Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 49367 wierszy.

* * *

Ze wspom­nień i marzeń są lo­sy nasze utkane.
Cu­dow­nie jest być z tobą tak sam na sam .
Jes­teś dla mnie niczym de­li­kat­ny balsam,
Gdzie szep­czesz us­ta­mi milczenia,
Szep­tem dążenia
Do wyz­naczo­nych przez los celów.


றiℓℓ... 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 24 czerwca 2015, 08:59

magią przysłów pisany

prze­mijam powoli
nie spieszę się
bo
jak się człowiek spieszy

nadzieję gdzieś
przy so­bie mam
bo przecież
ona moją matką

dużo nie mówię
tyl­ko myślę
kiedy
mo­wa srebrem


cier­pię bo

chcę być silniejsza

a podobno

co Cię nie zabije

to po­tem za­goi się

do wesela 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 24 czerwca 2015, 07:17

Upadek wartości

Chaos oplótł umysł
Myśli mętne
W roz­sypce strasznej
Zwiększo­ny dystans
Nie do pokonania
Świat roz­ma­zany cały
Grunt chwieje się pod stopami
Próbu­je biec
Przew­ra­ca się na twarz
Broczące krwią wargi
Roz­chy­lają się tworząc sze­roki uśmiech
Odsłaniający wy­bite zęby
Trium­falnie pod­no­si dłoń
Bu­telkę w niej dzierży
Flaszka jest cała! 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 24 czerwca 2015, 06:41

de(sen)iem

układasz zbiór wspomnień
da się odtworzyć
jak­by teatr a ty widownią

do­biegają myśli
nierucho­mo przed niewiadomą
choć za­gadką znajomo

na­pawasz wdziękiem
jakże pięknie
złotej różdżki dotknięciem

skończył się sen


Krys­ty­na Sz. 22.06.2015r. 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 24 czerwca 2015, 04:45

* * *

Nieokie­lzna­ne mys­li
Głod­ne
brud­ne
Kaszmi­rowy do­tyk
Won roz­koszy
Jedz mnie jak trus­kawki
To dla Ciebie nie zbyt trud­ne
Wy­cis­nij so­ki
Język głębo­ko
Prze­bijaj do dna
Te­go pragnę dziś ja 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 24 czerwca 2015, 04:19

pod moją skórą
właśnie wy­lała tęcza
piszę sprayem list...
 

haiku
zebrał 13 fiszek • 24 czerwca 2015, 01:20

Taniec

widzieli się raz
to wys­tar­czyło
by w tańcu ich duszę
złotą ni­cią połączyło

głębo­kie spojrzenia
uśmie­chy radości
ta­niec przeboski
prze­piękne wspomnienia

czas stanął w miej­scu
ser­ce moc­niej zabiło
gdy dwo­je ludzi
w ta­ny ruszyło

roz­mo­wa dość krótka
imiona uciekły
ludzie zniknęli
ksztę krótka minutka

ten uśmiech te oczy
te słowa i gesty
te myśli prze­miłe
uczy­niły marze­nia prawdziwe

ten czas już przeminął
nie wróci więcej
ro­zeszli się w tłumie
zos­ta­wili swe serce

szu­kaj bez wytchnienia
dla ser­ca ukojenia
od­najdź swe szczęście
mi­mo te­go tłumu 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 24 czerwca 2015, 00:33

cisza.

ja ob­ca py­tam jak do­ty­kać ziemi
Ty tyl­ko szep­tem duszę mą przenikasz
że tu z od­wagą ciszej się umiera
więc po­całuję wzro­kiem czoło Syna
żeby sa­mot­nie nie truł się cierpieniem. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 24 czerwca 2015, 00:13

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100