Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 44570 wierszy.

prześwit

po nocy
zos­ta­je mrok
odkąd przestaliśmy
so­bie świtać. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 9 września 2014, 17:24

pod zwiewną brzozą
wi­dać cienie miłości
pro­mien­ność serca
... 

haiku
zebrał 26 fiszek • 9 września 2014, 17:19

Moja Księżniczka

Ja­ki cud mu­si się zdarzyć abyś mnie pokochała,
ja­ka gwiaz­da z nieba ma spaść by móc cię przekonać,
by mo­ja dusza nie czuła się samotna,
chcę uciec od te­go wie­czne­go zmroku...

Wielu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 9 września 2014, 17:07

* * *

Nie ro­zumiem tych par , które po naj­mniej­szej kłótni zmieniają swój sta­tus na WOL­NY . 
Ja też się kłócę z rodzi­cami często ale nie zmieniam swo­jego sta­tusu na SIEROTA 

fraszka
zebrała 4 fiszki • 9 września 2014, 16:17

* * *

Ucie­szyłam się bar­dzo - nie skry­wam,
Że gdy przyszli do mnie z bu­kietem róż-
Tańczyłam, a z mych oczy po­lały się łzy-
Na­wet kiedy świat od­szedł cały i Ty

Za­nim wszys­tko prze­minęło- miałam wszystko
Wzrok, serce [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 9 września 2014, 16:09

wzrok odzyskany

Scho­wałeś mnie
w skrzy­deł swych cieniu,
oka źre­nicy
mniej niż mnie strzeżesz,
wys­chłe stud­nie miłości
swą chwałą napełniasz.
W To­bie
nie mam
niedociągnięć
niemi­le w świecie widzianych.
Miast nich
- pełnię pełni,
nasycenie.
 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 9 września 2014, 16:09

możesz już odejść

kocham cię tak bardzo
że aż brak słów
więc ci nie powiem 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 9 września 2014, 14:51

Za­pada znów zmrok
Spod łóżka wyłania się
Trwa sen­na zjawa 

haiku
zebrał 6 fiszek • 9 września 2014, 14:34

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100