Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 56595 wierszy.

exception

nie bój się, to bajka
nie praw­dzi­we życie
nic Ci się nie stanie
ja Cię przez to przeprowadzę
wy­bacz mu
to była ciężka droga
proszę Cię o to
od­puść mu
było mu ciężko
zrób wyjątek
zrób wyjątek dla niego
i dla mnie
nie chcę [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 17:44

children

dzieciaki… kochasz je
jak Ty to robisz
że masz ty­le miłości?
zos­taw coś dla siebie
muszę o to zadbać
zos­taw… zos­taw miłość
miłość zos­taw dla siebie
nap­rawdę zasługujesz
zasługu­jesz na miłość
na swoją miłość
mam Twoją miłość
dam Ci swoją
Two­ja jest lepsza
jest lepsza…
zostaw [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 17:19

j'ai écrit à ce sujet?

- „kochasz mnie?”
- „Fred­die, oczywiście”
wiem, łączy…
połączyła nas miłość
ta­ka miłość tyl­ko dla nas
mam ją tyl­ko dla Ciebie
Two­ja miłość jest tyl­ko dla mnie
inaczej być nie może
żeby była… była miłość, miłość
widzę Cię, pat­rzę w oczy
to miłość
widzę miłość w Twoich oczach
nie czarujesz
po pros­tu kochasz
ja to widzę
bo Cię kocham 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 16:41

odejście od imienia

Odtwórz
po­dob­no było słońce

po­dob­no niebo było
i aniel­ski szept trosk
umęczo­ny twoim krzyżowaniem

po­dob­no słowa były
spi­sane nat­chnione święte
byś był gotów

i oto znów jestem
jak nagi

słowa są piękne
gdy za ni­mi, nie stoi pus­tka

od poez­ji
og­nia chłodu i
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 12:17

Żywot Antuana

Wszys­tkie naz­wy imion i naz­wisk zos­tały spol­szczo­ne


Naj­star­szy syn z ro­du De Satę
Miał na imię An­tuan
Był wy­soki, szczupły
Oraz wie­cznie zamyślony
Godzi­nami spoglądał swym smut­nym wzro­kiem
Na tętniącą życiem ulicę handlową
 [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 11:53

* * *

Scho­wana w tobie
czuję twój ból
mo­je spełnienie
po­woli znika
prze­biera twoją twarz
i nic z ciebie nie zostało
upadłam głębiej niż myślałam
by wy­pić ciecz nienawiści
to­pię w to­bie samotność
spa­dam na tą drogę mi­liony razy
mierzę się z każdym demonem
byłam już w jas­ki­ni lwa
nie boję się łamać kości
więc daj mi piekło
al­bo weż moją duszę
od­dam wszys­tko aby ści­gać słońce
a kiedy już dotrę...zos­tanę na wieki
w ciepłych dłoniach kochanka
czas nie zacze­ka te­raz to czuję.

Odtwórz  

wiersz • dzisiaj, 08:24

* * *

Nag­le widzę cię chwi­lo piękną
Stru­na­mi har­fy Jear­ra
Wy­dają się być pro­mienie słońca
Zza deszczo­wych chmur
Wiatr szar­pie z nich dźwięki
I płyną me­lo­die w głośni­ku
Co jest po­połud­niowym ko­sem
Już deszcz gęsty ale nie może
Utrącić czar­nej ban­de­ry sąsiada
Dy­mu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 07:01

amen

Nig­dy nie myślałam, ile trwa tęsknota
Al­bo ile trwać miłość powinna
Świat zaw­sze wma­wiał, że do końca życia
Zmuszo­na jes­tem bo­rykać się
Z egzys­ten­cjal­ny­mi roz­terka­mi
Że długość ja­kiego­kol­wiek uczucia
Kończy się w miej­scu, w którym postanowiłam
Na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 02:05

Chaotyczny obraz Ryśka

A kiedy przyj­dzie czas
wte­dy za­wyje pies
i wyj­dzie na ga­nek Rysiek
ze skrętem w ręce brązowej
i opierając się o drzwi
splu­nie do klat­ki schodowej

W tym do­mu życia nie ma
i kon­ku­bina w pli­sowa­nej spódnicy
no­si al­ko­hol w oczach zaspanych
a Ry­siek nie może te­go znieść
i pi­je póki przy­tom­ny
na zmiany nie liczy

Dzieci jak sowy
mają wiel­kie oczy obaw
i pat­rzą na życie
Ry­siek jest twórcą meliny
a me­cena­sem tej sztuki
kon­ku­bina w neg­liżu krzyczy rozłożona. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 22:51

kochaj

Póki tu jestem
Wy­ciągnij rękę
Poz­bieraj mnie
Jak roztrzaskaną
Por­ce­lanę przedwojenną

Niedo­kończo­na myśl
Półsłówka rzucone
W eter
Wrzask trujący
Poz­le­piana dusza

Pół na pół
De­finic­ja skłamana
Brak powietrza
I ty 
Drzaz­ga na niebie

Na ni­by
Os­tatni raz
Tak zwyczaj­nie
Kochaj mnie
Na zawsze 

wiersz
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 21:44
Aktywność

dzisiaj, 18:16lajajaj sko­men­to­wał tek­st Smutek za uśmie­chem kryję.  

dzisiaj, 18:11Asharon sko­men­to­wał tek­st dwudziesty ósmy mar­ca

dzisiaj, 16:58IKW sko­men­to­wał tek­st j'ai écrit à ce [...]

dzisiaj, 15:21eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st pochylanie trzcion­ki' ob­niża po­ziom

dzisiaj, 14:29.Rodia sko­men­to­wał tek­st pochylanie trzcion­ki' ob­niża po­ziom

dzisiaj, 12:16RozaR sko­men­to­wał tek­st Żywot An­tuana

dzisiaj, 12:06wdech sko­men­to­wał tek­st luter od­sta­wił bo­ga by [...]

dzisiaj, 12:05Salomon sko­men­to­wał tek­st Żywot An­tuana

dzisiaj, 11:57LiaMort sko­men­to­wał tek­st Nasz mózg to Wszechświat, [...]

dzisiaj, 11:48Einszton4 sko­men­to­wał tek­st Nasz mózg to Wszechświat, [...]