Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 43411 wierszy.

* * *

war­kocza­mi gwiazd
ga­lak­ty­kami uczuć
Mleczną Drogą tęsknoty

lecę do Ciebie

w bez­kres­nym kos­mo­sie
mo­jego serca 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 lipca 2014, 09:17

rola człowieczeństwa

Nie dasz ra­dy wszys­tkiego objąć
Swoim nad­ludzko dob­rym ramieniem

Nie udźwig­niesz wszys­tkich przyd­rożnych krzyży
Które przy­pomi­nają Ci o cierpieniu

Nie zro­bi się pięknie gdy
Zam­kniesz oczy i po­liczysz do 
Nieskończoności

Nie dasz wiary na to wszystko
Nie dasz wszys­tkiego co masz

Bo nie od­dasz te­go, co w To­bie najcenniejsze
- człowie­czeństwa i bezinteresowności

Mu­sisz być moc­ny mocą wiary
Mu­sisz wie­rzyć, że znik­nie ta ni­cość
I ogłuszająca znie­czu­lica ludzkich dusz 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 9 lipca 2014, 01:04

KORONA

ach nie ze złota to ko­rona
prze­cież to je­no liść lauro­wy
z pędów waw­rzy­nu uczy­niona
chwa­leb­na oz­do­ba głowy

ta praw­dzi­wa z myśli sple­ciona
ta ser­deczna z ser­ca pow­stała
nie ze złota z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 9 lipca 2014, 00:16

nie wiem po co

liznęłam od­ro­binę twoich myśli
są bez początku i bez końca zaprojektowane
w lus­trze niemy film

i mogłabym leżeć z ni­mi na gołej ziemi
jak i w niebie, tyl­ko przyjdź jeszcze raz
króles­two twoje

choć ludzie wy­niosą stąd na językach
co się da, wiel­kie nic 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 9 lipca 2014, 00:07

blind

Co­raz więcej bzdur
a przecież
lu­bię swoją dietę.

A wiesz,
to­bie bardziej
styg­nie obiad

nie ob­wi­niaj się

nig­dy nie lubiłem
z zam­knięty­mi oczyma
jeść ko­muś
z ot­war­tej dłoni.

Lu­bię też kawę,

i nie zawsze
słodzę.

Odtwórz
dzięki Alu -za muzę:) 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 9 lipca 2014, 00:01

Pukam...

Puk, puk
tu strata
go­niąca Two­je męskie
prag­nienie zdobywania

Puk, puk
no wpuść mnie
prze­cież mnie znasz
jes­tem tu od dawna

Puk, puk
ludzie, wpuśćcie mnie!
Ileż mogę zaglądać wam w oczy
byście mnie poznali
pod waszy­mi drzwiami?

Stuk, stuk!
Tak, mam włas­ne ciało
mie­szkam z wa­mi od dawna
ślep­cy, zo­baczcie mnie!
Sycę się waszy­mi spojrzeniami.

Puk, puk, puk, puk
odejdę jeśli chcesz
ale i po Stra­cie zos­ta­je pustka
będzie Cię bar­dziej boleć
gdy wgry­zie Ci się w kark
Samotność.

Puk, puk
tyl­ko mo­je pukanie
od­strasza jej kły,
za chwilę odejdę.

A Ty? 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 8 lipca 2014, 23:49

Powrócę przed dom
uj­rzę znów te sa­me ogrody
pełne tamaryszku 

haiku
zebrał 2 fiszki • 8 lipca 2014, 23:47

Cień

Zbrakło marzeń, źródeł łez,
śmierć per­spek­tyw, treści kres.
Z cza­sem w miej­scu,
mar­twy zas­tygł cień.

Nie­wzruszo­ny przyjął deszcz,
spoj­rzał w niebo, ciepła zew.
Pro­mień wiary,
stra­cił wnet.
Wzrok opuścił, ty­le mógł,
zos­tać sobą choćby tu –
- w swo­jej próżni, pus­tce słów,
szczy­cie żalu, gro­bie snów.

Tam gdzie szczęście nie dosięga,
głucha cisza świat napędza.
Ser­ce z zim­na obu­miera,
tchnienie bólu,
krop­le krwi ostatnie,
z żył wydziera.

Cień w blas­ku dnia,
swą nocą własną,
bez echa umiera. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 8 lipca 2014, 23:05

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama