur­del mym domem
A żyję z hazardu
Je­zus mym Panem

Żywo­tem głupców
Gro­madze­nie wielości
Niepotrzebnego

Roz­pychaj­cie się
Wchodźcie ludziom na głowę
Ze słów Jezusa

Ser­cem Rodziny
Epi­cen­trum Miłości
Geńusz Droźdżowca 

haiku • dzisiaj, 10:04

Rozdroża naszych dróg

roz­droża naszych dróg
wy­borów konsekwencje
jed­nych pro­wadzi Bóg
drudzy brud­ne mają ręce
w ręku masz kluczy pęk
i gdzieś tam jest też lęk
gdy sta­jesz na rozdrożu
by ko­lej­ny klucz
po­wiódł cię nową drogą
co na niej znajdziesz
wie tyl­ko je­den Bóg
ludzie zga­dywać mogą
stojąc na roz­drożu dróg
wyj­muję ko­lej­ny klucz

***
Dział: In­ne wymiary
***
Zbig­niew Małecki 

wiersz • dzisiaj, 05:01

szczelnie

Po­zamy­kałam wszys­tkie w do­mu okna
aż z te­go wyszedł mi pot na
czo­le, gdy szłam z wy­siłkiem drzwi zamknąć
i po drodze na scho­wane Two­je zdjęcie
się w myślach natknąć
Na­wet wzięłam z dwo­ru kota
i na­dal nie wiem którędy przychodzi tęsknota 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 01:10

Uwierzyłam w miłość

Zgasło słońce utonęło
Nad­szedł księżyc coś utknęło
Wyszły gwiaz­dy tak błyszczące
Uwie­rzyłam , że jest słońce.

Wschodzi słońce już od rana
Widzę księżyc się wyłania
Krążą gwiaz­dy już na niebie
Uwie­rzyłam zno­wu w Ciebie.

Świeci życie tak słonecznie
Księżyc kręci
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:00

Poezja wogońska

O fren­dlujący grundblugonie
Twe un­ktu­rac­je są dla mnie jak glab­bel­blok­tis w brytfannie
A więc grop­nij zak­li­nam Cię w me fron­tujące turlingdypromy
I dran­gluj mnie hop­to­micznie krin­klo­wymi bindurwunderlami
Bo inaczj roz­wdrę Cię na glob­berwar­ty moim bluggerklunczonem
Myślisz że [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 23:28

Noc

Pa­miętasz jeszcze?
Krzy­ki gwiazd w lipcu
Strudzo­ne wędrówką, zadyszane
Zmęczone
Whis­ky w szklan­ce, cienie ogniska
roz­bi­jające two­je oczy
na pryz­ma­ty niepew­ności i pragnień
Tak pięknie oddzielnych
Tak sta­ran­nie niewinnych
Tak ub­rudzo­ne zieloną trawą
Że nie umiałem odróżnić jej od pąsów policzka
Przes­traszo­nego pocałunkiem
mok­rym od szczerości
strachu
Oczy wpatrzone
W czer­stwość wiary
ok­ruchy ognia
Is­kry w oczach
Jak błądzący Syriusz
Pies, biegający po fir­ma­men­cie wspomnień
Gdzieś po no­sie, po­liczku, wargach
Kończąc niewidzial­nym pocałunkiem
Na niedot­kniętej szyi
Wte­dy rodzisz smutek
Smu­tek, który rozumiem
Niezmieniony
Zmęczo­ny, a jed­nak jeszcze młody
Pragnący
Świadomy
Swo­jej niemożliwości 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 22:45

JA SAM PANIE

TO NIE GWOŹDZIE
CIĘ PRZE­BIŁY LECZ
JA SAM I MÓJ GRZECH
TO NIE LUDZIE CIĘ
SKRZYW­DZI­LI LECZ
JA SAM I MOJA
GŁUPO­TA PO­PEŁNIANIA
CO DZIEŃ PRZE­ZE MNIE
TO NIE GWOŹDZIE
CIĘ TRZY­MAŁY LECZ
JA SAM I MÓJ GRZECH
KTÓRY PO­PEŁNIAM
NA CO DZIEŃ
CHOĆ JES­TEM TA­KI SŁABY
TY PA­NIE NA­DAL MNIE
KOCHASZ I ODDAJESZ
ZA MNIE SWO­JE ŻYCIE
PA­NIE MÓJ AMET
I NA­DAL KOCHAM CIĘ 

wiersz • wczoraj, 22:22

* * *

Nie jes­teśmy tacy
Ja­cy według nich ma­my być
Nie jes­teśmy nieczuli
Nie pat­rzy­my na wszys­tkich wrogo
Wyrzu­cają nas
Bo ma­my włas­ne zdanie
Karcą nas
Właśnie za nie
Próbują zmienić
Ale nie zmieni­my się za nic
Nie da­my się pokonać
Zniszczyć włas­nych granic 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 22:13
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 12:38Indygoo sko­men­to­wał tek­st Zdziczały 'kwiat'. Żyje­my niczym różne [...]

dzisiaj, 12:35M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:33Adam K sko­men­to­wał tek­st Zdziczały 'kwiat'. Żyje­my niczym różne [...]

dzisiaj, 12:29wdech sko­men­to­wał tek­st Tylko głup­cy wierzą w [...]

dzisiaj, 12:13Indygoo sko­men­to­wał tek­st Moralność jest wiel­kością stałą [...]

dzisiaj, 11:54liliowięc sko­men­to­wał tek­st światło wo­dy

dzisiaj, 11:50Trzykropek sko­men­to­wał tek­st światło wo­dy

dzisiaj, 11:48szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 11:47liliowięc sko­men­to­wał tek­st światło wo­dy

dzisiaj, 11:36Irracja sko­men­to­wał tek­st ... Bóg jest egoistą... [...]