Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 47230 wierszy.

* * *

nie nałożyłam tuszu
szmin­ka bla­do wyszła
przyszłam
choć płomyk już nie świeci
chy­ba daw­no byłam
zapomniałam
o łzach
za­pom­niałam
że boli
że pamiętam
różę przyniosłam
nie wstawaj
nie pokłuje cię przecież 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 17 lutego 2015, 20:16

Ból nie woda

Niedziela
dzień dob­ry ba
bos­ki dzień, bo można po­pat­rzeć na siebie z góry

widzę jak zmieniam się
al­bo to sa­mot­ność zmienia mnie


kiedyś na myśl o za­mianie wo­dy na wi­no bo­lała mnie głowa
dziś te­go pragnę. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 17 lutego 2015, 20:07

* * *

Od­dałabym w Twe ręce te gwiaz­dy błyszczące
uk­radłabym łzy i już by nie były płaczące.
Zeb­rałabym wszys­tkie Twe smut­ki
i scho­wała w szka­tułkach na kłódki.
Zeb­rała naj­piękniej­sze kwiaty świata
i stworzyła bu­kiety na lata.
Byś po la­tach mógł na nie spoj­rzeć
i moją do Ciebie miłość dojrzeć. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 17 lutego 2015, 19:57

we mnie są jeszcze ścieżki, by postawić pierwszy krok - niezdarnie

We­loveyouwi­nona - Anyway
Odtwórz

nie garnę się do dłoni
co tyl­ko w pal­cach osiero­cają chwile
i łzom nie budzę daw­nych skojarzeń
by jak sen – bez końca za­padły pod powieką

przyjdą kiedyś obce
jak ty zaczną mnie na kolejne [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 17 lutego 2015, 19:38

***

Każdy może rzu­cać
słowa na wiatr
lecz nie każdy
je zrozumie
każdy może kłamać
pros­to w oczy
lecz nie każdy
w to uwierzy
 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 17 lutego 2015, 18:59

...

...w przeciągu
wiele zdarzyć się może
tym co przed
i tym co za... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 17 lutego 2015, 18:45

Czy wybaczysz mi?

Choć minęło wiele dni
Ty wciąż gar­dzisz całym mną
Czy wy­baczysz mi?
Czy będziesz znów moją ?

Noc za dnia, dzień w nocy
Miłość ma krzyczy –„POMOCY!”
Nie mogę spać i żyć
Proszę Cię- „PRZYJDŹ”

Chcę Cię przeprosić
Chcę się pogodzić
Chcę uciec z piekła
Chcę wrócić do nieba

Jes­teś mym całym rajem
Za­gaj­ni­kiem wspaniałym
Jes­teś na pus­ty­ni oazą
Jes­teś anielicą Kochaną

Odtwórz 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 17 lutego 2015, 18:30

dysonans

ro­zumiemy się bez słów
gdyż bez dwóch zdań
nie idzie nam rozmowa. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 17 lutego 2015, 18:00

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100