Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 51946 wierszy.

I NEED A FRIEND

Zżera mnie poczu­cie winy,
lecz nie po to się rodzimy
aby dźwi­gać czy­jeś winy
za nie swo­je czyny.

Mam ochotę na bezsenność,
długą tak aż czas nadejdzie
aby po­paść w słodką ciemność,
wiem, że mi nie przejdzie.

Cze­mu ta­ka jestem, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 16 listopada 2015, 00:09

Kowalskiego Jana chwila zwyczajna

Pe­ty jak słod­kie rodzynki
roz­sy­pane pod stopy

Jest ta­ka ławka
w Bolesławcu
na dwor­co­wym peronie
gdzie przychodzą
sa­mobójcze myśli

Wys­tar­czy że przysiądziesz

Są w czar­nych prochowcach
i bu­tach sportowych
spod­niach na kant
w us­tach męczą papierosy

Je­den z nich wep­chnął mo­jego ko­legę
pod [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 15 listopada 2015, 23:57

Milion myśli, zero odpowiedzi

Będąc reżyse­rem włas­ne­go życia
sce­nariusz pełen odmętów,
pat­rząc na zak­res swoich błędów,
dążę do ich odkrycia.

Łza ko­lejną łzę wypiera,
dusza po kątach poniewiera,
Zacza­rowaną w Twych oczach tęsknotę,

Ciepłem ser­ca nasze dro­gi roz­grzeją się. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 15 listopada 2015, 21:24

Motyl i Skafander

Spod ziemi wychodzi grząskiej,
łap­czy­wie prag­nie od­dechu,
od­ciągnąć od łodyżki wąskiej,
ciężko by nie poz­ba­wić uśmiechu.
Tej is­totki tak świeżej wśród łanów
łąk i lasów, niewyob­rażal­nej przes­trze­ni,
która na­syciw­szy się, mi­mo pod­muchów
wiat­ru, który zwiastował [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 listopada 2015, 21:23

cZŁOwiek

Roz­grzej zziębłe serce
Miłość
Sięga głębiej
Dos­trze­gając głębiej
Wy­cierając życia wybojami
spo­cone czoło.

_____________________
Odtwórz 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 15 listopada 2015, 21:12

miłosna potańcówka

Mu­zyka już ucichła,
gwiaz­dy nad na­mi wciąż błyszczą,
par­kiet ser­ca po­zos­tał pusty.
Zatańczymy?
Do dźwięków uczuć,
nau­czy­my się sta­wiać wspólne kroki. 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 15 listopada 2015, 20:31

Na nic

Gdybyśmy
Ty i może ja
wys­koczy­li gdzieś
pos­tra­dali zmysły
jut­ro nie mu­si istnieć
ani ścisły porządek
w Twoim umyśle
które­go tak bronisz

Niechętnie za­wisnąć mi
w przedpokoju,
al­bo wcisnąć się
w nud­ne książki
nielu­bianych autorów

Wyjdź ze mną
nie za mnie
swo­bodą opatrzę
two­je ramię

ofer­ta mie­sza się
z op­cją samotności
zas­ta­nawiasz się
zagęszcza się
mo­je powietrze
myślisz że..?
za­cieśnia się
dno między nami
po­większa się
Twój idealizm
sil­nej kobiety
która szczęście zastąpi
snami 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 15 listopada 2015, 20:07

Będę...

Jes­tem, zaw­sze dla Ciebie bedę
lecz w bez­ruchu za­pal i wiare ,że jeszcze sie od­rodzi tracę.
To co spra­wiło że na­wet po­karm przes­tał mieć znaczenie
od daw­na zastąpiło wszel­kie pragnienie.
Zna­leźć i przywrócić is­tnienia swo­jego sens, by przes­tać błądzić.
Ot mo­je naj­skryt­sze jest marzenie... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 15 listopada 2015, 19:59

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100