Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 45064 wiersze.

Ile słów użyć

Ile ra­zy miałabym to mówić ?
Ile słów ni­by użyć ?
Ilek­roć patrzę…
Choć bym sta­rała się najbardziej…
Nie miej mi te­go za złe.
Nie krój dla mnie ciasta.
Nie mów pięknych słówek.
Nie po­kazuj ile dla mnie zrobisz.
Nie [...] — czytaj całość

wiersz • 12 października 2014, 14:15

Szczęścia kwiat.

Pop­ro­siła Go o szczęścia kwiat
Prze­mie­rzył wiele krain
Rzec by można, cały świat
Lecz nie było ta­kich roślin

Szczęście dla Niej zna­leźć chciał
Wrócił, szczęścia zna­leźć nie zdołał
Po­wie­dział, że Kochał i skonał
W smut­ku pogrążyła się Ona


Mo­rał jest krótki i niektórym znany

Szczęście ma­my blisko
Ale i tak te­go nie zauważamy

Nie szczęściem, klej­no­ty i perły
Kwiaty ru­bino­we ze szkla­nych gór
Naj­większym skar­bem i szczęściem
Jest życie z Kochającym Nas ser­cem

Odtwórz 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 12 października 2014, 12:42

nie zaglądaj światu pod sukienkę

pozwól
niech ją zdejmie

i na­bieram się głupi
wciąż
na tę samą niekończącą się
pępo­winową wojnę

choć już prze­cież od daw­na
suchy między nami
las

a krzyż czeka
co go na wzgórzu mo­ria miast sto­su pielęgnujesz
czy ten co się zaśmieje przeżyje

twoją przed nim ślepochorą
dzieciobójczą
lęku próbę 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 12 października 2014, 11:56

TAK DZIWNIE ŚWIAT JEST JUŻ UŁOŻONY

Tak dziw­nie świat jest już ułożony
Że ktoś kocha, ktoś cze­ka, ktoś zdradzony
Że ktoś miłość z tęsknotą mie­sza między łzami
Że żal i roz­terka i ra­dość między nami

Tak dziw­nie świat jest już ułożony
Że ktoś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 12 października 2014, 11:51

* * *

Oto nad­szedł czas burzy urosnąć w siłę
niech zaczną bić pioruny
a ja za­biorę cię na ciem­niej­szą drogę
do gry w którą gram
idę w dół dro­gi do twych tyl­nych drzwi
będę skra­dać się jak dym zapachowy
dot­knę cię my­mi rzęsami
otulę płaszczem nadziei
coś zab­rzmi jak obietnica
wte­dy spad­nie ćma skąpa­na kłamstwem
ob­ca w ob­cym mieście
o ...gwiaz­da spada
zam­knij kciuki i po­myśl życzenie. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 12 października 2014, 10:28

w obliczu sumienia natura nie ocenia

a ludzie ludziom
z pa­mięci według swoich czynów
bu­dują sta­nem przewlekłym
różne wy­sokości - poziomów


M. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 12 października 2014, 09:30

Ciemność

ciemność
słyszę kroki
nie wiem gdzie jestem
widzę chodnik
czołgam się
gdzie jestem?
odgłosy śmiechu
i znów huk
po­now­ne uderze­nie w głowę
ciemność 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 12 października 2014, 01:32

* * *

La­tać wysoko
na chmu­rach lądować
nie spadać

Płynąć głęboko
w ławi­cach się kryć
nie tonąć

Kochać gorąco
w ra­mionach być
płonąć 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 12 października 2014, 00:41

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99