Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 54683 wiersze.

może

może o kimś
ko­go nie ma
i nie będzie
bo jak po­ry roku
zmien­ny jest
i się kry­je
w tym zamęcie

może o kimś
kto tu nigdy
nie rozpalił
żad­nej świecy

może o kimś
kto nie poczuł
i nie czuje
a na­wet jeśli
tyl­ko w cza­sie przeszłym 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 kwietnia 2016, 18:24

Do Dna!

Ra­no piję piątą kawę Wie­czo­rem piąte piwo
Mój świat ima­ginacją acz naj­wyżej kolektywną
Żyję na żywo al­bo pod burzą włosów i naporem
Zmar­twień wytłoczo­nych na ogo­nach komet
Cały płonę 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 kwietnia 2016, 17:30

***

Myśl mnie dręczy ta­ka ciężka
Jest to ma życiowa klęska
Męczy ser­ce mą i duszę
Da­je złość mi i katuszę

Cier­pie żyjąc na tej Ziemii
Nie czu­je już w żciu chemi
Mam złe wyobrażenie
Ja­ko no­we pokolenie

Co my młodzi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 kwietnia 2016, 13:04

* * *

Zerwę kil­ka stokrotek
będzie kwiecis­te nasze łoże
a pod po­duszkę włożę
parę kasztanów by sen był błogi
pouwie­szam na ścianie parę ob­razków z życia
prze­lu­tuję przez ciemności
więc za­palę światło
kurz wieków osiadł na mych dniach
więc ot­rząsnę z nich swój płaszcz
zdmuchnę świecę no­cy zimnej
osiem żyć mi pozostało
ser­ce żywe ...oczy sze­ro­ko otwarte. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 kwietnia 2016, 12:03

Droga - Życie

Ty­le na świecie jest trosk i radości,
Ludzi pięknych i młodych,
Dob­rych i złych,
Sta­rych i mądrych,
Szczęśli­wych i nie...
Dlacze­go tak jest ?
Dlacze­go dro­ga którą idziemy Życiem się zwie?
I bieg­nie ona nie zaw­sze jak chcesz...
Idziesz tą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 kwietnia 2016, 10:44

***

Po­daj mi swą dłoń
zap­ro­wadzę Cie tam

gdzie ciało i dusza
od­da­je się marzeniom
a no­ce są pełne raj­skich ogrodów

gdzie nie pot­rze­ba wiel­kich słów
by miłość za­gościła w ser­cu

gdzie upadłe Anioły
od­najdą swój dom

podążaj za mną
uwierz ...

6.04.2016
Malusia_035

Odtwórz  

wiersz
zebrał 15 fiszek • 7 kwietnia 2016, 09:25

Już złocą wiosnę
Żółtością swą kaczeniec
Mnich i pierwiosnek 

haiku
zebrał 3 fiszki • 7 kwietnia 2016, 09:23

Mon chat

Kot opa­nował skalę swe­go wzros­tu niemal do perfekcji
ter­mo­metr de­cydu­je jed­nak ostatecznie
mieści się on led­wie w drzwiach za­leżnie od ruchu rtęci
lub cho­wa się pod po­duszką i uda­je bez­cenny talizman
ma fut­ro w ko­lorze za­leżnym od kąta padania
światła jest mniej w po­koju in­nym ra­zem więcej
wy­rażnie nie prze­pada za kłębkiem
sza­firu o świ­cie ma­my tyl­ko na lekarstwo
idziemy po­woli ra­zem przez białą gorączkę
bez żad­ne­go zdzi­wienia bie­rze mnie za rękę 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 kwietnia 2016, 08:14

The image

Próżno stać
w chłod­nym oknie
widzieć jak ulica
moknie
stoi w deszczu
ko­bieta z białym parasolem
za­pala la­tarń żyrandole
za­tańczyłaby lecz ćma
ga­tunek cienia
ni­weczy obraz
upada

słońce na­dej­dzie jutro
dla ćmy to bar­dzo póżno
a na­wet bez znaczenia

 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 7 kwietnia 2016, 08:07

Motywatornia

Dziś od no­wa zacznij życie, prawą nogą z łóżka wstań
Unieś głowę, unieś ręce, jak naj­wyżej, nad swój stan.
Zmień na­wyki, zacznij życie,
nie śpij długo, wstań o świcie,
leć po­biegać, pop­raw formę,
us­tal nową życia normę.
Myśl [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 6 kwietnia 2016, 23:56
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 12:49karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Kochajmy włas­ne złudze­nia, bo [...]

dzisiaj, 12:47Paladin sko­men­to­wał tek­st Czasem jed­na myśl to [...]

dzisiaj, 12:43aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Kochajmy włas­ne złudze­nia, bo [...]

dzisiaj, 12:19krysta sko­men­to­wał tek­st Czy można złamać ser­ce [...]

dzisiaj, 12:14Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Czy można złamać ser­ce [...]

dzisiaj, 12:12krysta sko­men­to­wał tek­st Czy można złamać ser­ce [...]

dzisiaj, 12:12krysta sko­men­to­wał tek­st Kto po­wie­dział, że każde [...]

dzisiaj, 12:10krysta sko­men­to­wał tek­st Pozostawiłeś naj­wspa­nial­sze wspom­nienia. Po­tykając [...]

dzisiaj, 12:10Emilia Szu­miło wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:07krysta sko­men­to­wał tek­st Jutro może być lep­sze [...]