Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 44304 wiersze.

Do­tykiem słońca

ze snu objęć wyrwana

Kończysz fantazję

„Tuż po przebudzeniu”
Odys. sier­pień 2014
http://odyssynlaertesa.wordpress.com/2014/08/19/rafal-borowski-niedyskretny-poranek-tuz-po-przebudzeniu-do-obrazow-stevea-hanksa/ 

haiku
zebrał 15 fiszek • 21 sierpnia 2014, 18:19

* * *

Pus­te obiet­ni­ce.
Pus­te słowa.
Szlachet­ne czy­ny?
Giną w morzu fałszy­wych oczu.

Równość?
Góra nie do zdo­bycia.
Równi i równiej­si?
Zaw­sze będą.

Kiedy na­dej­dzie czas.
Pożeg­na­nia przyj­dzie po­ra.
Szlachet­ności usłyszysz wołanie.
I zrozumiesz. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 21 sierpnia 2014, 18:05

zrozum

chwi­la jest przednia
naiw­na
bo nie brak mi odwagi
by stwier­dzić
ja­ki ze mnie per­fekcyj­ny człowiek
idę aleją myśli do końca
z kawałkiem
spa­lone­go chle­ba
sen
tyl­ko dziw­ny
dławi mo­je myśli
i układa mnie
na won­nej pościeli
a ja 
chcę rwać wi­nog­ro­na życia
aż po sa­me krzaki
i żyć pi­janym wzrokiem
łapać
codzien­ności
aleją pośród dębów spa­cero­wać
z życiem
głosząc wo­koło światu żem nie narodzony
ja pragnę 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 21 sierpnia 2014, 17:35

Przed Tobą

Przed tobą
nie wie­rzyłam w Ro­mea i Ju­lię, umierających z miłości.
Ta­kie dra­maty nie spędzały mi snu z po­wiek, ale to uległo zmianie
ta his­to­ria mnie zmieniła...

Mówią, że się wie [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 5 fiszek • 21 sierpnia 2014, 17:34

WIECZÓR

Za­pach siana i ru­mian­ku
mięty, won­ne­go ma­jeran­ku.
Świer­szcz do ucha przyg­ry­wa
zmrok już kształty roz­my­wa.

Jeszcze niebo zru­mienione,
zacho­dem słońca różowione.
Na­wet liść się nie po­rusza
roz­krzycza­na cichnie dusza.

Ar­tyści wie­czor­ny koncert [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 sierpnia 2014, 17:14

***

Miłość jak wo­da za­taczała koło
Kro­pel­ki płyną po morzu dusz
Nie py­tasz wte­dy co to się stało
Po pros­tu kochasz kochasz i już

Gdy­by odeszła tam­tej jesieni
Nim ser­ce dało wy­raźny znak
Gdy­by zam­knęła się w niemej przestrzeni
Ach gdy­by! Dziś ja­ki byłby twój świat?

Roz­bi­ja się falą po kli­fie zdarzeń
I tak swój żywot kończy ta toń
Lecz gdzieś na skra­ju ludzkich marzeń
Twe ser­ce woła: Miłości! Miłości płoń!
 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 21 sierpnia 2014, 16:45

Kiedyś

Kiedyś może będzie.
A może i nie.
A może będzie gorzej.
A może wszys­tko się zmieni.
A może na dobre.
A może i nie.
A może tyl­ko tak mówią.
A może tak nap­rawdę nie myślą.
Na pew­no nie wiedzą.


Wier­sz autor­stwa Impossibleworlds. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 21 sierpnia 2014, 16:41

Wianek

Na niebie, chmu­ra o chmurę uderza,
Na ścianie far­ba biała, jeszcze świeża,
Nad na­mi sa­molot, pędzi - do ce­lu zmierza,
W świecie, "dob­ro" nad dob­rem zwycięża.

Deszcz pom­ru­kuję o szybę,
Go­ni me myśli w ciem­ne kąty.
Ile ra­zy, w mych słowach chybię,
Gdy uwiążę z nich wianek - całkiem mądry. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 21 sierpnia 2014, 14:55

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Reklama