Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 53524 wiersze.

PROŚBA

Gdy widzisz z daleka,
że płaczę,
nie wzruszaj ramionami
-podejdź.
Gdy po­dej­dziesz do mnie,
nie py­taj, co się stało,
nie py­taj, co tu robię
i dlacze­go płaczę.
Gdy po­dej­dziesz do mnie
-uśmie­chnij się
i po­pat­rz w mo­je mok­re oczy
już suche.

® by Mrs Vercetti 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 22 stycznia 2016, 13:34

Zawieszony w mroku

na kościach mo­jego słońca
nie­wzrusze­nie cicha rzeczy­wis­tość oddycha

w jej oczo­dołach
na szu­bieni­cach cienie życia

prze­rażają duszę groźne ciemności
tam gra­sują demony

jes­tem uwięziony w świecie bez klamek
za­wie­szo­ny na upior­nej nit­ce tęsknoty 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 stycznia 2016, 11:58

****

Zna­leźć ra­dość gdzieś w sobie
Uśmiech mieć ku ozdobie...
Oczy szczęściem patrzące
Myśli w marze­niach błądzące.

Ręce chętne nieść pomoc
Us­ta słod­kie jak owoc....
Duszę lekką i wolną
Żyć tą chwilą ulotną.

Jak to wszys­tko pozbierać?
Poukładać , powycierać...
Odświeżyć, przywrócić do życia
By nie wstydzić się włas­ne­go tu ,,bycia"! 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 22 stycznia 2016, 11:44

Obraz z dzieciństwa odzyskany

Mój pies
tra­cił sens
życia
ob­li­zując pysk
długim zap­leśniałym jęzorem

Na stud­ni bez dna godzinami
prze­siady­wałem
z blasza­nym czołgiem

Sąsiad­ka trze­pała dywan
wyt­warzając chmurę
pełną roztoczy
a na ok­nie suszyła kapę
z reniferem
na tle zielonym
z niebies­kim obłokiem

Bo­guś kosa
niebez­pie­czny szaleniec
krążył z miną boksera
zza ok­na prze­pitą twarzą
w spra­nej bluzce
wyglądała roz­czochra­na Ewka

Z Garncarskiej
da­leko było do nieba... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 22 stycznia 2016, 11:39

dzień dziadka

dziś dzień dziad­ka - nie psocimy,
wszakże dob­rze ci życzymy.
ty wyob­ra­zisz nas od draki,
bośmy małe rozrabiaki.
całuje­my cię serdecznie,
żyj nam, dziad­ku, długo ! wie­cznie ! 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 stycznia 2016, 11:04

Zielony Pokój

Zielo­ny pokój, to dob­re miejsce
Dla kil­kudziesięciu zielo­nych kwiatów
I ty­sięcy igiełek zielonych
Zielo­ne­go świer­ka - choinki

Zielo­ny pokój, to dob­re miejsce
Dla czer­wo­ne­go z miłości
Do ludzi i wszechświata
Ser­ca Je­zu­sa Chrystusa

Zielo­ny pokój, to dob­re miejsce
Dla jas­ności pro­mieni słońca,
Które tu­taj spełniają się,
Pod­kreślając kosze barw storczyków

Zielo­ny pokój, to dob­re miejsce
Dla żółci słoneczników
Zaklętych na zaw­sze w płótnie
Ge­nial­ne­go czes­kiego artysty

Zielo­ny pokój, to dob­re miejsce
Dla nas niecodzien­nych dwojga
Którzyśmy tu­taj, aby w spokoju
Kochać pros­totę ge­niu­szu codzienności 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 22 stycznia 2016, 10:19

* * *

Cza­sami tak się czuję
jak bym nie miała kręgosłupa
giętka, wiot­ka, nieczuła
te­raz, gdy północ nadchodzi
uciekam od czasu
szu­kając szan­sy na lep­szy los
sze­roko ot­warty umysł
py­tam bo­ga...ja­ki ma plan
pod­noszę głowę i cze­kam na znak. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 stycznia 2016, 10:15

* * *

W tamtą ciemną noc ujrzałam
Jak anioł z diabłem walczył
I myślałam so­bie wtedy
Dob­ro ze złem wie­cznie tańczy

To walc do łez i wspomnień
Z zakątków nieba się przedziera
Wi­ruje gdzieś pomiędzy
W szczęście się ubiera

Diabeł za­pytał Anioła
Czym miłość dla Ciebie?
Ten zaś chwy­cił go mocno
I spadł również na ziemię 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 stycznia 2016, 08:43

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama