Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 56892 wiersze.

Przyjaźń

Jest na tym świecie ta­ka osoba
Która ro­zumie, czu­je i wspiera
I tak da­leko, głębo­ko w sercu
Czu­je, że jest od wszys­tkiego ważniejsza
I bar­dzo często myślę tak sobie
Dziwną rzeczą jest przyjaźń

Tak ważna dla nas ciągle [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 19:30

* * *

boję się, że kiedyś odejdziesz
już nie będziesz pat­rzeć mi w oczy
ani trzy­mać mnie za rękę
a z moich za­ciśniętych dłoni
znik­nie two­je błękit­ne serce

boję się, że kiedyś
zgaśnie słońce
spadnę z nieba
a o chmu­ry potłucze się ostatnie
220 gramów mnie

boję się
że nauczę się żyć z pustą przes­trze­nią tam
gdzie kiedyś mie­szkał ten mały mięsień
który uderzał całą swoją słabością i kruchością

tyl­ko dla Ciebiededykowane 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 19:20

* * *

lu­bię tak na ciebie czekać
choć tęsknię
bardzo

a gdy już mam cię obok
chcę mieć już na zaw­sze
two­je ser­ce w swoich dłoniach

i na moich ustach
us­ta które sma­kują mi naj­bar­dziej na świecie 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 18:21

pociąg

ty chy­ba nie wysiądziesz
z te­go po­ciągu nigdy
- Fred­die, wy­siądę, ale z tobą
wy­bierz stację
- kocha­nie, te­raz, teraz
wysiadamy
- Fred­die, to nie stacja
po­ciąg jedzie, nie
te­raz nie zat­rzy­ma się
- kocha­nie, skaczę
skaczmy razem
- Fred­die, chcesz się zabić?
- [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 11:11

Umajony

Po­marańcza­mi azalii
Mo­zaiką ziele­ni zboczy Beskidów
Wiat­rem fa­lującym łąkami
Jas­krów ru­mianków i traw
Brązową opalenizną
I czte­rolis­tną ko­niczyną
Przy­wieziony­mi znad Bałtyku
Jak każde­go dnia wędrówką
W której dłoń nie przes­ta­je trzy­mać dłoni
Wścib­skim wzro­kiem dewotek
Spo­między Ma­ryj­nej pieśni
Za­wodzo­nej pod kapliczką

Tak po­woli do­pełnia się maj 

wiersz • dzisiaj, 09:45

Smutno mi Boże

Smut­no mi Boże
Al­bo­wiem coś się kończy
A coś nie chce się zacząć

Smut­no mi Boże
Po­nieważ ser­ce się wyrywa
A ciało zas­tygło w bezruchu

Smut­no mi Boże
Gdy wy­ciągam rękę
ku pożegnaniu

Smut­no mi... Smutno.
I zas­ta­nawiam się
Czy coś prócz te­go jeszcze zostanie

Smut­no mi Boże
Lecz pew­na nie jestem
Czy o po­cie­sze­niu marzę 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 09:13

Czerwcowe słońce

Wy­budzo­ne sko­ro świt
na równe no­gi zer­wało
pe­rełki po­ran­nej rosy
ig­rające z kropelkami
po kres nieskończoności
zat­rzy­mało
w ra­mionach
od­chodzącą od zmysłów tęsknotę
bi­wakującą pod żag­la­mi na wakacjach
roz­kochało w so­bie
wewnętrzny stoic­ki spokój
po­dając mu szklankę wody
w cieniu roz­kwi­tające­go kaczeńca
przed pro­giem
rodzin­ne­go domu
rozłożyło liście ta­tara­ku
na cześć Zielo­nego Święta 

wiersz • dzisiaj, 07:49

Zgwałcone dzieci z Bullerbyn

Trud­no o większą hańbę
Niż wasza Ery­ku i Rod­gerze
Bo w por­tach i miasteczkach
Hu­nowie hańbią wasze ko­biety

A wy odpłynęliście
Nie ma was
Nie słyszy­cie płaczu żon
I krzy­ku córek

Odeszliście do krain baśni
Ogłuszył was śpiew fal­szy­wych sy­ren
Ośle­pił spokój
A pop­rawność ska­zała na potępienie 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 06:29

* * *

Wszys­tkie wier­sze mają w sobie
Węże
Po­za jed­nym
Naj­piękniej­szym
Ze wszys­tkich

Ona schodzi wgłąb
Za­nurza się w wo­dach
Bar­wnych snów
Pew­nym kro­kiem przemierza
Las w ciem­ności
To je­go sny
Ona jest snem
Ona jest Królową marzeń
Ona wyz­nacza piękno
Snów 

wiersz • dzisiaj, 02:16

chciałabym

chciałabym się cofnąć w czasie
żeby móc po­pełnić raz jeszcze
te sa­me zbrod­nie z miłości
chciałabym móc raz jeszcze
za­nurzyć się w to­bie
po stok­roć mocniej 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:16
Aktywność

dzisiaj, 20:50nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Głęboko cho­wane emoc­je kryją [...]

dzisiaj, 20:38yestem sko­men­to­wał tek­st boję się, że kiedyś [...]

dzisiaj, 20:30nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Głęboko cho­wane emoc­je kryją [...]

dzisiaj, 20:24piórem2 sko­men­to­wał tek­st Empatia to nie współod­czu­wanie, [...]

dzisiaj, 20:24PainWithoutLove sko­men­to­wał tek­st boję się, że kiedyś [...]

dzisiaj, 20:15yestem sko­men­to­wał tek­st boję się, że kiedyś [...]

dzisiaj, 20:08yestem sko­men­to­wał tek­st Zdrada ma w pełni [...]

dzisiaj, 20:03nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 20:01batram sko­men­to­wał tek­st Nie chroń siebie kosztem [...]

dzisiaj, 19:58yestem sko­men­to­wał tek­st no­gi - or­ga­ny [...]