Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 45734 wiersze.

Owoc żywota

Siedzę w kuchni
orzechy suszo­ne śliw­ki leżą na stole
przygląda­my się sobie

rodzynki

skąd to się bierze

że człowiek nie przytula
czy że żal ściska

pew­nie spomiędzy. 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 13 listopada 2014, 21:11

zapomnienie

Morze zmy­wa, śla­dy na pias­ku,
ki­lomet­ry poz­ba­wiaja nas przy­należności, piosen­ki przes­tają być słuchane. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 13 listopada 2014, 20:55

mieć na siebie czas, ale nie mieć już miejsca

,,Daj mi je­den dzień. Nie ważne, kiedy''.
[dawno]

nie wierzę

a jed­nak ja­koś trudno
wyp­rzeć że tu jesteś
i trud­no tak sta­wiać sto­py po omacku
ze spa­lonych de­sek wskrzeszać mosty
czy po­nad łza­we dni – wątłą pamięć

bo nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 13 listopada 2014, 20:35

W tle miedziane niebo

Księżyc blask swój sypie
na ok­ry­te mgłą niemowlę
wschodzące­go dnia.

Ma­leńki­mi stópka­mi
niebies­kie skle­pienie trąca.
Zbiera krop­le, senne
i ob­my­wa twarz.

Śle­pia błyszczą
po­ruszo­ne jeszcze słod­kim snem.
Pat­rzą jak świet­liście noc
bra­ta się z zas­pa­nym dniem. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 13 listopada 2014, 20:33

Życie po Tobie

Wątpię bym był wsta­nie się podnieść,
Po tym jak nogę pod­sta­wisz, odchodząc.
To uczu­cie, które na półkę chcesz odnieść...
Czu­jesz ulgę? Uciekam w sen, myśli łagodząc...
Czy­ni Cię sil­niej­szą, ta moc wzięta z wolności?
Błądzę. Choć w każdej chwi­li jes­tem w gotowości,
Na Twój powrót.

Jak łat­wo za­pom­nieć, jak niewiele jest wart,
Świat, gdy los nie po­daje w dłoń miłości kart... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 13 listopada 2014, 20:17

Samotni

Z da­leka słychać łkanie
To mo­ja dusza, Panie
Zbiegło od me­go jestestwa
Pełne­go twe­go przekleństwa

Klątwa jak padlinożerca
Uderza, wchodzi do me­go serca
W pus­tce zos­tał wiór
Psychi­ka pa­da, jak ber­liński mur

Mo­ja miłości, bez odwzajemnienia
Daj mi wiarę, daj mi sens istnienia
Niczym liście, na wiet­rze ulotni
Nie daj­my so­bie zginąć, nie bądźmy samotni. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 13 listopada 2014, 19:38

Na COŚ to wszystko.

Na cóż mi Two­je wy­mow­ne gesty
Na cóż mi Two­je dłonie,
ser­ce i dusza, umysł i ciało
Wszys­tko z tęskno­ty płonie.

Na cóż mi słońce, chmu­ry i niebo
Na cóż mi świat jest bez ciebie,
Szu­kam cię w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 13 listopada 2014, 19:37

"Decyzja"

Zos­ta­wiłam Cię już po­nad miesiąc temu.
Dlacze­go? Znów py­tam, lecz wciąż nie wiem czemu.
Każde­go wie­czo­ru tęsknię za Twym głosem
i za tym jak po­magałeś mi z moim mar­nym losem.
Ko­lej­ny deszcz jest co­raz bar­dziej słony
A [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 3 fiszki • 13 listopada 2014, 19:04

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100