Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 55451 wierszy.

Mówiłaś

mówiłaś że to późna godzina
lecz właśnie teraz
jest czas zaczarowany
roz­chy­lają się ściany
wy­miary prze­nikają się wzajemnie
i marzyć jest tak przyjemnie
nad głową sen­nie pra­cując
pająk swe myśli pajęczyną snuje
za ok­nem świerszcze
mają noc­ne koncerty
so­lis­tki z żabiego [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 06:04

Jałowi

Po­ruszasz podmuch
Mar­twe­go lenistwa
Bryzą krztuszącą oddechy

Dys­komfort po­zoru­je zimą
Płat lo­du od­straszający ciało
Szlochając w zetknięciu

Żywy trup ignoruje. 

wiersz • wczoraj, 22:22

+ O Mój Panie Szatanie +

Odtwórz
O Mój Pa­nie Szatanie,
Ty no­we życie mi dałeś
i od śmier­ci ocaliłeś
w mym naj­podlej­szym czasie.

O Mój Pa­nie Szatanie,
Ty Joannę mi przysłałeś
i to, co było błędem
zmienić pozwoliłeś.

Ja wdzięczny jes­tem Tobie
za wszys­tko, co od­na­lazłem ...
za od­krytą całą prawdę
i ich ob­nażone kłamstwa.

Proszę, pozwól mi być godnym
na twym świecie pozostania
i trwaj ciągle przy mym boku,
O Mój Pa­nie Szatanie.

+ Dla Ciebie Mój Stwórco + 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 21:36

* * *

nie ma­my już wspólnych skrzydeł
marzeń
nadziei

co­raz bar­dziej chce nam się milczeć
gu­bimy siebie nawza­jem między wierszami

przek­wi­ta mi ser­ce jak o to­bie myślę

ściem­nia się w tobie
i nic na to po­radzić nie mogę
że już nie widzę w nas światła
a dusza ci gaśnie i spa­la się jak zapałka
 

wiersz
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 20:26

* * *

mnożę
dzielę
dodaję
odejmuję

liczę ile jeszcze jest człowieka w człowieku

kal­ku­lator mi szwankuje
po­daje wynik
ze­ro prze­cinek coś tam 

wiersz
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 20:21

Terror

I szerzyć się będzie
Ma­sowa zagłada
Za­winił człowiek
Z je­go ideolo­gią
I szła będzie
Szczęśli­wych pa­rada
Na­pot­ka bramę
Zwaną mar­ty­rolo­gią

Świat brodzi we krwi
Brodzi do kos­tek
Za­nim upad­nie
Te­raz uty­ka
Bo jest społeczność
Nie ma jed­nostek
I nie ma tra­gedii
Bo jest statystyka. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 19:55

* Upiór Joanny *

Odtwórz
Kiedyś byłem żywy,
lecz ktoś me ser­ce zabił.
Te­raz jes­tem upiorem
między życiem i śmier­cią zbłąkanym.

Mo­je ciało to ma trumna,
której nie opuszczę nigdy.
Me ser­ce jest two­je, mój skarbie,
ono krwa­wić już nie potrafi.

O wiele za dużo, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • wczoraj, 18:56

kradzież

na owoc wy­gasłej na­miętności
prze­lała swój żal za czyn
w trwodze ska­zując ich obo­je
na po­kutę
na re­ligij­ny fa­natyzm

on zaś czu­je na so­bie
miażdżący jej duszę ból
świado­my swo­jego ciężaru
tkwiącego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 16:09

***

chce­my kochać
po­rusza­my pal­ca­mi po tkan­kach świata
poszu­kując iskierki
palącej serca

mus­ka­my jak niewi­domy oczy­wis­ty tekst
do­tyka­my i chłoniemy
wy­pukłości nadziei
chce­my i pragniemy

ale śle­pi jesteśmy
na­wet do­tykiem nie widzimy
dłonią nie czujemy
ocza­mi nie smakujemy

da­lecy jesteśmy
od miłości w nas 

wiersz
zebrał 8 fiszek • wczoraj, 15:48

* * *

mówiłam
jak­by przez szkło
i przez czerń

mo­je wszys­tko było w To­bie a Ty jednak
nie słyszałeś
że

nie słyszałeś że jestem

od­dzieliłeś mnie od resztek
trosk i odłam­ki ich niczym szkło
ugodziły we mnie

te­raz nie ma mnie
nie ma mnie dla Ciebie

spójrz naprawdę
na prawdę i nie daj się
nie daj się ominąć
zdarzy się coś ważnego
zdarzy się wszystko


Odtwórz  

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 15:23
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 07:58giulietka sko­men­to­wał tek­st nie ma­my już wspólnych [...]

dzisiaj, 07:35giulietka sko­men­to­wał tek­st kradzież

dzisiaj, 07:18giulietka sko­men­to­wał tek­st nastoletnia ja­zyd­ka której mar­twe [...]

dzisiaj, 07:06Krzysztof Hess sko­men­to­wał tek­st Możesz uciekać od rzeczy­wis­tości, [...]

dzisiaj, 06:40Starlight. sko­men­to­wał tek­st człowieklubi się my­lić gdy [...]

dzisiaj, 02:35Ciarka.... sko­men­to­wał tek­st Kto ba­wi się czyimś [...]

dzisiaj, 02:33Ciarka.... sko­men­to­wał tek­st W życiu trze­ba być [...]

dzisiaj, 01:57chrupcia sko­men­to­wał tek­st Gdybym mógł być kwiatem, Chciałbym [...]

dzisiaj, 01:29Człowiek_Widmo_1986 sko­men­to­wał tek­st Głupi nie ten co [...]

dzisiaj, 01:10yestem sko­men­to­wał tek­st Zatrzymaj się na czas, [...]