Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 47649 wierszy.

Wiosna

Na wypłowiałej po­zimo­wej niwie
Wśród pos­chniętej gęstwi­ny bla­dos­magławych modrzewi
Wyłoniła się
Zbielała delikatność
Pieczęć tryum­fu nad królową śniegu.

Od­wie­czny ognik
Pstrzy się co­raz mocniej

Wiosna? 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 16 marca 2015, 18:10

* * *

Proszę, chodz ze mną
na­wet gdy jest ciemno,
Chodz ze mną, nie puszcze Cię na pewno
Proszę, chodz ze mną na­wet gdy nic nie wiadomo
chodz ze mną i zos­tań ma królową
chodz ze mną,niech nikt nas juz nie szuka
chodz ze mną ja Cię nie oszukam
chodz ze mną , niech czas się znów zatrzyma
chodz ze mną, bo bez Ciebie nie wytrzymam... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 16 marca 2015, 16:21

A Teraz Idź.

W tych bezkształtnych
zam­glo­nych źdźbłach
ok­ry­tych łza­mi świata
cno­ta się skrywa

Za­mocz swo­je stopy
klęknij przed Panią
niech ob­my­je zaspane
nies­każone bru­dem dłonie

I dłońmi od łez mokrymi
umyj oczy, umyj usta
abyś widzieć mogła
abyś głosić mogła

...to co piękne...

Odtwórz 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 16 marca 2015, 16:15

Because

Przeszu­kuję la­biryn­ty wspom­nień utraconych
jak starzec błądząc
prze­siąknięty sza­firem no­cy księżycowej

Celuję
jak strze­lec do tarczy
za­pisując wy­niki na tab­li­cy prób i błędów

Pod kołder­ka fa­lującej wody
szkla­ne zwier­ciadło od­bi­ja uczucia
skry­te w najgłębszych za­kamar­kach duszy

I chce już tyl­ko być
Po pros­tu być… 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 16 marca 2015, 16:06

DECYZJA

Za­mie­rzam dzi­siaj wkręcić się w obieg
Chce dzi­siaj wszys­tko prze­myśleć sobie
Dziś obudziłam się z te­go koszmaru
Miłości nie ma
Już nie ma szału 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 16 marca 2015, 15:19

za karę

Na­raziłaś się aniołom ko­bieto lu­bieżna i podła
Swo­ja pos­tawą przek­reśliłaś szansę na życie wie­czne
Za­sady są po to aby je łamać
Pow­tarzałaś jak man­trę i ko­lej­ny raz wpa­dałaś w ra­miona niewiernego
Potępiona!
słyszałaś za plecami [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 16 marca 2015, 13:19

+ CAT 666 +

Mo­ja ki­cia pokićkana,
jest przez diabła opętana.
Na sąsiada raz skoczyła
i mu oczki wydrapała.

Kiedy płytę zapuściłam,
tańco­wała Behemoth'a.
To się raczej rzad­ko zdarza
żeby Ner­gal kręcił kota.

Kiedy mleczka jej nalałam
to mi­seczkę wywróciła
i miauknęła na mnie wściek­le :
'' Na­lej mi tam­te­go wi­na !!! ''.

Po­tem lek­ko nawalona
przy­tulała moją mamę,
która śmie­chem się zaniosła
mówiąc '' wyście ta­kie sa­me ''.

* Dla dziew­czy­ny z sześcioma ko­tami * 

fraszka
zebrała 7 fiszek • 16 marca 2015, 12:59

Tęsknota

Jes­teś mi ciężarem
tak lek­kim jak czas
dziecięcą naiwnością
słodką niczym łza
Zni­kasz tak bez słowa
zos­taw cho­ciaż strzęp...
cień na końcach palców
zapach
obraz
dźwięk
Na­syć mnie na chwilę
Chwi­lo, cza­su miej.
Tęskno­to!
Cier­niu me­go serca...

Pot­rze­buje Cię. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 16 marca 2015, 12:16

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama