Nowe wiersze

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane wier­sze — zgromadziliśmy 44531 wierszy.

memory

Łza tęskno­ty rzu­cona w biel
po­duszki prze­pełnionej sa­nami
mi­ja dzień za dniem
ub­ra­ny twoimi słowami
gdzie dziś błąka się twój aniel­ski głos?

roz­darło życie nasze ser­ce na pół
pod­cięło skrzydła
a ja dziś dłonią [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 17 września 2014, 23:01

***

Łykam po­wiet­rze jak lekarstwo
I które­go jak na le­kar­stwo jest tyle
Ban­dażuję myśli w sza­rości
Myślące oczy zak­le­jam plas­trem po­zoru
W myśli zak­ra­piam w niewidoczność
W myśli wcieram maść z
niezapominajek

....

Praw­do­podob­nie coś tu jeszcze zmienię... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 17 września 2014, 22:56

Us­ta zamilkły
Ser­ce zniecierpliwione
Wyz­na­nia uczuć. 

haiku
zebrał 18 fiszek • 17 września 2014, 22:49

Podróż.

Wiesz, gu­bię się cza­sem kiedy ludzkie in­ten­cje,
po­wodują w moim życiu dość przyk­re kon­sekwen­cje.
Sta­ram się ile mogę by nad­ro­bić tę stratę,
bo życie często by­wa nad­gorli­wym ka­tem.

Nie ma miej­sca na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 17 września 2014, 22:43

Pytanie...

Rzad­ko mogę szczerze
uśmie­chnąć się do siebie
gdzie spod zamkniętych
po­wiek pragnę dostrzec

Chwi­le otu­lone w wiarę
kiedy na ko­lanach klęcząc
pocze­kam jak podarujesz
ka­wałek piękne­go nieba

Nie ważna jest po­ra roku
ale od­wie­czne te pytanie
czy pot­ra­fiłabym uwierzyć
w od­na­lezione szczęście...?


17.09.2014 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 17 września 2014, 22:31

Jesień

Krop­le deszczu to­pią żaglówki z liści na jeziorze
Głębia pochłania za­pom­niane nadzieje
Noc ogar­nia daw­ny dzień
Łzy wciąż połys­kują w świet­le księżyca
ME­LAN­CHO­LIA ZA­BIJA !
Nie umiem z Ciebie czytać... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 17 września 2014, 22:30

Ja przychodząca

Ja przychodząca
do Ciebie,
sza­rym rankiem...
jak mat­ka sen­na....za­mykam two­je oczy. 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 17 września 2014, 22:01

Autobiografia

Ja
ek­sta­za ta­nich perfum
wdycha­nych po zmroku
twoim pełnym oddechem
wra­cających do mnie
słów 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 17 września 2014, 21:51

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100