Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 55119 wierszy.

Podziękowanie

Wokól ty­le fałszy­wości, niczym opęta­na sekta.
Łańcuchem na dno, człowieka przemierza.
A w jed­nej garści dob­rych ludzi po­liczyć można.
Gar­stka przy­jaciół- za których życie oddam.
Słowo dzięku­je dla nich to za mało.
Liczą się czy­ny, które w [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 10:38

szczerosłota

idę so­bie drogą słoną słotną łezpowrotną
mi­jam się z prawdą
nie mówi­my so­bie na­wet dzień dobry 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 09:38

Punkt

Nienor­malna per­spek­ty­wa widzę me światy dożywia,
a ta taj­na pan­to­mima mówi kiedy w ry­mach trzymać.
Się ożywiam i pożywiam tym po­wiet­rzem jes­tem glina,
i wy­ginam le­vel w czy­nach gdy tak stoję Two­je zbijam.
Wzrok okiem podskokiem [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 08:39

Kiedy wracały żmije nadchodził mojej pieśni wyjścia czas

Wod­ni­ka czas.
Po­ra zmian.
Wy­marzyłem i w nasz.
Na­mysłow­ski las.
Żmi­je wróciły.
Pier­wsze chwi­le jedności.
Wspólno­ty w szczerości.
Wier­sze uśmiechnięte.
Już łączą nas.
Ja już wierzę.
Ty usłyszysz wreszcie.
Trzask dzieci rzucanych.
Przez matki.
O podłogę.
Syk gaszo­nego papierosa.
O skroń oseska.
Przez konkubenta.
Zo­baczy­my jak ojcowie.
Wra­cają na łona [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 07:16

Wiersz 1

Ruszy­li do bo­ju do ciężkiej pra­cy, za­pale­ni ro­dacy. Głod­ni jak nig­dy, jak zaw­sze sprag­nieni. W żołądkach piw­nych bro­war się pieni...

Na tar­ta­kach za­piep­szają, po kan­ty­nach się szwen­dają. Le­pią, kle­pią i drif­tują - [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 01:06

Krótki wiersz o zabijaniu

Wer­sy dla najdroższej
z myślą o bezcennej. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • dzisiaj, 00:53

smoki u nóg

za góra­mi za lasami
ten początek
wszys­cy znamy

była piękna
była młoda

urodzi­wa pokręco­na
wciąż zdumiona
i znudzona

co rok z in­nym
wiep­rzem chciała
gdy im przeminęła
chwała

tak ich wszys­tkich
nazywała
aż zos­tała
w wieży
sama


/morał/
dzięki te­mu nau­czyła się ro­bić na drutach
i jajecznicę
 

fraszka
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 00:28

Szept serca

Spuszczasz wzrok,
dręczo­ny myśla­mi
zanikasz.
Ciało już na pół przezroczyste,
dusza nicze­go niepewna...
W po­goni za cudzym szczęściem,
zat­ra­casz urok swe­go istnienia.

Nie działaniem na siłę
Nie cier­pieniem swoim
Uszczęśli­wisz dru­giego człowieka.
Troską i szczerą rozmową
Roz­bi­jesz mu­ry je­go więzienia.
 

wiersz
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 23:57

* * *

wspom­nień nie zat­rze czas
przeżywa­ne piękne chwi­le też nie przysłonią

choć szczęście przy
ro­nisz łzy

bo
kiedyś


K.A.Sz.27.09.2016r. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 21:28

* * *

Gdzie jesteś
Le­ciut­ki obłoczku
Złocis­ty loczku
Gdzie jesteś
Mięciut­ki szlafroczku
Ulu­biony smoczku
Gdzie jesteś
Biała pieluszko
Uśmie­chnięta buźko
Gdzie jesteś
Ma­lut­ki buciku
Różowy beciku
Gdzie jesteś
Kołysko
Wszystko 

wiersz
zebrał 8 fiszek • wczoraj, 20:25
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 11:34Cris sko­men­to­wał tek­st Krótki wier­sz o za­bija­niu

dzisiaj, 11:10liliowięc sko­men­to­wał tek­st szczerosłota

dzisiaj, 11:01wdech sko­men­to­wał tek­st szczerosłota

dzisiaj, 10:41wdech sko­men­to­wał tek­st smoki u nóg

dzisiaj, 10:38natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Stając się dłużni­kiem, sta­jesz [...]

dzisiaj, 10:30wdech sko­men­to­wał tek­st szelest

dzisiaj, 10:25dark smurf sko­men­to­wał tek­st szelest

dzisiaj, 10:15wdech sko­men­to­wał tek­st szelest