Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 57772 wiersze.

Mon amour *

Ma­lowa­ne słońcem
mo­je usta
roz­kwi­tają jak maki
na łące

przy­wołaj mo­je imię
a po­biegnę boso
przez łany zbóż

wiat­rem szep­nij do ucha
jak tęskni two­ja dusza

a mu­zyka mo­jego serca
będzie dla ciebie
dro­gow­ska­zem we mgle

Odtwórz  

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 12:11

***

siedzę na pa­rape­cie nadziei
zap­la­tam warkoczę
i haf­tu­je szlak
pod­nieb­nych marzeń
cichą myślą
prze­nikam kosmos
od­kry­wam pragnienia
uk­ry­te między chmurami
będę je chwy­tać garściami

dla Nas

Kocha­nemu N...ღ

18.04.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 09:23

PRZEZNACZENIE CZARNEGO SMOKA

Po­jawiłeś się wte­dy w mym śnie, tak realis­tyczny ...
osiadając ko­ronę drze­wa wielkiego,
o ko­narach rozłożys­tych, pat­rzyłeś mi pros­to w oczy
swym wzro­kiem ab­so­lut­nie mis­tycznym ...

Ludzie widząc z dołu Ciebie, w pa­nice wiel­kiej uciekali,
ogar­nięci przerażeniem, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 03:42

Przestroga

Krążyła w myślach, nie widząc drogi,
biegała wo­koło, szu­kając przestrogi.

Nag­le stanęła, uklękła, zwabiona,
wpadła, umarła w mro­kach jej dusza przepiękna.

Od te­raz krąży i krąży ciągle po niebie,
płacze i krzyczy, zła sa­ma na siebie.

Uważaj przechod­niu, oczy otwieraj,
byś nie utonął jak Ona utonęła. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 23:34

#4

za­wiśnij na­de mną ciężkim oddechem
splam
mo­je usta
miłością 

erotyk • wczoraj, 22:47

Parallelism

trzy­mam Cię w dłoniach
jes­teś w od­ległości kil­ku cali
ode mnie na dys­tans odmierzam
długościami kciuków gdzieś
palący się ryd­wan spada
a w wodzie od­bi­ja się światłami
tak błys­ka niczym na drwach iskry
od­pa­da ko­lej­na war­stwa skóry
gdy w głowie się kurzysz 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 21:05

Rain

Gir­landą wspom­nień
spa­dasz na mnie
jak wiosen­ny deszcz


krop­le spływają
jak kas­ka­da
niedo­powie­dzianych słów

miłością grasz
pre­ludium wios­ny
budząc do życia
sprag­nione do­tyku kwiaty

moknę na deszczu sama
w ocze­kiwa­niu
prze­siąkam pragnieniem
twoich ust

za­mykam oczy
by iść w nieznane
mając pod powiekami
twój obraz

Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 11:08

Biały Potok jeszcze raz

Idąc twoim brze­giem Biały Potoku
Lu­bię usiąść na w mchach zielo­nym brzegu
Cze­kającym jak ja na zieleń traw
I ko­loro­wość kwiecia ziół
Spoglądam wte­dy w zagłębienia two­jego nurtu
Te nie wy­sychające nawet
W długie upal­ne ty­god­nie letnie
W których [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 09:03

* Cudaczna Przysięga *

Czy ktoś na­de mną czuwa?
Ja nie wiem czy się uda,
lecz działam bo­wiem wiem,
że tyl­ko głup­cy wierzą w cuda.

Prob­le­mom sta­wiam czoła,
bo uciec nikt nie zdoła,
kto wszedł już pod pędzące
sa­mocho­du długów koła.

Choć bo­li to nie stękam
i ty­ram, nie wy­miękam ...
za­cis­kam moc­no zęby,
gdy zbyt moc­no bo­li, klękam ...

I dziś przy­sięgam Bogu,
że jeśli mi się uda
to in­nym też pomogę
zdziałać wy­marzo­ne cuda.

* For the fu­ture Ne­verhood Fa­mily * 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 03:23

* * *

Ta­nio się sprzedajemy
Dro­go od­ku­puje­my się u innych
Nie star­cza nam na życie
Wy­daje­my by żreć jak świnie
Płaci­my by nie wyglądać jak świnie
Kiedyś płaco­no za pot
Dziś płacą by się spocić

Dziewi­ce z odzysku
Szu­kają ry­cerza na białym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 16:21
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 20:48Pechowa_ do­dał no­wy tek­st Zbyt częstopróbu­jemy up­chać siebie [...]

dzisiaj, 20:47yestem sko­men­to­wał tek­st Mon amour * 

dzisiaj, 20:41yestem sko­men­to­wał tek­st Serce zak­wi­ta, kiedy tra­ci [...]

dzisiaj, 20:39yestem sko­men­to­wał tek­st Fotografie są jak chwi­le, [...]

dzisiaj, 20:38yestem sko­men­to­wał tek­st Naj­bar­dziej nie mogę znieść [...]

dzisiaj, 20:28yestem sko­men­to­wał tek­st zachwycały go pta­ki za­pach kwiatów niezmąco­na [...]

dzisiaj, 20:06dark smurf sko­men­to­wał tek­st Rain

dzisiaj, 19:55dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:11Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Proste za­sady; żeby przechodzić [...]

dzisiaj, 19:10Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Jakby wlały litr Bur­bo­na [...]