Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 44175 wierszy.

Bezradny

To krzyk człowieka, wołający o ratunek.
To żądza, która ruchy krępuje.
To strach niena­wiść i ból - chcę założyć opatrunek.
Na ra­ny. Tak bar­dzo bolą! Ktoś po­sypał je solą...

Tracę siebie, bo tęsknię.
Tracę ciebie, choć to [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 17 sierpnia 2014, 15:42

* * *

Jeśli tyl­ko słońce może przełamać się przez szarość
jeśli tyl­ko noc może prze­mieć się w dzień
jeżli możemy ano­lować, to co było
i zna­leżć kil­ka spo­sobów na miłość
jeśli...myślę ,że war­to ryzykować. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 17 sierpnia 2014, 15:40

" Wisielec "

Pat­rząc na kra­job­raz zimowy
Czuję wspa­niały spokój domowy
Nic się wo­koł nie dzieje
Tyl­ko ko­rona drze­wa się chwieje
Pat­rzę na nią obojętnie
Mi­mo,że wygląda pięknie
Tak na­tural­nie,że aż strach
I naglę słyszę głuche Trach!
To gałąź pękła pod cieżarem ciała
Ra­dość to po­win­na być niemała
Lecz to smu­tek przemawia
I do ko­lej­nej pro­by namawia 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 17 sierpnia 2014, 13:48

rządy bankierów
w de­mok­ra­tycznych kra­jach - 
po­zor­na wolność 

haiku
zebrał 16 fiszek • 17 sierpnia 2014, 13:28

Jaźń

Led­wo się chylę pod ciężarem
Bez­mier­ne­go okrucieństwa.
Nieco zdysza­na sa­mot­nie stoję,
Czując czyjś wy­dech na grzbiecie.
Ugi­nając zmęczo­ne, ziemis­te ko­lana
przy wiat­ru sza­leńczym zrywie,
Do­tykam twej dłoni tętniącej
Wiem je­dynie jed­no,
Ciebie tu nie ma.
To tyl­ko ja.
Za­led­wie jaźń - 
Mała krop­la po­tu
zuchwałej imaginacji. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 17 sierpnia 2014, 13:28

Przepis na Ciebie

Ugo­tuję Cię w moim ciele
Włożę do lodówki
By os­tudzić emocje
Dop­ra­wię komplementem
(Nie za dużym
Żeby nie przesadzić)
Posłodzę całusem
A na deser
De­likat­nie połączę uczucia 

erotyk
zebrał 5 fiszek • 17 sierpnia 2014, 12:10

Mo­wa miłości
Mus­ka naj­czul­sze miejsca
W blas­ku księżyca


15.08.2014r.
insp.
 

haiku
zebrał 37 fiszek • 17 sierpnia 2014, 11:36

My i nikt więcej

Pragnę od­garniać śnieg z twych włosów,
I go­nić wiatr, by w Ciebie nie wiał.
Leżeć ra­zem, wśród palm i kokosów.
Gdzie jes­teśmy - by nikt nie wiedział.

Bo żyję dla Ciebie, jes­teś mym powietrzem,
Dłoń w dłoń, spa­ceru­jemy przez deszcze.
Nie bój się, prze­niosę Cię po­nad kałużę,
Jes­tem twym ry­cerzem, tyl­ko mej da­mie służę... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 17 sierpnia 2014, 10:35

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama