Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 46931 wierszy.

Powiew Pocałunku

Od­szedłem o krok, byś mogła mnie dogonić,
Pod to drze­wo, w tym par­ku, o ten pocałunek.
Kiedyś pragnęłaś, by w ra­mionach się schronić,
A miłość uderzała jak wy­bucho­wy ładunek.
Cel­ność słów, wy­powiada­nych z dokładnością,
Jak strzała łuczni­ka. W głąb twych myśli przenikam,
By prawdę poz­nać. Jak dźwięku prędkością.
Jes­tem za słaby, ślinę tak ciężko przełykam...

I mi­mo, że me is­tnienie nic więcej nie znaczy dla Ciebie,
Po­wiew po­całun­ku zos­ta­nie długo, jak gwiaz­dy na niebie. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 17 stycznia 2015, 22:58

Linie i zygzaki

nie jes­tem już ta­ka sama
ani ty nie będziesz

i twarz trąco­na zmarszczką
przes­ta­je być dzieckiem

słowa prze­ze mnie to czas
łamie się płynie nie pa­suje

na pal­cach
przys­ta­je pod skórą
nag­le na krótko

piękna gdy wzbieram
we wszys­tkich kierunkach
sma­kuję światłem i cieniem
każdym przeczuciem 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 17 stycznia 2015, 21:08

przeg­rała swoje
wbrew so­bie puściła dźwięk
obłędna struna 

haiku
zebrał 3 fiszki • 17 stycznia 2015, 20:56

Rada

Pokładam w to­bie nadzieje
jak każdy oj­ciec w synu.

Nie wy­magam rzeczy którym
sam niepodołałem.

Chcę ci po­kazać całe to piękno
mo­jego świata , two­jego świata.

Ciesz się nim bo tyl­ko raz w nim
za­gościsz , tak jak ja 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 17 stycznia 2015, 19:39

Wszystko nie gra...tylko buczy

Położyłam smu­tek co cieniem
na łóżku z po­duszek żalu
rozłożył sen co swym ramieniem
przyk­rył życie stertą de­talu

Wszys­tko gra jedną melodię
szar­pie ner­wy ser­ce wzrusza
alarm chli­pie swą rapsodię
klnie dep­resję co zagłusza 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 17 stycznia 2015, 18:24

Żyć będziemy oddzielnie

Daj mi po­wie­dzieć te słowa proste
One są piękniej­sze niźli uczynek
Bo jakże po­kazać miłość
Kiedy się więcej już nie ujrzymy

Żyć ma­my od­dziel­nie w świecie
Więc zos­taw mi swe bagaże
Po­niosę je do wie­czności za Ciebie
I kiedyś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 17 stycznia 2015, 18:01

pustkowie

"Jak górskie szczy­ty dookoła pat­rzy­my na siebie od­se­pa­ro­wa­ni do­li­na­mi, za du­zi, aby przem­knąć niepos­trzeżenie obok, za ma­li, by dot­knąć nieba."
Jerzy Kosiński
zadziera głowę ku górze
wierząc, że to przyb­liży ją
niebu

ko­bieta nie-doskonała

wple­ciona między sprawy
nie-dokonane, 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 17 stycznia 2015, 16:07

Marionetki

Wy­ciągam ręcę, wciąż tańcząc,
nic nie widzę; nie, zaraz,
w białym far­tuchu ko­goś widzę.
Zasypiam.
Mało tu jest wszys­tkiego, a wszys­tko to przecież...
no właśnie - wszystko.
Ja nie chciałem mieć nikogo.
Budzę się co wieczór, i co ranek, [...] — czytaj całość

wiersz • 17 stycznia 2015, 15:37

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama