Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 43526 wierszy.

Przystań duchowych pamiątek

Wspom­nienia też mają dom
na łące kwiecistej,
leśnej polanie,
bądź na traw­ce pod drzewem
przy krys­ta­licznym strumieniu,
na moście przy pia­szczys­tym brzegu,
na uli­cy, między mu­rowa­nymi kamienicami,
to za­leży od te­go, gdzie zos­tały zasiane
...
Odtwórz 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 15 lipca 2014, 17:14

Chciałbym

Chciałbym być tam , gdzie choć na chwilkę zat­rzy­muje się czas.
Chciałbym być tam , gdzie dla smut­nych dni brak­nie miejsca.
Chciałbym być tam , gdzie szczęście jest w każdym z nas.
Chciałbym być tam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 lipca 2014, 17:02

Zawsze Kochałam

Zaw­sze kochałam, kocham dziś tak samo,
Z dnia na dzień kochać będę co­raz mocniej
Najsłod­sze miej­sce, dokąd wra­ca za mną
Płacz, kiedy miłość ser­ce gnębić pocznie.I pos­ta­nawiam kochać każdą chwilę,
Która mi błahe spra­wy odsuwała.
I tę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 15 lipca 2014, 16:19

OŁTARZ

Bożą PRAWDĄ zba­wienia roztargniony
idzie przez zamętu zawieruchę
no­wy Ar­cha­nioł stu czter­dzies­tu czterech

ty­sięcy proroków
podziałka na niebo i ziemię
po­zos­ta­je mi­mo wszys­tko tajemnicą

No­we Jeruzalem

nierządni­ca wiel­ka i zamęt chaosu
media
sek­ta re­ligie dziwactwa

po­zos­tający fi­lozof swo­jej pozytywki
łka pieśni roz­te­rek o Prawdzie

pojęciem względnym otoczony
wołam i krzyczę za miliony
o niczym
kan­tem słowa wzruszon
kruszący młode ser­ca poruszam

Bóg Anioł z Praw­dy Świętej
da­ny na okup win 

wiersz • 15 lipca 2014, 14:53

* * *

Gdy blis­ko praw­dy,
Ho­ryzont jed­nocześnie - 
Jest gra­nicą i światłem,
Nocą i wiat­rem.
Łączy niebo z ziemią,
Ludzi z aniołami
I na wieki kar­mi nas
Kromką światła,
Które­mu nie zaw­sze -
Po drodze do nas,
I wszys­tkiego dookoła. 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 15 lipca 2014, 14:16

„Noc” (do obrazu Romana Velichko)

Codziennie…

Gdy Słońce żeg­lu­je za ho­ryzont (na schadzkę z Księżycem)

Z niebios zla­tuje do mnie Ona – Czarnowłosa

I choć nie widzę jej, nie czuję i nie słyszę

To tyl­ko w niej tracę wszys­tkie zmysły (bez przerwy)

…Aż do rana.


Odys, grudzień 2013
http://odyssynlaertesa.wordpress.com/2013/12/19/haiku-noc-do-obrazu-romana-velichko/ 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 15 lipca 2014, 11:57

zaczarowana

Odtwórz
dziś na rynku
zacza­ro­wa­ne dorożki
są białe na­wet o zmro­ku
w świet­le latarni

jes­teśmy w nich jak stłuczo­ne
ka­wałeczki szkła by lśnić
więc kosztuj mnie ostrożnie
jeśli chcesz mnie poznać

sobą do­ty­kaj de­likat­nie
by wej­rzeć w głąb
gdzie w przej­rzys­tej cichości słów
roz­kwi­ta
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 15 lipca 2014, 11:40

+ Poranna Modlitwa + piętnastego lipca

Ban­da wsza­wych skurwysynów
nig­dy nie da mi przejść
spo­koj­nie przez osiedle.

Gnębią mnie i dręczą ścierwa,
sy­piąc we mnie wstrętny­mi wyzwiskami
i ob­niżają mo­je samopoczucie
o trzys­ta pro­cent, te debilne
hip-chłopo­we gałgany.

Nie wiem cze­mu na to pozwalasz,
mój pa­nie Szatanie, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 15 lipca 2014, 06:25

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100