Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 46198 wierszy.

Gdyby mnie nie było wcale

może to ciepło na klamce
nie da­je spać
jak­bym była kawą na mrozie
co nie może ostygnąć

i na­wet tu mam w so­bie tą przeciwność
którą noszę za dnia

nie mieć siebie to raj
a mieć siebie to wszystko 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 grudnia 2014, 10:49

Kompromis...

Nie roz­bi­jam siebie
o męskie spojrzenia
gdzie po­lubiłam tą
na­turalną przekorę

Pot­ra­fiąca skrócić
cieka­wy zasób słów
często do minimum
aby nie być dłużej

Pod­miotem zwanym
chwilą zapomnienia
ucząc ser­ce życia
bez kompromisów...


07.12.2014 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 8 grudnia 2014, 08:26

DROGA ŻYCIA

Dro­ga życia. Wąska i nieod­gadniona. Pusta
Otoczo­na z jed­naj stro­ny skalną ścianą przeznaczenia,
na której od­ciskają się tru­dy życia
i z dru­giej stro­ny czarną cze­luścią śmier­ci i niebytu,
led­wo oświet­lo­na latarniami,
w których tlą się światła minionych [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 8 grudnia 2014, 06:48

*

Ty, co zadrę w ser­ce mi wbiłaś,
Mis­trzy­ni tra­fiania w sedno,
Ty, co tak łat­wo nas przekreśliłaś,
Wiedz, że już mi jest wszys­tko jedno. 

fraszka
zebrała 4 fiszki • 8 grudnia 2014, 01:00

Ogród

Leżąc na so­fie wpat­ruję się w blas słońca który prze­nika przez liście drzew, ten de­likat­ny szum drzew wy­pełnia mnie spo­kojem a pro­mienie słońca otu­lają mo­je całe ciało przy­jem­nym ciepłem. Za­mykam oczy i [...] — czytaj całość

wiersz • 8 grudnia 2014, 00:27

***

W ciszy słyszę bałagan w szuf­la­dach moich myśli
Nie wiem co może dzi­siaj mi się przyśnić
Noc­nym ko­rytarzem idę w głąb podświadomości
Czy coś znajdę tam czy doz­nam litości
Do­wiem się do­piero gdy przek­roczę próg [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 7 grudnia 2014, 23:57

_______5/7/5______

Szcze­rość od serca
Bliźnim ra­dość serwujesz
Uśmiech zwycięża

04.12.2014r.
 

haiku
zebrał 14 fiszek • 7 grudnia 2014, 23:14

Róż już tylko na policzku

Ja już nie jes­tem małą dziewczynką
zak­ry­wanie oczu
nie czy­ni mnie
niewidzialną
i w ogóle
życie
przes­tało bawić 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 7 grudnia 2014, 22:40

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100