Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 48595 wierszy.

Lubisz?

Spust
Do ust
lub na biust... 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 12 maja 2015, 17:03

kim jestem

Kim jes­tem, gdy w słowa ubrana
sięgam po Ciebie łapczywie
Kim jes­tem, gdy wspom­nieniem rysuję
twój ob­raz z kro­pel deszczu na szybie

Kim jes­tem, gdy szor­stkim dotykiem
wędruję po ma­pie niepewnie
Kim jes­tem, gdy słowem celuję
w twe serce [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 12 maja 2015, 16:31

* * *

uj­rzałbyś w oczach moich nies­po­kojną falę
co na mar­twym morzu się wznosi
kroplę, która prze­pełnia czarę
w szma­rag­dzie spojówek na burzę emoc­ji się zanosi

dot­knąłbyś mo­jej dłoni chłodnej
gdy­byś nie był na krawędzi mych zmysłów
ja­ko cień [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 12 maja 2015, 16:30

namiętność...

pod obłokiem gwiazd
dla których nic nie znaczymy
przez pryz­mat nieuf­ności i lęku
spogląda­my w siebie

a prze­cież zos­ta­nie ślad
na twoim policzku
i mo­je odar­te sumienie
i – nikt o tym nie wie

nie złamiesz mi serca
bo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 12 maja 2015, 14:44

"Miłość"

Gdy­byś tyl­ko wie­dział Jak Ja ciebie kocham,
a gdy za­daje Ci ból, to sa­ma w no­cy szlocham.
Nies­te­ty ciężki jest mój charakter,
i nie przez­wy­cięży go nie la­da bohater.

Zaw­sze Szcze­rość sta­wiam na pier­wszym miejscu,
na­wet wtedy, [...] — czytaj całość

wiersz • 12 maja 2015, 13:36

Następca

Jak mały książę,
który szu­ka swo­jej róży
krążysz po tym świecie
szu­kając swej mu­zy .

Gdzie ją znaj­dziesz ?
w którym kraju?
może tuż za oknem?
może w Egip­skim raju?

Zna­lazłeś księżniczkę
piękną niewiastę
lecz nie zapominasz
o tym co ważne .

Rodzi­na , ho­nor i kultura
ważniej­sza niż uliczna struktura
-,,co z do­mu wyniesione
w real­nym życiu uwzględnione''.

Ak­tor­ski twój uśmiech
szar­man­ckie maniery,
dos­tojną postawą
po­konasz wszys­tkie bariery. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 12 maja 2015, 13:30

KOMBOJ

Roz kom­boj we Arizunie
Na tar­gu og­lundoł słónie
Chcioł ku­pić se na wynos
Na far­me Mechikinos
Mioł tam ku­ry, dwa wróble i kunia
A te­ra zap­ragnuł míć słónia
Lecz w kuńcu za pół darmo
Wzión lel­ka kozodoja
I weź tu kur­wa człowieku
zro­zum ta­kigo komboja
...
A jo tum lo­gike pojmuje
Bo słóni­ce-Bal­bi­ne choduje...
I po­widzta my, Wy, co to­to czytata
Czy ja­kiego nar­wańca kom­bo­ja nie znata?! 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 12 maja 2015, 12:55

Niepokój

Dusza nies­po­koj­na
i ser­ce ta­kie strapione...
Tyl­ko wiatr pie­szczotą otula
ba­wiąc się włosami.
Pro­mień słońca
zabłądził ...
i odeg­nał chłód
na chwilę...
Tkwi tak głęboko
tęskno­ta za niebem,
którym jest bliskość
kochające­go człowieka... 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 12 maja 2015, 10:30

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100